نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 8460

نمایندگی: بوشهر

روژان بهادر

...

رتبه: 2

تراز: 8156

نمایندگی: ملکان

ابوالفضل خدایاری

...

رتبه: 3

تراز: 7282

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه پورمحی آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 7135

نمایندگی: آشخانه

علیرضا کریمی

...

رتبه: 5

تراز: 7049

نمایندگی: رودبار جنوب

مینا خاور

...

رتبه: 6

تراز: 7028

نمایندگی: یزد

شاهرخ محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 6963

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 8

تراز: 6913

نمایندگی: ماکو

نسا محرمی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 8704

نمایندگی: ملکان

ابوالفضل خدایاری

...

رتبه: 2

تراز: 7977

نمایندگی: ملکان

مهدی فرجی

...

رتبه: 3

تراز: 7690

نمایندگی: شیروان

مهدیه یزدانی

...

رتبه: 4

تراز: 7615

نمایندگی: یزد

یوسف یعقوبیان

...

رتبه: 5

تراز: 7457

نمایندگی: ملکان

امیرمحمد کریمی

...

رتبه: 6

تراز: 7155

نمایندگی: ملکان

رضا اسمعیل زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7149

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 8

تراز: 7136

نمایندگی: یزد

شاهرخ محمدی

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8519

نمایندگی: ملکان

امیرحسین وکیلی

...

رتبه: 2

تراز: 7957

نمایندگی: ملکان

امیرضا مولا

...

رتبه: 3

تراز: 7759

نمایندگی: ملکان

محمد منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 7601

نمایندگی: سبزوار

عرفان اکرمی

...

رتبه: 5

تراز: 7486

نمایندگی: ماکو

نسا محرمی

...

رتبه: 6

تراز: 7340

نمایندگی: کرمانشاه

محمد جواد حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7200

نمایندگی: بناب

امیررضا غفرانی

...

رتبه: 8

تراز: 7107

نمایندگی: بستان آباد

حامد فردی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8352

نمایندگی: ملکان

امیرضا مولا

...

رتبه: 2

تراز: 7300

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 2

تراز: 7300

نمایندگی: بستان آباد

حامد فردی

...

رتبه: 4

تراز: 7291

نمایندگی: قرچک دختران

سحر سلگی

...

رتبه: 5

تراز: 7273

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه پورمحی آبادی

...

رتبه: 6

تراز: 7244

نمایندگی: خرم آباد

آرش شاکرمی

...

رتبه: 7

تراز: 7141

نمایندگی: خورموج

علی رحیمی

...

رتبه: 8

تراز: 7124

نمایندگی: مهریز

مهسا دهقانیزاده

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 7673

نمایندگی: تهران

محمدجواد میرزایی

...

رتبه: 2

تراز: 7654

نمایندگی: تهران

حسین نژادقصاب

...

رتبه: 3

تراز: 7520

نمایندگی: تهران

آرمان ربیعی

...

رتبه: 4

تراز: 7355

نمایندگی: تهران

مهیار یحیائی

...

رتبه: 5

تراز: 7331

نمایندگی: تهران

امیرحسین کهندل

...

رتبه: 6

تراز: 7325

نمایندگی: بستان آباد

حامد فردی

...

رتبه: 7

تراز: 7253

نمایندگی: تهران

علی نژادقصاب

...

رتبه: 8

تراز: 7131

نمایندگی: یزد

امید دشت آبادی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 7904

نمایندگی: ملکان

رضا اسمعیل زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7469

نمایندگی: ملکان

امیرمحمد کریمی

...

رتبه: 3

تراز: 7438

نمایندگی: سبزوار

عرفان اکرمی

...

رتبه: 4

تراز: 7304

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 5

تراز: 7175

نمایندگی: ملکان

امیرحسین وکیلی

...

رتبه: 6

تراز: 7086

نمایندگی: بستان آباد

علی عادلی

...

رتبه: 7

تراز: 7017

نمایندگی: رودبار جنوب

مینا خاور

...

