نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/24

...

رتبه: 1

تراز: 8995

نمایندگی: نیشابور

زهرا ایروانی

...

رتبه: 1

تراز: 8995

نمایندگی: اراک

فاطمه منصوری

...

رتبه: 1

تراز: 8995

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 1

تراز: 8995

نمایندگی: تهران

فرهاد بدره

...

رتبه: 1

تراز: 8995

نمایندگی: ساری

هلیا شیرین دوست

...

رتبه: 6

تراز: 8985

نمایندگی: سنندج

مژده نادری

...

رتبه: 7

تراز: 8974

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 7

تراز: 8974

نمایندگی: تهران

شقایق جمالی

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8946

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 1

تراز: 8946

نمایندگی: تهران

فرهاد بدره

...

رتبه: 1

تراز: 8946

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 4

تراز: 8911

نمایندگی: جاجرم

مهدیه اربابی

...

رتبه: 5

تراز: 8873

نمایندگی: خورموج

هلیا رزمی

...

رتبه: 6

تراز: 8867

نمایندگی: شهریار و اندیشه

نگین اردهی

...

رتبه: 7

تراز: 8866

نمایندگی: تهران

شقایق جمالی

...

رتبه: 8

تراز: 8844

نمایندگی: سنندج

پرند نامی سنندجی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 9153

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 1

تراز: 9153

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 3

تراز: 9117

نمایندگی: اراک

فاطمه منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 9055

نمایندگی: تهران

فرهاد بدره

...

رتبه: 5

تراز: 9031

نمایندگی: خرامه

فاطمه روئین تن

...

رتبه: 6

تراز: 8997

نمایندگی: رضوانشهر

ماهان رستم پور

...

رتبه: 7

تراز: 8889

نمایندگی: مشهد

داود نوروزی

...

رتبه: 8

تراز: 8854

نمایندگی: یزد

مهدی حکیمی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 9169

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 2

تراز: 9145

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 3

تراز: 9079

نمایندگی: خرامه

فاطمه روئین تن

...

رتبه: 4

تراز: 9009

نمایندگی: تهران

شقایق جمالی

...

رتبه: 5

تراز: 8921

نمایندگی: خمین

عباس محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 8904

نمایندگی: کرج

الهه معبودی

...

رتبه: 7

تراز: 8842

نمایندگی: بافت

نادیا رجایی

...

رتبه: 8

تراز: 8829

نمایندگی: مشهد

داود نوروزی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8906

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 2

تراز: 8846

نمایندگی: بجنورد

محمد نودهی

...

رتبه: 3

تراز: 8822

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 4

تراز: 8820

نمایندگی: اردبیل

فاطمه سلمانی

...

رتبه: 5

تراز: 8776

نمایندگی: تهران

فرهاد بدره

...

رتبه: 6

تراز: 8751

نمایندگی: یزد

مهدی حکیمی

...

رتبه: 7

تراز: 8747

نمایندگی: تهران

شقایق جمالی

...

رتبه: 8

تراز: 8742

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 9403

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 2

تراز: 9370

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 3

تراز: 9321

نمایندگی: اردبیل

فاطمه سلمانی

...

رتبه: 4

تراز: 9309

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

...

رتبه: 5

تراز: 9293

نمایندگی: نجف آباد

محمد بابائی

...

رتبه: 5

تراز: 9293

نمایندگی: نیشابور

زهرا ایروانی

...

رتبه: 5

تراز: 9293

نمایندگی: اراک

فاطمه منصوری

...

رتبه: 8

تراز: 9271

نمایندگی: سراب

رضا جهانی

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8669

نمایندگی: تهران

مینا امیریان

...

رتبه: 2

تراز: 8653

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 3

تراز: 8636

نمایندگی: اردبیل

فاطمه سلمانی

...

رتبه: 4

تراز: 8538

نمایندگی: شهرکرد

الهام کریمی

...

رتبه: 5

تراز: 8522

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

...

رتبه: 6

تراز: 8508

نمایندگی: ساوه

نادیا برهمند

...

رتبه: 7

تراز: 8498

نمایندگی: اراک

فاطمه منصوری

...

رتبه: 8

تراز: 8464

نمایندگی: یزد

عرفان عابدی

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8390

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 1

تراز: 8390

نمایندگی: اراک

فاطمه منصوری

...

رتبه: 1

تراز: 8390

نمایندگی: نیشابور

محمد ده حبه

...

رتبه: 1

تراز: 8390

نمایندگی: سنندج

مهنا عباسی

...

رتبه: 5

تراز: 8346

نمایندگی: اردبیل

فاطمه سلمانی

...

