نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 9419

نمایندگی: گچساران

شهرزاد رفیعی گشتاسب

...

رتبه: 2

تراز: 9363

نمایندگی: اسلام آبادغرب

حلیا منصوری

...

رتبه: 2

تراز: 9363

نمایندگی: خلخال

امیررضا فرامرزهشجین

...

رتبه: 2

تراز: 9363

نمایندگی: قزوین

امیررضا باقری

...

رتبه: 5

تراز: 9314

نمایندگی: رشت

سارا سپرده سیدانی

...

رتبه: 6

تراز: 9294

نمایندگی: سنندج

سما نهیرات

...

رتبه: 7

تراز: 9291

نمایندگی: تهران

یاسین زارع

...

رتبه: 8

تراز: 9231

نمایندگی: بوکان

هیمن خلیلی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 9572

نمایندگی: کرج

کوروش اقلیماپور

...

رتبه: 1

تراز: 9572

نمایندگی: کرج

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 1

تراز: 9572

نمایندگی: کرج

کسری قناعت

...

رتبه: 1

تراز: 9572

نمایندگی: کرج

مهدی محمدزاده

...

رتبه: 1

تراز: 9572

نمایندگی: کرج

مهیار مهدلوایورقی

...

رتبه: 6

تراز: 9505

نمایندگی: گچساران

شهرزاد رفیعی گشتاسب

...

رتبه: 7

تراز: 9435

نمایندگی: بروجن

مهدی احمدی سفیددشتی

...

رتبه: 8

تراز: 9420

نمایندگی: مریوان

شهاب رحمیان

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 9492

نمایندگی: تهران

یاسین زارع

...

رتبه: 2

تراز: 9395

نمایندگی: برازجان

سیده هانیه پورحسینی

...

رتبه: 3

تراز: 9385

نمایندگی: گیلانغرب

زینب پرواز

...

رتبه: 4

تراز: 9265

نمایندگی: رشت

سارا سپرده سیدانی

...

رتبه: 5

تراز: 9218

نمایندگی: تهران

یگانه فروزنده

...

رتبه: 6

تراز: 9154

نمایندگی: ایذه

نازنین امانی پور

...

رتبه: 7

تراز: 9112

نمایندگی: چرام

فاطمه حمیدی

...

رتبه: 8

تراز: 9073

نمایندگی: آباده

حسین زارعی کردشولی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9765

نمایندگی: مریوان

هستی صالحی

...

رتبه: 1

تراز: 9765

نمایندگی: رشت

محمدرضا هزاریکی

...

رتبه: 1

تراز: 9765

نمایندگی: نی ریز

سیدعلی فقیه

...

رتبه: 4

تراز: 9623

نمایندگی: کرج

محمد تیری

...

رتبه: 5

تراز: 9540

نمایندگی: رشت

طاها تقوی

...

رتبه: 6

تراز: 9398

نمایندگی: کرج

ابوالفضل محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 9322

نمایندگی: رشت

ایمان موحدی

...

رتبه: 8

تراز: 9273

نمایندگی: کرج

کوروش اقلیماپور

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9663

نمایندگی: مریوان

هستی صالحی

...

رتبه: 2

تراز: 9508

نمایندگی: کرج

کوروش اقلیماپور

...

رتبه: 3

تراز: 9188

نمایندگی: کوهدشت

مبینا غلامیان

...

رتبه: 4

تراز: 9185

نمایندگی: گیلانغرب

حنانه تمری

...

رتبه: 5

تراز: 9002

نمایندگی: کوهنانی

علی عبدالهی

...

رتبه: 6

تراز: 8816

نمایندگی: خاش

نسیبه هاشمزهی

...

رتبه: 7

تراز: 8658

نمایندگی: ارومیه

امیر کیا رموز

...

رتبه: 8

تراز: 8458

نمایندگی: شیروان

زهرا شاد

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

آیلین روحی

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: بیجار

ماردین اسکندرنژاد

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: تهران

محمدحسین عشقی

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: تهران

نوین فیضی

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: نجف آباد

محمدمهدی نادری

...

رتبه: 1

تراز: 9197

نمایندگی: تهران

یاسین زارع

...

رتبه: 7

تراز: 9185

نمایندگی: نور آباد هزار و چهارصد

عباس محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 9138

نمایندگی: قوچان

مهتاب قانعی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9393

نمایندگی: نور آباد هزار و چهارصد

عباس محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9331

نمایندگی: تهران

حانیه عسگری

...

رتبه: 3

تراز: 9185

نمایندگی: دهگلان

شنیا حسین پناهی

...

رتبه: 4

تراز: 9090

نمایندگی: کازرون

فرهام فتحیان

...

رتبه: 5

تراز: 9077

نمایندگی: تهران

یاسین زارع

...

رتبه: 6

تراز: 9049

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

آیلین روحی

...

رتبه: 7

تراز: 8992

نمایندگی: رشت

سارا سپرده سیدانی

...

رتبه: 8

تراز: 8984

نمایندگی: ارومیه

محمد کرامت

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9218

نمایندگی: تهران

یاسین زارع

...

رتبه: 2

تراز: 9119

نمایندگی: نور آباد هزار و چهارصد

عباس محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 9021

نمایندگی: رشت

سارا سپرده سیدانی

...

رتبه: 4

تراز: 8992

نمایندگی: ارومیه

امیر کیا رموز

...

