خبر آموزش و پرورش در مورد قطعی برق


معاون ‌آموزش متوسطه آموزش ‌و پرورش استان اصفهان گفت: از دانش آموزانی که به عنوان غایب مجاز (نداشتن برق) طی چند روز گذشته نتوانستند در امتحانات آنلاین شرکت کنند، زمان دیگری امتحان گرفته می‌شود.

محمدرضا ناظم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص قطعی برق و بروز مشکلات ناشی از آن برای دانش آموزان در امتحانات آنلاین در روزهای اخیر، اظهار کرد: آموزش و پرورش با تعاملی که با شرکت توسعه برق دارد تلاش می‌کند با حل این مسئله مشکلات دانش آموزان برای امتحانات آنلاین و دغدغه خانواده‌ها را کمتر کند.

وی اضافه کرد: به خانواده‌ها اطمینان می‌دهیم از دانش آموزانی که به عنوان غایب مجاز (نداشتن برق) طی چند روز گذشته نتوانستند در امتحانات آنلاین شرکت کنند، زمان دیگری امتحان گرفته می‌شود.

برای کاهش مشکلات خانواده‌ها در فصل امتحانات تلاش می‌کنیم

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان، تصریح کرد: اگر دانش آموزانی برای عدم شرکت در امتحانات آنلاین، مجوز داشته باشند در بازه زمانی تعیین شده تا دو هفته بعد از پایان امتحانات از آنها آزمون آنلاین گرفته می‌شود.