نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 9321

نمایندگی: شیراز

پارسا رحیمی

...

رتبه: 1

تراز: 9321

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 1

تراز: 9321

نمایندگی: تهران

مانی باهو

...

رتبه: 4

تراز: 9154

نمایندگی: شهریار و اندیشه

مهدی خداویردی اسدی

...

رتبه: 5

تراز: 9085

نمایندگی: اراک

علی میرزابیگی

...

رتبه: 6

تراز: 9055

نمایندگی: تهران

محمدطه علی کاشی

...

رتبه: 7

تراز: 8897

نمایندگی: کوهدشت

دیما سوری

...

رتبه: 8

تراز: 8864

نمایندگی: شوش دانیال

ابوالفضل چنانی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 9177

نمایندگی: تهران

محمدطه مبرا

...

رتبه: 1

تراز: 9177

نمایندگی: تربت حیدریه

امیر رضا زنده دل

...

رتبه: 1

تراز: 9177

نمایندگی: کرج

شایان زارع

...

رتبه: 1

تراز: 9177

نمایندگی: کرج

محمد ایلیا عبدالرحیمی

...

رتبه: 1

تراز: 9177

نمایندگی: کرج

پرهام قره حسن لو

...

رتبه: 6

تراز: 9117

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

صالح غنی راینی

...

رتبه: 7

تراز: 9092

نمایندگی: شیراز

پارسا رحیمی

...

رتبه: 8

تراز: 9087

نمایندگی: کرج

ایلیا حیدری

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 9628

نمایندگی: بندر ماهشهر

اسما ناصری

...

رتبه: 2

تراز: 9556

نمایندگی: مریوان

آروین یار احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9556

نمایندگی: اردبیل

امیرمحمد غرایی

...

رتبه: 4

تراز: 9507

نمایندگی: تهران

مانی باهو

...

رتبه: 5

تراز: 9493

نمایندگی: تهران

امیررضا حسین پور

...

رتبه: 6

تراز: 9421

نمایندگی: تهران

یاسین احمدی

...

رتبه: 7

تراز: 9416

نمایندگی: تهران

محمدطه مبرا

...

رتبه: 8

تراز: 9386

نمایندگی: بندرعباس

هانا رضایی تازیانی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9560

نمایندگی: رشت

علی بهرامیان

...

رتبه: 2

تراز: 9351

نمایندگی: رشت

امیرمحمد عطایی

...

رتبه: 3

تراز: 8931

نمایندگی: رشت

امیر مهدی انجور

...

رتبه: 4

تراز: 8833

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 5

تراز: 8824

نمایندگی: تهران

ریحانه داوری

...

رتبه: 6

تراز: 8732

نمایندگی: آبیک

مریم نظری

...

رتبه: 7

تراز: 8523

نمایندگی: رشت

میلاد شکری قزلجه

...

رتبه: 8

تراز: 8496

نمایندگی: رشت

رهام اکبری

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9905

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 2

تراز: 8863

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 3

تراز: 8742

نمایندگی: آبیک

مریم نظری

...

رتبه: 4

تراز: 8448

نمایندگی: تالش

مهسا خوشقدم

...

رتبه: 5

تراز: 8236

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین احمدی باصری

...

رتبه: 6

تراز: 8118

نمایندگی: کرج

ایلیا مهین روستا

...

رتبه: 7

تراز: 8077

نمایندگی: کرج

پرهام قره حسن لو

...

رتبه: 8

تراز: 8059

نمایندگی: نیشابور

محمدطاها سلیمانی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین نجفیان زاده

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: بندرعباس

هانا رضایی تازیانی

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: بناب

مهدی ناعبی

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: تهران

ریحانه داوری

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: بندر گناوه

ساناز احمدی

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: بابل جدید

هلیا جعفری

...

رتبه: 1

تراز: 9085

نمایندگی: شهرری

نازنین فاطمه شاهی

...

رتبه: 8

تراز: 9020

نمایندگی: تهران

علیرضا کریمی فرد

...

رتبه: 8

تراز: 9020

نمایندگی: سنندج

تارا رسولی کردستانی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9640

نمایندگی: شیراز

پارسا رحیمی

...

رتبه: 1

تراز: 9640

نمایندگی: بندرعباس

هانا رضایی تازیانی

...

رتبه: 1

تراز: 9640

نمایندگی: ساری

محمد پارسا نصیرپور

...

رتبه: 4

تراز: 9501

نمایندگی: تهران

یاسین احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 9400

نمایندگی: تهران

امیرمحمد بهمنیار

...

رتبه: 6

تراز: 9374

نمایندگی: تهران

امیرمحمد کیانی پیام

...

رتبه: 7

تراز: 9373

نمایندگی: قوچان

ساجده سعدی

...

