نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/02/22

...

رتبه: 1

تراز: 8658

نمایندگی: تهران

آیلی رضایی

...

رتبه: 2

تراز: 8354

نمایندگی: آباده

ابوالفضل صالحی

...

رتبه: 3

تراز: 8155

نمایندگی: تهران

پرهام مظاهری

...

رتبه: 4

تراز: 7757

نمایندگی: تهران

محمدسجاد حسنی اردستانی

...

رتبه: 5

تراز: 7606

نمایندگی: یزد

سیداحسان میرزینلی یزدی

...

رتبه: 6

تراز: 7573

نمایندگی: تهران

محمدرضا ایرانشاهی

...

رتبه: 7

تراز: 7521

نمایندگی: تهران

سروش نصرتی

...

رتبه: 8

تراز: 7508

نمایندگی: تهران

سیدحسین میراسلامی

تاریخ آزمون : 02/02/15

...

رتبه: 1

تراز: 9315

نمایندگی: یزد

امیرحسین محتاج اله یزدی

...

رتبه: 2

تراز: 9285

نمایندگی: اهواز

محمد مهدی دشت بزرگی

...

رتبه: 3

تراز: 9121

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 4

تراز: 8771

نمایندگی: اردبیل

پریا قهرمانزاده

...

رتبه: 5

تراز: 8354

نمایندگی: قروه

محدثه صدری

...

رتبه: 6

تراز: 8296

نمایندگی: برازجان

طاهره قنبری

...

رتبه: 7

تراز: 8270

نمایندگی: اراک

آرزو پارسایی

...

رتبه: 8

تراز: 8202

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

مجتبی آزادخواه

تاریخ آزمون : 02/02/01

...

رتبه: 1

تراز: 9746

نمایندگی: تهران

سیدمحمدعلی میری

...

رتبه: 2

تراز: 9014

نمایندگی: آباده

ابوالفضل صالحی

...

رتبه: 3

تراز: 8866

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 4

تراز: 8721

نمایندگی: تهران

محمد اکبری مقدم

...

رتبه: 5

تراز: 8714

نمایندگی: اقلید نود و هشت

آیلین سادات جلیلی

...

رتبه: 6

تراز: 8608

نمایندگی: قروه

محدثه صدری

...

رتبه: 7

تراز: 8441

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

مجتبی آزادخواه

...

رتبه: 8

تراز: 8337

نمایندگی: جیرفت

ارین شریفی

تاریخ آزمون : 02/01/18

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: لشت نشاء

محمد حسین عباسپور پسبیجاری

...

رتبه: 2

تراز: 9162

نمایندگی: تهران

فراز نجفی راشد

...

رتبه: 3

تراز: 8663

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 4

تراز: 8611

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

مجتبی آزادخواه

...

رتبه: 5

تراز: 8549

نمایندگی: نیشابور

سیده ریحانه صابر

...

رتبه: 6

تراز: 8511

نمایندگی: جهرم

سارا یوسفی

...

رتبه: 7

تراز: 8441

نمایندگی: اقلید نود و هشت

آیلین سادات جلیلی

...

رتبه: 8

تراز: 8384

نمایندگی: عجب شیر

محدثه وظیفه خواه

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 9574

نمایندگی: خرمشهر

امیرحسین کریمی

...

رتبه: 2

تراز: 9519

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرین صفری

...

رتبه: 3

تراز: 9503

نمایندگی: گله دار

عبدالحمید خطیبی

...

رتبه: 4

تراز: 9210

نمایندگی: گچساران

ایلیا بصیر

...

رتبه: 5

تراز: 8939

نمایندگی: آباده

ابوالفضل صالحی

...

رتبه: 6

تراز: 8741

نمایندگی: شیراز

یاسین محمدنیا

...

رتبه: 7

تراز: 8716

نمایندگی: لشت نشاء

محمد حسین عباسپور پسبیجاری

...

رتبه: 8

تراز: 8715

نمایندگی: عجب شیر

محدثه وظیفه خواه

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 9899

نمایندگی: کرج

دانیال حسینی لواسانی

...

رتبه: 1

تراز: 9899

نمایندگی: کرج

شایان حسینی لواسانی

...

رتبه: 1

تراز: 9899

نمایندگی: کرج

سامیار رحمتی

...

رتبه: 4

تراز: 9800

نمایندگی: کرج

ایلیا شکارچی

...

رتبه: 5

تراز: 9654

نمایندگی: کرج

مانی حقانی

...

رتبه: 6

تراز: 9580

نمایندگی: تهران

امید حسینی منش

...

