نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8936

نمایندگی: خرمشهر

فاطمه آگاهی

...

رتبه: 1

تراز: 8936

نمایندگی: زارچ

محمد عماد کریمی

...

رتبه: 1

تراز: 8936

نمایندگی: خرم آباد

سینا شفیع

...

رتبه: 4

تراز: 8898

نمایندگی: تهران

Sara Hasani

...

رتبه: 5

تراز: 8818

نمایندگی: صحنه

امیرحسین مرادی

...

رتبه: 6

تراز: 8804

نمایندگی: اردبیل

کیانا اسداله زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8725

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

امیرحسین رجب زاده

...

رتبه: 8

تراز: 8704

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا عباس زاده

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: فارسان

محمدمهدی مختاری جونقانی

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: تهران

محمدمهدی وطن دوست

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: تهران

متینا حسن زاده

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: تهران

زینب راشدی

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: تهران

Sara Hasani

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: تهران

کوروش شیبانیان

...

رتبه: 1

تراز: 8876

نمایندگی: اردبیل

کیانا اسداله زاده

...

رتبه: 8

تراز: 8841

نمایندگی: خرم آباد

سینا شفیع

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

ابولفضل دباغ

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: سراب

رضا اکبری

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: گیلانغرب

آرین صالحی جوئی

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: فارسان

عباس رییسی فیل آبادی

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: یزد

زهرا باغیانی

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: سنندج

درسا اسدی

...

رتبه: 1

تراز: 8782

نمایندگی: تهران

پارسا محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 8754

نمایندگی: تهران

محمدمهدی پوراحمدی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8683

نمایندگی: یزد

دنیا ادهمی

...

رتبه: 2

تراز: 8661

نمایندگی: تهران

سپهر نصیری

...

رتبه: 3

تراز: 8560

نمایندگی: ساری

نازنین نبی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 8556

نمایندگی: رودسر

سیده عطیه موسوی سارسری

...

رتبه: 5

تراز: 8546

نمایندگی: اردبیل

کیانا اسداله زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8528

نمایندگی: خرم آباد

سینا شفیع

...

رتبه: 7

تراز: 8517

نمایندگی: تهران

سیدعلی علوی

...

رتبه: 8

تراز: 8483

نمایندگی: تهران

امیرحسین زینتی سهزابی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 9222

نمایندگی: گیلانغرب

آرین صالحی جوئی

...

رتبه: 2

تراز: 9217

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

ابولفضل دباغ

...

رتبه: 3

تراز: 9205

نمایندگی: تهران

امیر میری

...

رتبه: 4

تراز: 9170

نمایندگی: تهران

محمدحسن محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 9138

نمایندگی: خرم آباد

سینا شفیع

...

رتبه: 6

تراز: 9127

نمایندگی: رودسر

سیده عطیه موسوی سارسری

...

رتبه: 7

تراز: 9105

نمایندگی: ساوه

امیر عباس لطیفی

...

رتبه: 8

تراز: 9048

نمایندگی: سنندج

صدف صمدی نژاد

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8335

نمایندگی: ساوه

مرضیه کاوه

...

رتبه: 2

تراز: 8334

نمایندگی: ساوه

پوریا سلوکی

...

رتبه: 3

تراز: 8302

نمایندگی: گیلانغرب

فاطمه سلیمی

...

رتبه: 4

تراز: 8233

نمایندگی: یزد

یاسمن دهقان نیری

...

رتبه: 5

تراز: 8205

نمایندگی: بوشهر

کیان خسروی

...

رتبه: 6

تراز: 8200

نمایندگی: اردبیل

کیانا اسداله زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8188

نمایندگی: ساوه

امیر عباس لطیفی

...

رتبه: 8

تراز: 8175

نمایندگی: رفسنجان

عقیله حسن شاهی راویزی

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 7729

نمایندگی: ساوه

محمد باقری

...

رتبه: 2

تراز: 7667

نمایندگی: بوشهر

کیان خسروی

...

رتبه: 3

تراز: 7662

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیلگون سپاس

...

رتبه: 4

تراز: 7626

نمایندگی: ساوه

یاسمین نورمحمدی

...

رتبه: 5

تراز: 7617

نمایندگی: بناب

محمدرضا پاکروان اصل

...

رتبه: 6

تراز: 7611

نمایندگی: بیجار

محمدمهدی نصرتی

...

