نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8457

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مبینا کشمیرپیشه

...

رتبه: 2

تراز: 8328

نمایندگی: شیروان

سامان مینا

...

رتبه: 3

تراز: 8247

نمایندگی: شیروان

احسان مینا

...

رتبه: 4

تراز: 8227

نمایندگی: شیروان

زهرا باقرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7909

نمایندگی: بناب

امیرعلی دیبائی

...

رتبه: 6

تراز: 7859

نمایندگی: سبزوار

مرضیه آسیائی

...

رتبه: 7

تراز: 7733

نمایندگی: بجنورد

سیده محدثه هاشمی

...

رتبه: 8

تراز: 7721

نمایندگی: گرگان

مبین آرخی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8218

نمایندگی: تهران

محمد همایونی

...

رتبه: 2

تراز: 8137

نمایندگی: خدابنده

نگین خلجی

...

رتبه: 3

تراز: 8112

نمایندگی: تهران

ابوالفضل گلکارزاده

...

رتبه: 4

تراز: 8111

نمایندگی: تهران

یوسف نیریزی

...

رتبه: 5

تراز: 8045

نمایندگی: بناب

آیدا رستم فام

...

رتبه: 6

تراز: 8013

نمایندگی: ارومیه

عطیه عماری

...

رتبه: 7

تراز: 7893

نمایندگی: بجنورد

نیایش فلاح

...

رتبه: 8

تراز: 7854

نمایندگی: بناب

امیرعلی دیبائی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8555

نمایندگی: تهران

محمد همایونی

...

رتبه: 2

تراز: 8405

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مبینا کشمیرپیشه

...

رتبه: 3

تراز: 8338

نمایندگی: گرمسار

محدثه قندالی

...

رتبه: 4

تراز: 8139

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نرگس گل محمدیان

...

رتبه: 4

تراز: 8139

نمایندگی: اردبیل

دریا حقیقت شعار

...

رتبه: 6

تراز: 8125

نمایندگی: کازرون

مریم بگدلی

...

رتبه: 7

تراز: 8072

نمایندگی: رضوانشهر

اثنا رحیمی نیا

...

رتبه: 8

تراز: 7938

نمایندگی: تهران

امیرعلی سلیمانی امین

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8177

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مبینا کشمیرپیشه

...

رتبه: 1

تراز: 8177

نمایندگی: کازرون

مریم بگدلی

...

رتبه: 3

تراز: 8015

نمایندگی: یزد

هانیه حسینی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7934

نمایندگی: تهران

محمدامین لطفی

...

رتبه: 5

تراز: 7913

نمایندگی: چرام

آتوسا دستخوان

...

رتبه: 6

تراز: 7774

نمایندگی: گرمسار

طهورا صبوری

...

رتبه: 7

تراز: 7746

نمایندگی: بجنورد

نیایش فلاح

...

رتبه: 8

تراز: 7706

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نرگس گل محمدیان

...

رتبه: 8

تراز: 7706

نمایندگی: سبزوار

یاسمن سادات میری

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 7847

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 2

تراز: 7761

نمایندگی: سراب

فایزه رحمتی اردهایی

...

رتبه: 3

تراز: 7685

نمایندگی: بناب

امین ساعی

...

رتبه: 4

تراز: 7628

نمایندگی: یزد

فاطمه هاتفی

...

رتبه: 5

تراز: 7626

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 6

تراز: 7587

نمایندگی: خمین

مهدیه سیف الهی

...

رتبه: 6

تراز: 7587

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

...

رتبه: 8

تراز: 7568

نمایندگی: علی آباد کتول

امیرحسین فرشامطلق

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 7474

نمایندگی: ساری

مهتا برزگر

...

رتبه: 2

تراز: 7328

نمایندگی: شیروان

احسان مینا

...

رتبه: 3

تراز: 7316

نمایندگی: علی آباد کتول

امیرحسین فرشامطلق

...

رتبه: 4

تراز: 7314

نمایندگی: رامهرمز

سید محمد مولی

...

رتبه: 4

تراز: 7314

نمایندگی: سبزوار

یاسمن سادات میری

...

رتبه: 6

تراز: 7290

نمایندگی: شیروان

سامان مینا

...

رتبه: 7

تراز: 7233

نمایندگی: بم

علی صادقی کرکی

...

رتبه: 8

تراز: 7211

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8175

نمایندگی: اردبیل

دریا حقیقت شعار

...

