نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رهام محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 8674

...

مهرسا همتی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8127

...

کیاشا نگارش

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8046

...

کیانا اسلامی

رتبه: 4

نمایندگی: بیرجند

تراز: 8013

...

علی اخوان تفتی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7867

...

شیوا دخت اماندادی

رتبه: 6

نمایندگی: بم

تراز: 7821

...

ساناز غلامزاده

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7687

...

محمدبهنام اتحادی یزدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7645

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رهام محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 8124

...

امیرمحمد مهرآلی

رتبه: 2

نمایندگی: ماکو

تراز: 7927

...

دینا خزائی

رتبه: 3

نمایندگی: چالوس

تراز: 7923

...

کیانا اسلامی

رتبه: 4

نمایندگی: بیرجند

تراز: 7710

...

کیاشا نگارش

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7443

...

مهرسا همتی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7412

...

آناهیتا رئیسی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7393

...

محمدحسین دارینی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7168

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رهام محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 7856

...

دینا خزائی

رتبه: 2

نمایندگی: چالوس

تراز: 7417

...

آرسام تقی پور

رتبه: 3

نمایندگی: میانه

تراز: 7033

...

مصلح شهابی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: بافت

تراز: 7002

...

مهرسا همتی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6946

...

حدیث آقابابائی

رتبه: 6

نمایندگی: بروجن

تراز: 6924

...

ثنا خاکساری نژاد

رتبه: 7

نمایندگی: اهواز

تراز: 6893

...

نازنین کوثر فلاحتگر

رتبه: 8

نمایندگی: بهشهر

تراز: 6866

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رهام محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 7851

...

دینا خزائی

رتبه: 2

نمایندگی: چالوس

تراز: 7713

...

محمدامین مهدیان

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 7279

...

فاطمه یوسفوند

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7050

...

محمدحسین دارینی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7048

...

مطهره کریمی فرادنبه

رتبه: 6

نمایندگی: بروجن

تراز: 7008

...

سپیده محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6967

...

آناهیتا رئیسی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6943

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رهام محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 7916

...

آناهیتا رئیسی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7461

...

محمدحسین دارینی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7356

...

کوثر شجاعی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7178

...

رسول سیاح

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7102

...

پرهام مجیدی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7069

...

ماهان انتظاری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7004

...

غزل قرایلو

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 6925

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رهام محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 7984

...

پرهام مجیدی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7685

...

رضا سیاح

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7432

...

محمدحسین دارینی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7356

...

نیوشا فیضی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7327

...

آرش رفیعی

رتبه: 6

نمایندگی: شازند

تراز: 7299

...

آراد ولی پور

رتبه: 7

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7254

...

رسول سیاح

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7208

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

علی شیروانی

رتبه: 1

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 7344

...

رهام محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 7268

...

پرهام مجیدی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7062

...

آناهیتا رئیسی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7053

...

مشکات ساعدی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6977

...

رضا سیاح

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 6709

...

محمدحسین دارینی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6635

...

رسول سیاح

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 6628

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

سید سپهر عظیمی

رتبه: 1

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 7960

...

رهام محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 7822

...

مریم رحمانی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7408

...

محمد صالح حسن خانی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6943

...

رضا سیاح

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6899

...

محمدمهدی بیدارلورد

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6787

...

کیمیا بلوچی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 6784

...

محمدحسین دارینی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6733