نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

ابولفضل دباغ

رتبه: 1

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

تراز: 8782

...

رضا اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: سراب

تراز: 8782

...

آرین صالحی جوئی

رتبه: 1

نمایندگی: گیلانغرب

تراز: 8782

...

عباس رییسی فیل آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: فارسان

تراز: 8782

...

زهرا باغیانی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8782

...

درسا اسدی

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 8782

...

پارسا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8782

...

محمدمهدی پوراحمدی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8754

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

دنیا ادهمی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8683

...

سپهر نصیری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8661

...

نازنین نبی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8560

...

سیده عطیه موسوی سارسری

رتبه: 4

نمایندگی: رودسر

تراز: 8556

...

کیانا اسداله زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8546

...

سینا شفیع

رتبه: 6

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8528

...

سیدعلی علوی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8517

...

امیرحسین زینتی سهزابی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8483

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

آرین صالحی جوئی

رتبه: 1

نمایندگی: گیلانغرب

تراز: 9222

...

ابولفضل دباغ

رتبه: 2

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

تراز: 9217

...

امیر میری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9205

...

محمدحسن محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 9170

...

سینا شفیع

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 9138

...

سیده عطیه موسوی سارسری

رتبه: 6

نمایندگی: رودسر

تراز: 9127

...

امیر عباس لطیفی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 9105

...

صدف صمدی نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: سنندج

تراز: 9048

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

مرضیه کاوه

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 8335

...

پوریا سلوکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 8334

...

فاطمه سلیمی

رتبه: 3

نمایندگی: گیلانغرب

تراز: 8302

...

یاسمن دهقان نیری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8233

...

کیان خسروی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8205

...

کیانا اسداله زاده

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8200

...

امیر عباس لطیفی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 8188

...

عقیله حسن شاهی راویزی

رتبه: 8

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 8175

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

محمد باقری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7729

...

کیان خسروی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7667

...

نیلگون سپاس

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7662

...

یاسمین نورمحمدی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7626

...

محمدرضا پاکروان اصل

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7617

...

محمدمهدی نصرتی

رتبه: 6

نمایندگی: بیجار

تراز: 7611

...

کیانا اسداله زاده

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7605

...

ایلیا قبادی

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7533

...

مریم کاری

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7533

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

سارا علاقبند

رتبه: 1

نمایندگی: تایباد

تراز: 7766

...

رضا مرادی کهواده

رتبه: 2

نمایندگی: قائمیه

تراز: 7618

...

ساجده پژوهان منش

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7592

...

کیانا اسداله زاده

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7588

...

کوشان زارعی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7482

...

کیارش مجدی

رتبه: 6

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7481

...

امیرحسین علی حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: بیجار

تراز: 7466

...

محدثه جانمحمدی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7414

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

کیارش مجدی

رتبه: 1

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7643

...

یونس پران دوجی

رتبه: 2

نمایندگی: کلاله

تراز: 7634

...

امیر حسین کلاه چی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7634

...

محمدمهدی ژیان

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7623

...

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 7470

...

سانیا میرزایی

رتبه: 6

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7463

...

نازنین بنی نژاد

رتبه: 7

نمایندگی: ساری

تراز: 7405

...

کیان خسروی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7403

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8007

...

ابوالفضل دهقان چناری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8007

...

آرین عزیزی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7917

...

امیر حسین کلاه چی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7837

...

سیدمحمدطاهر مهدی خواه

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7830

...

رضا مرادی کهواده

رتبه: 6

نمایندگی: قائمیه

تراز: 7680

...

ایمان چوبی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7668

...

سارا ریحانی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7656

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

کیان خسروی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7768

...

آرین عزیزی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7739

...

امیر حسین کلاه چی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7736

...

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 7699

...

فاطمه مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7627

...

کیارش مجدی

رتبه: 6

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7609

...

محمدمهدی ژیان

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7605

...

فاطمه کریمی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7580

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 7686

...

سارا ریحانی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7635

...

کوشان زارعی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7633

...

آرین عزیزی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7621

...

کیارش مجدی

رتبه: 5

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

تراز: 7430

...

آتنا جنگی

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 7377

...

محدثه جانمحمدی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 7335

...

محمدمهدی رشیدی

رتبه: 8

نمایندگی: ایلام

تراز: 7329

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 7970

...

نیلگون سپاس

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7939

...

محمدمهدی ژیان

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7914

...

امیرحسین سلمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7822

...

یونس پران دوجی

رتبه: 5

نمایندگی: کلاله

تراز: 7797

...

محدثه جانمحمدی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7666

...

یاسمین نورمحمدی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 7645

...

بزرگمهر افشون

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7549