رتبه: 7

تراز: 9490

نمایندگی: آباده

ابوالفضل صالحی

...

رتبه: 8

تراز: 9444

نمایندگی: شهرری

محمد ملک زاده

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 9760

نمایندگی: اسلامشهر

امیر محمد گلستانی فرد

...

رتبه: 2

تراز: 9624

نمایندگی: آباده

آرین امامی نیا

...

رتبه: 3

تراز: 9480

نمایندگی: آستارا

پریا نیک نیا

...

رتبه: 4

تراز: 9290

نمایندگی: تربت حیدریه

طناز مهدی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 9267

نمایندگی: جهرم

سارا یوسفی

...

رتبه: 6

تراز: 8959

نمایندگی: شیروان

غزل فرهمند

...

رتبه: 7

تراز: 8809

نمایندگی: بیرجند

علی زحمتکش

...

رتبه: 8

تراز: 8700

نمایندگی: جیرفت

فاطمه بهمنی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9183

نمایندگی: رشت

ابوالفضل پورصفری

...

رتبه: 2

تراز: 8952

نمایندگی: کرج

شایان حسینی لواسانی

...

رتبه: 3

تراز: 8804

نمایندگی: آباده

آرین امامی نیا

...

رتبه: 4

تراز: 8731

نمایندگی: کرج

رادین کزازی

...

رتبه: 5

تراز: 8725

نمایندگی: کرج

دانیال حسینی لواسانی

...

رتبه: 6

تراز: 8714

نمایندگی: کرج

کیان کلانتری

...

رتبه: 7

تراز: 8666

نمایندگی: تهران

محمد شاکری سیاوشانی

...

رتبه: 8

تراز: 8650

نمایندگی: کرج

مانی حقانی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8970

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 2

تراز: 8590

نمایندگی: بوشهر

احمدرضا شهابی

...

رتبه: 3

تراز: 8381

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 4

تراز: 8314

نمایندگی: یزد

محمدحسین درایت سردوراهی

...

رتبه: 5

تراز: 8299

نمایندگی: بناب

علی اکبر روناسی

...

رتبه: 6

تراز: 8172

نمایندگی: نظرآباد

زهرا زینلی

...

رتبه: 7

تراز: 7974

نمایندگی: بوشهر

محمدمهدی احمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7868

نمایندگی: زنجان

آریان دشتی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9523

نمایندگی: اهواز

مبینا یاراحمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8887

نمایندگی: تهران

حسین زاهدی ادیب

...

رتبه: 3

تراز: 8786

نمایندگی: آباده

محمدصالح کریمی

...

رتبه: 4

تراز: 8752

نمایندگی: فارسان

امیر رضا اسلامی

...

رتبه: 5

تراز: 8732

نمایندگی: یزد

سیدامیرعلی حسینی زاده خضرآباد

...

رتبه: 6

تراز: 8609

نمایندگی: کرج

تینا صباغی

...

رتبه: 7

تراز: 8511

نمایندگی: زارچ

پارسا صانعی

...

رتبه: 8

تراز: 8506

نمایندگی: تهران

هیوا خشامن

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9428

نمایندگی: زارچ

پارسا صانعی

...

رتبه: 2

تراز: 9233

نمایندگی: کرج

تینا صباغی

...

رتبه: 3

تراز: 8652

نمایندگی: تربت حیدریه

امیر علی خسروی سهل آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 8498

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 5

تراز: 8488

نمایندگی: آباده

آرین امامی نیا

...

رتبه: 6

تراز: 8471

نمایندگی: یزد

سبحان ابریشمی راد

...

رتبه: 7

تراز: 8405

نمایندگی: شیراز

معین حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 8324

نمایندگی: فارسان

امیر رضا اسلامی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9032

نمایندگی: تهران

محمدصدرا شریف زاده علمداری

...

رتبه: 2

تراز: 8688

نمایندگی: تربت حیدریه

امیر علی خسروی سهل آبادی

...

رتبه: 3

تراز: 8672

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 8669

نمایندگی: تهران

سیدحسن میراسلامی

...

رتبه: 5

تراز: 8530

نمایندگی: بابل جدید

علی محمدجان زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8520

نمایندگی: تهران

مهشید نیک اندیش

...

رتبه: 7

تراز: 8513

نمایندگی: زارچ

پارسا صانعی

...

رتبه: 8

تراز: 8480

نمایندگی: تهران

محمدسجاد حسنی اردستانی

...

رتبه: 8

تراز: 8480

نمایندگی: تهران

حسین زاهدی ادیب

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9267

نمایندگی: مرند

المان علیزاده

...

