نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/24

...

رتبه: 1

تراز: 9523

نمایندگی: ایذه

آرش نوروزی

...

رتبه: 2

تراز: 9489

نمایندگی: ساری

ابوالفضل رستمی

...

رتبه: 3

تراز: 9351

نمایندگی: رشت

محمدصدرا آماده ماسوله

...

رتبه: 4

تراز: 9153

نمایندگی: ورامین

نگین شیرکوند

...

رتبه: 5

تراز: 8939

نمایندگی: تهران

پارسا ابراهیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8502

نمایندگی: میانه

اسرا ترکمانی

...

رتبه: 7

تراز: 8479

نمایندگی: یزد

محمدعارف زارع زاده

...

رتبه: 8

تراز: 8433

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه صیادی

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 9493

نمایندگی: تهران

آتیلا ترک مرادی پاتیه

...

رتبه: 2

تراز: 9456

نمایندگی: ساری

ابوالفضل رستمی

...

رتبه: 3

تراز: 9434

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مبینا جبارپور

...

رتبه: 4

تراز: 9274

نمایندگی: ساری

ابوالفضل مسلمی

...

رتبه: 5

تراز: 9212

نمایندگی: تهران

پارسا ابراهیمی

...

رتبه: 6

تراز: 9123

نمایندگی: همدان

طاها بیات

...

رتبه: 7

تراز: 9099

نمایندگی: بوشهر

سارا برزه کار

...

رتبه: 8

تراز: 9066

نمایندگی: کازرون

مهدی مطهری نیا

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 9539

نمایندگی: ساری

ابوالفضل رستمی

...

رتبه: 2

تراز: 9456

نمایندگی: ورامین

نگین شیرکوند

...

رتبه: 3

تراز: 8800

نمایندگی: کرج

زهرا علی بلندی

...

رتبه: 4

تراز: 8755

نمایندگی: کرج

بهار شادمهر

...

رتبه: 5

تراز: 8711

نمایندگی: تهران

پارسا ابراهیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8702

نمایندگی: رشت

دلارام صمدی صوفی

...

رتبه: 7

تراز: 8649

نمایندگی: اراک

زهرا حاج علی بیگی

...

رتبه: 8

تراز: 8618

نمایندگی: یزد

امیرحسین وطنی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 9320

نمایندگی: کرج

بهار شادمهر

...

رتبه: 2

تراز: 9282

نمایندگی: ساری

ابوالفضل مسلمی

...

رتبه: 3

تراز: 8974

نمایندگی: قروه

سید طاها حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 8955

نمایندگی: ورامین

نگین شیرکوند

...

رتبه: 5

تراز: 8787

نمایندگی: میانه

اسرا ترکمانی

...

رتبه: 6

تراز: 8683

نمایندگی: اسلامشهر

ستاره رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 8606

نمایندگی: فارسان

نادیا جهانبازی

...

رتبه: 8

تراز: 8450

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه صیادی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 9598

نمایندگی: اردبیل

زهرا درگاهی مقدم

...

رتبه: 2

تراز: 9403

نمایندگی: سنندج

سید مبین سلامی

...

رتبه: 3

تراز: 9399

نمایندگی: ساری

ابوالفضل مسلمی

...

رتبه: 4

تراز: 9242

نمایندگی: ساری

ابوالفضل رستمی

...

رتبه: 5

تراز: 9081

نمایندگی: اردبیل

مریم اشکانی

...

رتبه: 6

تراز: 8939

نمایندگی: کرج

بهار شادمهر

...

رتبه: 7

تراز: 8913

نمایندگی: رشت

دلارام صمدی صوفی

...

رتبه: 8

تراز: 8858

نمایندگی: تهران

ریحانه اسماعیل نژاد

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 9506

نمایندگی: تهران

محمد احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9180

نمایندگی: کرج

بهار شادمهر

...

رتبه: 3

تراز: 9122

نمایندگی: بوشهر

امیررضا جاودان پور

...

رتبه: 4

تراز: 9077

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمدحسین حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 9073

نمایندگی: ساری

ابوالفضل مسلمی

...

رتبه: 6

تراز: 9005

نمایندگی: نجف آباد

مبین باستانی

...

رتبه: 7

تراز: 8982

نمایندگی: تهران

امیرحسین فلاح

...

رتبه: 8

تراز: 8871

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مهیار محمدی کیا

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8871

نمایندگی: ساری

ابوالفضل مسلمی

...

رتبه: 2

تراز: 8856

نمایندگی: کرج

بهار شادمهر

...

رتبه: 3

تراز: 8680

نمایندگی: نجف آباد

مبین باستانی

...

رتبه: 4

تراز: 8653

نمایندگی: گلپایگان

سیدعرفان نوربخش

...

رتبه: 5

تراز: 8647

نمایندگی: میانه

اسرا ترکمانی

...

رتبه: 6

تراز: 8567

نمایندگی: تهران

امیرحسین فلاح

...

رتبه: 7

تراز: 8435

نمایندگی: تهران

امیرحسین شهلاخرق

...

