نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 9610

نمایندگی: خرم آباد

زهرا یادگاریان

...

رتبه: 2

تراز: 8832

نمایندگی: یزد

کیارش سپهرجوان

...

رتبه: 3

تراز: 8181

نمایندگی: یزد

علیرضا شریفی

...

رتبه: 4

تراز: 8176

نمایندگی: نجف آباد

امیررضا بهالو

...

رتبه: 5

تراز: 7881

نمایندگی: یزد

امیر افراز دهقانی تفتی

...

رتبه: 6

تراز: 7834

نمایندگی: نیشابور

سینا نوروزی

...

رتبه: 7

تراز: 7681

نمایندگی: یزد

علی رحیمیان

...

رتبه: 8

تراز: 7652

نمایندگی: مریوان

محمد جام خانه

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9844

نمایندگی: یزد

زهرا بومی اصل

...

رتبه: 1

تراز: 9844

نمایندگی: خرم آباد

سحر برومند پیروز

...

رتبه: 3

تراز: 7053

نمایندگی: بناب

سعید رشیدی

...

رتبه: 4

تراز: 6930

نمایندگی: یزد

شایان دهواری

...

رتبه: 5

تراز: 6840

نمایندگی: یزد

عرفان اخوان تفتی

...

رتبه: 5

تراز: 6840

نمایندگی: یزد

امیر افراز دهقانی تفتی

...

رتبه: 7

تراز: 6811

نمایندگی: یزد

محمدرضا فخرالدینی

...

رتبه: 8

تراز: 6648

نمایندگی: یزد

محمدیاسین میرشمسی

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 9915

نمایندگی: خرم آباد

سحر برومند پیروز

...

رتبه: 2

تراز: 7603

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 3

تراز: 7489

نمایندگی: یزد

امیر افراز دهقانی تفتی

...

رتبه: 4

تراز: 7268

نمایندگی: یزد

محمدرضا فخرالدینی

...

رتبه: 5

تراز: 7183

نمایندگی: برازجان

سینا باقری

...

رتبه: 6

تراز: 7134

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7047

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 8

تراز: 6961

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8381

نمایندگی: یزد

محمدرضا فخرالدینی

...

رتبه: 2

تراز: 8136

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 8021

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

...

رتبه: 4

تراز: 7704

نمایندگی: یزد

امیر افراز دهقانی تفتی

...

رتبه: 5

تراز: 7568

نمایندگی: تربت حیدریه

حسام قربانیان

...

رتبه: 6

تراز: 7222

نمایندگی: بوشهر

مهدی عبدالهی

...

رتبه: 7

تراز: 7217

نمایندگی: بزینه رود

امیر حسین اسلامی

...

رتبه: 8

تراز: 7192

نمایندگی: آباده

ابوالفضل سوادیان منفرد

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 9915

نمایندگی: تهران

سیدطه آذری

...

رتبه: 2

تراز: 8815

نمایندگی: قائمیه

رضا عسکری نیا

...

رتبه: 3

تراز: 8778

نمایندگی: تهران

پویان ذاکر

...

رتبه: 4

تراز: 8276

نمایندگی: تهران

امیرعلی مهدی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 8128

نمایندگی: تهران

طاها یوسفیان

...

رتبه: 6

تراز: 7827

نمایندگی: یزد

بهار صالحی وزیری

...

رتبه: 7

تراز: 7820

نمایندگی: تهران

محمدرضا جام خانه

...

رتبه: 8

تراز: 7517

نمایندگی: تهران

بردیا خواجوی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 9110

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 2

تراز: 8354

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

...

رتبه: 3

تراز: 8271

نمایندگی: مشهد

مهرداد باقر زاده

...

رتبه: 4

تراز: 7900

نمایندگی: برازجان

سبحان گرگین پور

...

رتبه: 5

تراز: 7750

نمایندگی: قوچان

مبینا غلامزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7533

نمایندگی: برازجان

سید امیر محمد فاطمی

...

رتبه: 7

تراز: 7456

نمایندگی: کرمانشاه

آیسا محمدی شرفی

...

رتبه: 8

تراز: 7438

نمایندگی: بوشهر

مهدی عبدالهی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9305

نمایندگی: میبد

امیر علی فرخی

...

رتبه: 2

تراز: 9230

نمایندگی: تهران

دانیال رضایی

...

رتبه: 3

تراز: 8724

نمایندگی: میبد

یوسف کریم بیکی

...

رتبه: 4

تراز: 8276

نمایندگی: تهران

آرمین حدادی

...

رتبه: 5

تراز: 8195

نمایندگی: تهران

آرمین اروجی اربط

...

رتبه: 6

تراز: 7547

نمایندگی: یزد

محمدحسین دهقانپور

...

رتبه: 7

تراز: 7258

نمایندگی: یزد

محمدرضا فخرالدینی

...

رتبه: 8

تراز: 7252

نمایندگی: تهران

امید بحیرائی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8551

نمایندگی: مشهد

مهرداد باقر زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8458

نمایندگی: یزد

عرفان اخوان تفتی

...

رتبه: 3

تراز: 8151

نمایندگی: یزد

علیرضا گلرسان

...

رتبه: 4

تراز: 8115

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 5

تراز: 7746

نمایندگی: یزد

محمدرضا فخرالدینی

...

