نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 9564

نمایندگی: تهران

ابوالفضل غنجی

...

رتبه: 2

تراز: 9514

نمایندگی: نجف آباد

آتنا مظاهری

...

رتبه: 3

تراز: 9477

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 4

تراز: 9378

نمایندگی: اسلامشهر

یوسف شیخ قاسمی

...

رتبه: 5

تراز: 9000

نمایندگی: خرم آباد

اسرا احمدی

...

رتبه: 6

تراز: 8956

نمایندگی: بیجار

سروش اصفهانی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8955

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

مریم نجفی

...

رتبه: 8

تراز: 8860

نمایندگی: دهگلان

اژین جوانمردی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9758

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 2

تراز: 9146

نمایندگی: اراک

محدثه سرجامه شورانی

...

رتبه: 3

تراز: 8883

نمایندگی: تربت جام

افشین عبدالهی

...

رتبه: 4

تراز: 8855

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 5

تراز: 8803

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 6

تراز: 8286

نمایندگی: گیلانغرب

علیرضا رستمی

...

رتبه: 7

تراز: 8171

نمایندگی: اسلام آبادغرب

شیما رمضانی

...

رتبه: 8

تراز: 8164

نمایندگی: قروه

علیرضا سلحشور

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 9610

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 2

تراز: 9299

نمایندگی: اسلامشهر

یوسف شیخ قاسمی

...

رتبه: 3

تراز: 8985

نمایندگی: کلاله

صهیب قلی

...

رتبه: 4

تراز: 8940

نمایندگی: تهران

ابوالفضل غنجی

...

رتبه: 5

تراز: 8924

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 6

تراز: 8873

نمایندگی: ملایر

نرگس کاظم پور

...

رتبه: 7

تراز: 8807

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 8

تراز: 8762

نمایندگی: خرم آباد

اسرا احمدی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 9682

نمایندگی: شوط

محمد رضازاده دیزجی

...

رتبه: 2

تراز: 9543

نمایندگی: اهواز

تینا احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9543

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 4

تراز: 9509

نمایندگی: اردبیل

یاسمین عزیزی

...

رتبه: 5

تراز: 9317

نمایندگی: بجنورد

خدیجه باغچقی

...

رتبه: 6

تراز: 9309

نمایندگی: قروه

مهدی سیفی سلسله

...

رتبه: 7

تراز: 9281

نمایندگی: اسلامشهر

یوسف شیخ قاسمی

...

رتبه: 8

تراز: 8913

نمایندگی: یزد

غزل پاک طینت

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 9763

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 2

تراز: 9702

نمایندگی: سوسنگرد

ابو الفضل یلالی

...

رتبه: 3

تراز: 9375

نمایندگی: شهریار و اندیشه

فاطیما سادات روغنی

...

رتبه: 4

تراز: 9370

نمایندگی: نیشابور

ملیکا سلیمانی

...

رتبه: 5

تراز: 9355

نمایندگی: تهران

ابوالفضل غنجی

...

رتبه: 6

تراز: 9301

نمایندگی: کاشمر

مونس صبوری

...

رتبه: 7

تراز: 9235

نمایندگی: بندرعباس

مریم ناصح

...

رتبه: 8

تراز: 9117

نمایندگی: یزد

غزل پاک طینت

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 9739

نمایندگی: شوط

محمد رضازاده دیزجی

...

رتبه: 2

تراز: 9665

نمایندگی: فارسان

آرمین حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 9579

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 4

تراز: 9406

نمایندگی: سوسنگرد

ابو الفضل یلالی

...

رتبه: 5

تراز: 9249

نمایندگی: اسلامشهر

یوسف شیخ قاسمی

...

رتبه: 6

تراز: 9214

نمایندگی: بجنورد

خدیجه باغچقی

...

رتبه: 7

تراز: 9121

نمایندگی: فسا

زهرا حاتمی

...

رتبه: 8

تراز: 9048

نمایندگی: دیواندره

آرتین قبادی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9602

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 1

تراز: 9602

نمایندگی: مشهد

المیرا ظریف

...

رتبه: 3

تراز: 9491

نمایندگی: قائمیه

کیارش کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 9405

نمایندگی: اسلامشهر

یوسف شیخ قاسمی

...

رتبه: 5

تراز: 9322

نمایندگی: ملایر

نرگس کاظم پور

...

رتبه: 6

تراز: 9283

نمایندگی: فسا

زهرا حاتمی

...

رتبه: 7

تراز: 9233

نمایندگی: اردکان

سارینا قاسمی

...

رتبه: 8

تراز: 9226

نمایندگی: نیشابور

ملیکا سلیمانی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 9510

نمایندگی: بجنورد

خدیجه باغچقی

...

رتبه: 2

تراز: 9499

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 9451

نمایندگی: اهواز

تینا احمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8971

نمایندگی: تهران

مانی باهو

...

رتبه: 5

تراز: 8968

نمایندگی: اسلامشهر

یوسف شیخ قاسمی

...

رتبه: 6

تراز: 8827

نمایندگی: زواره نودونه

فاطمه خدادادی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8815

نمایندگی: قرچک دختران

زینب کنعانی

...

رتبه: 8

تراز: 8767

نمایندگی: بندرعباس

مریم ناصح

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 9468

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 2

تراز: 9434

نمایندگی: شاهین شهر هزار و چهارصد

پرنیا جدیدیان

...

رتبه: 3

تراز: 9405

نمایندگی: کرج

سوفیا صدفی

...

رتبه: 4

تراز: 9152

نمایندگی: نیشابور

ملیکا سلیمانی

...

