نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/02/21

...

رتبه: 1

تراز: 9619

نمایندگی: زرین شهر

رضا علیخانی

...

رتبه: 2

تراز: 9286

نمایندگی: آباده

مهدی اسکندری

...

رتبه: 3

تراز: 8713

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7932

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه عباس نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7887

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 6

تراز: 7479

نمایندگی: گنبدکاووس

ریحانه بهلکه

...

رتبه: 7

تراز: 7421

نمایندگی: یزد

فرساد قاسمی سورک

...

رتبه: 8

تراز: 7296

نمایندگی: کوهدشت

محمد مهدی رشنو

تاریخ آزمون : 03/02/14

...

رتبه: 1

تراز: 9135

نمایندگی: زرین شهر

رضا علیخانی

...

رتبه: 2

تراز: 9130

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 3

تراز: 8971

نمایندگی: زنجان

یکتا محمودی

...

رتبه: 4

تراز: 8729

نمایندگی: سلماس

نسا نقی پور

...

رتبه: 5

تراز: 8221

نمایندگی: کرج

یلدا یوسف خانی

...

رتبه: 6

تراز: 8036

نمایندگی: کرمانشاه

سارا رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 7831

نمایندگی: بناب

فراز قلی زاده زاوشتی

...

رتبه: 8

تراز: 7780

نمایندگی: نیشابور

فاطمه مهرشاد

تاریخ آزمون : 03/01/31

...

رتبه: 1

تراز: 9585

نمایندگی: سلماس

نسا نقی پور

...

رتبه: 2

تراز: 9145

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 3

تراز: 9006

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8993

نمایندگی: نطنز رهبری

زینب رحمتی

...

رتبه: 5

تراز: 7927

نمایندگی: رشت

محمدسام گرشاسبی

...

رتبه: 6

تراز: 7758

نمایندگی: سنندج

فرید حسین پور

...

رتبه: 7

تراز: 7656

نمایندگی: تبریز

یاسین محمدزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7406

نمایندگی: شهر قدس

امیرمحمد برزگر

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 9979

نمایندگی: تهران

بامداد نوبهار

...

رتبه: 2

تراز: 9926

نمایندگی: تهران

پارسا ابرقوئی پوئینک

...

رتبه: 3

تراز: 9820

نمایندگی: تهران

امیرحسین بندارکاخکی

...

رتبه: 4

تراز: 9537

نمایندگی: اراک

ملیکا کارچانی

...

رتبه: 5

تراز: 8812

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 6

تراز: 8661

نمایندگی: کرمانشاه

سارا رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 8566

نمایندگی: تهران

آرین بیدرنگ

...

رتبه: 8

تراز: 8546

نمایندگی: شهر قدس

امیرمحمد برزگر

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9166

نمایندگی: گراش

محمدعلی زارعی

...

رتبه: 2

تراز: 9045

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 8768

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 4

تراز: 8672

نمایندگی: گراش

امیرعلی فیضی

...

رتبه: 5

تراز: 8515

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 6

تراز: 8298

نمایندگی: خورموج

علی فقیه

...

رتبه: 7

تراز: 8047

نمایندگی: کرمانشاه

سارا رحیمی

...

رتبه: 8

تراز: 7862

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 9880

نمایندگی: تهران

حسین ناصری محرزی

...

رتبه: 2

تراز: 9522

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 9075

نمایندگی: اراک

ملیکا کارچانی

...

رتبه: 4

تراز: 8511

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 8069

نمایندگی: تبریز

یاسین محمدزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7925

نمایندگی: سنندج

فرید حسین پور

...

رتبه: 7

تراز: 7906

نمایندگی: نیشابور

فاطمه مهرشاد

...

رتبه: 8

تراز: 7896

نمایندگی: کرمان شعبه دو

امیر رضا شهابی نژاد

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 9782

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8940

نمایندگی: کوهدشت

محمد مهدی رشنو

...

رتبه: 3

تراز: 8929

نمایندگی: پیرانشهر

آلان سرایی

...

رتبه: 4

تراز: 8646

نمایندگی: نطنز رهبری

زینب رحمتی

...

رتبه: 5

تراز: 8571

نمایندگی: قائم شهر

آریا جعفرپور

...

