نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

امیرعلی بیرانوند

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6930

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6910

...

ایلحان خورشید

رتبه: 3

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

تراز: 6802

...

نوژان حقیقی

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 6693

...

امیرشیان دهقانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6521

...

حمیدرضا دارائی

رتبه: 6

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6477

...

ماتینا دولتشاه

رتبه: 7

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6467

...

ابتین کاویانی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 6267

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7247

...

حمیدرضا دارائی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6663

...

نوژان حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 6531

...

شاهین زحمت کش

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6431

...

شکیبا سخنگو

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6312

...

امیرعلی بهرامی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6126

...

رونیکا رستگاری فر

رتبه: 7

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6031

...

ابتین کاویانی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 6003

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

حمیدرضا خفن

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7286

...

آراد اقراری

رتبه: 2

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6684

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6588

...

سیدامیرحسین حجازی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6446

...

میرایمان شریف زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مراغه

تراز: 6432

...

نوژان حقیقی

رتبه: 6

نمایندگی: اهواز

تراز: 6301

...

ابتین کاویانی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 6297

...

حمیدرضا دارائی

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6295

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7305

...

نوژان حقیقی

رتبه: 2

نمایندگی: اهواز

تراز: 6856

...

حمیدرضا دارائی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6768

...

آیلا سرخوش سرخوش

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6754

...

میرایمان شریف زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مراغه

تراز: 6552

...

آرتان کاظمی نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6199

...

امیرحسین صفایی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6002

...

ارغوان ملکلو

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 5941

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

نازوالا ورسه

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6897

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6790

...

ارغوان ملکلو

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6458

...

محمدطاها بابلی بهمئی

رتبه: 4

نمایندگی: امیدیه

تراز: 6407

...

هستی خانه زر

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6249

...

آیلا سرخوش سرخوش

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6156

...

محیا زیرک

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6020

...

سامیار حسنوند

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 5768

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

سامیار حسنوند

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8223

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7650

...

آرتان کاظمی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7486

...

فرهان کاظمی آتشگاه

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7145

...

هستی خانه زر

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6894

...

میرایمان شریف زاده

رتبه: 6

نمایندگی: مراغه

تراز: 6508

...

ارغوان ملکلو

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6451

...

حسین حسینعلی زاده

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6274

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6507

...

هستی خانه زاد

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6045

...

درسا امیری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 5844

...

آرتان کاظمی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 5834

...

فرهان کاظمی آتشگاه

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 5673

...

رامان محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: نکا

تراز: 5589

...

میرایمان شریف زاده

رتبه: 7

نمایندگی: مراغه

تراز: 5551

...

محمدطاها بابلی بهمئی

رتبه: 8

نمایندگی: امیدیه

تراز: 5523

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

مهدی محرابی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6846

...

سعید احدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6694

...

رامان محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نکا

تراز: 6639

...

سعید شوریده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6600

...

آرتان کاظمی نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6496

...

سارینا حاجی پور

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6183

...

پریسا ا

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6138

...

هستی خانه زاد

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6057