نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

امیرحسین دولت یاری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6978

...

عطا معیری زاده

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6866

...

کورش فلاح

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6843

...

امیرعلی قنبری

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6685

...

محمدآرتا غلامی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6639

...

ثنا نعمتی

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6546

...

سیدفرزام پیراسته

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 6534

...

رستان گودرزی مهر

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6515

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

بردیا مهری خلف بادام

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7303

...

کورش فلاح

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7074

...

محمدآرتا غلامی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6986

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6907

...

سیدفرزام پیراسته

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 6815

...

آناهیتا تیموری

رتبه: 6

نمایندگی: نطنز

تراز: 6726

...

ثنا نعمتی

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6672

...

هلیا بیرانوند

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6634

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

کورش فلاح

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7097

...

امیرعباس مرادزاده

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6956

...

آیین ذاکری

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6913

...

نوید کریمیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6870

...

محمد ارتین جهانبخش

رتبه: 5

نمایندگی: نطنز

تراز: 6813

...

سیدفرزام پیراسته

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 6736

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6620

...

آناهیتا تیموری

رتبه: 8

نمایندگی: نطنز

تراز: 6615

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6636

...

سیدفرزام پیراسته

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 6565

...

امیرعباس مرادزاده

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6546

...

نوید کریمیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6492

...

آتوسا مظلومی برم سبز

رتبه: 5

نمایندگی: امیدیه

تراز: 6418

...

امیرحسین دولت یاری

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6405

...

یگانه ابراهیمی

رتبه: 7

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 6363

...

کورش فلاح

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6359

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7020

...

کورش فلاح

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6902

...

آرتین سپهر

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6758

...

امیرعباس مرادزاده

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6735

...

آتوسا مظلومی برم سبز

رتبه: 5

نمایندگی: امیدیه

تراز: 6697

...

فاطمه زهرا فاضل

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6685

...

یگانه ابراهیمی

رتبه: 7

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 6440

...

صدرا بیاتی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6427

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

کورش فلاح

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8081

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7929

...

بردیا سعیدی

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7818

...

امیرعباس مرادزاده

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7639

...

آتوسا مظلومی برم سبز

رتبه: 5

نمایندگی: امیدیه

تراز: 7472

...

فرهان رحیمی

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7274

...

سیلوانا پاسند

رتبه: 7

نمایندگی: عنبرآباد

تراز: 7159

...

یگانه ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 6930

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

بردیا سعیدی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6271

...

مهدیه ملائی پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6156

...

کورش فلاح

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6127

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6100

...

اشکان کرامتی فر

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6077

...

سیلوانا پاسند

رتبه: 6

نمایندگی: عنبرآباد

تراز: 5961

...

یگانه ابراهیمی

رتبه: 7

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 5940

...

آتوسا مظلومی برم سبز

رتبه: 8

نمایندگی: امیدیه

تراز: 5903

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

امیرعباس مرادزاده

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6663

...

امینه‌زهرا چوبلی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6464

...

مهنا حامدی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 6426

...

فرهان رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6380

...

پرنیان وحدتی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6282

...

کورش فلاح

رتبه: 6

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6250

...

امیرمحمد غلامی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6204

...

یگانه ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: محمودآباد جدید

تراز: 6120