احمد احمدی -

در دبیرستان بزرگسالان (شبانه) تحصیل میکنم و می خواهم ادامه تحصیل دهم.

سلام رشته علوم تجربی سال سوم هستم و درس ریاضی 3 و فیزیک 3 و امار مانده است و در دبیرستان بزرگسالان ( شبانه) مشغول می باشم ولی می خواهم رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای ادامه تحصیل بدهم و دانشگاه با همین رشته جدید ادامه بدهم چکار باید انجام بدهم