نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 9487

نمایندگی: اسلام آبادغرب

عرفان جلیلیان

...

رتبه: 2

تراز: 9084

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 3

تراز: 8903

نمایندگی: بناب

علی اکبر ارشدی

...

رتبه: 4

تراز: 8530

نمایندگی: تهران

یزدان ایمانی

...

رتبه: 5

تراز: 8452

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 6

تراز: 8280

نمایندگی: نجف آباد

آرین رحیمی منجزی

...

رتبه: 7

تراز: 8236

نمایندگی: اسلام آبادغرب

حسین باباخانی

...

رتبه: 8

تراز: 8088

نمایندگی: قزوین

فاطمه علیپور

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 9078

نمایندگی: سنندج

فرزان وکیلی تجره

...

رتبه: 2

تراز: 9045

نمایندگی: کرمان

سوگند صفر نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 9015

نمایندگی: شوشتر

اتنا کفاشیان

...

رتبه: 4

تراز: 8990

نمایندگی: تهران

امیرمحمد تدبیری

...

رتبه: 5

تراز: 8954

نمایندگی: تهران

رهی فرهنگی

...

رتبه: 6

تراز: 8480

نمایندگی: یزد

علی شمسی پور

...

رتبه: 7

تراز: 8446

نمایندگی: تهران

پارسا آگاه جهان خانلو

...

رتبه: 8

تراز: 8434

نمایندگی: تهران

محمدحسین امرالهی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8835

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 8476

نمایندگی: تهران

سیدمحمدجواد شریفی

...

رتبه: 3

تراز: 8236

نمایندگی: خمینی شهر

شایسته سبحانی

...

رتبه: 4

تراز: 8166

نمایندگی: تهران

علیرضا نیکوئی

...

رتبه: 5

تراز: 8105

نمایندگی: تهران

سیدعلیرضا کشفیان ریحانی

...

رتبه: 6

تراز: 8054

نمایندگی: تهران

امیرحسین یگانه دوست

...

رتبه: 7

تراز: 8037

نمایندگی: تهران

محمدصادق مهدوی پور

...

رتبه: 8

تراز: 7963

نمایندگی: اردبیل

درسا علوی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8669

نمایندگی: تهران

آرشام ملکی

...

رتبه: 2

تراز: 8542

نمایندگی: تهران

پارسا صفرزاده میراشرفی

...

رتبه: 3

تراز: 8498

نمایندگی: تهران

شایان هادیان

...

رتبه: 4

تراز: 8477

نمایندگی: تهران

محمدمانی توسلی

...

رتبه: 5

تراز: 8415

نمایندگی: یزد

حسین فلاح تفتی

...

رتبه: 6

تراز: 8393

نمایندگی: تهران

علیرضا پوربصیر

...

رتبه: 7

تراز: 8305

نمایندگی: تهران

نیما زهدی شیران

...

رتبه: 8

تراز: 8201

نمایندگی: تهران

نوید طاهرزاده

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 8891

نمایندگی: یزد

علی شمسی پور

...

رتبه: 2

تراز: 8820

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 3

تراز: 8481

نمایندگی: بوشهر

محمدامین بادپر

...

رتبه: 4

تراز: 8165

نمایندگی: استهبان

فاطمه کبریائی

...

رتبه: 5

تراز: 8161

نمایندگی: شیروان

خاطره زراعتکار

...

رتبه: 6

تراز: 7938

نمایندگی: تهران

حسین صدر

...

رتبه: 7

تراز: 7917

نمایندگی: شیروان

یونس کاظمی مقدم

...

رتبه: 8

تراز: 7881

نمایندگی: تهران

سیدمحمدجواد شریفی

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8515

نمایندگی: میبد

محمدسجاد حسونی نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 8505

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 3

تراز: 8335

نمایندگی: نور آباد هزار و چهارصد

ابالفضل احمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8326

نمایندگی: بوشهر

محمدامین بادپر

...

رتبه: 5

تراز: 8246

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 6

تراز: 8050

نمایندگی: بوشهر

امیر رضا تقی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7794

نمایندگی: میبد

نیما میرفلاح

...

رتبه: 8

تراز: 7709

نمایندگی: بوشهر

امیررضا گشتاسبی

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8215

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 7973

نمایندگی: قزوین

فاطمه علیپور

...