رتبه: 8

تراز: 7016

نمایندگی: آباده

محمدسالار آزادی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9055

نمایندگی: تهران

کژال مهدویان

...

رتبه: 2

تراز: 8956

نمایندگی: تهران

مریم سادات قاسمی

...

رتبه: 3

تراز: 8206

نمایندگی: تهران

هانیه مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 7998

نمایندگی: تهران

هانیه ثاقبی

...

رتبه: 5

تراز: 7780

نمایندگی: تهران

مهشید قوی دل

...

رتبه: 6

تراز: 7680

نمایندگی: تهران

کیانا بهرامی

...

رتبه: 7

تراز: 7606

نمایندگی: تهران

فاطمه پوراحمدیان

...

رتبه: 8

تراز: 7167

نمایندگی: یزد

هانیه حکیمی محمدآبادی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 7734

نمایندگی: یزد

نگار بهنیا

...

رتبه: 2

تراز: 7584

نمایندگی: بستان آباد

حامد فردی

...

رتبه: 3

تراز: 7459

نمایندگی: ملکان

مهدی فرجی

...

رتبه: 4

تراز: 7394

نمایندگی: یزد

فاطمه جعفری کافی آباد

...

رتبه: 5

تراز: 7325

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 6

تراز: 7310

نمایندگی: یزد

مریم صادقیان

...

رتبه: 7

تراز: 7114

نمایندگی: یزد

مریم جوکار

...

رتبه: 8

تراز: 7051

نمایندگی: یزد

زینب چاوشیان

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7582

نمایندگی: میانه

زینب ولی نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 7150

نمایندگی: بهارستان

کاویان زندی

...

رتبه: 3

تراز: 6983

نمایندگی: مهریز

مهسا دهقانیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 6893

نمایندگی: بستان آباد

حامد فردی

...

رتبه: 5

تراز: 6883

نمایندگی: یزد

نیلوفر نساج

...

رتبه: 6

تراز: 6776

نمایندگی: یزد

منصوره موحد

...

رتبه: 7

تراز: 6762

نمایندگی: یزد

شاهرخ محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 6698

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

زینب صابری

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 8878

نمایندگی: رامهرمز

فاطمه احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8458

نمایندگی: کوهدشت

امیر حسین مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 8174

نمایندگی: رودبار جنوب

رحمان عزیزی

...

رتبه: 4

تراز: 8126

نمایندگی: یزد

امیررضا سوهانکار

...

رتبه: 5

تراز: 8067

نمایندگی: یزد

علیرضا طباطبائی خلفی

...

رتبه: 6

تراز: 7990

نمایندگی: سبزوار

عرفان اکرمی

...

رتبه: 7

تراز: 7755

نمایندگی: ملکان

علی رضا حیدرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7731

نمایندگی: ملکان

علی درخشان

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 7279

نمایندگی: گیلانغرب

محمد مهدی تمرخانی

...

رتبه: 2

تراز: 7269

نمایندگی: مهریز

مهتاب عیدانی نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 7146

نمایندگی: مهریز

مهسا دهقانیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 6806

نمایندگی: ملکان

علی رضا حیدرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 6750

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 6

تراز: 6730

نمایندگی: بهارستان

امیررضا حضوری

...

رتبه: 7

تراز: 6710

نمایندگی: ورامین

ساجده بوربور شیرازی

...

رتبه: 8

تراز: 6706

نمایندگی: یزد

منصوره موحد

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8216

نمایندگی: یزد

فاطمه جعفری کافی آباد

...

رتبه: 2

تراز: 7641

نمایندگی: یزد

هانیه حکیمی محمدآبادی

...

رتبه: 3

تراز: 7563

نمایندگی: یزد

مریم جوکار

...

رتبه: 4

تراز: 7454

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 5

تراز: 7360

نمایندگی: یزد

زهرا گلرسان

...

رتبه: 6

تراز: 7065

نمایندگی: فریدونکنار

امیرمحمد ادبی

...

