نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8427

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8325

نمایندگی: بردسکن

مهشید قربانی

...

رتبه: 3

تراز: 8284

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی کردی

...

رتبه: 4

تراز: 8251

نمایندگی: آران و بیدگل

صالح رضاحاجی بیدگلی

...

رتبه: 5

تراز: 8179

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 5

تراز: 8179

نمایندگی: میبد

محمد امین کارگر

...

رتبه: 7

تراز: 8160

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 8131

نمایندگی: قروه

متین مخدومی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 8343

نمایندگی: میبد

مجتبی علیخانی

...

رتبه: 2

تراز: 8277

نمایندگی: میبد

ابوالفضل شاکرحمیدرضا

...

رتبه: 3

تراز: 7924

نمایندگی: دهگلان

محمد بهمنی

...

رتبه: 4

تراز: 7909

نمایندگی: اردکان

حنانه شجاعی

...

رتبه: 5

تراز: 7853

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 6

تراز: 7821

نمایندگی: میبد

امیر محمد پور مسگر

...

رتبه: 7

تراز: 7810

نمایندگی: یزد

امیرحسین دهقانپور حسین آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7793

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی کردی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 9140

نمایندگی: زواره نودونه

علیرضا اشرفی مهابادی

...

رتبه: 2

تراز: 8528

نمایندگی: شیروان

نازنین رجبی

...

رتبه: 3

تراز: 8131

نمایندگی: کاشمر

متینا آب سالان

...

رتبه: 4

تراز: 7795

نمایندگی: سبزوار

علیرضا جلیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7689

نمایندگی: جیرفت

محمدحسین شهدادی

...

رتبه: 6

تراز: 7643

نمایندگی: جهرم

ریحانه کنعانی

...

رتبه: 7

تراز: 7593

نمایندگی: قروه

متین مخدومی

...

رتبه: 8

تراز: 7589

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیدا همتی

-->