نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 8688

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 8649

نمایندگی: اردبیل

حنانه پناهی

...

رتبه: 3

تراز: 8626

نمایندگی: خرم آباد

امین نیازی

...

رتبه: 4

تراز: 8588

نمایندگی: اردکان

مریم رحمت اللهی

...

رتبه: 5

تراز: 8555

نمایندگی: سراوان

محمد ندرت زهی

...

رتبه: 6

تراز: 8505

نمایندگی: فراهان

مبینا شتریه فراهانی

...

رتبه: 7

تراز: 8485

نمایندگی: میناب

غزل ذاکری

...

رتبه: 8

تراز: 8303

نمایندگی: نیشابور

سانیا دهنوی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 8274

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 8191

نمایندگی: نیشابور

سانیا دهنوی

...

رتبه: 3

تراز: 8069

نمایندگی: فاروج

محمدعلی عباسیان اماموردیخان

...

رتبه: 4

تراز: 8006

نمایندگی: یزد

سیدطاها میرزابابایی

...

رتبه: 5

تراز: 7888

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 6

تراز: 7861

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 7

تراز: 7853

نمایندگی: سبزوار

آتنا علی آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7767

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه سعدی

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8214

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 8027

نمایندگی: نائین

تینا عامری کجانی

...

رتبه: 3

تراز: 7890

نمایندگی: بناب

مبین تقوی بناب

...

رتبه: 4

تراز: 7881

نمایندگی: نیشابور

یگانه علی آبادی

...

رتبه: 5

تراز: 7736

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 6

تراز: 7734

نمایندگی: سبزوار

آتنا علی آبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7617

نمایندگی: یزد

سیده فاطمه میرجلیلی

...

رتبه: 8

تراز: 7565

نمایندگی: کلاله

زهرا وزیری دوزین

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8179

نمایندگی: کلاله

زهرا وزیری دوزین

...

رتبه: 2

تراز: 8071

نمایندگی: تربت حیدریه

مصطفی روشنی

...

رتبه: 3

تراز: 8015

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 4

تراز: 8004

نمایندگی: نیشابور

سانیا دهنوی

...

رتبه: 5

تراز: 7911

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 6

تراز: 7861

نمایندگی: یزد

سیده فاطمه میرجلیلی

...

رتبه: 7

تراز: 7845

نمایندگی: بناب

مبین تقوی بناب

...

رتبه: 8

تراز: 7763

نمایندگی: تربت حیدریه

سجاد کمالی نیا

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 8280

نمایندگی: کلاله

زهرا وزیری دوزین

...

رتبه: 2

تراز: 8165

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 3

تراز: 7904

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7842

نمایندگی: بناب

مبین تقوی بناب

...

رتبه: 5

تراز: 7841

نمایندگی: رامهرمز

رضا اسکندری نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7733

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 7

تراز: 7677

نمایندگی: چهار برج

امیرمحمد احمدپور قپچاق

...

رتبه: 8

تراز: 7661

نمایندگی: بناب

فاطمه ایرانپورخوشه مهر

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 8724

نمایندگی: کلاله

زهرا وزیری دوزین

...

رتبه: 2

تراز: 8586

نمایندگی: بهارستان

مهلا حمیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8415

نمایندگی: نیشابور

یگانه علی آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 8382

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 5

تراز: 8379

نمایندگی: بردسکن

امید غضنفری

...

رتبه: 6

تراز: 8327

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 7

تراز: 8280

نمایندگی: بناب

مبین تقوی بناب

...

رتبه: 8

تراز: 8231

نمایندگی: بردسکن

سارا زاهدی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 7922

نمایندگی: بهارستان

مهلا حمیدی

...

رتبه: 2

تراز: 7915

نمایندگی: اراک

فاطمه خلجی

...

رتبه: 3

تراز: 7884

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 4

تراز: 7810

نمایندگی: تهران

طاها ابن علی پور

...

رتبه: 5

تراز: 7746

نمایندگی: بردسکن

امید غضنفری

...

رتبه: 6

تراز: 7717

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

...

رتبه: 7

تراز: 7709

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 8

تراز: 7678

نمایندگی: تهران

محمدصدرا پیرهمت

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8013

نمایندگی: بردسکن

امید غضنفری

...

رتبه: 2

تراز: 7983

نمایندگی: ملکان

فروغ فرخ زاد

...

رتبه: 3

تراز: 7890

نمایندگی: بهارستان

مهلا حمیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7842

نمایندگی: ملکان

مهدیه کریمی

...

رتبه: 5

تراز: 7788

نمایندگی: اراک

فاطمه خلجی

...

رتبه: 6

تراز: 7779

نمایندگی: ملکان

ثنا اسماعیل زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7756

نمایندگی: بناب

فاطمه ایرانپورخوشه مهر

...