رتبه: 7

تراز: 7605

نمایندگی: اردبیل

کیانا اسداله زاده

...

رتبه: 8

تراز: 7533

نمایندگی: اردبیل

ایلیا قبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7533

نمایندگی: اردبیل

مریم کاری

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 7766

نمایندگی: تایباد

سارا علاقبند

...

رتبه: 2

تراز: 7618

نمایندگی: قائمیه

رضا مرادی کهواده

...

رتبه: 3

تراز: 7592

نمایندگی: سبزوار

ساجده پژوهان منش

...

رتبه: 4

تراز: 7588

نمایندگی: اردبیل

کیانا اسداله زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7482

نمایندگی: بوشهر

کوشان زارعی

...

رتبه: 6

تراز: 7481

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

کیارش مجدی

...

رتبه: 7

تراز: 7466

نمایندگی: بیجار

امیرحسین علی حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7414

نمایندگی: ساوه

محدثه جانمحمدی

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 7643

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

کیارش مجدی

...

رتبه: 2

تراز: 7634

نمایندگی: کلاله

یونس پران دوجی

...

رتبه: 2

تراز: 7634

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین کلاه چی

...

رتبه: 4

تراز: 7623

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدمهدی ژیان

...

رتبه: 5

تراز: 7470

نمایندگی: بابل

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

...

رتبه: 6

تراز: 7463

نمایندگی: کوهدشت

سانیا میرزایی

...

رتبه: 7

تراز: 7405

نمایندگی: ساری

نازنین بنی نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 7403

نمایندگی: بوشهر

کیان خسروی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 8007

نمایندگی: بابل

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

...

رتبه: 1

تراز: 8007

نمایندگی: یزد

ابوالفضل دهقان چناری

...

رتبه: 3

تراز: 7917

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرین عزیزی

...

رتبه: 4

تراز: 7837

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین کلاه چی

...

رتبه: 5

تراز: 7830

نمایندگی: یزد

سیدمحمدطاهر مهدی خواه

...

رتبه: 6

تراز: 7680

نمایندگی: قائمیه

رضا مرادی کهواده

...

رتبه: 7

تراز: 7668

نمایندگی: تهران

ایمان چوبی

...

رتبه: 8

تراز: 7656

نمایندگی: یزد

سارا ریحانی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 7768

نمایندگی: بوشهر

کیان خسروی

...

رتبه: 2

تراز: 7739

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرین عزیزی

...

رتبه: 3

تراز: 7736

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین کلاه چی

...

رتبه: 4

تراز: 7699

نمایندگی: بابل

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

...

رتبه: 5

تراز: 7627

نمایندگی: تهران

فاطمه مرادی

...

رتبه: 6

تراز: 7609

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

کیارش مجدی

...

رتبه: 7

تراز: 7605

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدمهدی ژیان

...

رتبه: 8

تراز: 7580

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه کریمی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 7686

نمایندگی: بابل

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

...

رتبه: 2

تراز: 7635

نمایندگی: یزد

سارا ریحانی

...

رتبه: 3

تراز: 7633

نمایندگی: بوشهر

کوشان زارعی

...

رتبه: 4

تراز: 7621

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرین عزیزی

...

رتبه: 5

تراز: 7430

نمایندگی: تنکابن نود و هشت

کیارش مجدی

...

رتبه: 6

تراز: 7377

نمایندگی: مشهد

آتنا جنگی

...

رتبه: 7

تراز: 7335

نمایندگی: ساوه

محدثه جانمحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7329

نمایندگی: ایلام

محمدمهدی رشیدی

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 7970

نمایندگی: بابل

فاطمه زهرا کریمی اسبویی

...

رتبه: 2

تراز: 7939

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیلگون سپاس

...

رتبه: 3

تراز: 7914

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدمهدی ژیان

...

رتبه: 4

تراز: 7822

نمایندگی: بوشهر

امیرحسین سلمی

...

رتبه: 5

تراز: 7797

نمایندگی: کلاله

یونس پران دوجی

...

رتبه: 6

تراز: 7666

نمایندگی: ساوه

محدثه جانمحمدی

...

رتبه: 7

تراز: 7645

نمایندگی: ساوه

یاسمین نورمحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7549

نمایندگی: بوشهر

بزرگمهر افشون