نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8012

نمایندگی: بادرود

پارسا کرامت

...

رتبه: 2

تراز: 7960

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 3

تراز: 7849

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 4

تراز: 7690

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

...

رتبه: 5

تراز: 7489

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7406

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سیدآبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7405

نمایندگی: بناب

میرمحمد موسوی

...

رتبه: 8

تراز: 7134

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7686

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 2

تراز: 7541

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7383

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 4

تراز: 7330

نمایندگی: اراک

امیرحسین عظیمی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7282

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 6

تراز: 7014

نمایندگی: گرمسار

مهدی قنبری

...

رتبه: 7

تراز: 7010

نمایندگی: کاشمر

مائده جلالی

...

رتبه: 8

تراز: 6880

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7420

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7417

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 3

تراز: 7360

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

...

رتبه: 4

تراز: 7188

نمایندگی: نیشابور

امیر محمد سلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7169

نمایندگی: بردسکن

فاطمه زهرا غلامی زارع

...

رتبه: 6

تراز: 7123

نمایندگی: نیشابور

متین فراهینی

...

رتبه: 7

تراز: 6979

نمایندگی: فارسان

کیارش غلامی فارسانی

...

رتبه: 8

تراز: 6733

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه نوروز نژاد

-->