نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

محمد همایونی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8555

...

مبینا کشمیرپیشه

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8404

...

محدثه قندالی

رتبه: 3

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8338

...

دریا حقیقت شعار

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8139

...

نرگس گل محمدیان

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8138

...

مریم بگدلی

رتبه: 6

نمایندگی: کازرون

تراز: 8125

...

اثنا رحیمی نیا

رتبه: 7

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8072

...

امیرعلی سلیمانی امین

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7937

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

مبینا کشمیرپیشه

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8177

...

مریم بگدلی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8177

...

هانیه حسینی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8015

...

محمدامین لطفی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7934

...

آتوسا دستخوان

رتبه: 5

نمایندگی: چرام

تراز: 7913

...

طهورا صبوری

رتبه: 6

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7774

...

نیایش فلاح

رتبه: 7

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7746

...

نرگس گل محمدیان

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7706

...

یاسمن سادات میری

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7706

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

الهه پورشب

رتبه: 1

نمایندگی: ایلام

تراز: 7847

...

فایزه رحمتی اردهایی

رتبه: 2

نمایندگی: سراب

تراز: 7761

...

امین ساعی

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7685

...

فاطمه هاتفی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7628

...

فرشاد واعظی بناب

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7626

...

مهدیه سیف الهی

رتبه: 6

نمایندگی: خمین

تراز: 7587

...

مهسا برزگر

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 7587

...

امیرحسین فرشامطلق

رتبه: 8

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 7568

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

مهتا برزگر

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 7474

...

احسان مینا

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7328

...

امیرحسین فرشامطلق

رتبه: 3

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 7316

...

سید محمد مولی

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 7314

...

یاسمن سادات میری

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7314

...

سامان مینا

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7290

...

علی صادقی کرکی

رتبه: 7

نمایندگی: بم

تراز: 7233

...

مهسا برزگر

رتبه: 8

نمایندگی: ساری

تراز: 7211

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

دریا حقیقت شعار

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8175

...

مبینا کشمیرپیشه

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8052

...

فرشاد واعظی بناب

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8025

...

مهتا برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8019

...

زکیه گورکانی

رتبه: 5

نمایندگی: فیروزآباد

تراز: 7906

...

مهسا برزگر

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 7819

...

نیایش فلاح

رتبه: 7

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7815

...

سیدابوالفضل بزاز زاده

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7655

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

مهتا برزگر

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8622

...

امیرحسین فرشامطلق

رتبه: 2

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 8543

...

فرشاد واعظی بناب

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8503

...

الهه پورشب

رتبه: 4

نمایندگی: ایلام

تراز: 8434

...

شکیبا شریفی

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8361

...

مهسا برزگر

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 8328

...

امیر محمد زارعیان

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8265

...

یاسمن سادات میری

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8221

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

زکیه گورکانی

رتبه: 1

نمایندگی: فیروزآباد

تراز: 8630

...

امیررضا شیخعلیشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8096

...

فایزه رحمتی اردهایی

رتبه: 3

نمایندگی: سراب

تراز: 8037

...

مهسا برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7892

...

الهه پورشب

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 7839

...

مهتا برزگر

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 7686

...

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

رتبه: 7

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

تراز: 7566

...

دریا حقیقت شعار

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7457

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

فرشاد واعظی بناب

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7686

...

زکیه گورکانی

رتبه: 2

نمایندگی: فیروزآباد

تراز: 7597

...

مهسا برزگر

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7577

...

الهه پورشب

رتبه: 4

نمایندگی: ایلام

تراز: 7516

...

فایزه رحمتی اردهایی

رتبه: 5

نمایندگی: سراب

تراز: 7479

...

یاسمن سادات میری

رتبه: 6

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7464

...

نیایش فلاح

رتبه: 7

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7403

...

شکیبا شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: لارستان

تراز: 7397

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

الهه پورشب

رتبه: 1

نمایندگی: ایلام

تراز: 7856

...

زکیه گورکانی

رتبه: 2

نمایندگی: فیروزآباد

تراز: 7844

...

یاسمن سادات میری

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7198

...

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

رتبه: 4

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

تراز: 7096

...

امین ساعی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7088

...

فایزه رحمتی اردهایی

رتبه: 6

نمایندگی: سراب

تراز: 7086

...

طهورا صبوری

رتبه: 7

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7045

...

معصومه محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: اراک

تراز: 7012

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

امیررضا شیخعلیشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7862

...

ریحانه محمودی

رتبه: 2

نمایندگی: کلاله

تراز: 7615

...

مهسا برزگر

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7608

...

امین ساعی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7483

...

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

رتبه: 5

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

تراز: 7392

...

مهتا برزگر

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 7379

...

مهدیه سیف الهی

رتبه: 7

نمایندگی: خمین

تراز: 7354

...

یاسمن سادات میری

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7064

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

محمدامین رحمانی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7734

...

طهورا صبوری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7670

...

مهدیه سیف الهی

رتبه: 3

نمایندگی: خمین

تراز: 7553

...

ستایش یگانه کاهو

رتبه: 4

نمایندگی: درگز

تراز: 7484

...

شکیبا شریفی

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 7339

...

فرشاد واعظی بناب

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7327

...

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

رتبه: 7

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

تراز: 7294

...

داوود فرخی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7103