حل ویدئویی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (سمپاد ) پایۀ نهم 1402-1401

محتوی ویدئو


حل ویدئویی آزمون هوش

pdf دفترچه اول و دوم سوالات تیزهوشان نهم 1401

پاسخنامه کلیدی سوالات تیزهوشان نهم 1401 (فرزاد تندرو – دکتر حسن قربانی – شهرام امامی - احمد منصوری - هاله ایمانی – امیر حق نظر – سرور فلاحی نژاد )

******************popup********************