نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 9640

نمایندگی: شهریار و اندیشه

محدثه دلیر

...

رتبه: 2

تراز: 9556

نمایندگی: فردوس

اسماء تارش

...

رتبه: 3

تراز: 9034

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 4

تراز: 8937

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 5

تراز: 8445

نمایندگی: عباس آباد هزاروچهارصد

سامیار فرجی سقاواز

...

رتبه: 6

تراز: 8432

نمایندگی: یزد

محمدعماد علیشاهی

...

رتبه: 7

تراز: 8225

نمایندگی: شهر قدس

پارسا اسمعلی

...

رتبه: 8

تراز: 8139

نمایندگی: مشهد

سهیل صفری

تاریخ آزمون : 03/01/07

...

رتبه: 1

تراز: 9648

نمایندگی: آزادشهر

اسماء کاغذلو

...

رتبه: 2

تراز: 9594

نمایندگی: شهریار و اندیشه

محدثه دلیر

...

رتبه: 3

تراز: 9372

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 4

تراز: 9131

نمایندگی: شهریار و اندیشه

عسل ستاری

...

رتبه: 5

تراز: 8468

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 6

تراز: 8453

نمایندگی: رودان

احمد دلاوری

...

رتبه: 7

تراز: 8139

نمایندگی: فریدونکنار

محمد کمیل محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7730

نمایندگی: آباده

زهرا نعمت الهی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9597

نمایندگی: شهریار و اندیشه

عسل ستاری

...

رتبه: 2

تراز: 9280

نمایندگی: شهریار و اندیشه

محدثه دلیر

...

رتبه: 3

تراز: 9068

نمایندگی: آباده

زهرا نعمت الهی

...

رتبه: 4

تراز: 9004

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 5

تراز: 8548

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 6

تراز: 8543

نمایندگی: شهر قدس

پارسا اسمعلی

...

رتبه: 7

تراز: 8363

نمایندگی: یزد

دانیال آسایش

...

رتبه: 8

تراز: 8359

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 9278

نمایندگی: آزادشهر

اسماء کاغذلو

...

رتبه: 2

تراز: 9275

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 3

تراز: 9248

نمایندگی: شهریار و اندیشه

عسل ستاری

...

رتبه: 4

تراز: 9149

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

یلدا قربانپور

...

رتبه: 5

تراز: 8978

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 6

تراز: 8762

نمایندگی: فاروج

مهیا بهادری

...

رتبه: 7

تراز: 8681

نمایندگی: تهران

محمدمهدی فرزین

...

رتبه: 8

تراز: 8594

نمایندگی: یزد

علی ابوطالبی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 9898

نمایندگی: تهران

هلیا نجاتی پور

...

رتبه: 2

تراز: 9194

نمایندگی: گناباد

حسین پور عیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8737

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه بهمن زاده تهمتن

...

رتبه: 4

تراز: 8624

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 5

تراز: 8521

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 6

تراز: 8506

نمایندگی: آزادشهر

اسماء کاغذلو

...

رتبه: 7

تراز: 8396

نمایندگی: سنندج

مظهر محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 8390

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 9905

نمایندگی: قزوین

اشکان شیرمحمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9561

نمایندگی: شهریار و اندیشه

عسل ستاری

...

رتبه: 3

تراز: 9517

نمایندگی: دیواندره

علیرضا عزتی

...

رتبه: 4

تراز: 9512

نمایندگی: قزوین

پارسا کرمی

...

رتبه: 5

تراز: 9172

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 6

تراز: 8990

نمایندگی: سنندج

مظهر محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 8750

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه بهمن زاده تهمتن

...

رتبه: 8

تراز: 8574

نمایندگی: شهریار و اندیشه

محدثه دلیر

تاریخ آزمون : 02/10/22

...

رتبه: 1

تراز: 9674

نمایندگی: آباده

زهرا نعمت الهی

...

رتبه: 2

تراز: 8996

نمایندگی: اراک

سید مصطفی قائم مقامی

...

رتبه: 3

تراز: 8815

نمایندگی: کرج

امیرمحمد تربره

...