رتبه: 8

تراز: 7737

نمایندگی: اراک

شیدا بهشتی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7887

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 7734

نمایندگی: تهران

محمدمهدی محمدنظری

...

رتبه: 3

تراز: 7662

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7538

نمایندگی: بیرجند

فاطمه کیانی شهرستانک

...

رتبه: 5

تراز: 7533

نمایندگی: بناب

فاطمه ایرانپورخوشه مهر

...

رتبه: 6

تراز: 7483

نمایندگی: یزد

فاطمه خوانین زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7467

نمایندگی: جیرفت

ارشیا افشاری پور

...

رتبه: 8

تراز: 7418

نمایندگی: آباده

محمدحسین زینعلی

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 7464

نمایندگی: اهواز

آسیه مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 7335

نمایندگی: آباده

حسین شریفی

...

رتبه: 3

تراز: 7293

نمایندگی: سبزوار

محمد مهدوی والا

...

رتبه: 4

تراز: 7182

نمایندگی: یزد

فاطمه رحمانی

...

رتبه: 5

تراز: 7172

نمایندگی: ملکان

ثنا اسماعیل زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7141

نمایندگی: نیشابور

طاها صادقی

...

رتبه: 7

تراز: 7101

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 8

تراز: 7097

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 7447

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 7416

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7374

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

...

رتبه: 4

تراز: 7180

نمایندگی: بردسکن

سارا زاهدی

...

رتبه: 5

تراز: 7178

نمایندگی: نیشابور

طاها صادقی

...

رتبه: 6

تراز: 7153

نمایندگی: ملکان

فروغ فرخ زاد

...

رتبه: 7

تراز: 7125

نمایندگی: آستانه اشرفیه

رهام رجبی پور

...

رتبه: 8

تراز: 7104

نمایندگی: آباده

ابوالفضل رییسی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8639

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 8526

نمایندگی: قم

زهرا حیدری یگانه

...

رتبه: 3

تراز: 8062

نمایندگی: ملکان

ثنا اسماعیل زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8045

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

...

رتبه: 5

تراز: 7953

نمایندگی: بجنورد

زهرا گریوانی

...

رتبه: 6

تراز: 7912

نمایندگی: رامهرمز

کیانا محمدیان

...

رتبه: 7

تراز: 7834

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7769

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 8455

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 8430

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7794

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 4

تراز: 7784

نمایندگی: ملکان

فروغ فرخ زاد

...

رتبه: 5

تراز: 7763

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

...

رتبه: 6

تراز: 7718

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 7

تراز: 7350

نمایندگی: بابل جدید

درسا قنبرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7320

نمایندگی: مناطق محروم

مهدیس شاکری

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8063

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 7589

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7276

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

...

رتبه: 4

تراز: 7258

نمایندگی: بابل جدید

درسا قنبرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7222

نمایندگی: مهریز

حدیثه السادات حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 7217

نمایندگی: کرمان شعبه دو

اعظم مختارآبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7203

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

...

رتبه: 8

تراز: 7127

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر ارتشی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8136

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 2

تراز: 7967

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

...

رتبه: 3

تراز: 7959

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7323

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7159

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 6

تراز: 7133

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فرهان شعبانی

...

رتبه: 7

تراز: 7130

نمایندگی: باخرز جدید

مهدی دهقان آویانی

...

رتبه: 8

تراز: 7103

نمایندگی: مهریز

هادی کمالیان مهریزی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 8158

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 2

تراز: 7998

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7762

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7625

نمایندگی: کاشمر

زهرا عباس بیگی

...

رتبه: 5

تراز: 7282

نمایندگی: مناطق محروم

مهدیس شاکری

...

رتبه: 6

تراز: 7210

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 7

تراز: 7191

نمایندگی: بابل جدید

درسا قنبرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7145

نمایندگی: سبزوار

فاطمه تفحصی راد

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8085

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 7522

نمایندگی: میبد

بهاره اقبال

...

رتبه: 3

تراز: 7493

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 4

تراز: 7226

نمایندگی: بناب

مبینا حیدرزاده زاوشتی

...

رتبه: 5

تراز: 7207

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 6

تراز: 7159

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 7

تراز: 7016

نمایندگی: سنندج

ژینا حسین زاده

...

رتبه: 8

تراز: 6923

نمایندگی: فیروزآباد

طاهره همراهی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9570

نمایندگی: نجف آباد

مریم صالحی

...

رتبه: 2

تراز: 9489

نمایندگی: نجف آباد

سعید شکراللهی

...

رتبه: 3

تراز: 8486

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8407

نمایندگی: بناب

مبینا حیدرزاده زاوشتی

...

رتبه: 5

تراز: 7956

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7802

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 7

تراز: 7774

نمایندگی: کرمان شعبه دو

اعظم مختارآبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7743

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

-->