محسن رجبی -

مشاوره برای انتخاب رشته دبیرستان و رشته روانشناسی

سلام.من امسال نهمی هستم و مدرسه ی نمونه دولتی درس می خونم وتوانتخاب رشته خیلی مشکل دارم.راستش به شغل خاصی خیلی علاقه ندارم.درموردرشته ی ریاضی اصلا فکرهم نمیکنم چون از ریاضی بیزارم.راجع به رشته ی تجربی هم بایدبگم که دوست دارم این رشته روبه خاطر پزشکی اما وقتی بامشاورمدرسه صحبت کردم متوجه شدم درصدبالایی از بچه هامی خوان برن رشته ی تجربی.من می خواستم دندون پزشکی بخونم اماوقتی فهمیدم چه قدردرس خوندن می خواد به این نتیجه رسیدم من برای این کارورشته ساخته نشدم چون همه میدونن که واقعاسخته.ازطرفی به روانشناسی هم علاقه دارم اماازبازارخیلی می ترسم.واقعاگیج شدم.چیکارکنم؟البته بایدبگم معدل پارسالم19/71بود.معدل ریاضی:17/83وعلوم:19/67.ویه سوال دیگه.اگه بخوام روانشناسی بخونم کدوم درسم بایدخوب باشه؟!

نهم