رتبه: 8

تراز: 8370

نمایندگی: ورامین

نگین شیرکوند

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8822

نمایندگی: شیراز

محدثه زارع زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8716

نمایندگی: لنگرود

مبینا مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 8628

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه صیادی

...

رتبه: 4

تراز: 8490

نمایندگی: یزد

لیلاالسادات محسنی

...

رتبه: 5

تراز: 8437

نمایندگی: بوشهر

امین آهوچهر

...

رتبه: 6

تراز: 8348

نمایندگی: نجف آباد

تینا مقیمی

...

رتبه: 7

تراز: 8192

نمایندگی: میانه

اسرا ترکمانی

...

رتبه: 8

تراز: 8131

نمایندگی: نجف آباد

امیرحسین دهقانی

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8510

نمایندگی: ساوه

علیرضا رستگار

...

رتبه: 2

تراز: 8306

نمایندگی: تهران

سارا فخیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8283

نمایندگی: سبزوار

حسین تاتار

...

رتبه: 4

تراز: 8147

نمایندگی: اسلام آبادغرب

زینب علی حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 8114

نمایندگی: شیراز

محدثه زارع زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8060

نمایندگی: ساوه

علی دانش پور

...

رتبه: 7

تراز: 8036

نمایندگی: نکا

نرگس بالویی

...

رتبه: 8

تراز: 7961

نمایندگی: آباده

شاهین ترابی

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 8257

نمایندگی: نجف آباد

مبین باستانی

...

رتبه: 2

تراز: 8185

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه صیادی

...

رتبه: 3

تراز: 7953

نمایندگی: اسلام آبادغرب

زینب علی حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 7847

نمایندگی: بوشهر

شایان اژدها کش

...

رتبه: 5

تراز: 7711

نمایندگی: شیراز

محدثه زارع زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7640

نمایندگی: یزد

محمدامین فلاحت مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 7598

نمایندگی: نیشابور

نرگس پاکیزه تالی

...

رتبه: 7

تراز: 7598

نمایندگی: زرین شهر

فرزاد صالحی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 8233

نمایندگی: یزد

مصطفی لطفی

...

رتبه: 2

تراز: 8095

نمایندگی: بوشهر

شایان اژدها کش

...

رتبه: 3

تراز: 8017

نمایندگی: سبزوار

حسین تاتار

...

رتبه: 4

تراز: 7954

نمایندگی: یزد

امیرمحمد قانع

...

رتبه: 5

تراز: 7886

نمایندگی: ساوه

محمد باقر خندان

...

رتبه: 6

تراز: 7733

نمایندگی: ساوه

علیرضا رستگار

...

رتبه: 7

تراز: 7656

نمایندگی: بوشهر

امیرحسین سلیمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7646

نمایندگی: بوشهر

آرمان احمدی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8547

نمایندگی: نجف آباد

مبین باستانی

...

رتبه: 2

تراز: 8407

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه صیادی

...

رتبه: 3

تراز: 8155

نمایندگی: سبزوار

زهرا ایمان پناه

...

رتبه: 4

تراز: 8071

نمایندگی: یزد

محمدامین فلاحت مقدم

...

رتبه: 5

تراز: 8009

نمایندگی: محمودآباد جدید

فاطمه زهرا کیانی

...

رتبه: 6

تراز: 7973

نمایندگی: یزد

لیلاالسادات محسنی

...

رتبه: 7

تراز: 7830

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی بهزادی

...

رتبه: 8

تراز: 7776

نمایندگی: بوشهر

محمد ابراهیم همت

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 8328

نمایندگی: یزد

مصطفی لطفی

...

رتبه: 2

تراز: 8191

نمایندگی: نجف آباد

مبین باستانی

...

رتبه: 3

تراز: 7909

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه صیادی

...

رتبه: 4

تراز: 7847

نمایندگی: سبزوار

روح الله چروئی

...

رتبه: 5

تراز: 7774

نمایندگی: سبزوار

زهرا ایمان پناه

...

رتبه: 6

تراز: 7750

نمایندگی: محمودآباد جدید

فاطمه زهرا کیانی

...

رتبه: 7

تراز: 7714

نمایندگی: نجف آباد

امیرحسین دهقانی

...

رتبه: 8

تراز: 7693

نمایندگی: بوشهر

شایان اژدها کش

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 8967

نمایندگی: نجف آباد

مبین باستانی

...

رتبه: 2

تراز: 8815

نمایندگی: اسلام آبادغرب

بهاره محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 8306

نمایندگی: یزد

نگین زارع زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8129

نمایندگی: سبزوار

زهرا ایمان پناه

...

رتبه: 5

تراز: 8010

نمایندگی: آباده

شاهین ترابی

...

رتبه: 6

تراز: 7989

نمایندگی: یزد

لیلاالسادات محسنی

...

رتبه: 7

تراز: 7884

نمایندگی: یزد

محمدطاها ترابی میرزایی

...

رتبه: 8

تراز: 7764

نمایندگی: زرند

یاسین ایزدی یزدان آبادی