نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7157

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 2

تراز: 6505

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6413

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 4

تراز: 6232

نمایندگی: ساوه

امیر علی صفری

...

رتبه: 5

تراز: 6162

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 6

تراز: 5963

نمایندگی: اسفراین

ونوس علی نیا

...

رتبه: 7

تراز: 5961

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

...

رتبه: 8

تراز: 5626

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عباس اسماعیل زاده میرک

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7785

نمایندگی: آستارا

حدیث نیکنام

...

رتبه: 2

تراز: 6608

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6142

نمایندگی: ساوه

امیر علی صفری

...

رتبه: 4

تراز: 6028

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 5

تراز: 5749

نمایندگی: ازنا

فرمهر رضایزدی

...

رتبه: 6

تراز: 5702

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 5579

نمایندگی: ساوه

سیده سارا محسنی

...

رتبه: 8

تراز: 5458

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7227

نمایندگی: ساوه

یاسمین جلالی

...

رتبه: 2

تراز: 7101

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 3

تراز: 6659

نمایندگی: ازنا

فرمهر رضایزدی

...

رتبه: 4

تراز: 6104

نمایندگی: ساوه

امیر علی صفری

...

رتبه: 5

تراز: 5810

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 5781

نمایندگی: تهران

محمد مرادی کراناچی

...

رتبه: 7

تراز: 5554

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فاطیما رفیعی

...

رتبه: 8

تراز: 5437

نمایندگی: ساوه

مریم اسلامی

-->