رضا زمانی -

میخواهم دوباره کنکور بدهم

سلام من قصد دارم دوباره کنکور بدهم چه کار کنم؟

کنکور تجربی کنکور ریاضی کنکور انسانی