رتبه: 6

تراز: 8339

نمایندگی: داران

عاطفه عبدلی

...

رتبه: 6

تراز: 8339

نمایندگی: اردبیل

سارا ساعدی

...

رتبه: 8

تراز: 8267

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 7922

نمایندگی: فریدونکنار

محمد حسام هاتفی

...

رتبه: 1

تراز: 7922

نمایندگی: بجنورد

مینا طاهری

...

رتبه: 3

تراز: 7897

نمایندگی: خورموج

مصطفی بردستانی

...

رتبه: 4

تراز: 7895

نمایندگی: اسفراین

محمدحسن علیزاده فرد

...

رتبه: 5

تراز: 7877

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 6

تراز: 7833

نمایندگی: اراک

فاطمه منصوری

...

رتبه: 7

تراز: 7808

نمایندگی: تهران

معصومه قوامی مشفق

...

رتبه: 8

تراز: 7803

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 8294

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 1

تراز: 8294

نمایندگی: یزد

مهدی حکیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8263

نمایندگی: بجنورد

مینا طاهری

...

رتبه: 4

تراز: 8212

نمایندگی: فریدونکنار

محمد حسام هاتفی

...

رتبه: 5

تراز: 8145

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

...

رتبه: 6

تراز: 8128

نمایندگی: اسلام آبادغرب

رسول حسنی

...

رتبه: 7

تراز: 8118

نمایندگی: لارستان

فاطمه خادمی

...

رتبه: 8

تراز: 8101

نمایندگی: قزوین

محمدرضا سیاهکلی مرادی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 8213

نمایندگی: گلپایگان

فاطمه عمادی

...

رتبه: 2

تراز: 8201

نمایندگی: تهران

ابوالفضل نوری

...

رتبه: 3

تراز: 8163

نمایندگی: اسلام آبادغرب

رسول حسنی

...

رتبه: 4

تراز: 8065

نمایندگی: زرند

فاطمه اکبری

...

رتبه: 4

تراز: 8065

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدرئوف نیازی

...

رتبه: 6

تراز: 8059

نمایندگی: قزوین

محمدرضا سیاهکلی مرادی

...

رتبه: 7

تراز: 8040

نمایندگی: ساوه

مبینا واشقانی فراهانی

...

رتبه: 8

تراز: 8010

نمایندگی: ماسال

نادیا شریفی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8045

نمایندگی: زرند

فاطمه اکبری

...

رتبه: 2

تراز: 8036

نمایندگی: گلپایگان

فاطمه عمادی

...

رتبه: 3

تراز: 7961

نمایندگی: خرم آباد

روژین جهانیان

...

رتبه: 4

تراز: 7784

نمایندگی: بوشهر

آرین هادی پور

...

رتبه: 5

تراز: 7764

نمایندگی: اسفراین

محمدحسن علیزاده فرد

...

رتبه: 6

تراز: 7741

نمایندگی: خرامه

فاطمه روئین تن

...

رتبه: 7

تراز: 7729

نمایندگی: سبزوار

محمدپویا پوربختیاری

...

رتبه: 8

تراز: 7720

نمایندگی: علی آباد کتول

آیلین خان بیکی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 8342

نمایندگی: خرم آباد

روژین جهانیان

...

رتبه: 2

تراز: 8336

نمایندگی: زرند

فاطمه اکبری

...

رتبه: 3

تراز: 8240

نمایندگی: گلپایگان

فاطمه عمادی

...

رتبه: 4

تراز: 8047

نمایندگی: علی آباد کتول

آیلین خان بیکی

...

رتبه: 5

تراز: 8043

نمایندگی: کامیاران

پارسا محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 7997

نمایندگی: اردکان

ریحانه معنویت

...

رتبه: 7

تراز: 7972

نمایندگی: تالش

عسل مهدوی

...

رتبه: 8

تراز: 7970

نمایندگی: بوشهر

آرین هادی پور

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 9138

نمایندگی: خرامه

فاطمه روئین تن

...

رتبه: 2

تراز: 8891

نمایندگی: کامیاران

نیما گرگانی

...

رتبه: 3

تراز: 8856

نمایندگی: لارستان

نگار شامحمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8729

نمایندگی: لارستان

محمدامین ناطقی

...

رتبه: 5

تراز: 8509

نمایندگی: نظرآباد

حمیدرضا عابدی

...

رتبه: 6

تراز: 8507

نمایندگی: بوشهر

آرین هادی پور

...

رتبه: 7

تراز: 8494

نمایندگی: بردسکن

امید علیمحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 8477

نمایندگی: یزد

پارسا یزدانی