نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 9107

نمایندگی: بابل

امیرمحمد حاجی زاده چناری

...

رتبه: 2

تراز: 8565

نمایندگی: بابل

سیده سنا ابراهیمیان جلودار

...

رتبه: 3

تراز: 8149

نمایندگی: بوشهر

احمدرضا شهابی

...

رتبه: 4

تراز: 7779

نمایندگی: کهنوج

حمیدرضا ملایی بجگان

...

رتبه: 5

تراز: 7718

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 6

تراز: 7644

نمایندگی: شیراز

نوشا توکلیان

...

رتبه: 7

تراز: 7469

نمایندگی: بوشهر

علیرضا قاسمی

...

رتبه: 8

تراز: 7414

نمایندگی: بوشهر

پارسا صیانت

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 9093

نمایندگی: کرج

کیمیا آقابابایی

...

رتبه: 2

تراز: 8925

نمایندگی: تهران

میرامیرطه حوائج اشتبین

...

رتبه: 3

تراز: 8913

نمایندگی: تهران

اشکان قربانعلی

...

رتبه: 4

تراز: 8579

نمایندگی: تهران

آریا پورعلی ابوذر

...

رتبه: 5

تراز: 8414

نمایندگی: تهران

ایلیا نظری

...

رتبه: 6

تراز: 8261

نمایندگی: تهران

سپهر مقدسی اصلی

...

رتبه: 7

تراز: 8238

نمایندگی: تهران

هیراد فرهی اصل

...

رتبه: 8

تراز: 8206

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

مجتبی آزادخواه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 9001

نمایندگی: سبزوار

نیایش اسدی منش

...

رتبه: 2

تراز: 8668

نمایندگی: بابل

سیده سنا ابراهیمیان جلودار

...

رتبه: 3

تراز: 8447

نمایندگی: شیروان

امیرمهدی فرهادی

...

رتبه: 4

تراز: 8223

نمایندگی: بوشهر

پارسا صیانت

...

رتبه: 5

تراز: 8144

نمایندگی: یزد

سید حامد میردهقان

...

رتبه: 6

تراز: 7959

نمایندگی: بوشهر

احمدرضا شهابی

...

رتبه: 7

تراز: 7613

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرمهدی ایوان نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 7563

نمایندگی: شیراز

نوشا توکلیان

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8417

نمایندگی: بوشهر

محمد فخرابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8334

نمایندگی: بابل

امیرمحمد حاجی زاده چناری

...

رتبه: 3

تراز: 8223

نمایندگی: بابل

سیده سنا ابراهیمیان جلودار

...

رتبه: 4

تراز: 7909

نمایندگی: یزد

سیدمهرداد وزیریان

...

رتبه: 5

تراز: 7847

نمایندگی: سبزوار

نیایش اسدی منش

...

رتبه: 6

تراز: 7639

نمایندگی: یزد

پارسا پور سلمانی

...

رتبه: 7

تراز: 7509

نمایندگی: یزد

آرمان خاندل

...

رتبه: 8

تراز: 7502

نمایندگی: یزد

محدثه زارع

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 8113

نمایندگی: اردکان

سیدشهاب هاشمیان

...

رتبه: 2

تراز: 7954

نمایندگی: قزوین

ساجد باباشاوردی

...

رتبه: 3

تراز: 7909

نمایندگی: یزد

محیا زارع

...

رتبه: 4

تراز: 7517

نمایندگی: یزد

سارا فتوحی

...

رتبه: 5

تراز: 7505

نمایندگی: یزد

آرمین ایزدی

...

رتبه: 6

تراز: 7441

نمایندگی: بوشهر

پارسا صیانت

...

رتبه: 7

تراز: 7335

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 8

تراز: 7287

نمایندگی: یزد

سید حامد میردهقان

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 7770

نمایندگی: بوشهر

پارسا صیانت

...

رتبه: 2

تراز: 7531

نمایندگی: یزد

علی ابوطالبی

...

رتبه: 3

تراز: 7499

نمایندگی: بوشهر

احمدرضا شهابی

...

رتبه: 4

تراز: 7354

نمایندگی: یزد

سید حامد میردهقان

...

رتبه: 5

تراز: 7351

نمایندگی: قزوین

نیکان نظری

...

رتبه: 6

تراز: 7328

نمایندگی: قزوین

ساجد باباشاوردی

...

رتبه: 7

تراز: 7197

نمایندگی: یزد

محمدسالار دهقان نیری

...

رتبه: 8

تراز: 7187

نمایندگی: یزد

علی طاهری زاده زارچ

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8091

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات سالاری

...

رتبه: 2

تراز: 7610

نمایندگی: یزد

المیرا بلانی

...

