نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 9744

نمایندگی: یزد

ابوالفضل محمدعلیزاده

...

رتبه: 2

تراز: 9743

نمایندگی: ملکان

حمید نوید پور

...

رتبه: 2

تراز: 9743

نمایندگی: قروه

ساغر زندی

...

رتبه: 4

تراز: 9676

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

حنانه احمدیان

...

رتبه: 5

تراز: 9322

نمایندگی: کرمانشاه

زهرا چهاردولی

...

رتبه: 6

تراز: 9318

نمایندگی: بناب

فاطمه صلواتی فام

...

رتبه: 7

تراز: 8787

نمایندگی: یزد

امیر علی زارع مهرجردی

...

رتبه: 8

تراز: 8782

نمایندگی: ماکو

ایلیا قلی زاده

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9872

نمایندگی: ملکان

مهدی سعیدیان

...

رتبه: 2

تراز: 8087

نمایندگی: کرمانشاه

فاطمه قهرمان

...

رتبه: 3

تراز: 8045

نمایندگی: بافت

آیلین دهقانی دشتابی

...

رتبه: 4

تراز: 7752

نمایندگی: لنگرود

آتنا رنجبر

...

رتبه: 5

تراز: 7650

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 6

تراز: 7600

نمایندگی: یزد

عرشیا مظفری

...

رتبه: 7

تراز: 7326

نمایندگی: برازجان

احمد بهادرپور

...

رتبه: 8

تراز: 7286

نمایندگی: بوشهر

محمد معین نوری

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 9862

نمایندگی: بافت

محمدامین سلطانی نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 9790

نمایندگی: دهدشت

شادی نامکی

...

رتبه: 3

تراز: 9279

نمایندگی: چایپاره

محمدعلی محرم نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 9004

نمایندگی: کرمانشاه

زهرا امیری

...

رتبه: 5

تراز: 8816

نمایندگی: ملکان

مهدی سعیدیان

...

رتبه: 6

تراز: 8661

نمایندگی: بناب

فاطمه شمسی

...

رتبه: 7

تراز: 8563

نمایندگی: کرمانشاه

زهرا چهاردولی

...

رتبه: 8

تراز: 8484

نمایندگی: برازجان

شایان قهرمان پور

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 9847

نمایندگی: سوسنگرد

سجاد سواری

...

رتبه: 1

تراز: 9847

نمایندگی: سوسنگرد

محمدشهاب حردانی

...

رتبه: 3

تراز: 9129

نمایندگی: بستان آباد

علی مولویان

...

رتبه: 4

تراز: 8939

نمایندگی: دهدشت

یلدا حبیبی

...

رتبه: 5

تراز: 8299

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 6

تراز: 8179

نمایندگی: تربت حیدریه

سید امیر حسین نبوی

...

رتبه: 7

تراز: 8021

نمایندگی: بستان آباد

مهدی رزمجوی

...

رتبه: 8

تراز: 7942

نمایندگی: کامیاران

سارو باتمانی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 9902

نمایندگی: تهران

امیررضا محمدی یاجلو

...

رتبه: 2

تراز: 9244

نمایندگی: یزد

مریم مشتاقیون ابرقوئی

...

رتبه: 3

تراز: 8585

نمایندگی: ملکان

مانی محمدزاده

...

رتبه: 4

تراز: 8456

نمایندگی: دهدشت

تارخ موسوی

...

رتبه: 5

تراز: 8389

نمایندگی: ملکان

امیرمحمد اسماعیلی

...

رتبه: 6

تراز: 8260

نمایندگی: ملکان

علیرضا فیضی

...

رتبه: 7

تراز: 8103

نمایندگی: کامیاران

سارو باتمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7910

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 9020

نمایندگی: بندرترکمن

مائده اونق

...

رتبه: 2

تراز: 8430

نمایندگی: کوهدشت

پرهام آزادبخت

...

رتبه: 3

تراز: 8378

نمایندگی: یزد

زهرا شطرنجی

...

رتبه: 4

تراز: 8276

نمایندگی: کامیاران

سارو باتمانی

...

رتبه: 5

تراز: 7927

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور

...

رتبه: 6

تراز: 7670

نمایندگی: قزوین

مبین رحیم خوانی

...

رتبه: 7

تراز: 7592

نمایندگی: بافت

آرتین امینی زاده

...

رتبه: 8

تراز: 7552

نمایندگی: قزوین

مهدی فرجی خواجه غیاثی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9821

نمایندگی: نطنز رهبری

ستایش فرهنگ

...

رتبه: 2

تراز: 9451

نمایندگی: تهران

آرشام ریاضی

...

رتبه: 3

تراز: 8120

نمایندگی: کامیاران

سارو باتمانی

...

رتبه: 4

تراز: 7996

نمایندگی: تهران

صدرا فرخی

...

رتبه: 5

تراز: 7889

نمایندگی: بابل جدید

تیام جعفرزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7819

نمایندگی: تهران

طاها آقایی ملایری

...

رتبه: 7

تراز: 7765

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 8

تراز: 7701

نمایندگی: پارس آباد

کنعان شیرین زاده

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 9786

نمایندگی: نطنز رهبری

ستایش فرهنگ

...

رتبه: 2

تراز: 8953

نمایندگی: دهدشت

تارخ موسوی

...

رتبه: 3

تراز: 8769

نمایندگی: عباس آباد هزاروچهارصد

مرسده اسماعیل ثانی

...

