نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/02/29

...

رتبه: 1

تراز: 9366

نمایندگی: تهران

ایلیا ورناصری

...

رتبه: 2

تراز: 9263

نمایندگی: بیرجند

علی خسروی

...

رتبه: 3

تراز: 9034

نمایندگی: تهران

حسین غریب زاده

...

رتبه: 4

تراز: 9007

نمایندگی: شهرکرد

محمدرضا ابن علی

...

رتبه: 5

تراز: 8887

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 6

تراز: 8731

نمایندگی: بناب

اسما محبعلی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 8709

نمایندگی: بروجن

سید امید علوی

...

رتبه: 8

تراز: 8488

نمایندگی: کرج

فاطمه سادات محسنی

تاریخ آزمون : 02/02/15

...

رتبه: 1

تراز: 9567

نمایندگی: بیرجند

علی خسروی

...

رتبه: 2

تراز: 9293

نمایندگی: مشهد

یاسین جلالی

...

رتبه: 3

تراز: 9239

نمایندگی: شهرکرد

سبحان محمودیان

...

رتبه: 4

تراز: 9137

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 5

تراز: 9033

نمایندگی: شهریار و اندیشه

کسری حاجی خانی

...

رتبه: 6

تراز: 8818

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 7

تراز: 8712

نمایندگی: اراک

آرین قادری

...

رتبه: 8

تراز: 8654

نمایندگی: کرج

فاطمه سادات محسنی

تاریخ آزمون : 02/02/01

...

رتبه: 1

تراز: 9952

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 2

تراز: 9878

نمایندگی: تهران

ماهان ملایری

...

رتبه: 3

تراز: 9678

نمایندگی: بوشهر

حنانه حاجب

...

رتبه: 4

تراز: 9434

نمایندگی: برازجان

فاطمه خواجه

...

رتبه: 5

تراز: 9281

نمایندگی: بندر گناوه

امیرعباس جوهری

...

رتبه: 6

تراز: 9239

نمایندگی: سنندج

مهبد رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 9164

نمایندگی: سنندج

مظهر محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 9110

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

تاریخ آزمون : 02/01/18

...

رتبه: 1

تراز: 9856

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 1

تراز: 9856

نمایندگی: بوشهر

حنانه حاجب

...

رتبه: 1

تراز: 9856

نمایندگی: کرج

محمدحسین آهنگرپور

...

رتبه: 4

تراز: 9391

نمایندگی: کرج

ایمان میرباقری

...

رتبه: 5

تراز: 9195

نمایندگی: کرج

فاطمه شاهوردی

...

رتبه: 6

تراز: 9110

نمایندگی: سنندج

مظهر محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 9067

نمایندگی: اردبیل

مجید نوری

...

رتبه: 8

تراز: 8803

نمایندگی: بندر گناوه

امیرعباس جوهری

تاریخ آزمون : 02/01/07

...

رتبه: 1

تراز: 9860

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 1

تراز: 9860

نمایندگی: تهران

ماهان ملایری

...

رتبه: 3

تراز: 9788

نمایندگی: قوچان

علی نایبی آستانه

...

رتبه: 4

تراز: 9725

نمایندگی: تهران

سعید اروجی

...

رتبه: 5

تراز: 9336

نمایندگی: کرج

فاطمه سادات محسنی

...

رتبه: 6

تراز: 9295

نمایندگی: اردبیل

مجید نوری

...

رتبه: 7

تراز: 9104

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 8

تراز: 9103

نمایندگی: کرج

ایمان میرباقری

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 9786

نمایندگی: گیلانغرب

امیر حسین کرداری

...

رتبه: 2

تراز: 9714

نمایندگی: بوشهر

حنانه حاجب

...

رتبه: 3

تراز: 9587

نمایندگی: تهران

ماهان ملایری

...

رتبه: 4

تراز: 9571

نمایندگی: اردبیل

مجید نوری

...

رتبه: 5

تراز: 9319

نمایندگی: گرمسار

آرش شعیری

...

رتبه: 6

تراز: 9024

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 7

تراز: 8921

نمایندگی: تهران

آریا احمدی

...

رتبه: 8

تراز: 8828

نمایندگی: یزد

محمدعلی وافی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 9907

نمایندگی: بم

عرفان فکری

...

رتبه: 2

تراز: 9889

نمایندگی: اردبیل

مجید نوری

...

رتبه: 2

تراز: 9889

نمایندگی: تهران

ماهان ملایری

...

رتبه: 4

تراز: 9869

نمایندگی: کرج

محمدحسین آهنگرپور

...

رتبه: 5

تراز: 9839

نمایندگی: ساری

پارسا پورحسین کچلامی

...

رتبه: 6

تراز: 9370

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 7

تراز: 9110

نمایندگی: اسلامشهر

مبینا محمد بیگی

...

