نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 9674

نمایندگی: تهران

سیدمحمد هاشمی نسب

...

رتبه: 2

تراز: 9553

نمایندگی: اهواز

دانیال جیشی

...

رتبه: 3

تراز: 9065

نمایندگی: برازجان

کیارش باقری

...

رتبه: 4

تراز: 9003

نمایندگی: تهران

امیرحسین شکیبایی

...

رتبه: 5

تراز: 8958

نمایندگی: یزد

امیرمحمد پهلوانپور

...

رتبه: 6

تراز: 8855

نمایندگی: کرمانشاه

محراب نظری

...

رتبه: 7

تراز: 8790

نمایندگی: تهران

پرنیا نجاری

...

رتبه: 8

تراز: 8667

نمایندگی: ارومیه

امیر محمد بابازاده قره قشلاقی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 9376

نمایندگی: خرمشهر

کیانا بچاری

...

رتبه: 2

تراز: 9081

نمایندگی: اهواز

دانیال جیشی

...

رتبه: 3

تراز: 8838

نمایندگی: تهران

مهرسا فردمهریان

...

رتبه: 4

تراز: 8637

نمایندگی: شهریار و اندیشه

مازیار میرزایی

...

رتبه: 5

تراز: 8453

نمایندگی: جهرم

فاطمه پورسلیمانی

...

رتبه: 6

تراز: 8439

نمایندگی: تهران

سیدامیرمحمد موسوی منفرد

...

رتبه: 7

تراز: 8235

نمایندگی: گچساران

محمدمهدی افشون پور

...

رتبه: 8

تراز: 8174

نمایندگی: برازجان

محسن دانش پور

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 9252

نمایندگی: خرمشهر

کیانا بچاری

...

رتبه: 2

تراز: 8802

نمایندگی: تایباد

میعاد رحمانی

...

رتبه: 3

تراز: 8703

نمایندگی: اهواز

دانیال جیشی

...

رتبه: 4

تراز: 8620

نمایندگی: تهران

سیداحسان موسوی

...

رتبه: 5

تراز: 8597

نمایندگی: برازجان

کیارش باقری

...

رتبه: 6

تراز: 8564

نمایندگی: یزد

امیرحسین پامیزان

...

رتبه: 7

تراز: 8275

نمایندگی: تایباد

نرگس خواجه کریمی

...

رتبه: 8

تراز: 8208

نمایندگی: اسلامشهر

علیرضا ابوالهادی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9824

نمایندگی: کرج

آریا جمالی

...

رتبه: 1

تراز: 9824

نمایندگی: کرج

علیرضا علیزاده

...

رتبه: 3

تراز: 9737

نمایندگی: کرج

ایلیا گودرزی

...

رتبه: 3

تراز: 9737

نمایندگی: کرج

امیرمحمد دهقانی

...

رتبه: 5

تراز: 9662

نمایندگی: کرج

امیرحسین کردیی

...

رتبه: 6

تراز: 9530

نمایندگی: کرج

عرفان محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 9508

نمایندگی: کرج

دانیال سلمانی

...

رتبه: 8

تراز: 9485

نمایندگی: کرج

محمد حسام صبور

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9556

نمایندگی: دورود

امین گلپایگانی

...

رتبه: 2

تراز: 9444

نمایندگی: کرج

آریا جمالی

...

رتبه: 3

تراز: 9404

نمایندگی: کرج

علیرضا علیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 9309

نمایندگی: کرج

دانیال سلمانی

...

رتبه: 5

تراز: 9236

نمایندگی: کرج

آرین فضلی

...

رتبه: 6

تراز: 9029

نمایندگی: کرج

امیرمحمد دهقانی

...

رتبه: 7

تراز: 9028

نمایندگی: کرج

محمد حسام صبور

...

رتبه: 8

تراز: 8729

نمایندگی: کرج

عرفان محمدی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9292

نمایندگی: تهران

علی استیری

...

رتبه: 1

تراز: 9292

نمایندگی: یزد

زهرا میرجلیلی

...

رتبه: 1

تراز: 9292

نمایندگی: اهواز

دانیال جیشی

...

رتبه: 1

تراز: 9292

نمایندگی: اهواز

امیر رضا خرم زاده

...

رتبه: 1

تراز: 9292

نمایندگی: شهرری

تارا صبری

...

رتبه: 6

تراز: 9215

نمایندگی: تهران

علی کاظمی

...

رتبه: 7

تراز: 9204

نمایندگی: خاش

امیرمحمد خوش خواهش

...

رتبه: 8

تراز: 9190

نمایندگی: قرچک پسران

امیرمهدی حسین پور

...

رتبه: 8

تراز: 9190

نمایندگی: تهران

محمدحسین حسنلو

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9654

نمایندگی: اهواز

آرش بهادری

...

رتبه: 2

تراز: 9580

نمایندگی: اهواز

دانیال جیشی

...

رتبه: 3

تراز: 9568

نمایندگی: اهواز

امیر محمد بشیر گنبدی

...

رتبه: 4

تراز: 9416

نمایندگی: شهریار و اندیشه

محمدعرفان بیرامی

...

رتبه: 5

تراز: 9115

نمایندگی: تهران

امیرحسین شکیبایی

...

رتبه: 6

تراز: 9037

نمایندگی: یزد

محمدطاها معصومی یخدان

...

رتبه: 7

تراز: 8732

نمایندگی: جهرم

نگار فاصله

...