رتبه: 6

تراز: 7673

نمایندگی: یزد

سیدامیرحسین حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7547

نمایندگی: یزد

محیا اسماعیلی

...

رتبه: 8

تراز: 7491

نمایندگی: یزد

امیر افراز دهقانی تفتی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 8299

نمایندگی: یزد

عرفان احمدی افرادی

...

رتبه: 2

تراز: 8273

نمایندگی: یزد

امیرمحمد فتوحی فیروزآبادی

...

رتبه: 3

تراز: 8214

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 4

تراز: 8189

نمایندگی: یزد

محمدرضا فخرالدینی

...

رتبه: 5

تراز: 8018

نمایندگی: یزد

محمدحسین دهقانپور

...

رتبه: 6

تراز: 7905

نمایندگی: یزد

قاسم دشتی رحمت آبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7781

نمایندگی: کرمانشاه

آیسا محمدی شرفی

...

رتبه: 8

تراز: 7747

نمایندگی: یزد

سیدامیرحسین حسینی

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 8460

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 2

تراز: 8448

نمایندگی: برازجان

مجتبی بخشنده

...

رتبه: 3

تراز: 7830

نمایندگی: یزد

محمدحسین دهقانپور

...

رتبه: 4

تراز: 7798

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 5

تراز: 7726

نمایندگی: یزد

عرفان احمدی افرادی

...

رتبه: 6

تراز: 7631

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات حضرتی

...

رتبه: 7

تراز: 7571

نمایندگی: یزد

آرمیتا ابوئی

...

رتبه: 8

تراز: 7450

نمایندگی: یزد

فاطمه دهقان

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 8154

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 2

تراز: 8033

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 7857

نمایندگی: کرمانشاه

آیسا محمدی شرفی

...

رتبه: 4

تراز: 7696

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 5

تراز: 7689

نمایندگی: مشهد

مهرداد باقر زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7568

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

...

رتبه: 7

تراز: 7511

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 8

تراز: 7428

نمایندگی: آستانه اشرفیه

زهرا فعلی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8012

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 7685

نمایندگی: یزد

آیدا حاج محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7612

نمایندگی: یزد

نازنین پارسائیان

...

رتبه: 4

تراز: 7565

نمایندگی: کرمانشاه

آیسا محمدی شرفی

...

رتبه: 5

تراز: 7487

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات حضرتی

...

رتبه: 6

تراز: 7475

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

...

رتبه: 7

تراز: 7447

نمایندگی: یزد

فاطمه نوری

...

رتبه: 8

تراز: 7432

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9976

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 2

تراز: 8529

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

...

رتبه: 3

تراز: 8077

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 4

تراز: 7625

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 5

تراز: 7444

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 6

تراز: 6992

نمایندگی: تهران

محمدطاها موسوی

...

رتبه: 7

تراز: 6721

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 6359

نمایندگی: نیشابور

محمدحسین صحراگرد

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 9696

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 2

تراز: 9579

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 8647

نمایندگی: برازجان

علیرضا بادصبا

...

رتبه: 4

تراز: 8298

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 5

تراز: 6550

نمایندگی: ملکان

حنانه اقاداداش زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6433

نمایندگی: آستارا

محمد مهدی دریانورد

...

رتبه: 7

تراز: 6317

نمایندگی: فریدونکنار

سینا حسین پور

...

رتبه: 8

تراز: 6201

نمایندگی: برازجان

حسین محمدزاده

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 9941

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 2

تراز: 9337

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 7767

نمایندگی: برازجان

علیرضا بادصبا

...

رتبه: 4

تراز: 7284

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 5

تراز: 6921

نمایندگی: بهبهان

علی فانی

...

رتبه: 6

تراز: 6439

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 7

تراز: 5956

نمایندگی: تهران

مهلا اردشیری نیک

...

رتبه: 8

تراز: 5835

نمایندگی: مشهد

یاسمن شهید اسلامی

...

رتبه: 8

تراز: 5835

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 9370

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 2

تراز: 8604

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 3

تراز: 7946

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 7398

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 5

تراز: 7180

نمایندگی: مشهد

یاسمن شهید اسلامی

...

رتبه: 6

تراز: 6851

نمایندگی: تهران

محمدطاها موسوی

...

رتبه: 7

تراز: 6522

نمایندگی: نیشابور

فاطمه خرمکی

...

رتبه: 8

تراز: 6412

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8438

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 2

تراز: 7813

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 7501

نمایندگی: ساوه

امیرسامان شریفی

...

رتبه: 4

تراز: 7397

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 5

تراز: 6876

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مریم پرنگ

...

رتبه: 6

تراز: 6772

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 7

تراز: 6564

نمایندگی: مشهد

پارسا بهرامی منش

...

رتبه: 7

تراز: 6564

نمایندگی: مشهد

یاسمن شهید اسلامی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 8571

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 7989

نمایندگی: بابل جدید

نجلا افلاکی

...

رتبه: 3

تراز: 7213

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 4

تراز: 6825

نمایندگی: مشهد

سارا شایان فر

...

رتبه: 5

تراز: 6340

نمایندگی: تهران

محمدطاها موسوی

...

رتبه: 6

تراز: 6243

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 7

تراز: 6146

نمایندگی: مشهد

سجاد خادمی

...

رتبه: 8

تراز: 6049

نمایندگی: نیشابور

ستایش حسینی

-->