رتبه: 8

تراز: 8832

نمایندگی: نیشابور

محمد لطفی

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 9698

نمایندگی: تهران

سعید اروجی

...

رتبه: 2

تراز: 9650

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 3

تراز: 9512

نمایندگی: اردبیل

مجید نوری

...

رتبه: 4

تراز: 9305

نمایندگی: ساری

پارسا پورحسین کچلامی

...

رتبه: 5

تراز: 9229

نمایندگی: گلپایگان

ستاره مسلمی

...

رتبه: 6

تراز: 9118

نمایندگی: اقلید نود و هشت

نیما استوار

...

رتبه: 7

تراز: 9022

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 8

تراز: 8954

نمایندگی: تهران

امیرحسین صفایی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9544

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 8441

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 3

تراز: 8139

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 4

تراز: 7971

نمایندگی: استهبان

زهرا نیرومند

...

رتبه: 5

تراز: 7960

نمایندگی: گراش

عادل نجاتی

...

رتبه: 6

تراز: 7916

نمایندگی: یزد

زهرا حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 7809

نمایندگی: بوشهر

علی عباسی دولاما

...

رتبه: 8

تراز: 7805

نمایندگی: سنندج

دانیال سلیمی

تاریخ آزمون : 01/10/23

...

رتبه: 1

تراز: 9549

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 8658

نمایندگی: یزد

زهرا حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 8282

نمایندگی: بم

ابوالفضل فضل آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 8240

نمایندگی: تهران

محمدسهیل پاکدامن کلتی

...

رتبه: 5

تراز: 8111

نمایندگی: یزد

محمد مهدی فلاح تفتی

...

رتبه: 6

تراز: 7978

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 7

تراز: 7899

نمایندگی: گراش

عادل نجاتی

...

رتبه: 8

تراز: 7845

نمایندگی: استهبان

زهرا نیرومند

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9712

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 9437

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 3

تراز: 9190

نمایندگی: بناب

اسما محبعلی زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8728

نمایندگی: کرج

رامین رضامنش

...

رتبه: 5

تراز: 8683

نمایندگی: تهران

محمد شریفی طهرانی

...

رتبه: 6

تراز: 8225

نمایندگی: استهبان

زهرا نیرومند

...

رتبه: 7

تراز: 8136

نمایندگی: بوشهر

لیان ماهینی

...

رتبه: 8

تراز: 8066

نمایندگی: بناب

علی اکبر ارشدی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9856

نمایندگی: شاهرود

فاطمه بداغی

...

رتبه: 2

تراز: 9850

نمایندگی: ارومیه

امیر محمد عظیمی

...

رتبه: 3

تراز: 9768

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 4

تراز: 9220

نمایندگی: تهران

محمدامین محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 9061

نمایندگی: خدابنده

یگانه اینانلو

...

رتبه: 6

تراز: 9053

نمایندگی: بم

عرفان فکری

...

رتبه: 7

تراز: 8915

نمایندگی: شهریار و اندیشه

ابوالفضل پاشایی

...

رتبه: 8

تراز: 8909

نمایندگی: قزوین

امیرحسین علیمردانی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9745

نمایندگی: شهرری

محمدامین مرادی

...

رتبه: 2

تراز: 9680

نمایندگی: شاهرود

فاطمه بداغی

...

رتبه: 3

تراز: 9659

نمایندگی: فارسان

محمد مالکی

...

رتبه: 4

تراز: 9619

نمایندگی: رامهرمز

شهاب بهمنی یار

...

رتبه: 5

تراز: 9602

نمایندگی: تهران

محمدسعید بهرامی

...

رتبه: 6

تراز: 9549

نمایندگی: تهران

رامیتن حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 9524

نمایندگی: تهران

محمدمهدی کارخانه

...

رتبه: 8

تراز: 9501

نمایندگی: تهران

حسین خسروآبادی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9811

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 2

تراز: 9322

نمایندگی: کرج

معین حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 9157

نمایندگی: شهریار و اندیشه

امیرحسین کاظم

...

رتبه: 3

تراز: 9157

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 5

تراز: 9091

نمایندگی: نیشابور

علی شاه آبادی

...

رتبه: 6

تراز: 8898

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 7

تراز: 8756

نمایندگی: زرین شهر

فرزاد صالحی

...

رتبه: 8

تراز: 8510

نمایندگی: کرج

امیرمهدی اسمعیل زاده

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9418

نمایندگی: اهواز

مائده رامش

...

رتبه: 2

تراز: 9402

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 3

تراز: 9062

نمایندگی: بم

عرفان فکری

...

رتبه: 4

تراز: 9050

نمایندگی: قزوین

امیرحسین علیمردانی

...

