نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 6625

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 6370

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 6361

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه محمدی

...

رتبه: 4

تراز: 6344

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6178

نمایندگی: گلپایگان

ابوالفضل افشاری بادجانی

...

رتبه: 6

تراز: 6129

نمایندگی: کردکوی

رومینا رئیسی

...

رتبه: 7

تراز: 6090

نمایندگی: ملکان

مهسا زرین

...

رتبه: 8

تراز: 5902

نمایندگی: آستارا

آریا قنبری

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7384

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 6282

نمایندگی: شهریار و اندیشه

معصومه مسلمی

...

رتبه: 3

تراز: 6228

نمایندگی: آشخانه

یوسف تدینی

...

رتبه: 4

تراز: 5881

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 5837

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فاطمه افرازه داخلی

...

رتبه: 6

تراز: 5784

نمایندگی: آشخانه

رضا روشن شکرانلو

...

رتبه: 7

تراز: 5733

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فائقه ستمدیده

...

رتبه: 8

تراز: 5710

نمایندگی: ساوه

محمد پارسا قزلقاش

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7826

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 6444

نمایندگی: آشخانه

رضا حامدی

...

رتبه: 3

تراز: 6085

نمایندگی: بردسکن

سمانه حسینی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 5986

نمایندگی: شهریار و اندیشه

مهسا باقری

...

رتبه: 5

تراز: 5960

نمایندگی: آشخانه

رضا روشن شکرانلو

...

رتبه: 6

تراز: 5835

نمایندگی: ساوه

محمد پارسا قزلقاش

...

رتبه: 7

تراز: 5713

نمایندگی: آشخانه

فاطمه باگشت

...

رتبه: 8

تراز: 5146

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

-->