رتبه: 2

تراز: 8052

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مبینا کشمیرپیشه

...

رتبه: 3

تراز: 8025

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 4

تراز: 8019

نمایندگی: ساری

مهتا برزگر

...

رتبه: 5

تراز: 7906

نمایندگی: فیروزآباد

زکیه گورکانی

...

رتبه: 6

تراز: 7819

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

...

رتبه: 7

تراز: 7815

نمایندگی: بجنورد

نیایش فلاح

...

رتبه: 8

تراز: 7655

نمایندگی: یزد

سیدابوالفضل بزاز زاده

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8622

نمایندگی: ساری

مهتا برزگر

...

رتبه: 2

تراز: 8543

نمایندگی: علی آباد کتول

امیرحسین فرشامطلق

...

رتبه: 3

تراز: 8503

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 4

تراز: 8434

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 5

تراز: 8361

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

...

رتبه: 6

تراز: 8328

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

...

رتبه: 7

تراز: 8265

نمایندگی: یزد

امیر محمد زارعیان

...

رتبه: 8

تراز: 8221

نمایندگی: سبزوار

یاسمن سادات میری

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 8630

نمایندگی: فیروزآباد

زکیه گورکانی

...

رتبه: 2

تراز: 8096

نمایندگی: یزد

امیررضا شیخعلیشاهی

...

رتبه: 3

تراز: 8037

نمایندگی: سراب

فایزه رحمتی اردهایی

...

رتبه: 4

تراز: 7892

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

...

رتبه: 5

تراز: 7839

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 6

تراز: 7686

نمایندگی: ساری

مهتا برزگر

...

رتبه: 7

تراز: 7566

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

...

رتبه: 8

تراز: 7457

نمایندگی: اردبیل

دریا حقیقت شعار

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 7686

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 2

تراز: 7597

نمایندگی: فیروزآباد

زکیه گورکانی

...

رتبه: 3

تراز: 7577

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

...

رتبه: 4

تراز: 7516

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 5

تراز: 7479

نمایندگی: سراب

فایزه رحمتی اردهایی

...

رتبه: 6

تراز: 7464

نمایندگی: سبزوار

یاسمن سادات میری

...

رتبه: 7

تراز: 7403

نمایندگی: بجنورد

نیایش فلاح

...

رتبه: 8

تراز: 7397

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 7856

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 2

تراز: 7844

نمایندگی: فیروزآباد

زکیه گورکانی

...

رتبه: 3

تراز: 7198

نمایندگی: سبزوار

یاسمن سادات میری

...

رتبه: 4

تراز: 7096

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

...

رتبه: 5

تراز: 7088

نمایندگی: بناب

امین ساعی

...

رتبه: 6

تراز: 7086

نمایندگی: سراب

فایزه رحمتی اردهایی

...

رتبه: 7

تراز: 7045

نمایندگی: گرمسار

طهورا صبوری

...

رتبه: 8

تراز: 7012

نمایندگی: اراک

معصومه محمدی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 7862

نمایندگی: یزد

امیررضا شیخعلیشاهی

...

رتبه: 2

تراز: 7615

نمایندگی: کلاله

ریحانه محمودی

...

رتبه: 3

تراز: 7608

نمایندگی: ساری

مهسا برزگر

...

رتبه: 4

تراز: 7483

نمایندگی: بناب

امین ساعی

...

رتبه: 5

تراز: 7392

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

...

رتبه: 6

تراز: 7379

نمایندگی: ساری

مهتا برزگر

...

رتبه: 7

تراز: 7354

نمایندگی: خمین

مهدیه سیف الهی

...

رتبه: 8

تراز: 7064

نمایندگی: سبزوار

یاسمن سادات میری

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 7734

نمایندگی: نیشابور

محمدامین رحمانی

...

رتبه: 2

تراز: 7670

نمایندگی: گرمسار

طهورا صبوری

...

رتبه: 3

تراز: 7553

نمایندگی: خمین

مهدیه سیف الهی

...

رتبه: 4

تراز: 7484

نمایندگی: درگز

ستایش یگانه کاهو

...

رتبه: 5

تراز: 7339

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

...

رتبه: 6

تراز: 7327

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 7

تراز: 7294

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

...

رتبه: 8

تراز: 7103

نمایندگی: نیشابور

داوود فرخی