رتبه: 5

تراز: 8574

نمایندگی: بناب

اسما محبعلی زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8300

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 7

تراز: 7876

نمایندگی: گراش

عادل نجاتی

...

رتبه: 8

تراز: 7666

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 9883

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 2

تراز: 9181

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 3

تراز: 8827

نمایندگی: قزوین

امیرحسین علیمردانی

...

رتبه: 4

تراز: 8436

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 5

تراز: 8001

نمایندگی: برازجان

امیر یحیائی

...

رتبه: 6

تراز: 7854

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 7

تراز: 7783

نمایندگی: گراش

عادل نجاتی

...

رتبه: 8

تراز: 7741

نمایندگی: بوشهر

لیان ماهینی

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 9860

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 2

تراز: 9127

نمایندگی: قزوین

امیرحسین علیمردانی

...

رتبه: 3

تراز: 9067

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 4

تراز: 9012

نمایندگی: کاشمر

محمد رضا صدوقی

...

رتبه: 5

تراز: 8498

نمایندگی: بوشهر

فرزاد دهقان منشادی

...

رتبه: 6

تراز: 8333

نمایندگی: یزد

ساجده نجیبیان

...

رتبه: 7

تراز: 8236

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 8

تراز: 8123

نمایندگی: قزوین

مهنا هاشمی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 9886

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 2

تراز: 9355

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 3

تراز: 9038

نمایندگی: نیشابور

امیرعلی عراقی

...

رتبه: 4

تراز: 8883

نمایندگی: بم

عرفان فکری

...

رتبه: 5

تراز: 8635

نمایندگی: تبریز

نرگس طایفی

...

رتبه: 6

تراز: 8512

نمایندگی: بوشهر

فرزاد دهقان منشادی

...

رتبه: 7

تراز: 8426

نمایندگی: قزوین

مهنا هاشمی

...

رتبه: 8

تراز: 8370

نمایندگی: یزد

ساجده نجیبیان

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 9617

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 9409

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 2

تراز: 9409

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 4

تراز: 8923

نمایندگی: بوشهر

فرزاد دهقان منشادی

...

رتبه: 5

تراز: 8681

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 6

تراز: 8633

نمایندگی: بم

عرفان فکری

...

رتبه: 7

تراز: 8631

نمایندگی: یزد

محمدعلی احمدیان احمدآبادی

...

رتبه: 8

تراز: 8546

نمایندگی: برازجان

امیر یحیائی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 9591

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 9058

نمایندگی: نیشابور

مرتضی اسکندری

...

رتبه: 3

تراز: 8867

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 4

تراز: 8842

نمایندگی: تبریز

نرگس طایفی

...

رتبه: 5

تراز: 8761

نمایندگی: بوشهر

فرزاد دهقان منشادی

...

رتبه: 6

تراز: 8685

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 7

تراز: 8473

نمایندگی: قزوین

مهنا هاشمی

...

رتبه: 8

تراز: 8116

نمایندگی: یزد

محمدعلی احمدیان احمدآبادی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8967

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 2

تراز: 8899

نمایندگی: تهران

هعی عامو

...

رتبه: 3

تراز: 8639

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 4

تراز: 8524

نمایندگی: بناب

علی اکبر ارشدی

...

رتبه: 5

تراز: 8438

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 6

تراز: 8236

نمایندگی: یزد

محمد مهدی فلاح تفتی

...

رتبه: 7

تراز: 8191

نمایندگی: بوشهر

علی عباسی دولاما

...

رتبه: 8

تراز: 8064

نمایندگی: یزد

محمدعلی احمدیان احمدآبادی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 8917

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 8629

نمایندگی: شیروان

یونس کاظمی مقدم

...

رتبه: 3

تراز: 8577

نمایندگی: نیشابور

ایلیا صادقی

...

رتبه: 4

تراز: 8525

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 5

تراز: 8475

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 6

تراز: 8359

نمایندگی: تهران

هعی عامو

...

رتبه: 7

تراز: 8335

نمایندگی: نیشابور

امیرعلی عراقی

...

رتبه: 8

تراز: 8114

نمایندگی: نیشابور

سید محمد قدمگاهی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 9608

نمایندگی: بناب

اسما محبعلی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8693

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 3

تراز: 8395

نمایندگی: قزوین

مهنا هاشمی

...

رتبه: 4

تراز: 8138

نمایندگی: یزد

محمد مهدی فلاح تفتی

...

رتبه: 5

تراز: 8093

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 6

تراز: 8007

نمایندگی: نیشابور

امیرعلی عراقی

...

رتبه: 7

تراز: 7455

نمایندگی: ملکان

هلینا مخبر

...

رتبه: 8

تراز: 7454

نمایندگی: مهریز

سیدجواد عقیلی مهریزی

-->