نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

بهار شادمهر

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 9323

...

ابوالفضل مسلمی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 9283

...

سید طاها حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: قروه

تراز: 8976

...

نگین شیرکوند

رتبه: 4

نمایندگی: ورامین

تراز: 8958

...

اسرا ترکمانی

رتبه: 5

نمایندگی: میانه

تراز: 8789

...

ستاره رحیمی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 8686

...

نادیا جهانبازی

رتبه: 7

نمایندگی: فارسان

تراز: 8607

...

فاطمه صیادی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8452

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

زهرا درگاهی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 9598

...

سید مبین سلامی

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 9403

...

ابوالفضل مسلمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 9399

...

ابوالفضل رستمی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 9242

...

مریم اشکانی

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 9081

...

بهار شادمهر

رتبه: 6

نمایندگی: کرج

تراز: 8939

...

دلارام صمدی صوفی

رتبه: 7

نمایندگی: رشت

تراز: 8913

...

ریحانه اسماعیل نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8858

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

محمد احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9506

...

بهار شادمهر

رتبه: 2

نمایندگی: کرج

تراز: 9180

...

امیررضا جاودان پور

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 9122

...

سیدمحمدحسین حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9077

...

ابوالفضل مسلمی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 9073

...

مبین باستانی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 9005

...

امیرحسین فلاح

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8982

...

مهیار محمدی کیا

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8871

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

ابوالفضل مسلمی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8871

...

بهار شادمهر

رتبه: 2

نمایندگی: کرج

تراز: 8856

...

مبین باستانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8680

...

سیدعرفان نوربخش

رتبه: 4

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8653

...

اسرا ترکمانی

رتبه: 5

نمایندگی: میانه

تراز: 8647

...

امیرحسین فلاح

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8567

...

امیرحسین شهلاخرق

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8435

...

نگین شیرکوند

رتبه: 8

نمایندگی: ورامین

تراز: 8370

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

محدثه زارع زاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 8822

...

مبینا مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8716

...

فاطمه صیادی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8628

...

لیلاالسادات محسنی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8490

...

امین آهوچهر

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8437

...

تینا مقیمی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8348

...

اسرا ترکمانی

رتبه: 7

نمایندگی: میانه

تراز: 8192

...

امیرحسین دهقانی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8131

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

علیرضا رستگار

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 8510

...

سارا فخیمی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8306

...

حسین تاتار

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8283

...

زینب علی حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8147

...

محدثه زارع زاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8114

...

علی دانش پور

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 8060

...

نرگس بالویی

رتبه: 7

نمایندگی: نکا

تراز: 8036

...

شاهین ترابی

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7961

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

مبین باستانی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8257

...

فاطمه صیادی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8185

...

زینب علی حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7953

...

شایان اژدها کش

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7847

...

محدثه زارع زاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7711

...

محمدامین فلاحت مقدم

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7640

...

فرزاد صالحی

رتبه: 7

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7598

...

نرگس پاکیزه تالی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7598

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

مصطفی لطفی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8233

...

شایان اژدها کش

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8095

...

حسین تاتار

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8017

...

امیرمحمد قانع

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7954

...

محمد باقر خندان

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 7886

...

علیرضا رستگار

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7733

...

امیرحسین سلیمانی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7656

...

آرمان احمدی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7646

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

مبین باستانی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8547

...

فاطمه صیادی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8407

...

زهرا ایمان پناه

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8155

...

محمدامین فلاحت مقدم

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8071

...

فاطمه زهرا کیانی

رتبه: 5

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 8009

...

لیلاالسادات محسنی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7973

...

امیرعلی بهزادی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7830

...

محمد ابراهیم همت

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7776

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

مصطفی لطفی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8328

...

مبین باستانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8191

...

فاطمه صیادی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7909

...

روح الله چروئی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7847

...

زهرا ایمان پناه

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7774

...

فاطمه زهرا کیانی

رتبه: 6

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 7750

...

امیرحسین دهقانی

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7714

...

شایان اژدها کش

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7693

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

مبین باستانی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8967

...

بهاره محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8815

...

نگین زارع زاده

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8306

...

زهرا ایمان پناه

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8129

...

شاهین ترابی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 8010

...

لیلاالسادات محسنی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7989

...

محمدطاها ترابی میرزایی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7884

...

یاسین ایزدی یزدان آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: زرند

تراز: 7764