نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 7763

نمایندگی: تهران

محمدپرهام خاقانی

...

رتبه: 2

تراز: 7622

نمایندگی: دهگلان

ثنا نادری

...

رتبه: 2

تراز: 7622

نمایندگی: سنندج

صدف مبارکی

...

رتبه: 4

تراز: 7583

نمایندگی: بهارستان

فاطمه رحیمی

...

رتبه: 5

تراز: 7571

نمایندگی: تالش

شقایق امیری

...

رتبه: 6

تراز: 7552

نمایندگی: جلفا

علیرضا پوررعدی

...

رتبه: 7

تراز: 7488

نمایندگی: بردسکن

فاطمه غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 7469

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 7798

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 1

تراز: 7798

نمایندگی: چهار برج

باقر قهرمانی

...

رتبه: 3

تراز: 7760

نمایندگی: اسلامشهر

ثمین فتحیه

...

رتبه: 4

تراز: 7708

نمایندگی: چهار برج

امین حسن زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7694

نمایندگی: کرمانشاه

رضا امیدی

...

رتبه: 6

تراز: 7675

نمایندگی: نائین

سیدمحمدعرفان موسی کاظمی

...

رتبه: 7

تراز: 7674

نمایندگی: جیرفت

ابوالفضل منظری

...

رتبه: 8

تراز: 7570

نمایندگی: کوهنانی

فاطمه محمد ناصری

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 8262

نمایندگی: نائین

محمد صادق عابدی جلال آباد

...

رتبه: 2

تراز: 8193

نمایندگی: بناب

زهرا شکرانی

...

رتبه: 3

تراز: 8088

نمایندگی: بهارستان

فاطمه رحیمی

...

رتبه: 4

تراز: 8059

نمایندگی: کوهنانی

فاطمه محمد ناصری

...

رتبه: 5

تراز: 8001

نمایندگی: بابل جدید

محمد امین ناطقی راد

...

رتبه: 6

تراز: 7979

نمایندگی: خدابنده

محمدیاسین جهانشاهی

...

رتبه: 7

تراز: 7936

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 8

تراز: 7905

نمایندگی: خدابنده

سروش میرزایی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 8015

نمایندگی: تالش

شقایق امیری

...

رتبه: 2

تراز: 7972

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 3

تراز: 7953

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

...

رتبه: 4

تراز: 7865

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 7844

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 6

تراز: 7735

نمایندگی: یزد

امیرحسین ترابی میرزائی

...

رتبه: 7

تراز: 7713

نمایندگی: کاشان

افشین حاجتمند

...

رتبه: 8

تراز: 7626

نمایندگی: یزد

زهرا رحیمی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8051

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

...

رتبه: 2

تراز: 8029

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 3

تراز: 7939

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 4

تراز: 7905

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 5

تراز: 7771

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 6

تراز: 7758

نمایندگی: شیروان

مهدیه گواهی

...

رتبه: 7

تراز: 7730

نمایندگی: خورموج

محمدرضا زارعی

...

رتبه: 8

تراز: 7693

نمایندگی: گراش

عطیه نام آور

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 7784

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 1

تراز: 7784

نمایندگی: فسا

زهرا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 7761

نمایندگی: تهران

پوریا نجفی شالمانی

...

رتبه: 4

تراز: 7741

نمایندگی: تهران

محمد ناصری نیا

...

رتبه: 5

تراز: 7730

نمایندگی: کرمانشاه

رضا امیدی

...

رتبه: 6

تراز: 7702

نمایندگی: امیدیه

فاطیما بابلی بهمئی

...

رتبه: 7

تراز: 7698

نمایندگی: شیروان

مهدیه گواهی

...

رتبه: 8

تراز: 7686

نمایندگی: تهران

میرعلی علوی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 8005

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 1

تراز: 8005

نمایندگی: هرسین

سارا زمانی زرد سواری

...

رتبه: 3

تراز: 7947

نمایندگی: کرمانشاه

رضا امیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7944

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 7851

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 6

تراز: 7763

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

...

رتبه: 7

تراز: 7736

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 8

تراز: 7716

نمایندگی: کلاله

مرادمحمد محمودی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 7762

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 2

تراز: 7719

نمایندگی: تالش

شقایق امیری

...

