نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9087

نمایندگی: آشخانه

حمیده دهقان کهنه اوغاز

...

رتبه: 2

تراز: 8955

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 3

تراز: 8868

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 4

تراز: 8582

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 5

تراز: 8476

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 6

تراز: 8473

نمایندگی: دهگلان

آسکو زندی

...

رتبه: 7

تراز: 8459

نمایندگی: صحنه

وحید کریمی علی گرزانی

...

رتبه: 8

تراز: 8439

نمایندگی: دهگلان

رامیار اکبری

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8616

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 2

تراز: 8406

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 3

تراز: 8141

نمایندگی: لارستان

نیلوفر پیش بین

...

رتبه: 4

تراز: 8064

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 5

تراز: 8059

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 6

تراز: 8001

نمایندگی: تهران

اسرا اسدی

...

رتبه: 7

تراز: 8000

نمایندگی: بردسکن

فاطمه زهرا غلامی زارع

...

رتبه: 8

تراز: 7865

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8623

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 2

تراز: 8518

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 3

تراز: 8514

نمایندگی: برازجان

سحر سلطانی

...

رتبه: 4

تراز: 8454

نمایندگی: اندیمشک

روژینا خوش سیما

...

رتبه: 5

تراز: 8402

نمایندگی: دهگلان

آسکو زندی

...

رتبه: 6

تراز: 8378

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 7

تراز: 8355

نمایندگی: شوش دانیال

اسرا شاکرمی

...

رتبه: 8

تراز: 8330

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 8626

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 2

تراز: 8581

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 3

تراز: 8543

نمایندگی: شوش دانیال

اسرا شاکرمی

...

رتبه: 4

تراز: 8489

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 5

تراز: 8227

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 6

تراز: 8097

نمایندگی: دهگلان

آسکو زندی

...

رتبه: 7

تراز: 8076

نمایندگی: لارستان

نیلوفر پیش بین

...

رتبه: 8

تراز: 8030

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8893

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 2

تراز: 8892

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 3

تراز: 8830

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 4

تراز: 8700

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

...

رتبه: 5

تراز: 8659

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 6

تراز: 8443

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 7

تراز: 8158

نمایندگی: مهریز

محمد معین زارع زاده مهریزی

...

رتبه: 8

تراز: 8000

نمایندگی: بهشهر

نیما حسینعلی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9446

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 1

تراز: 9446

نمایندگی: نجف آباد

معصومه محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 9144

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 4

تراز: 9089

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 5

تراز: 8841

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 6

تراز: 8254

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 7

تراز: 8044

نمایندگی: بندر گناوه

هومن بهزادی

...

رتبه: 8

تراز: 8035

نمایندگی: تهران

بهار فریدونی

-->