نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8835

...

سیدمحمدجواد شریفی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8476

...

شایسته سبحانی

رتبه: 3

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8236

...

علیرضا نیکوئی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8166

...

سیدعلیرضا کشفیان ریحانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8105

...

امیرحسین یگانه دوست

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8054

...

محمدصادق مهدوی پور

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8037

...

درسا علوی

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7963

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

آرشام ملکی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8669

...

پارسا صفرزاده میراشرفی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8542

...

شایان هادیان

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8498

...

محمدمانی توسلی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8477

...

حسین فلاح تفتی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8415

...

علیرضا پوربصیر

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8393

...

نیما زهدی شیران

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8305

...

نوید طاهرزاده

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8201

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

علی شمسی پور

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8891

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8820

...

محمدامین بادپر

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8481

...

فاطمه کبریائی

رتبه: 4

نمایندگی: استهبان

تراز: 8165

...

خاطره زراعتکار

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8161

...

حسین صدر

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7938

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 7917

...

سیدمحمدجواد شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7881

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

محمدسجاد حسونی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: میبد

تراز: 8515

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8505

...

ابالفضل احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نور آباد هزار و چهارصد

تراز: 8335

...

محمدامین بادپر

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8326

...

متین سلمانزاده اسبق

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 8246

...

امیر رضا تقی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8050

...

نیما میرفلاح

رتبه: 7

نمایندگی: میبد

تراز: 7794

...

امیررضا گشتاسبی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7709

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8215

...

فاطمه علیپور

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7973

...

متین سلمانزاده اسبق

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7880

...

فاطمه مکرمی

رتبه: 4

نمایندگی: خمین

تراز: 7665

...

هلینا مخبر

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7643

...

محمدآرمان غلامی جوادیه

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7636

...

محمد شریفی طهرانی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7448

...

محمدعرفان ثنائی نسب

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7443

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

علی شمسی پور

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8340

...

کوروش خضری مطلق

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 8314

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8283

...

امیرمحمد صادقی

رتبه: 4

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7970

...

محمد شریفی طهرانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7940

...

امیرحسین شجاعی کزج

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7900

...

مبین زارع

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7886

...

ابوالفضل حسینی فهرجی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7835

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8204

...

علی شمسی پور

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8003

...

مبین زارع

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7969

...

محمد شریفی طهرانی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7957

...

کوروش خضری مطلق

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 7820

...

علی اکبر ارشدی

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7744

...

امیرحسین شجاعی کزج

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7742

...

محمدامین بادپر

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7595

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

علی شمسی پور

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7790

...

امیرمحمد صادقی

رتبه: 2

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7676

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7584

...

ابوالفضل حسینی فهرجی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7488

...

کوروش خضری مطلق

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 7477

...

ابوالفضل محمدی نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7418

...

مبین زارع

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7224

...

محمد شریفی طهرانی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7206

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

ابوالفضل حسینی فهرجی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8284

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8158

...

محمدامین بادپر

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8156

...

علی شمسی پور

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8112

...

سروش نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8028

...

محمد شریفی طهرانی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8011

...

امیرحسین شجاعی کزج

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7876

...

محمدآرمان غلامی جوادیه

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7737

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 7794

...

سروش نجفی

رتبه: 2

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7461

...

محمدامین بادپر

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7447

...

امیرمحمد صادقی

رتبه: 4

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7210

...

مهدی ذکاوت بوشهری

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7178

...

علی عباسی دولاما

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7065

...

ریحانه سادات میرعربشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: کرج

تراز: 7050

...

فاطمه کبریائی

رتبه: 8

نمایندگی: استهبان

تراز: 7019

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8020

...

محمد شریفی طهرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7804

...

امیررضا مقدمی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7051

...

سروش نجفی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 6798

...

مانی فرحی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6786

...

فرزاد دهقان منشادی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6692

...

ارشیا دهداری

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6668

...

مهدیه کارگر

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6651