رتبه: 3

تراز: 7649

نمایندگی: هرسین

سارا زمانی زرد سواری

...

رتبه: 4

تراز: 7634

نمایندگی: کرمانشاه

رضا امیدی

...

رتبه: 5

تراز: 7613

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

...

رتبه: 6

تراز: 7601

نمایندگی: فسا

رضا زارعپور

...

رتبه: 6

تراز: 7601

نمایندگی: یزد

ابوالفضل فلاحتی مروست

...

رتبه: 8

تراز: 7458

نمایندگی: بستان آباد

ابوالفضل امیری

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 7484

نمایندگی: کرمانشاه

رضا امیدی

...

رتبه: 2

تراز: 7351

نمایندگی: کوهنانی

فاطمه محمد ناصری

...

رتبه: 3

تراز: 7239

نمایندگی: نیشابور

رامین علیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 7228

نمایندگی: تالش

شقایق امیری

...

رتبه: 5

تراز: 7201

نمایندگی: بستان آباد

ابوالفضل امیری

...

رتبه: 6

تراز: 7178

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

...

رتبه: 7

تراز: 7165

نمایندگی: چهار برج

امین حسن زاده

...

رتبه: 8

تراز: 7137

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7177

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 2

تراز: 7149

نمایندگی: یزد

امیرمحمد ترابی میرزائی

...

رتبه: 3

تراز: 7107

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 4

تراز: 7086

نمایندگی: یزد

امیرحسین ترابی میرزائی

...

رتبه: 5

تراز: 7050

نمایندگی: کاشان

افشین حاجتمند

...

رتبه: 6

تراز: 7035

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 7

تراز: 7027

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

...

رتبه: 8

تراز: 6979

نمایندگی: بابل جدید

علیرضا دانسی

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8664

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 2

تراز: 8564

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 3

تراز: 8357

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 4

تراز: 8298

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 5

تراز: 8210

نمایندگی: دورود

ساجده فرامرزی

...

رتبه: 6

تراز: 7970

نمایندگی: بابل جدید

علیرضا دانسی

...

رتبه: 7

تراز: 7925

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

...

رتبه: 8

تراز: 7922

نمایندگی: بابل جدید

سیده ساجده عزیزی مرزناکی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 8869

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

...

رتبه: 2

تراز: 8416

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 3

تراز: 8192

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 4

تراز: 8061

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 5

تراز: 7931

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 6

تراز: 7881

نمایندگی: خاش

وحیده کهرازه

...

رتبه: 7

تراز: 7823

نمایندگی: نیشابور

محمدشایان عبدی

...

رتبه: 8

تراز: 7727

نمایندگی: شیروان

مهدیه گواهی

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 8150

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 2

تراز: 7722

نمایندگی: خاش

وحیده کهرازه

...

رتبه: 3

تراز: 7711

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 4

تراز: 7697

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 5

تراز: 7625

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 6

تراز: 7551

نمایندگی: شیروان

مهدیه گواهی

...

رتبه: 7

تراز: 7435

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 8

تراز: 7411

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 8497

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 2

تراز: 8095

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 3

تراز: 8068

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 4

تراز: 7948

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 5

تراز: 7915

نمایندگی: آمل

روجا حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 7853

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

...

رتبه: 7

تراز: 7279

نمایندگی: قائم شهر

علی رضی

...

رتبه: 8

تراز: 7090

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7881

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 2

تراز: 7732

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

...

رتبه: 3

تراز: 7418

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 4

تراز: 7360

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 5

تراز: 7324

نمایندگی: برازجان

نیلوفر شبانکاره

...

رتبه: 6

تراز: 7302

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 7

تراز: 7296

نمایندگی: آمل

روجا حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 7227

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 8343

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 2

تراز: 8137

نمایندگی: آمل

روجا حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 7935

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 7844

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 7757

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 6

تراز: 7739

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 7562

نمایندگی: شیروان

مهدیه گواهی

...

رتبه: 8

تراز: 7423

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8129

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 2

تراز: 7866

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 3

تراز: 7778

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 4

تراز: 7752

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

...

رتبه: 5

تراز: 7286

نمایندگی: خاش

وحیده کهرازه

...

رتبه: 6

تراز: 7258

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 7

تراز: 7228

نمایندگی: درگز

یگانه آشنا

...

رتبه: 8

تراز: 7213

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

-->