رتبه: 3

تراز: 7475

نمایندگی: یزد

آوا مستنبط

...

رتبه: 4

تراز: 7468

نمایندگی: یزد

مهسا کریمی

...

رتبه: 5

تراز: 7445

نمایندگی: یزد

نازنین زهرا شاهزاده زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7427

نمایندگی: اردکان

سیدشهاب هاشمیان

...

رتبه: 7

تراز: 7415

نمایندگی: یزد

گیتا منصوری علی آباد

...

رتبه: 8

تراز: 7397

نمایندگی: یزد

کوثر خالقی ده جمالی

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8045

نمایندگی: تهران

الینا بایرامی

...

رتبه: 2

تراز: 7734

نمایندگی: شهرری

کیمیا نقی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7585

نمایندگی: تهران

مانلی حکمت

...

رتبه: 4

تراز: 7267

نمایندگی: تهران

کاوه احدی

...

رتبه: 5

تراز: 7092

نمایندگی: کرمان

نازنین زهرا خاندانی

...

رتبه: 6

تراز: 6919

نمایندگی: ابرکوه

رضا شیروانی

...

رتبه: 7

تراز: 6883

نمایندگی: کازرون

حسین دهداری

...

رتبه: 8

تراز: 6594

نمایندگی: هشتگرد

آمیتیدا صدیقی

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 7270

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 2

تراز: 6931

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 3

تراز: 6702

نمایندگی: ابرکوه

رضا شیروانی

...

رتبه: 4

تراز: 6429

نمایندگی: نیشابور

علی صلواتی

...

رتبه: 5

تراز: 6141

نمایندگی: هشتگرد

آمیتیدا صدیقی

...

رتبه: 6

تراز: 6033

نمایندگی: شهرری

کیمیا نقی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 6018

نمایندگی: بابل

امیرمحمد حاجی زاده چناری

...

رتبه: 8

تراز: 5836

نمایندگی: بوشهر

امیر علی هاشمی نژاد

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 7830

نمایندگی: بوشهر

ماهان داد

...

رتبه: 2

تراز: 7408

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 3

تراز: 6429

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 4

تراز: 6326

نمایندگی: بابل

امیرمحمد حاجی زاده چناری

...

رتبه: 5

تراز: 5964

نمایندگی: نیشابور

علی صلواتی

...

رتبه: 6

تراز: 5778

نمایندگی: کرج

مهدی حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 5718

نمایندگی: هشتگرد

آمیتیدا صدیقی

...

رتبه: 8

تراز: 5561

نمایندگی: تهران

بنیامین رییسی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 9097

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 2

تراز: 8242

نمایندگی: کازرون

حسین دهداری

...

رتبه: 3

تراز: 7597

نمایندگی: تهران

پریا احسانی

...

رتبه: 4

تراز: 7571

نمایندگی: تهران

مانلی حکمت

...

رتبه: 5

تراز: 7465

نمایندگی: تهران

کاوه احدی

...

رتبه: 6

تراز: 7283

نمایندگی: بوشهر

ماهان داد

...

رتبه: 7

تراز: 6729

نمایندگی: شهرری

کیمیا نقی زاده

...

رتبه: 8

تراز: 6626

نمایندگی: هشتگرد

آمیتیدا صدیقی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 6632

نمایندگی: بوشهر

ماهان داد

...

رتبه: 2

تراز: 6514

نمایندگی: نیشابور

علی صلواتی

...

رتبه: 3

تراز: 6419

نمایندگی: بابل

امیرمحمد حاجی زاده چناری

...

رتبه: 4

تراز: 6242

نمایندگی: هشتگرد

آمیتیدا صدیقی

...

رتبه: 5

تراز: 5975

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 6

تراز: 5832

نمایندگی: تهران

نگار اسفیدارى

...

رتبه: 7

تراز: 5428

نمایندگی: یزد

منا مظفری خلف بادام

...

رتبه: 8

تراز: 5406

نمایندگی: آستارا

تارا برادران

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 7131

نمایندگی: کازرون

حسین دهداری

...

رتبه: 2

تراز: 6707

نمایندگی: هشتگرد

آمیتیدا صدیقی

...

رتبه: 3

تراز: 6449

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 4

تراز: 6357

نمایندگی: نیشابور

علی صلواتی

...

رتبه: 5

تراز: 6174

نمایندگی: مشهد

امیر حسین ایرانی

...

رتبه: 6

تراز: 5903

نمایندگی: تهران

نگار اسفیدارى

...

رتبه: 7

تراز: 5619

نمایندگی: بوشهر

ماهان داد

...

رتبه: 8

تراز: 5467

نمایندگی: نیشابور

مهدی برجی