رتبه: 6

تراز: 8314

نمایندگی: تربت حیدریه

مهدی باستانی

...

رتبه: 7

تراز: 8293

نمایندگی: تربت حیدریه

آریان نجفی

...

رتبه: 8

تراز: 8007

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 9510

نمایندگی: نطنز رهبری

زینب رحمتی

...

رتبه: 2

تراز: 9090

نمایندگی: تهران

محمد طاها پاک پور آق قلعه

...

رتبه: 3

تراز: 8498

نمایندگی: اسلامشهر

ماهان قنبری

...

رتبه: 4

تراز: 7801

نمایندگی: تبریز

یاسین محمدزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7794

نمایندگی: یزد

محمدمجتبی یاوری

...

رتبه: 6

تراز: 7638

نمایندگی: نیشابور

فاطمه مهرشاد

...

رتبه: 7

تراز: 7596

نمایندگی: بهارستان

محمد هاشمی

...

رتبه: 8

تراز: 7513

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 9478

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9093

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

زهرا سردارزاده ممقانی

...

رتبه: 3

تراز: 8931

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 4

تراز: 8625

نمایندگی: قزوین

علیرضا دیزانی

...

رتبه: 5

تراز: 8457

نمایندگی: کرمانشاه

سارا رحیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8145

نمایندگی: قائم شهر

آریا جعفرپور

...

رتبه: 7

تراز: 8021

نمایندگی: شهر قدس

امیرمحمد برزگر

...

رتبه: 8

تراز: 7897

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

آرشا غلامی تاجانی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9785

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9552

نمایندگی: میبد

امیر مهدی دهقانی عباسعلی

...

رتبه: 3

تراز: 9413

نمایندگی: اسلامشهر

ماهان قنبری

...

رتبه: 4

تراز: 9094

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

پارسا بی نیاز

...

رتبه: 5

تراز: 9027

نمایندگی: کرج

رقیه غیبتی

...

رتبه: 6

تراز: 8865

نمایندگی: لارستان

محدثه دیمی

...

رتبه: 7

تراز: 8625

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 8

تراز: 8553

نمایندگی: کرج

فاطمه امن پور

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 9731

نمایندگی: کرج

زینب اصغری

...

رتبه: 2

تراز: 9013

نمایندگی: تهران

ایلیا شعبانی صیادمحله

...

رتبه: 3

تراز: 8607

نمایندگی: کرج

آناهید اسلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8459

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 8456

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 6

تراز: 8439

نمایندگی: کرج

رقیه غیبتی

...

رتبه: 7

تراز: 8112

نمایندگی: کرمان شعبه دو

امیر رضا شهابی نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 8095

نمایندگی: کرمانشاه

سارا رحیمی

...

رتبه: 8

تراز: 8095

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 9280

نمایندگی: بهشهر

امیررضا احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9124

نمایندگی: ملایر

یگانه بشری

...

رتبه: 3

تراز: 9041

نمایندگی: کرج

زینب اصغری

...

رتبه: 4

تراز: 8858

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 8659

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 8573

نمایندگی: میبد

ابوالفضل زارع علی

...

رتبه: 7

تراز: 8456

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 8

تراز: 8404

نمایندگی: تهران

علیرضا علیپور

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 9609

نمایندگی: مشهد

عارف بخشیان نیک

...

رتبه: 2

تراز: 9519

نمایندگی: کرج

فاطمه امن پور

...

رتبه: 3

تراز: 9461

نمایندگی: کرج

پارمیس صفانیا

...

رتبه: 4

تراز: 9351

نمایندگی: مشهد

امیر شایان محروقی

...

رتبه: 5

تراز: 9010

نمایندگی: مشهد

یونس صولتی

...

رتبه: 6

تراز: 9004

نمایندگی: مشهد

پرهام عباسی راد

...

رتبه: 7

تراز: 8945

نمایندگی: مشهد

علیرضا قانع پارسا

...

رتبه: 8

تراز: 8916

نمایندگی: مشهد

سید بابک یاقوتی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 8688

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

...

رتبه: 2

تراز: 8541

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 3

تراز: 8111

نمایندگی: ماسال

رزیتا میرزایی

...