رتبه: 7

تراز: 6952

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه پورمحی آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 6898

نمایندگی: یزد

سحر شریفی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 6955

نمایندگی: رفسنجان

مهدی حاجی پور

...

رتبه: 2

تراز: 6785

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 3

تراز: 6729

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پرهام قویدل

...

رتبه: 4

تراز: 6260

نمایندگی: فریدونکنار

امیرمحمد ادبی

...

رتبه: 5

تراز: 5945

نمایندگی: روانسر

مهلا کریمی

...

رتبه: 6

تراز: 5934

نمایندگی: کلاله

محمد حنیف نظری

...

رتبه: 7

تراز: 5928

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مطهره کریمی

...

رتبه: 8

تراز: 5779

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5779

نمایندگی: نیشابور

حمیدرضا زروندی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 7502

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 2

تراز: 6699

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه پورمحی آبادی

...

رتبه: 3

تراز: 6689

نمایندگی: دلفان

آرین رضایی فرد

...

رتبه: 4

تراز: 6375

نمایندگی: کلاله

محمد حنیف نظری

...

رتبه: 5

تراز: 5841

نمایندگی: آشخانه

آتوسا مکرمی

...

رتبه: 6

تراز: 5791

نمایندگی: تالش

طاها بخشی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 5730

نمایندگی: بدره هزارو چهارصد

مهدیا میرزایی

...

رتبه: 8

تراز: 5607

نمایندگی: نظرآباد

مهنا احمدی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 7030

نمایندگی: مناطق محروم

زهرا شبانی

...

رتبه: 2

تراز: 6919

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 3

تراز: 6774

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پرهام قویدل

...

رتبه: 4

تراز: 5967

نمایندگی: روانسر

تینا محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 5868

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 5859

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مطهره کریمی

...

رتبه: 7

تراز: 5716

نمایندگی: آستانه اشرفیه

ستایش پارسا

...

رتبه: 7

تراز: 5716

نمایندگی: کوهدشت

محمد یاسین عبدی فر

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 6614

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پرهام قویدل

...

رتبه: 2

تراز: 6271

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 5943

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 4

تراز: 5822

نمایندگی: دزفول دختر

مهدیه خدایی

...

رتبه: 5

تراز: 5694

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستایش قبادی

...

رتبه: 6

تراز: 5637

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تارا کارگر

...

رتبه: 7

تراز: 5614

نمایندگی: نائین

مهشید زارعی مزرعچه

...

رتبه: 8

تراز: 5405

نمایندگی: تهران

مهدیه زارعی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 6255

نمایندگی: دزفول دختر

مهدیه خدایی

...

رتبه: 2

تراز: 6202

نمایندگی: نائین

مهشید زارعی مزرعچه

...

رتبه: 3

تراز: 5871

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تارا کارگر

...

رتبه: 4

تراز: 5630

نمایندگی: فردوس

مجتبی اصغری

...

رتبه: 5

تراز: 5553

نمایندگی: نکا

ایلیا طالبی دارابی

...

رتبه: 6

تراز: 5351

نمایندگی: تهران

مهدیه زارعی

...

رتبه: 7

تراز: 5315

نمایندگی: شاهرود

مریم اسماعیلی

...

رتبه: 8

تراز: 5242

نمایندگی: آستانه اشرفیه

اتنا ازادخواه

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 6779

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مطهره کریمی

...

رتبه: 2

تراز: 6425

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 6177

نمایندگی: آستارا

مهنا دریابیان

...

رتبه: 4

تراز: 5924

نمایندگی: آستانه اشرفیه

الهه عباسیان

...

رتبه: 5

تراز: 5845

نمایندگی: بردسکن

زهرا یزدی

...

رتبه: 6

تراز: 5716

نمایندگی: بردسکن

مهدیه روحی

...

رتبه: 7

تراز: 5645

نمایندگی: بردسکن

ابوالفضل محمدنژاد

...

رتبه: 8

تراز: 5113

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه سعدی

-->