نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9976

نمایندگی: قائم شهر

رهام احمدپور

...

رتبه: 2

تراز: 8529

نمایندگی: یزد

محمدعرفان عامری

...

رتبه: 3

تراز: 8077

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 4

تراز: 7625

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 5

تراز: 7444

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 6

تراز: 6992

نمایندگی: تهران

محمدطاها موسوی

...

رتبه: 7

تراز: 6721

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 6359

نمایندگی: نیشابور

محمدحسین صحراگرد

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 9696

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 2

تراز: 9579

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 8647

نمایندگی: برازجان

علیرضا بادصبا

...

رتبه: 4

تراز: 8298

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 5

تراز: 6550

نمایندگی: ملکان

حنانه اقاداداش زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6433

نمایندگی: آستارا

محمد مهدی دریانورد

...

رتبه: 7

تراز: 6317

نمایندگی: فریدونکنار

سینا حسین پور

...

رتبه: 8

تراز: 6201

نمایندگی: برازجان

حسین محمدزاده

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 9941

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

...

رتبه: 2

تراز: 9337

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 7767

نمایندگی: برازجان

علیرضا بادصبا

...

رتبه: 4

تراز: 7284

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 5

تراز: 6921

نمایندگی: بهبهان

علی فانی

...

رتبه: 6

تراز: 6439

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 7

تراز: 5956

نمایندگی: تهران

مهلا اردشیری نیک

...

رتبه: 8

تراز: 5835

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 8

تراز: 5835

نمایندگی: مشهد

یاسمن شهید اسلامی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 9370

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 2

تراز: 8604

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 3

تراز: 7946

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 7398

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 5

تراز: 7180

نمایندگی: مشهد

یاسمن شهید اسلامی

...

رتبه: 6

تراز: 6851

نمایندگی: تهران

محمدطاها موسوی

...

رتبه: 7

تراز: 6522

نمایندگی: نیشابور

فاطمه خرمکی

...

رتبه: 8

تراز: 6412

نمایندگی: آستانه اشرفیه

آوا یوسفی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8438

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 2

تراز: 7813

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 7501

نمایندگی: ساوه

امیرسامان شریفی

...

رتبه: 4

تراز: 7397

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 5

تراز: 6876

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مریم پرنگ

...

رتبه: 6

تراز: 6772

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 7

تراز: 6564

نمایندگی: مشهد

پارسا بهرامی منش

...

رتبه: 7

تراز: 6564

نمایندگی: مشهد

یاسمن شهید اسلامی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 8571

نمایندگی: آستارا

عرفان شاه حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 7989

نمایندگی: بابل جدید

نجلا افلاکی

...

رتبه: 3

تراز: 7213

نمایندگی: چهار برج

حمیدرضا جعفرزاده

...

رتبه: 4

تراز: 6825

نمایندگی: مشهد

سارا شایان فر

...

رتبه: 5

تراز: 6340

نمایندگی: تهران

محمدطاها موسوی

...

رتبه: 6

تراز: 6243

نمایندگی: تهران

ملینا مافی

...

رتبه: 7

تراز: 6146

نمایندگی: مشهد

سجاد خادمی

...

رتبه: 8

تراز: 6049

نمایندگی: نیشابور

ستایش حسینی

-->