نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

نفیسه رباط سرپوشی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8887

...

حسین محمدنژاد

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 8638

...

پریسا ابراهیمی پور

رتبه: 3

نمایندگی: بجستان

تراز: 8540

...

مهلا نصیری

رتبه: 4

نمایندگی: بجستان

تراز: 8027

...

امیررضا فرهادی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7882

...

هستی بهزادی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7457

...

محمدمهدی اسلامی زارچ

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7189

...

محمد بهجتی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7188

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

زهرا سهیم پور

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8770

...

فاطمه سادات پارساییان

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8770

...

نفیسه رباط سرپوشی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8770

...

مبینا شریفی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8770

...

سینا رسته خاک

رتبه: 5

نمایندگی: میبد

تراز: 8736

...

مهدیه یوسفی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8684

...

زینب جعفری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8443

...

ستایش حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8162

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

زهرا سهیم پور

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 9135

...

فاطمه سادات پارساییان

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8967

...

نفیسه رباط سرپوشی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8457

...

مهدیه دهقان بنادکی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7557

...

ریحانه دهقان دهنوی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7541

...

پارمیدا پژمان

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7508

...

محمدیاسین ملک ثابت

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7486

...

حانیه مقیمی فیروزآباد

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7459

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

نفیسه رباط سرپوشی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8321

...

زینب عقیلی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8218

...

امیرحسین ترابی میرزائی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7629

...

ستایش حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7300

...

الهام ولی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7131

...

شهاب نورالدهر

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7108

...

سیدمحمدحسین میرجلیلی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7073

...

فاطمه گل محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7062

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

عاطفه حاجی پور فاروجی

رتبه: 1

نمایندگی: فاروج

تراز: 9471

...

امیرحسین ترابی میرزائی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8858

...

مهدیه زارع

رتبه: 3

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8855

...

هستی افضلی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 8022

...

عرفان عاقلی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7792

...

ساجده بامداد

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7690

...

امین رضا کارگریان مروستی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7017

...

سیدمحمدحسین میرجلیلی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 6980

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

حسین صفری تنها

رتبه: 1

نمایندگی: جاجرم

تراز: 8322

...

امیرعلی جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7747

...

یگانه مومنی

رتبه: 3

نمایندگی: قروه

تراز: 7508

...

مبینا ابراهیمی فرسنگی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7064

...

یگانه آشنا

رتبه: 5

نمایندگی: درگز

تراز: 6658

...

فاطمه نظری چمک

رتبه: 6

نمایندگی: کرمان

تراز: 6606

...

زهرا لطفی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6244

...

طناز ترابیان

رتبه: 8

نمایندگی: کرمان

تراز: 6234

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

مهدیه زارع

رتبه: 1

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 9707

...

یگانه مومنی

رتبه: 2

نمایندگی: قروه

تراز: 7125

...

فاطمه اتحادی

رتبه: 3

نمایندگی: آشخانه

تراز: 7077

...

امیرعلی جعفری

رتبه: 4

نمایندگی: بهشهر

تراز: 6757

...

محدثه اسماعیلی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشمر

تراز: 6418

...

معصومه محمدپور

رتبه: 6

نمایندگی: آشخانه

تراز: 6410

...

اهورا خرم زاده

رتبه: 7

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6216

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

مهدیه زارع

رتبه: 1

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8478

...

امیرعلی جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: بهشهر

تراز: 6470

...

حسین صفری تنها

رتبه: 3

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6234

...

محمدرضا محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 5820

...

اهورا خرم زاده

رتبه: 5

نمایندگی: بهبهان

تراز: 5703

...

سارا حسینی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5692

...

فاطمه آذری زینکانلو

رتبه: 7

نمایندگی: آشخانه

تراز: 5600

...

یگانه مومنی

رتبه: 8

نمایندگی: قروه

تراز: 5559

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

هستی احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8856

...

سارا احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8165

...

محبوبه اختری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7824

...

مهدیه زارع

رتبه: 4

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6640

...

مبینا فیض اللهیان

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 5884

...

حسین صفری تنها

رتبه: 6

نمایندگی: جاجرم

تراز: 5777

...

سوگند اسماعیلی پنچاه

رتبه: 7

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5765

...

پانیا قدیمی

رتبه: 8

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5318

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

یوسف حاتمی فرد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7434

...

فاطمه آذری زینکانلو

رتبه: 2

نمایندگی: آشخانه

تراز: 6802

...

حسین صفری تنها

رتبه: 3

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6206

...

عماد محمدنام فرخانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 5559

...

اهورا خرم زاده

رتبه: 5

نمایندگی: بهبهان

تراز: 5538

...

مانی رضایی

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 5535

...

معصومه محمدپور

رتبه: 7

نمایندگی: آشخانه

تراز: 5522

...

معصومه رضائی

رتبه: 8

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5310

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

مانی رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 6702

...

نجمه صمیمی

رتبه: 2

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6266

...

مبینا زرین جو

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6170

...

یوسف حاتمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 6093

...

هانیه رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: بردسکن

تراز: 5403

...

علی اصغر تنها

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 5233

...

معصومه رضائی

رتبه: 7

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 4963

...

ایناز هفته خانگی

رتبه: 8

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 4948