نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

امیرمحمد پرهیزگار

رتبه: 1

نمایندگی: صحنه

تراز: 9057

...

زهرا محسن زاده

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8965

...

حدیث رئیسی

رتبه: 3

نمایندگی: قائمیه

تراز: 8923

...

مائده احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8891

...

هستی صابر

رتبه: 5

نمایندگی: سنندج

تراز: 8771

...

مهدیه مرادی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 8769

...

هستی مهربانی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8743

...

محمدمهدی ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: اراک

تراز: 8724

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

زهرا کول آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9015

...

کوثر پروازی

رتبه: 2

نمایندگی: سربیشه

تراز: 8996

...

محمدمهدی ابراهیمی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 8985

...

مائده احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8925

...

مریم بابازاده

رتبه: 5

نمایندگی: بستان آباد

تراز: 8872

...

سیده آسو حسینی

رتبه: 6

نمایندگی: سنندج

تراز: 8848

...

زهرا کیوان

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 8828

...

محیا محسنی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8772

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

زهرا نسیمی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 9480

...

زهرا قنبری اصل

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 9139

...

مهدیه مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 9022

...

کوثر محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8960

...

سیده فاطمه یحیی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8953

...

سعید کریمی

رتبه: 6

نمایندگی: فارسان

تراز: 8923

...

مینا کریمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8853

...

نگار عباس زاده

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8829

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

ستاره خندوستانی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8566

...

امیر لطفی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8438

...

زهرا قنبری اصل

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 8330

...

پویا مریدی

رتبه: 4

نمایندگی: قروه

تراز: 8233

...

مهدیه مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 8231

...

مهسا مهرآور

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8189

...

زهرا نسیمی

رتبه: 7

نمایندگی: کازرون

تراز: 8172

...

زهرا کیوان

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 8130

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

سیده مبینا حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: صومعه سرا

تراز: 8499

...

ستاره خندوستانی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8497

...

پویا مریدی

رتبه: 3

نمایندگی: قروه

تراز: 8460

...

زهرا کیوان

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8460

...

زهرا نسیمی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 8460

...

احسان شریفی

رتبه: 6

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8404

...

عرفان ورقی خسروشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرری

تراز: 8399

...

محمد جواد محمودی برام

رتبه: 8

نمایندگی: فارسان

تراز: 8304

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

فاطمه فندرسکی

رتبه: 1

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 8450

...

پویا مریدی

رتبه: 2

نمایندگی: قروه

تراز: 8406

...

امیر محمد جعفری زاده

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 8384

...

کامیار وحدتنیا

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8339

...

سیده مبینا حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: صومعه سرا

تراز: 8319

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8309

...

مهدیه مرادی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 8295

...

زهرا کیوان

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 8235

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

سیده مبینا حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: صومعه سرا

تراز: 8241

...

مبینا عزیزی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8228

...

فاطمه اسکندری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8126

...

مهدیه مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: آباده

تراز: 8072

...

فاطمه فندرسکی

رتبه: 5

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 7989

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7977

...

غزل جعفری

رتبه: 7

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 7924

...

محیا محسنی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7871

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

فاطمه فندرسکی

رتبه: 1

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 8348

...

غزل جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 8216

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8129

...

ریحانه صابری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7974

...

احسان شریفی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7960

...

فروزان زواران حسینی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7887

...

مطهره قربانعلی

رتبه: 7

نمایندگی: اراک

تراز: 7874

...

نازنین سادات نعمت اللهی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7843

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

غزل جعفری

رتبه: 1

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 8119

...

ریحانه صابری

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7993

...

فاطمه فندرسکی

رتبه: 3

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 7924

...

پویا مریدی

رتبه: 4

نمایندگی: قروه

تراز: 7841

...

زهرا کیوان

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7813

...

محدثه زعفرانی

رتبه: 6

نمایندگی: بیرجند

تراز: 7785

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7762

...

مطهره قربانعلی

رتبه: 8

نمایندگی: اراک

تراز: 7728

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

احسان شریفی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8509

...

غزل جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 8452

...

مینا قربانی کوهبنانی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8336

...

مینا سادات اسماعیلیان

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7997

...

محمدرضا یوسفی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7804

...

مطهره قربانعلی

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 7696

...

فروزان زواران حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7655

...

محمدجواد محیطی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7638

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

مینا قربانی کوهبنانی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 9035

...

فاطمه فندرسکی

رتبه: 2

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 8505

...

محمدجواد محیطی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8224

...

مطهره قربانعلی

رتبه: 4

نمایندگی: اراک

تراز: 8028

...

فروزان زواران حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7999

...

طاهره عسکری

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7965

...

فاطمه ابراهیم یگانه

رتبه: 7

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7960

...

عرفان حمیده

رتبه: 8

نمایندگی: لارستان

تراز: 7918