نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7899

نمایندگی: اشنویه

وحید تمرنژاد

...

رتبه: 2

تراز: 7813

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

...

رتبه: 3

تراز: 7652

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 4

تراز: 7640

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7580

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 6

تراز: 7571

نمایندگی: گرمسار

یگانه صفری

...

رتبه: 7

تراز: 7544

نمایندگی: کاشان

مریم روح اللهی

...

رتبه: 8

تراز: 7489

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه کامفر

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7793

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 2

تراز: 7685

نمایندگی: رامهرمز

سید محمد مولی

...

رتبه: 3

تراز: 7681

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

...

رتبه: 4

تراز: 7665

نمایندگی: اشنویه

وحید تمرنژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7628

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 6

تراز: 7614

نمایندگی: میبد

مبینا ابراهیم پور

...

رتبه: 7

تراز: 7607

نمایندگی: میبد

فاطمه بهجتی

...

رتبه: 8

تراز: 7542

نمایندگی: میبد

زهرا شاکرحمید

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8758

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 8107

نمایندگی: نظرآباد

بیتا روزبان

...

رتبه: 3

تراز: 8053

نمایندگی: نجف آباد

زهرا شمسی

...

رتبه: 4

تراز: 8007

نمایندگی: ابرکوه

مونا زارع

...

رتبه: 5

تراز: 8006

نمایندگی: رامهرمز

سید محمد مولی

...

رتبه: 6

تراز: 7949

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 7

تراز: 7861

نمایندگی: شیروان

نگار پیرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7856

نمایندگی: نیشابور

احسان اسماعیلی

-->