رتبه: 4

تراز: 8670

نمایندگی: سراوان

محمدعظیم حبیب زهی

...

رتبه: 5

تراز: 8473

نمایندگی: تهران

امیرحسین امیرخانی

...

رتبه: 6

تراز: 8452

نمایندگی: شهریار و اندیشه

محدثه دلیر

...

رتبه: 7

تراز: 8451

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 8

تراز: 8401

نمایندگی: مشهد

سهیل صفری

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 9702

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 2

تراز: 9152

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 3

تراز: 9115

نمایندگی: اراک

امیرعباس آدینه

...

رتبه: 4

تراز: 9067

نمایندگی: شهریار و اندیشه

عسل ستاری

...

رتبه: 5

تراز: 8686

نمایندگی: سنندج

مظهر محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 8505

نمایندگی: جیرفت

مهدی سلیمانی

...

رتبه: 7

تراز: 8471

نمایندگی: سراوان

محمدعظیم حبیب زهی

...

رتبه: 8

تراز: 8033

نمایندگی: فاروج

مهیا بهادری

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9517

نمایندگی: کازرون

محمدحسین نجیبی

...

رتبه: 2

تراز: 9491

نمایندگی: تربت حیدریه

ریحانه سادات جلالی

...

رتبه: 3

تراز: 9276

نمایندگی: سنندج

مظهر محمدی

...

رتبه: 4

تراز: 9266

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 5

تراز: 9192

نمایندگی: شهریار و اندیشه

عسل ستاری

...

رتبه: 6

تراز: 9137

نمایندگی: عباس آباد هزاروچهارصد

امیرمهدی عیوضی

...

رتبه: 7

تراز: 8783

نمایندگی: فاروج

مهیا بهادری

...

رتبه: 8

تراز: 8570

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 9480

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 2

تراز: 8990

نمایندگی: قزوین

نیکان نظری

...

رتبه: 3

تراز: 8964

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمد جواد رسول زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8888

نمایندگی: اراک

محمد مهدی شاهیان فر

...

رتبه: 5

تراز: 8786

نمایندگی: عباس آباد هزاروچهارصد

امیرمهدی عیوضی

...

رتبه: 6

تراز: 8707

نمایندگی: بابل جدید

آناهیتا بیانی

...

رتبه: 7

تراز: 8629

نمایندگی: جیرفت

محمد طاها امیری پور

...

رتبه: 8

تراز: 8474

نمایندگی: مشهد

محمد جواد حسین پور

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 9699

نمایندگی: تربت حیدریه

ریحانه سادات جلالی

...

رتبه: 2

تراز: 9632

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 3

تراز: 9245

نمایندگی: اراک

محمد مهدی غلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8928

نمایندگی: جیرفت

امیر محمد زارعی

...

رتبه: 5

تراز: 8814

نمایندگی: جیرفت

مهدی سلیمانی

...

رتبه: 6

تراز: 8667

نمایندگی: فاروج

مهیا بهادری

...

رتبه: 7

تراز: 8374

نمایندگی: شهریار و اندیشه

مائده بیژنی عزت

...

رتبه: 8

تراز: 7997

نمایندگی: آران و بیدگل

متین ایران نژاد

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 9744

نمایندگی: تربت حیدریه

ریحانه سادات جلالی

...

رتبه: 2

تراز: 9611

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 3

تراز: 9146

نمایندگی: فاروج

مهیا بهادری

...

رتبه: 4

تراز: 8787

نمایندگی: عباس آباد هزاروچهارصد

امیرمهدی عیوضی

...

رتبه: 5

تراز: 8177

نمایندگی: جیرفت

مهدی سلیمانی

...

رتبه: 6

تراز: 8102

نمایندگی: اردبیل

پریا قهرمانزاده

...

رتبه: 7

تراز: 8065

نمایندگی: لارستان

دانیال حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 8061

نمایندگی: نیشابور

آیلین آریا تبار

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 9886

نمایندگی: جیرفت

پارسا بهروز

...

رتبه: 2

تراز: 9692

نمایندگی: تربت حیدریه

ریحانه سادات جلالی

...

رتبه: 3

تراز: 9606

نمایندگی: مشهد

محمد جواد حسین پور

...