رتبه: 5

تراز: 9070

نمایندگی: شهرری

هستی ایران نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 9004

نمایندگی: خلیل آباد

محمد جواد آتشی خلیل آباد

...

رتبه: 7

تراز: 8994

نمایندگی: زواره نودونه

فاطمه خدادادی زاده

...

رتبه: 8

تراز: 8951

نمایندگی: کرج

نرگس اسدی

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 9536

نمایندگی: اراک

پرنیا علی خانی

...

رتبه: 1

تراز: 9536

نمایندگی: اراک

ستایش عباسی

...

رتبه: 3

تراز: 9404

نمایندگی: اردبیل

آیلین ایمان زاده

...

رتبه: 4

تراز: 9334

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ماهان تهم

...

رتبه: 5

تراز: 9086

نمایندگی: کرج

زهرا میرزایی

...

رتبه: 6

تراز: 9085

نمایندگی: خرم آباد

اسرا احمدی

...

رتبه: 7

تراز: 9057

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

هستی اکبرپور

...

رتبه: 8

تراز: 8934

نمایندگی: سوسنگرد

ابو الفضل یلالی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 9512

نمایندگی: لارستان

سارا غلام پور

...

رتبه: 2

تراز: 9344

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه قربانی نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 9267

نمایندگی: ملکان

امین نصیری

...

رتبه: 4

تراز: 9254

نمایندگی: تایباد

بنیامین سالاری

...

رتبه: 5

تراز: 9241

نمایندگی: سوادکوه

محدثه تیزبخش

...

رتبه: 6

تراز: 9221

نمایندگی: صحنه

وحید کریمی علی گرزانی

...

رتبه: 7

تراز: 9209

نمایندگی: آشخانه

حمیده دهقان کهنه اوغاز

...

رتبه: 8

تراز: 9101

نمایندگی: ماسال

هستی مرامی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8519

نمایندگی: خرامه

مهدی انصاری جابری

...

رتبه: 2

تراز: 8468

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 3

تراز: 8318

نمایندگی: صحنه

وحید کریمی علی گرزانی

...

رتبه: 4

تراز: 8245

نمایندگی: کرج

امیرحسین زارع

...

رتبه: 5

تراز: 8140

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 6

تراز: 8113

نمایندگی: یزد

محمدرضا تاج فیروزه

...

رتبه: 7

تراز: 8093

نمایندگی: آشخانه

حمیده دهقان کهنه اوغاز

...

رتبه: 8

تراز: 8029

نمایندگی: مهریز

مهرانه زارعزاده

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9087

نمایندگی: آشخانه

حمیده دهقان کهنه اوغاز

...

رتبه: 2

تراز: 8955

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 3

تراز: 8868

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 4

تراز: 8582

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 5

تراز: 8476

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 6

تراز: 8473

نمایندگی: دهگلان

آسکو زندی

...

رتبه: 7

تراز: 8459

نمایندگی: صحنه

وحید کریمی علی گرزانی

...

رتبه: 8

تراز: 8439

نمایندگی: دهگلان

رامیار اکبری

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8616

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 2

تراز: 8406

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 3

تراز: 8141

نمایندگی: لارستان

نیلوفر پیش بین

...

رتبه: 4

تراز: 8064

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 5

تراز: 8059

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 6

تراز: 8001

نمایندگی: تهران

اسرا اسدی

...

رتبه: 7

تراز: 8000

نمایندگی: بردسکن

فاطمه زهرا غلامی زارع

...

رتبه: 8

تراز: 7865

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8623

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 2

تراز: 8518

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 3

تراز: 8514

نمایندگی: برازجان

سحر سلطانی

...

رتبه: 4

تراز: 8454

نمایندگی: اندیمشک

روژینا خوش سیما

...

رتبه: 5

تراز: 8402

نمایندگی: دهگلان

آسکو زندی

...

رتبه: 6

تراز: 8378

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 7

تراز: 8355

نمایندگی: شوش دانیال

اسرا شاکرمی

...

رتبه: 8

تراز: 8330

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 8626

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 2

تراز: 8581

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 3

تراز: 8543

نمایندگی: شوش دانیال

اسرا شاکرمی

...

رتبه: 4

تراز: 8489

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 5

تراز: 8227

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 6

تراز: 8097

نمایندگی: دهگلان

آسکو زندی

...

رتبه: 7

تراز: 8076

نمایندگی: لارستان

نیلوفر پیش بین

...

رتبه: 8

تراز: 8030

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8893

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 2

تراز: 8892

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 3

تراز: 8830

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 4

تراز: 8700

نمایندگی: آستارا

میلاد رمضان مقدم واجارگاه

...

رتبه: 5

تراز: 8659

نمایندگی: برازجان

محمدیاسین شولی

...

رتبه: 6

تراز: 8443

نمایندگی: لارستان

ملیکا ریاحی

...

رتبه: 7

تراز: 8158

نمایندگی: مهریز

محمد معین زارع زاده مهریزی

...

رتبه: 8

تراز: 8000

نمایندگی: بهشهر

نیما حسینعلی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9446

نمایندگی: نجف آباد

معصومه محمدی

...

رتبه: 1

تراز: 9446

نمایندگی: خاش

مبینا ایرندگانی

...

رتبه: 3

تراز: 9144

نمایندگی: ساری

امیرحسین نقوی

...

رتبه: 4

تراز: 9089

نمایندگی: ساری

حسین فروتن

...

رتبه: 5

تراز: 8841

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 6

تراز: 8254

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 7

تراز: 8044

نمایندگی: بندر گناوه

هومن بهزادی

...

رتبه: 8

تراز: 8035

نمایندگی: تهران

بهار فریدونی

-->