رتبه: 4

تراز: 8003

نمایندگی: باخرز جدید

فاطمه طهرانی

...

رتبه: 5

تراز: 7874

نمایندگی: سوادکوه

دینا کیانفر

...

رتبه: 6

تراز: 7777

نمایندگی: بهارستان

مصطفی مهدوی پور

...

رتبه: 7

تراز: 7764

نمایندگی: اشتهارد

محمدمتین علیمحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7756

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 7787

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

...

رتبه: 2

تراز: 7733

نمایندگی: رشت

محمدسام گرشاسبی

...

رتبه: 3

تراز: 7689

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 4

تراز: 7516

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7366

نمایندگی: ماسال

رزیتا میرزایی

...

رتبه: 6

تراز: 7258

نمایندگی: مشهد

سید عرفان کریمی نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 7232

نمایندگی: آستارا

امیر محمد مصافی

...

رتبه: 8

تراز: 7207

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7945

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 2

تراز: 7703

نمایندگی: شیروان

مهدی قلی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7696

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 4

تراز: 7547

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

...

رتبه: 5

تراز: 7477

نمایندگی: لارستان

علی رحیمی

...

رتبه: 6

تراز: 7371

نمایندگی: تهران

تارا افرایی بندیی

...

رتبه: 7

تراز: 7214

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 7102

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8793

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 2

تراز: 8458

نمایندگی: نطنز رهبری

زینب رحمتی

...

رتبه: 3

تراز: 8117

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 4

تراز: 8057

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 5

تراز: 7623

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

...

رتبه: 6

تراز: 7477

نمایندگی: رزن

عرفان رجبی

...

رتبه: 7

تراز: 7375

نمایندگی: یزد

فاطمه مزیدی

...

رتبه: 8

تراز: 7189

نمایندگی: کامیاران

آمانج جواهری

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8277

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور

...

رتبه: 2

تراز: 8246

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 3

تراز: 7966

نمایندگی: یزد

سیدمحمدمهدی میرهادی

...

رتبه: 4

تراز: 7736

نمایندگی: ماسال

رزیتا میرزایی

...

رتبه: 5

تراز: 7559

نمایندگی: جهرم

سیدمبین رضوی زادگان جهرمی

...

رتبه: 6

تراز: 7552

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

...

رتبه: 7

تراز: 7478

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 8

تراز: 7393

نمایندگی: رزن

عرفان رجبی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 8909

نمایندگی: بروجرد

نیما م معطری

...

رتبه: 2

تراز: 8774

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 8465

نمایندگی: رشت

محمدسام گرشاسبی

...

رتبه: 4

تراز: 7859

نمایندگی: مشهد

سید جواد حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 7672

نمایندگی: بناب

امین سلامی

...

رتبه: 6

تراز: 7596

نمایندگی: یزد

فاطمه مزیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7588

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 8

تراز: 7579

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8790

نمایندگی: بروجرد

نیما م معطری

...

رتبه: 2

تراز: 8033

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 8002

نمایندگی: برازجان

طاها عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7753

نمایندگی: سبزوار

احسان ناظری

...

رتبه: 5

تراز: 7657

نمایندگی: میبد

امیر علی عاقلی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7517

نمایندگی: گرمسار

مهدی صابری

...

رتبه: 7

تراز: 7495

نمایندگی: گناباد

محبوبه سادات جلال نیا

...

رتبه: 8

تراز: 7489

نمایندگی: بوشهر

علی سیمرغ

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9198

نمایندگی: نجف آباد

احسان عابدینی

...

رتبه: 2

تراز: 9020

نمایندگی: نجف آباد

علیرضا نادری

...

رتبه: 3

تراز: 8230

نمایندگی: گناباد

محبوبه سادات جلال نیا

...

رتبه: 4

تراز: 8030

نمایندگی: جهرم

مهدی حیدری

...

رتبه: 5

تراز: 7541

نمایندگی: املش

ابوالفضل کمالیان

...

رتبه: 6

تراز: 7199

نمایندگی: نائین

امیر صالح خامسی نائینی

...

رتبه: 7

تراز: 6939

نمایندگی: ساوه

یگانه سالاری

...

رتبه: 8

تراز: 6885

نمایندگی: یزد

لیلا حکیمی

-->