علیرضا قرهی g -

تغییر رشته به رشته پیراپزشکی

سلام من دانشجوی رشته شیمی و ورودی امسال هستم.امااز رشته ی خودم رضایت زیادی ندارم اگر بخواهم انصراف بدهم و بعد از دوسال دوباره کنکور بدهم ب امید اینکه یکی از رشنه های پیراپزشکی را بیاورم ایا کار درستی است یا نه؟لطفا راهنمایی کنید؟