رتبه: 8

تراز: 8629

نمایندگی: رشت

روبینا یاقوتی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9592

نمایندگی: تهران

محمد عرشیا ربیعی

...

رتبه: 2

تراز: 9227

نمایندگی: یزد

محمدایلیا موسوی

...

رتبه: 3

تراز: 8990

نمایندگی: تهران

امیر فروغی اصفهانی

...

رتبه: 4

تراز: 8494

نمایندگی: یزد

مبینا جعفر زاده تفتی

...

رتبه: 5

تراز: 8479

نمایندگی: خدابنده

ایلیا فتحی

...

رتبه: 6

تراز: 8377

نمایندگی: تبریز

ویانا نجار سرخابی مسکن

...

رتبه: 7

تراز: 8314

نمایندگی: تهران

حسین گیوه چی

...

رتبه: 8

تراز: 8225

نمایندگی: تهران

پویا محب زاده مخوری

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9578

نمایندگی: تهران

امیرحسین ملک الموتی

...

رتبه: 2

تراز: 9490

نمایندگی: تهران

مهیار طباطبایی

...

رتبه: 3

تراز: 7951

نمایندگی: نیشابور

امیر عرشیا عیدیانی

...

رتبه: 4

تراز: 7678

نمایندگی: بوشهر

شهریار قاید

...

رتبه: 5

تراز: 7511

نمایندگی: جهرم

نگار فاصله

...

رتبه: 6

تراز: 7357

نمایندگی: تهران

محمدحسن محمودیان

...

رتبه: 7

تراز: 7301

نمایندگی: یزد

حمید زارع

...

رتبه: 8

تراز: 7189

نمایندگی: تهران

سینا مرادی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7815

نمایندگی: خدابنده

ایلیا فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 7540

نمایندگی: بندر گناوه

مهدیه گرگی طاهری

...

رتبه: 3

تراز: 7344

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 4

تراز: 7297

نمایندگی: شیراز

ریحانه رمضان زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7292

نمایندگی: تهران

امیرمهدی خاکی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7254

نمایندگی: سیرجان

روژین اسدی نیا

...

رتبه: 7

تراز: 7228

نمایندگی: تهران

علی منظری ظهیر

...

رتبه: 8

تراز: 7224

نمایندگی: تهران

علی کیا

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8506

نمایندگی: یزد

مبینا جعفر زاده تفتی

...

رتبه: 2

تراز: 7997

نمایندگی: یزد

سمیرا سلطانی

...

رتبه: 3

تراز: 7673

نمایندگی: یزد

امیدرضا میرحسینی

...

رتبه: 4

تراز: 7592

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

...

رتبه: 5

تراز: 7525

نمایندگی: یزد

امین عرفانی

...

رتبه: 6

تراز: 7375

نمایندگی: یزد

فاطمه کریمی زارچی

...

رتبه: 7

تراز: 7256

نمایندگی: یزد

محمدعرفان حاجی ملارضایی

...

رتبه: 8

تراز: 7241

نمایندگی: یزد

فاطمه یاوری

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 7778

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 2

تراز: 7455

نمایندگی: ارومیه

امیر حسین عیوض پور

...

رتبه: 3

تراز: 7052

نمایندگی: قم

محمدمبین صادقی

...

رتبه: 4

تراز: 6906

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 5

تراز: 6722

نمایندگی: بروجرد

سینا محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 6611

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 7

تراز: 6425

نمایندگی: زارچ

محمد مهدی بابایی زارچ

...

رتبه: 8

تراز: 6385

نمایندگی: اسلام آبادغرب

روژین نوری

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 6859

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 2

تراز: 6804

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 3

تراز: 6666

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 4

تراز: 6630

نمایندگی: ازنا

فرمهر رضایزدی

...

رتبه: 5

تراز: 6596

نمایندگی: زارچ

محمد مهدی بابایی زارچ

...

رتبه: 6

تراز: 6450

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 7

تراز: 6206

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 8

تراز: 5931

نمایندگی: نیشابور

امیرمحمد الهی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7284

نمایندگی: ازنا

فرمهر رضایزدی

...

رتبه: 2

تراز: 6798

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6466

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 4

تراز: 6205

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 5

تراز: 5973

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 6

تراز: 5936

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 5896

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

...

رتبه: 8

تراز: 5878

نمایندگی: نیشابور

امیرمحمد الهی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7157

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 2

تراز: 6505

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6413

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 4

تراز: 6232

نمایندگی: ساوه

امیر علی صفری

...

رتبه: 5

تراز: 6162

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 6

تراز: 5963

نمایندگی: اسفراین

ونوس علی نیا

...

رتبه: 7

تراز: 5961

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

...

رتبه: 8

تراز: 5626

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عباس اسماعیل زاده میرک

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7785

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 2

تراز: 6608

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6142

نمایندگی: ساوه

امیر علی صفری

...

رتبه: 4

تراز: 6028

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 5

تراز: 5749

نمایندگی: ازنا

فرمهر رضایزدی

...

رتبه: 6

تراز: 5702

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 5579

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 8

تراز: 5458

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7227

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 2

تراز: 7101

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6659

نمایندگی: ازنا

فرمهر رضایزدی

...

رتبه: 4

تراز: 6104

نمایندگی: ساوه

امیر علی صفری

...

رتبه: 5

تراز: 5810

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 5781

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

...

رتبه: 7

تراز: 5554

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فاطیما رفیعی

...

رتبه: 8

تراز: 5437

نمایندگی: ساوه

مریم اسلامی

-->