رتبه: 4

تراز: 8644

نمایندگی: نیشابور

آیلین آریا تبار

...

رتبه: 5

تراز: 8350

نمایندگی: بوشهر

رضا علی نیا

...

رتبه: 6

تراز: 8228

نمایندگی: قائم شهر

محمدامین عبدالله پور

...

رتبه: 7

تراز: 8060

نمایندگی: مشهد

امیر رضا مودتی

...

رتبه: 8

تراز: 7890

نمایندگی: لارستان

امیر محمد آب سالان

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 9549

نمایندگی: تربت حیدریه

ریحانه سادات جلالی

...

رتبه: 2

تراز: 9418

نمایندگی: نیشابور

امیرعلی گنجعلی

...

رتبه: 3

تراز: 9089

نمایندگی: تهران

محمد تقی بهبهانی

...

رتبه: 4

تراز: 9068

نمایندگی: نیشابور

آیلین آریا تبار

...

رتبه: 5

تراز: 8887

نمایندگی: سبزوار

شایان فیض

...

رتبه: 6

تراز: 8634

نمایندگی: مشهد

امیر رضا پوراسد

...

رتبه: 7

تراز: 8264

نمایندگی: قائم شهر

محمدامین عبدالله پور

...

رتبه: 8

تراز: 8223

نمایندگی: یزد

علیرضا عزت اللهی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9338

نمایندگی: نائین

محمد پارسا رستگار مقدم

...

رتبه: 2

تراز: 9078

نمایندگی: سبزوار

شایان فیض

...

رتبه: 3

تراز: 8996

نمایندگی: جهرم

علی رزمگه

...

رتبه: 4

تراز: 8952

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 5

تراز: 8882

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 6

تراز: 8522

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 7

تراز: 8363

نمایندگی: لارستان

علی اکبر اعتصامی

...

رتبه: 8

تراز: 8059

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 9223

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 2

تراز: 9001

نمایندگی: لارستان

علی اکبر اعتصامی

...

رتبه: 3

تراز: 8945

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 8710

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 5

تراز: 8667

نمایندگی: نائین

میلاد محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 8615

نمایندگی: یزد

علیرضا عزت اللهی

...

رتبه: 7

تراز: 8268

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

...

رتبه: 8

تراز: 8230

نمایندگی: سبزوار

مصطفی علی آباد شوری

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 9287

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 2

تراز: 9205

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 3

تراز: 9196

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 4

تراز: 8844

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 5

تراز: 8763

نمایندگی: لارستان

علی اکبر اعتصامی

...

رتبه: 6

تراز: 8555

نمایندگی: نائین

میلاد محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 8377

نمایندگی: سبزوار

مصطفی علی آباد شوری

...

رتبه: 8

تراز: 8346

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 9116

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 2

تراز: 8947

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 3

تراز: 8896

نمایندگی: یزد

علی ابوطالبی

...

رتبه: 4

تراز: 8817

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

...

رتبه: 5

تراز: 8780

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 6

تراز: 8667

نمایندگی: نائین

میلاد محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 8113

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

...

رتبه: 8

تراز: 8097

نمایندگی: نائین

محمد پارسا رستگار مقدم

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 9657

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 2

تراز: 8973

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 3

تراز: 8789

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 4

تراز: 8418

نمایندگی: سبزوار

مصطفی علی آباد شوری

...

رتبه: 5

تراز: 8132

نمایندگی: نیشابور

مهرناز لگزیان

...

رتبه: 6

تراز: 8118

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

...

رتبه: 7

تراز: 8075

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

...

رتبه: 8

تراز: 8035

نمایندگی: یزد

امیرحسین سلطانبی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9414

نمایندگی: تهران

آریوبرزن حبیبی

...

رتبه: 2

تراز: 8874

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 3

تراز: 8517

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

...

رتبه: 4

تراز: 7912

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 5

تراز: 7425

نمایندگی: نائین

محمد پارسا رستگار مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 7404

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 7

تراز: 7388

نمایندگی: ساوه

ریحانه ایمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7371

نمایندگی: مشهد

مهدی رشیدی

-->