نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

صهبا بیگی

رتبه: 1

نمایندگی: قائن

تراز: 7662

...

سیده روژان احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 7538

...

یلدا فاضلی

رتبه: 3

نمایندگی: فارسان

تراز: 7239

...

سحر طاهرنژاد

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7165

...

ارنیکا حبیبی

رتبه: 5

نمایندگی: سنندج

تراز: 7155

...

فاطمه سالاری

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7149

...

درسا رزمی

رتبه: 7

نمایندگی: قائن

تراز: 7074

...

فاطمه مهدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 6944

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

محمدحسین توکلی فرد

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8198

...

صدرا هادیان

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7885

...

سپنتا مال گنجی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7870

...

امیرعباس افشارپور

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7709

...

نازنین رهرا مباشر

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7651

...

امیررضا برومند

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7372

...

محمدحسین صادقیان

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7272

...

محمدیاسین قانع عزآبادی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7267

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

مریم غلامی پور

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8206

...

پرنیا احمدوند

رتبه: 2

نمایندگی: هرسین

تراز: 8194

...

صهبا بیگی

رتبه: 3

نمایندگی: قائن

تراز: 8043

...

زینب عالمی

رتبه: 4

نمایندگی: قائن

تراز: 7463

...

یزدان جلال زاده

رتبه: 5

نمایندگی: زابل

تراز: 7208

...

امیرعلی مسرورچهر

رتبه: 6

نمایندگی: رشت

تراز: 7157

...

فاطمه زهرا داوری

رتبه: 7

نمایندگی: قائن

تراز: 7051

...

سپهر آروند

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6960

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

فاطمه غلام پور

رتبه: 1

نمایندگی: بجستان

تراز: 7772

...

سپنتا مال گنجی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7423

...

سیدعلیرضا بسیطی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7384

...

سهیل جلیلی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7264

...

حامد جعفری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7219

...

محمدمهبد جناب زاده

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7196

...

صدرا هادیان

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7137

...

آریا ذبیحی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7021

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

ریحانه عابدی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9524

...

پرنیا احمدوند

رتبه: 2

نمایندگی: هرسین

تراز: 8148

...

آرین وثوق

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7628

...

محمدامین اشراقی

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7284

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6698

...

محمدصالح لونی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6666

...

علیرضا خواجه ای

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6652

...

تینا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6631

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7824

...

علی رستگار

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7700

...

امیرعباس ناصری

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7422

...

ترانه مصدق

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7252

...

ریحانه عابدی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7217

...

محمدامین اشراقی

رتبه: 6

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7148

...

فرهاد رضایی طاویرانی

رتبه: 7

نمایندگی: آبدانان

تراز: 6858

...

آتوسا احمدی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6739

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

ریحانه عابدی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8071

...

پرنیا احمدوند

رتبه: 2

نمایندگی: هرسین

تراز: 7477

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6650

...

ترانه مصدق

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6643

...

محمدصالح لونی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6610

...

فرنیا خدادادی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 6443

...

علی رستگار

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6358

...

هستی خداوردی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6119

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

پرنیا احمدوند

رتبه: 1

نمایندگی: هرسین

تراز: 8037

...

پارسا اسدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7255

...

ترانه مصدق

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7213

...

ریحانه اسماعیلی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7103

...

محمدصالح لونی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7043

...

هستی خداوردی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6817

...

محمد معین تراشکار

رتبه: 7

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6712

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6705

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

پرنیا احمدوند

رتبه: 1

نمایندگی: هرسین

تراز: 7324

...

راحیل محمدپور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6828

...

محمدصالح لونی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6575

...

ملیکا زرین

رتبه: 4

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6407

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6203

...

محمد طاها بیاتی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 6131

...

فرنیا خدادادی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 6008

...

ترانه مصدق

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 5953

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

راحیل محمدپور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6918

...

محمدصالح لونی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6678

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6532

...

امیررضا رمضان پور

رتبه: 4

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6058

...

فرنیا خدادادی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 5994

...

مهرشاد دربانی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5833

...

حانیه بنایی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 5730

...

فرهاد رضایی طاویرانی

رتبه: 8

نمایندگی: آبدانان

تراز: 5715