رتبه: 2

تراز: 9241

نمایندگی: تهران

عرفان وفائی

...

رتبه: 3

تراز: 9032

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 8801

نمایندگی: تهران

حسین محمودی

...

رتبه: 5

تراز: 8534

نمایندگی: تهران

طه باصری

...

رتبه: 6

تراز: 7927

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 7

تراز: 7746

نمایندگی: تهران

سروش نصرتی

...

رتبه: 8

تراز: 7741

نمایندگی: تهران

امید امیری

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 9544

نمایندگی: بوشهر

احمدرضا شهابی

...

رتبه: 2

تراز: 8671

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8426

نمایندگی: یزد

محمد جامعی

...

رتبه: 4

تراز: 8386

نمایندگی: کاشان

مهدیه عبدالرحیمی

...

رتبه: 5

تراز: 8280

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 6

تراز: 8120

نمایندگی: مرند

المان علیزاده

...

رتبه: 7

تراز: 8064

نمایندگی: یزد

پریناز فردوسیان

...

رتبه: 8

تراز: 7958

نمایندگی: یزد

پارسا پاک طینت

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8895

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 2

تراز: 8892

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8877

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 8137

نمایندگی: گله دار

امیر زارعی

...

رتبه: 5

تراز: 7950

نمایندگی: میاندوآب

میلاد زینال زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7904

نمایندگی: یزد

گیتا منصوری علی آباد

...

رتبه: 7

تراز: 7860

نمایندگی: یزد

فروغ سلطانی

...

رتبه: 8

تراز: 7766

نمایندگی: نیشابور

فاطمه جوادی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 9315

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 2

تراز: 8586

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

سپیده ابراهیمی اصل

...

رتبه: 3

تراز: 7744

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 4

تراز: 7736

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 5

تراز: 7700

نمایندگی: نیشابور

فاطمه جوادی

...

رتبه: 6

تراز: 7538

نمایندگی: قم

هادی بیگدلی

...

رتبه: 7

تراز: 7321

نمایندگی: یزد

فروغ سلطانی

...

رتبه: 8

تراز: 7265

نمایندگی: گله دار

امیر زارعی

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 8678

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 2

تراز: 8204

نمایندگی: جهرم

امیرعلی رحمانیان

...

رتبه: 3

تراز: 8124

نمایندگی: مشهد

فاطمه رحیمی

...

رتبه: 4

تراز: 8060

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 5

تراز: 7784

نمایندگی: گله دار

امیر زارعی

...

رتبه: 6

تراز: 7698

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 7

تراز: 7661

نمایندگی: تهران

صدرا دانشور

...

رتبه: 8

تراز: 7325

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 8253

نمایندگی: جهرم

امیرعلی رحمانیان

...

رتبه: 2

تراز: 8178

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 3

تراز: 7994

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 7981

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 5

تراز: 7931

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 6

تراز: 7578

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

سپیده ابراهیمی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 7202

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

...

رتبه: 8

تراز: 7192

نمایندگی: گله دار

امیر زارعی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8890

نمایندگی: جهرم

امیرعلی رحمانیان

...

رتبه: 1

تراز: 8890

نمایندگی: جهرم

عباس رحمانیان

...

رتبه: 3

تراز: 7707

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 4

تراز: 7671

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 5

تراز: 7377

نمایندگی: فیروزآباد

امیرطاها محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 7335

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 7

تراز: 7304

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 8

تراز: 7141

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7978

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

...

رتبه: 2

تراز: 7762

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 3

تراز: 7718

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7313

نمایندگی: بوشهر

ماهان داد

...

رتبه: 5

تراز: 7138

نمایندگی: قم

هادی بیگدلی

...

رتبه: 6

تراز: 6939

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

سپیده ابراهیمی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 6811

نمایندگی: جهرم

محمدعلی کاظمیان

...

رتبه: 8

تراز: 6721

نمایندگی: میبد

ساجده ذوالفقاری

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8672

نمایندگی: فومن

محمد مهدی یعقوب پور

...

رتبه: 2

تراز: 7936

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 3

تراز: 7266

نمایندگی: میاندوآب

میلاد زینال زاده

...

رتبه: 4

تراز: 7217

نمایندگی: ساوه

سامان زلفی

...

رتبه: 5

تراز: 7060

نمایندگی: قم

هادی بیگدلی

...

رتبه: 6

تراز: 7029

نمایندگی: جهرم

عباس رحمانیان

...

رتبه: 6

تراز: 7029

نمایندگی: جهرم

امیرعلی رحمانیان

...

رتبه: 8

تراز: 6906

نمایندگی: نیشابور

علی صلواتی

-->