رتبه: 4

تراز: 8303

نمایندگی: بابل جدید

تیام جعفرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 8214

نمایندگی: بهارستان

ابوالفضل اریک

...

رتبه: 6

تراز: 8174

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 7

تراز: 8144

نمایندگی: بافت

آیلین دهقانی دشتابی

...

رتبه: 8

تراز: 8073

نمایندگی: یزد

محمدطاها روا

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 9709

نمایندگی: میانه

فائزه پاشایی

...

رتبه: 2

تراز: 9334

نمایندگی: نطنز رهبری

ستایش فرهنگ

...

رتبه: 3

تراز: 9314

نمایندگی: ملکان

مانی محمدزاده

...

رتبه: 4

تراز: 8225

نمایندگی: کامیاران

سارو باتمانی

...

رتبه: 5

تراز: 8101

نمایندگی: ملکان

علیرضا فیضی

...

رتبه: 6

تراز: 7907

نمایندگی: ملکان

امیرمحمد اسماعیلی

...

رتبه: 7

تراز: 7876

نمایندگی: یزد

زهرا شطرنجی

...

رتبه: 8

تراز: 7859

نمایندگی: بافت

آیلین دهقانی دشتابی

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 9196

نمایندگی: خاتم

محمدحسین افخمی

...

رتبه: 2

تراز: 8980

نمایندگی: خاتم

علیرضا هاشمی

...

رتبه: 3

تراز: 8956

نمایندگی: خاتم

محمدرضا زارع

...

رتبه: 4

تراز: 8702

نمایندگی: نطنز رهبری

ستایش فرهنگ

...

رتبه: 5

تراز: 8416

نمایندگی: ملکان

مبین ولی زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8301

نمایندگی: خاتم

سیدحسین صاطوریان

...

رتبه: 7

تراز: 8230

نمایندگی: خاتم

محمدعرفان چاهکی

...

رتبه: 8

تراز: 8067

نمایندگی: لنگرود

نیلوفر نقدی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 9381

نمایندگی: تهران

امیر مهدی بابایی

...

رتبه: 2

تراز: 8574

نمایندگی: نطنز رهبری

ستایش فرهنگ

...

رتبه: 3

تراز: 8480

نمایندگی: بافت

آیلین دهقانی دشتابی

...

رتبه: 4

تراز: 8341

نمایندگی: یزد

ملیکا کریمی زارچی

...

رتبه: 5

تراز: 8312

نمایندگی: همدان

پرهام نظام الاسلامی

...

رتبه: 6

تراز: 7744

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 7

تراز: 7724

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 8

تراز: 7648

نمایندگی: یزد

زهرا شطرنجی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8771

نمایندگی: یزد

شقایق شاهی مالمیر

...

رتبه: 2

تراز: 8666

نمایندگی: یزد

تانیا مسلمان یزدی

...

رتبه: 3

تراز: 8268

نمایندگی: یزد

فاطمه منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 8247

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مهنا اخوان زاده

...

رتبه: 5

تراز: 8029

نمایندگی: بردسکن

محمد صادق جمعه پور

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9879

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 9562

نمایندگی: کرمانشاه

فاطمه قهرمان

...

رتبه: 3

تراز: 7743

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 3

تراز: 7743

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 3

تراز: 7743

نمایندگی: یزد

علی تقوی رکن آبادی

...

رتبه: 6

تراز: 7506

نمایندگی: تهران

زینب نصابی

...

رتبه: 7

تراز: 7269

نمایندگی: روانسر

نیکا محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 7269

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 9853

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 9689

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 9358

نمایندگی: یزد

علی تقوی رکن آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 8863

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 5

تراز: 8781

نمایندگی: خاش

حدیث انتظاری

...

رتبه: 5

تراز: 8781

نمایندگی: آستانه اشرفیه

محمدحسین حسین پور

...

رتبه: 7

تراز: 8038

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

...

رتبه: 7

تراز: 8038

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 9853

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 9235

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8794

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 8353

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیناز امیری

...

رتبه: 5

تراز: 7999

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 6

تراز: 7559

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 7

تراز: 7470

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 8

تراز: 7382

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 9999

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 1

تراز: 9999

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8936

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

...

رتبه: 4

تراز: 8066

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 5

تراز: 7873

نمایندگی: تهران

نسترن کاظمی

...

رتبه: 6

تراز: 7680

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 7

تراز: 7487

نمایندگی: نیشابور

یگانه عربخانی

...

رتبه: 7

تراز: 7487

نمایندگی: نیشابور

محمدحسین صحراگرد

...

رتبه: 7

تراز: 7487

نمایندگی: آستارا

سارینا اسدزاده

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 9919

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 1

تراز: 9919

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8603

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 4

تراز: 8509

نمایندگی: ساوه

محمدحسین اوتادی

...

رتبه: 5

تراز: 8415

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 8321

نمایندگی: تهران

یگانه مهدیلوی

...

رتبه: 7

تراز: 7945

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 8

تراز: 7851

نمایندگی: آستارا

امیرعلی وصلی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9829

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 9228

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

...

رتبه: 3

تراز: 8726

نمایندگی: بردسکن

یزدان قربانی

...

رتبه: 4

تراز: 8325

نمایندگی: نیشابور

محمدحسین صحراگرد

...

رتبه: 5

تراز: 8125

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 6

تراز: 8025

نمایندگی: آستارا

امیرعلی وصلی

...

رتبه: 7

تراز: 7924

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 7

تراز: 7924

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

-->