نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

نیایش اسدی منش

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8999

...

سیده سنا ابراهیمیان جلودار

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8666

...

امیرمهدی فرهادی

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8445

...

پارسا صیانت

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8221

...

سید حامد میردهقان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8143

...

احمدرضا شهابی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7957

...

امیرمهدی ایوان نژاد

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7611

...

نوشا توکلیان

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 7561

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

محمد فخرابادی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8417

...

امیرمحمد حاجی زاده چناری

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8334

...

سیده سنا ابراهیمیان جلودار

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 8223

...

سیدمهرداد وزیریان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7909

...

نیایش اسدی منش

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7847

...

پارسا پور سلمانی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7639

...

آرمان خاندل

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7509

...

محدثه زارع

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7502

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

سیدشهاب هاشمیان

رتبه: 1

نمایندگی: اردکان

تراز: 8113

...

ساجد باباشاوردی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7954

...

محیا زارع

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7909

...

سارا فتوحی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7517

...

آرمین ایزدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7505

...

پارسا صیانت

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7441

...

علی زارع منصوری

رتبه: 7

نمایندگی: بافت

تراز: 7335

...

سید حامد میردهقان

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7287

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

پارسا صیانت

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7770

...

علی ابوطالبی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7531

...

احمدرضا شهابی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7499

...

سید حامد میردهقان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7354

...

نیکان نظری

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 7351

...

ساجد باباشاوردی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 7328

...

محمدسالار دهقان نیری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7197

...

علی طاهری زاده زارچ

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7187

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

فاطمه السادات سالاری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8091

...

المیرا بلانی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7610

...

آوا مستنبط

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7475

...

مهسا کریمی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7468

...

نازنین زهرا شاهزاده زاده

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7445

...

سیدشهاب هاشمیان

رتبه: 6

نمایندگی: اردکان

تراز: 7427

...

گیتا منصوری علی آباد

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7415

...

کوثر خالقی ده جمالی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7397

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

الینا بایرامی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8045

...

کیمیا نقی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: شهرری

تراز: 7734

...

مانلی حکمت

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7585

...

کاوه احدی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7267

...

نازنین زهرا خاندانی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 7092

...

رضا شیروانی

رتبه: 6

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6919

...

حسین دهداری

رتبه: 7

نمایندگی: کازرون

تراز: 6883

...

آمیتیدا صدیقی

رتبه: 8

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 6594

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

احسان صالحی

رتبه: 1

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7270

...

سامان زلفی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6931

...

رضا شیروانی

رتبه: 3

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6702

...

علی صلواتی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6429

...

آمیتیدا صدیقی

رتبه: 5

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 6141

...

کیمیا نقی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: شهرری

تراز: 6033

...

امیرمحمد حاجی زاده چناری

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 6018

...

امیر علی هاشمی نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 5836

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

ماهان داد

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7830

...

سامان زلفی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7408

...

احسان صالحی

رتبه: 3

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 6429

...

امیرمحمد حاجی زاده چناری

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 6326

...

علی صلواتی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 5964

...

مهدی حسینی

رتبه: 6

نمایندگی: کرج

تراز: 5778

...

آمیتیدا صدیقی

رتبه: 7

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 5718

...

بنیامین رییسی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 5561

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

سامان زلفی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 9097

...

حسین دهداری

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 8242

...

پریا احسانی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7597

...

مانلی حکمت

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7571

...

کاوه احدی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7465

...

ماهان داد

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7283

...

کیمیا نقی زاده

رتبه: 7

نمایندگی: شهرری

تراز: 6729

...

آمیتیدا صدیقی

رتبه: 8

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 6626

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

ماهان داد

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6632

...

علی صلواتی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6514

...

امیرمحمد حاجی زاده چناری

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 6419

...

آمیتیدا صدیقی

رتبه: 4

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 6242

...

سامان زلفی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 5975

...

نگار اسفیدارى

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5832

...

منا مظفری خلف بادام

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 5428

...

تارا برادران

رتبه: 8

نمایندگی: آستارا

تراز: 5406

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

حسین دهداری

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 7131

...

آمیتیدا صدیقی

رتبه: 2

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 6707

...

سامان زلفی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6449

...

علی صلواتی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6357

...

امیر حسین ایرانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6174

...

نگار اسفیدارى

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5903

...

ماهان داد

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 5619

...

مهدی برجی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 5467