رتبه: 3

تراز: 7880

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 4

تراز: 7665

نمایندگی: خمین

فاطمه مکرمی

...

رتبه: 5

تراز: 7643

نمایندگی: ملکان

هلینا مخبر

...

رتبه: 6

تراز: 7636

نمایندگی: یزد

محمدآرمان غلامی جوادیه

...

رتبه: 7

تراز: 7448

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

...

رتبه: 8

تراز: 7443

نمایندگی: یزد

محمدعرفان ثنائی نسب

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8340

نمایندگی: یزد

علی شمسی پور

...

رتبه: 2

تراز: 8314

نمایندگی: کازرون

کوروش خضری مطلق

...

رتبه: 3

تراز: 8283

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 4

تراز: 7970

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

امیرمحمد صادقی

...

رتبه: 5

تراز: 7940

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

...

رتبه: 6

تراز: 7900

نمایندگی: یزد

امیرحسین شجاعی کزج

...

رتبه: 7

تراز: 7886

نمایندگی: یزد

مبین زارع

...

رتبه: 8

تراز: 7835

نمایندگی: یزد

ابوالفضل حسینی فهرجی

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 8204

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 8003

نمایندگی: یزد

علی شمسی پور

...

رتبه: 3

تراز: 7969

نمایندگی: یزد

مبین زارع

...

رتبه: 4

تراز: 7957

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 7820

نمایندگی: کازرون

کوروش خضری مطلق

...

رتبه: 6

تراز: 7744

نمایندگی: بناب

علی اکبر ارشدی

...

رتبه: 7

تراز: 7742

نمایندگی: یزد

امیرحسین شجاعی کزج

...

رتبه: 8

تراز: 7595

نمایندگی: بوشهر

محمدامین بادپر

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 7790

نمایندگی: یزد

علی شمسی پور

...

رتبه: 2

تراز: 7676

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

امیرمحمد صادقی

...

رتبه: 3

تراز: 7584

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 4

تراز: 7488

نمایندگی: یزد

ابوالفضل حسینی فهرجی

...

رتبه: 5

تراز: 7477

نمایندگی: کازرون

کوروش خضری مطلق

...

رتبه: 6

تراز: 7418

نمایندگی: یزد

ابوالفضل محمدی نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 7224

نمایندگی: یزد

مبین زارع

...

رتبه: 8

تراز: 7206

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8284

نمایندگی: یزد

ابوالفضل حسینی فهرجی

...

رتبه: 2

تراز: 8158

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 3

تراز: 8156

نمایندگی: بوشهر

محمدامین بادپر

...

رتبه: 4

تراز: 8112

نمایندگی: یزد

علی شمسی پور

...

رتبه: 5

تراز: 8028

نمایندگی: سبزوار

سروش نجفی

...

رتبه: 6

تراز: 8011

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

...

رتبه: 7

تراز: 7876

نمایندگی: یزد

امیرحسین شجاعی کزج

...

رتبه: 8

تراز: 7737

نمایندگی: یزد

محمدآرمان غلامی جوادیه

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 7794

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 7461

نمایندگی: سبزوار

سروش نجفی

...

رتبه: 3

تراز: 7447

نمایندگی: بوشهر

محمدامین بادپر

...

رتبه: 4

تراز: 7210

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

امیرمحمد صادقی

...

رتبه: 5

تراز: 7178

نمایندگی: بوشهر

مهدی ذکاوت بوشهری

...

رتبه: 6

تراز: 7065

نمایندگی: بوشهر

علی عباسی دولاما

...

رتبه: 7

تراز: 7050

نمایندگی: کرج

ریحانه سادات میرعربشاهی

...

رتبه: 8

تراز: 7019

نمایندگی: استهبان

فاطمه کبریائی

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 8020

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 7804

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

...

رتبه: 3

تراز: 7051

نمایندگی: تهران

امیررضا مقدمی

...

رتبه: 4

تراز: 6798

نمایندگی: سبزوار

سروش نجفی

...

رتبه: 5

تراز: 6786

نمایندگی: ساوه

مانی فرحی

...

رتبه: 6

تراز: 6692

نمایندگی: بوشهر

فرزاد دهقان منشادی

...

رتبه: 7

تراز: 6668

نمایندگی: بوشهر

ارشیا دهداری

...

رتبه: 8

تراز: 6651

نمایندگی: اردبیل

مهدیه کارگر