رتبه: 8

تراز: 9357

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین نجفیان زاده

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9503

نمایندگی: بندر گناوه

ساناز احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9356

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین نجفیان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 9289

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 4

تراز: 9193

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین احمدی باصری

...

رتبه: 5

تراز: 9190

نمایندگی: یزد

مهدیه طیب زاده

...

رتبه: 6

تراز: 9109

نمایندگی: سرپل ذهاب

سهیل بسطامی

...

رتبه: 7

تراز: 8979

نمایندگی: تهران

امیررضا حسین پور

...

رتبه: 8

تراز: 8844

نمایندگی: تالش

آراد بهرامی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9762

نمایندگی: یزد

محمدیاسین آریان پور

...

رتبه: 2

تراز: 9521

نمایندگی: تهران

امیررضا حسین پور

...

رتبه: 3

تراز: 9466

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 4

تراز: 9386

نمایندگی: بندر گناوه

ساناز احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 9260

نمایندگی: یزد

بهزاد رفیعی

...

رتبه: 6

تراز: 9208

نمایندگی: یزد

سید امیرحسین هاشمی

...

رتبه: 7

تراز: 9138

نمایندگی: یزد

حامد انتظاری زارچ

...

رتبه: 8

تراز: 9102

نمایندگی: تهران

ریحانه داوری

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 8671

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 2

تراز: 8322

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدپارسا شریفی

...

رتبه: 3

تراز: 8131

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین نجفیان زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8104

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین احمدی باصری

...

رتبه: 5

تراز: 8103

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 6

تراز: 8044

نمایندگی: بندرعباس

مبینا خوارزمی

...

رتبه: 7

تراز: 7928

نمایندگی: بادرود

مائده طباطبایی نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 7820

نمایندگی: جهرم

سبحان خواجه پور

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8546

نمایندگی: اردبیل

نیما اسماعیلی گللو

...

رتبه: 2

تراز: 8501

نمایندگی: اردبیل

امیرعطا بیایانی

...

رتبه: 3

تراز: 8462

نمایندگی: یزد

آروین دارایی

...

رتبه: 4

تراز: 8222

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 5

تراز: 8186

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 6

تراز: 8132

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8007

نمایندگی: یزد

امیرحسین برهانی

...

رتبه: 8

تراز: 7950

نمایندگی: یزد

امیررضا رضایی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 2

تراز: 8509

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 8263

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 4

تراز: 8248

نمایندگی: تهران

امین اقتصادی

...

رتبه: 5

تراز: 8247

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 6

تراز: 8230

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

...

رتبه: 7

تراز: 8194

نمایندگی: گرمسار

مهدی قنبری

...

رتبه: 8

تراز: 7895

نمایندگی: بادرود

پارسا کرامت

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 8139

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 2

تراز: 8122

نمایندگی: بادرود

پارسا کرامت

...

رتبه: 3

تراز: 7991

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 4

تراز: 7529

نمایندگی: بناب

میرمحمد موسوی

...

رتبه: 5

تراز: 7515

نمایندگی: آبیک

مریم نظری

...

رتبه: 6

تراز: 7411

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 7

تراز: 7388

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

...

رتبه: 8

تراز: 7265

نمایندگی: خاش

دیانا صفایی پور

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7808

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 2

تراز: 7440

نمایندگی: شهرری

امیرحسین بیانی

...

رتبه: 3

تراز: 7377

نمایندگی: شیروان

ابراهیم گواهی

...

رتبه: 4

تراز: 7300

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 5

تراز: 7296

نمایندگی: گرمسار

مهدی قنبری

...

رتبه: 6

تراز: 7255

نمایندگی: بناب

میرمحمد موسوی

...

رتبه: 7

تراز: 7194

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7137

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8012

نمایندگی: بادرود

پارسا کرامت

...

رتبه: 2

تراز: 7960

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 3

تراز: 7849

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 4

تراز: 7690

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

...

رتبه: 5

تراز: 7489

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7406

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سیدآبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7405

نمایندگی: بناب

میرمحمد موسوی

...

رتبه: 8

تراز: 7134

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7686

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 2

تراز: 7541

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7383

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 4

تراز: 7330

نمایندگی: اراک

امیرحسین عظیمی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7282

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 6

تراز: 7014

نمایندگی: گرمسار

مهدی قنبری

...

رتبه: 7

تراز: 7010

نمایندگی: کاشمر

مائده جلالی

...

رتبه: 8

تراز: 6880

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7420

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7417

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 3

تراز: 7360

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 4

تراز: 7188

نمایندگی: نیشابور

امیر محمد سلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7169

نمایندگی: بردسکن

فاطمه زهرا غلامی زارع

...

رتبه: 6

تراز: 7123

نمایندگی: نیشابور

متین فراهینی

...

رتبه: 7

تراز: 6979

نمایندگی: فارسان

کیارش غلامی فارسانی

...

رتبه: 8

تراز: 6733

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه نوروز نژاد

-->