نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9169

...

مینا امیریان

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9145

...

فاطمه روئین تن

رتبه: 3

نمایندگی: خرامه

تراز: 9079

...

شقایق جمالی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 9009

...

عباس محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: خمین

تراز: 8921

...

الهه معبودی

رتبه: 6

نمایندگی: کرج

تراز: 8904

...

نادیا رجایی

رتبه: 7

نمایندگی: بافت

تراز: 8842

...

داود نوروزی

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 8829

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

مینا امیریان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8906

...

محمد نودهی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8846

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8822

...

فاطمه سلمانی

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8820

...

فرهاد بدره

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8776

...

مهدی حکیمی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8751

...

شقایق جمالی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8747

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 8742

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9403

...

مینا امیریان

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9370

...

فاطمه سلمانی

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 9321

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 9309

...

محمد بابائی

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 9293

...

زهرا ایروانی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9293

...

فاطمه منصوری

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 9293

...

رضا جهانی

رتبه: 8

نمایندگی: سراب

تراز: 9271

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

مینا امیریان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8669

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8653

...

فاطمه سلمانی

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8636

...

الهام کریمی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8538

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 8522

...

نادیا برهمند

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 8508

...

فاطمه منصوری

رتبه: 7

نمایندگی: اراک

تراز: 8498

...

عرفان عابدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8464

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8390

...

فاطمه منصوری

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 8390

...

محمد ده حبه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8390

...

مهنا عباسی

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 8390

...

فاطمه سلمانی

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8346

...

عاطفه عبدلی

رتبه: 6

نمایندگی: داران

تراز: 8339

...

سارا ساعدی

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8339

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 8267

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

محمد حسام هاتفی

رتبه: 1

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 7922

...

مینا طاهری

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7922

...

مصطفی بردستانی

رتبه: 3

نمایندگی: خورموج

تراز: 7897

...

محمدحسن علیزاده فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7895

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7877

...

فاطمه منصوری

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 7833

...

معصومه قوامی مشفق

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7808

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7803

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8294

...

مهدی حکیمی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8294

...

مینا طاهری

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8263

...

محمد حسام هاتفی

رتبه: 4

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 8212

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 8145

...

رسول حسنی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8128

...

فاطمه خادمی

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8118

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 8

نمایندگی: قزوین

تراز: 8101

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

فاطمه عمادی

رتبه: 1

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8213

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8201

...

رسول حسنی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8163

...

فاطمه اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: زرند

تراز: 8065

...

محمدرئوف نیازی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8065

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 8059

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 8040

...

نادیا شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: ماسال

تراز: 8010

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

فاطمه اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: زرند

تراز: 8045

...

فاطمه عمادی

رتبه: 2

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8036

...

روژین جهانیان

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7961

...

آرین هادی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7784

...

محمدحسن علیزاده فرد

رتبه: 5

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7764

...

فاطمه روئین تن

رتبه: 6

نمایندگی: خرامه

تراز: 7741

...

محمدپویا پوربختیاری

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7729

...

آیلین خان بیکی

رتبه: 8

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 7720

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

روژین جهانیان

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8342

...

فاطمه اکبری

رتبه: 2

نمایندگی: زرند

تراز: 8336

...

فاطمه عمادی

رتبه: 3

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8240

...

آیلین خان بیکی

رتبه: 4

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 8047

...

پارسا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8043

...

ریحانه معنویت

رتبه: 6

نمایندگی: اردکان

تراز: 7997

...

عسل مهدوی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 7972

...

آرین هادی پور

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7970

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

فاطمه روئین تن

رتبه: 1

نمایندگی: خرامه

تراز: 9138

...

نیما گرگانی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8891

...

نگار شامحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8856

...

محمدامین ناطقی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8729

...

حمیدرضا عابدی

رتبه: 5

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 8509

...

آرین هادی پور

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8507

...

امید علیمحمدی

رتبه: 7

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8494

...

پارسا یزدانی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8477