رتبه: 5

تراز: 8918

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

آیلین روحی

...

رتبه: 6

تراز: 8897

نمایندگی: یزد

امیرحسین منوچهری زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8847

نمایندگی: خدابنده

مهدی رستمی

...

رتبه: 8

تراز: 8822

نمایندگی: تهران

حانیه عسگری

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9375

نمایندگی: نور آباد هزار و چهارصد

عباس محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9276

نمایندگی: خرمشهر

محمد حوری پور

...

رتبه: 3

تراز: 9268

نمایندگی: تهران

یاسین زارع

...

رتبه: 4

تراز: 9234

نمایندگی: تهران

حانیه عسگری

...

رتبه: 5

تراز: 9206

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

آیلین روحی

...

رتبه: 6

تراز: 9142

نمایندگی: تهران

محمد مبین ملا

...

رتبه: 7

تراز: 9105

نمایندگی: تهران

عرفان صالح آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 9070

نمایندگی: بیجار

ماردین اسکندرنژاد

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 9455

نمایندگی: ارومیه

امیر کیا رموز

...

رتبه: 2

تراز: 9274

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 3

تراز: 9125

نمایندگی: شیروان

زهرا شاد

...

رتبه: 4

تراز: 8795

نمایندگی: بوشهر

پارسا زارعی

...

رتبه: 5

تراز: 8754

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 6

تراز: 8543

نمایندگی: شیراز

حدیث عباسی

...

رتبه: 7

تراز: 8542

نمایندگی: کاشان

سارا زارعی

...

رتبه: 8

تراز: 8486

نمایندگی: میاندوآب

امیرحسین نصیری

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 9009

نمایندگی: قوچان

صدف مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 8596

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

سارا لشکری

...

رتبه: 3

تراز: 8448

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 8407

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 5

تراز: 8404

نمایندگی: اردبیل

امیرمهدی حقی

...

رتبه: 6

تراز: 8326

نمایندگی: اردبیل

محمدجواد شکری

...

رتبه: 7

تراز: 8310

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا راستگار

...

رتبه: 8

تراز: 8258

نمایندگی: شیروان

نازنین رجبی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 9074

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8808

نمایندگی: میبد

مجتبی علیخانی

...

رتبه: 3

تراز: 8755

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 4

تراز: 8666

نمایندگی: کرمانشاه

ایدا همتی

...

رتبه: 5

تراز: 8637

نمایندگی: میبد

هانیه برزگر حسین

...

رتبه: 6

تراز: 8501

نمایندگی: میبد

محمد امین کارگر

...

رتبه: 7

تراز: 8453

نمایندگی: شیروان

نازنین رجبی

...

رتبه: 8

تراز: 8414

نمایندگی: بستان آباد

محمدرضا آذرمی

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 8825

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8118

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی کردی

...

رتبه: 3

تراز: 8108

نمایندگی: شیروان

نازنین رجبی

...

رتبه: 4

تراز: 8093

نمایندگی: میبد

محمد امین کارگر

...

رتبه: 5

تراز: 8057

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 6

تراز: 8032

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7814

نمایندگی: بردسکن

مهشید قربانی

...

رتبه: 8

تراز: 7644

نمایندگی: بهارستان

مهدی بستانی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 8359

نمایندگی: میبد

مجتبی علیخانی

...

رتبه: 2

تراز: 8200

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 3

تراز: 8141

نمایندگی: تفت

سبحان مظفری

...

رتبه: 4

تراز: 8095

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 5

تراز: 8042

نمایندگی: بردسکن

مهشید قربانی

...

رتبه: 6

تراز: 7939

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 7

تراز: 7874

نمایندگی: ملکان

رقیه پورقاسم

...

رتبه: 8

تراز: 7784

نمایندگی: بردسکن

حسین محمدزاده مقدم

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8427

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8325

نمایندگی: بردسکن

مهشید قربانی

...

رتبه: 3

تراز: 8284

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی کردی

...

رتبه: 4

تراز: 8251

نمایندگی: آران و بیدگل

صالح رضاحاجی بیدگلی

...

رتبه: 5

تراز: 8179

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 5

تراز: 8179

نمایندگی: میبد

محمد امین کارگر

...

رتبه: 7

تراز: 8160

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 8131

نمایندگی: قروه

متین مخدومی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 8343

نمایندگی: میبد

مجتبی علیخانی

...

رتبه: 2

تراز: 8277

نمایندگی: میبد

ابوالفضل شاکرحمیدرضا

...

رتبه: 3

تراز: 7924

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 4

تراز: 7909

نمایندگی: اردکان

حنانه شجاعی

...

رتبه: 5

تراز: 7853

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 6

تراز: 7821

نمایندگی: میبد

امیر محمد پور مسگر

...

رتبه: 7

تراز: 7810

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7793

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی کردی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 9140

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8528

نمایندگی: شیروان

نازنین رجبی

...

رتبه: 3

تراز: 8131

نمایندگی: کاشمر

متینا آب سالان

...

رتبه: 4

تراز: 7795

نمایندگی: سبزوار

علیرضا جلیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7689

نمایندگی: جیرفت

محمدحسین شهدادی

...

رتبه: 6

تراز: 7643

نمایندگی: جهرم

ریحانه کنعانی

...

رتبه: 7

تراز: 7593

نمایندگی: قروه

متین مخدومی

...

رتبه: 8

تراز: 7589

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیدا همتی

-->