نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8890

نمایندگی: جهرم

امیرعلی رحمانیان

...

رتبه: 1

تراز: 8890

نمایندگی: جهرم

عباس رحمانیان

...

رتبه: 3

تراز: 7707

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 4

تراز: 7671

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 5

تراز: 7377

نمایندگی: فیروزآباد

امیرطاها محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 7335

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 7

تراز: 7304

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 8

تراز: 7141

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7978

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

...

رتبه: 2

تراز: 7762

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 3

تراز: 7718

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7313

نمایندگی: بوشهر

ماهان داد

...

رتبه: 5

تراز: 7138

نمایندگی: قم

هادی بیگدلی

...

رتبه: 6

تراز: 6939

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

سپیده ابراهیمی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 6811

نمایندگی: جهرم

محمدعلی کاظمیان

...

رتبه: 8

تراز: 6721

نمایندگی: میبد

ساجده ذوالفقاری

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8672

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

...

رتبه: 2

تراز: 7936

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 3

تراز: 7266

نمایندگی: میاندوآب

میلاد زینال زاده

...

رتبه: 4

تراز: 7217

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 5

تراز: 7060

نمایندگی: قم

هادی بیگدلی

...

رتبه: 6

تراز: 7029

نمایندگی: جهرم

عباس رحمانیان

...

رتبه: 6

تراز: 7029

نمایندگی: جهرم

امیرعلی رحمانیان

...

رتبه: 8

تراز: 6906

نمایندگی: نیشابور

علی صلواتی

-->