نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 9731

نمایندگی: کرج

زینب اصغری

...

رتبه: 2

تراز: 9013

نمایندگی: تهران

ایلیا شعبانی صیادمحله

...

رتبه: 3

تراز: 8607

نمایندگی: کرج

آناهید اسلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8459

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 8456

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 6

تراز: 8439

نمایندگی: کرج

رقیه غیبتی

...

رتبه: 7

تراز: 8112

نمایندگی: کرمان شعبه دو

امیر رضا شهابی نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 8095

نمایندگی: کرمانشاه

سارا رحیمی

...

رتبه: 8

تراز: 8095

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 9280

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9124

نمایندگی: ملایر

یگانه بشری

...

رتبه: 3

تراز: 9041

نمایندگی: کرج

زینب اصغری

...

رتبه: 4

تراز: 8858

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 8659

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 8573

نمایندگی: میبد

ابوالفضل زارع علی

...

رتبه: 7

تراز: 8456

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 8

تراز: 8404

نمایندگی: تهران

علیرضا علیپور

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 9609

نمایندگی: مشهد

عارف بخشیان نیک

...

رتبه: 2

تراز: 9519

نمایندگی: کرج

فاطمه امن پور

...

رتبه: 3

تراز: 9461

نمایندگی: کرج

پارمیس صفانیا

...

رتبه: 4

تراز: 9351

نمایندگی: مشهد

امیر شایان محروقی

...

رتبه: 5

تراز: 9010

نمایندگی: مشهد

یونس صولتی

...

رتبه: 6

تراز: 9004

نمایندگی: مشهد

پرهام عباسی راد

...

رتبه: 7

تراز: 8945

نمایندگی: مشهد

علیرضا قانع پارسا

...

رتبه: 8

تراز: 8916

نمایندگی: مشهد

سید بابک یاقوتی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 8688

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

...

رتبه: 2

تراز: 8541

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 3

تراز: 8111

نمایندگی: ماسال

رزیتا میرزایی

...

رتبه: 4

تراز: 8003

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 7874

نمایندگی: سوادکوه

دینا کیانفر

...

رتبه: 6

تراز: 7777

نمایندگی: بهارستان

مصطفی مهدوی پور

...

رتبه: 7

تراز: 7764

نمایندگی: اشتهارد

محمدمتین علیمحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7756

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 7787

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

...

رتبه: 2

تراز: 7733

نمایندگی: رشت

محمدسام گرشاسبی

...

رتبه: 3

تراز: 7689

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 4

تراز: 7516

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7366

نمایندگی: ماسال

رزیتا میرزایی

...

رتبه: 6

تراز: 7258

نمایندگی: مشهد

سید عرفان کریمی نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 7232

نمایندگی: آستارا

امیر محمد مصافی

...

رتبه: 8

تراز: 7207

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7945

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 2

تراز: 7703

نمایندگی: شیروان

مهدی قلی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7696

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 4

تراز: 7547

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

...

رتبه: 5

تراز: 7477

نمایندگی: لارستان

علی رحیمی

...

رتبه: 6

تراز: 7371

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 7

تراز: 7214

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 7102

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8793

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 2

تراز: 8458

نمایندگی: نطنز رهبری

زینب رحمتی

...

رتبه: 3

تراز: 8117

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 4

تراز: 8057

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 5

تراز: 7623

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

...

رتبه: 6

تراز: 7477

نمایندگی: رزن

عرفان رجبی

...

رتبه: 7

تراز: 7375

نمایندگی: یزد

فاطمه مزیدی

...

رتبه: 8

تراز: 7189

نمایندگی: کامیاران

آمانج جواهری

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8277

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور

...

رتبه: 2

تراز: 8246

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 3

تراز: 7966

نمایندگی: یزد

سیدمحمدمهدی میرهادی

...

رتبه: 4

تراز: 7736

نمایندگی: ماسال

رزیتا میرزایی

...

رتبه: 5

تراز: 7559

نمایندگی: جهرم

سیدمبین رضوی زادگان جهرمی

...

رتبه: 6

تراز: 7552

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

...

رتبه: 7

تراز: 7478

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 8

تراز: 7393

نمایندگی: رزن

عرفان رجبی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 8909

نمایندگی: بروجرد

نیما م معطری

...

رتبه: 2

تراز: 8774

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 8465

نمایندگی: رشت

محمدسام گرشاسبی

...

رتبه: 4

تراز: 7859

نمایندگی: مشهد

سید جواد حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 7672

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 6

تراز: 7596

نمایندگی: یزد

فاطمه مزیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7588

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 8

تراز: 7579

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8790

نمایندگی: بروجرد

نیما م معطری

...

رتبه: 2

تراز: 8033

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 8002

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7753

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

...

رتبه: 5

تراز: 7657

نمایندگی: میبد

امیر علی عاقلی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7517

نمایندگی: گرمسار

مهدی صابری

...

رتبه: 7

تراز: 7495

نمایندگی: گناباد

محبوبه سادات جلال نیا

...

رتبه: 8

تراز: 7489

نمایندگی: بوشهر

علی سیمرغ

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9198

نمایندگی: نجف آباد

احسان عابدینی

...

رتبه: 2

تراز: 9020

نمایندگی: نجف آباد

علیرضا نادری

...

رتبه: 3

تراز: 8230

نمایندگی: گناباد

محبوبه سادات جلال نیا

...

رتبه: 4

تراز: 8030

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 5

تراز: 7541

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 6

تراز: 7199

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 7

تراز: 6939

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 8

تراز: 6885

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

-->