نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 8792

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 2

تراز: 8634

نمایندگی: تهران

امیرحسین اسکندراصفهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8550

نمایندگی: تهران

شهریار حسابی

...

رتبه: 4

تراز: 8512

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 5

تراز: 8510

نمایندگی: تهران

امیرحسین تقی زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8471

نمایندگی: فاروج

مبینا قوی دل سه گنبد

...

رتبه: 7

تراز: 8432

نمایندگی: رودبار جنوب

مهدی پهلوانی نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 8384

نمایندگی: سرایان

علی زینبی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 8935

نمایندگی: فارسان

احمد امینی

...

رتبه: 1

تراز: 8935

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 3

تراز: 8844

نمایندگی: نیشابور

یاسمن جعفری

...

رتبه: 4

تراز: 8806

نمایندگی: تهران

سینا نجف پور

...

رتبه: 4

تراز: 8806

نمایندگی: فسا

امیرحسین صادقی مزیدی

...

رتبه: 6

تراز: 8790

نمایندگی: اقلید نود و هشت

مجتبی غفاری

...

رتبه: 7

تراز: 8747

نمایندگی: شیراز

زهرا عباسی

...

رتبه: 8

تراز: 8729

نمایندگی: اردبیل

محدثه مجد

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 8600

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 2

تراز: 8586

نمایندگی: اراک

صبا یارمحمدی

...

رتبه: 3

تراز: 8577

نمایندگی: سنندج

سارا اصلانی

...

رتبه: 4

تراز: 8380

نمایندگی: تهران

محمدامین عباسی

...

رتبه: 5

تراز: 8335

نمایندگی: نیشابور

یاسمن جعفری

...

رتبه: 6

تراز: 8333

نمایندگی: گرمسار

محدثه قندالی

...

رتبه: 7

تراز: 8279

نمایندگی: شیراز

علی هوشمند

...

رتبه: 8

تراز: 8272

نمایندگی: سنندج

آرین مصطفایی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9037

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 2

تراز: 8868

نمایندگی: نیشابور

علی آرام

...

رتبه: 3

تراز: 8623

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

مرتضی حیدری مردابسری

...

رتبه: 4

تراز: 8455

نمایندگی: بهارستان

محمدامین قاسمی

...

رتبه: 5

تراز: 8330

نمایندگی: آباده

ثمین رحیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8303

نمایندگی: ماکو

فاطمه رهبر

...

رتبه: 7

تراز: 8296

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 8

تراز: 8174

نمایندگی: بناب

زهرا داوری

تاریخ آزمون : 01/10/23

...

رتبه: 1

تراز: 8419

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 2

تراز: 8082

نمایندگی: بناب

زهرا داوری

...

رتبه: 3

تراز: 8010

نمایندگی: گرمسار

طهورا صبوری

...

رتبه: 4

تراز: 7989

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 7971

نمایندگی: گرمسار

یگانه صفری

...

رتبه: 6

تراز: 7928

نمایندگی: فسا

ابوالفضل شکوهیان

...

رتبه: 7

تراز: 7817

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8564

نمایندگی: بجستان

عارف فلاح

...

رتبه: 2

تراز: 8365

نمایندگی: گرمسار

یگانه صفری

...

رتبه: 3

تراز: 8352

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 4

تراز: 8316

نمایندگی: یزد

سبحان صمدزاده یزدی

...

رتبه: 5

تراز: 8285

نمایندگی: بناب

زهرا داوری

...

رتبه: 6

تراز: 8282

نمایندگی: یزد

زهرا رهجو

...

رتبه: 7

تراز: 8236

نمایندگی: کاشان

مریم روح اللهی

...

رتبه: 8

تراز: 8142

نمایندگی: کاشان

حورا شاهمیری

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9042

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 2

تراز: 8841

نمایندگی: یزد

کوروش اخوان کرباسی

...

رتبه: 3

تراز: 8785

نمایندگی: شوش دانیال

زینب یوسفی فر

...

رتبه: 4

تراز: 8777

نمایندگی: گیلانغرب

هستی مرادی پور

...

رتبه: 5

تراز: 8681

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 6

تراز: 8671

نمایندگی: سرایان

علی زینبی

...

رتبه: 7

تراز: 8651

نمایندگی: بناب

آیدا رستم فام

...

رتبه: 8

تراز: 8650

نمایندگی: اهواز

ریحانه مرداسی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 8751

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 2

تراز: 8652

نمایندگی: چابهار هزار وچهارصد

عایشه حوت

...

رتبه: 3

تراز: 8536

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 4

تراز: 8395

نمایندگی: نیشابور

محمود نیرآبادی

...

رتبه: 5

تراز: 8393

نمایندگی: جیرفت

فاطمه شریف پور

...

رتبه: 6

تراز: 8349

نمایندگی: گرمسار

محدثه قندالی

...

رتبه: 7

تراز: 8253

نمایندگی: اراک

سیده پریا حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 8229

نمایندگی: جویبار

مهدی جعفرزاد

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 8984

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 2

تراز: 8896

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 3

تراز: 8749

نمایندگی: سنندج

نرگس فتاحی

...

رتبه: 4

تراز: 8554

نمایندگی: جیرفت

فاطمه شریف پور

...

رتبه: 5

تراز: 8534

نمایندگی: برازجان

دانیال داوری

...

رتبه: 6

تراز: 8497

نمایندگی: جویبار

مهدی جعفرزاد

...

رتبه: 7

تراز: 8492

نمایندگی: میناب

فاطمه قاسمی

...

رتبه: 8

تراز: 8486

نمایندگی: بناب

نیما سرکاری

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 8022

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 2

تراز: 7814

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 3

تراز: 7766

نمایندگی: نیشابور

لیلا سلیمانی

...

رتبه: 4

تراز: 7686

نمایندگی: جیرفت

فاطمه شریف پور

...

رتبه: 5

تراز: 7659

نمایندگی: تهران

محمدعلی حشمتی

...

رتبه: 6

تراز: 7627

نمایندگی: تهران

امیرمهدی شانی مکرم

...

رتبه: 7

تراز: 7566

نمایندگی: فارسان

مهسا ارشادی

...

رتبه: 8

تراز: 7532

نمایندگی: کاشمر

فاطمه زهرا شاکری

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7855

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 2

تراز: 7543

نمایندگی: قیر و کارزین

سیدعلیرضا هاشمی قیری

...

رتبه: 3

تراز: 7508

نمایندگی: یزد

مهسا دست خوان

...

رتبه: 4

تراز: 7373

نمایندگی: انار هزاروچهارصد

سارا اکبری محمدآبادی سفلی

...

رتبه: 5

تراز: 7330

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 6

تراز: 7287

نمایندگی: میبد

ریحانه دهقانی محمدکاظم

...

رتبه: 7

تراز: 7271

نمایندگی: ملکان

مهدی احمدی

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8907

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 2

تراز: 8636

نمایندگی: بابل جدید

زهرا یوسفی

...

رتبه: 3

تراز: 8575

نمایندگی: چهار برج

رضا اصغری چهاربرج

...

رتبه: 4

تراز: 8450

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه کامفر

...

رتبه: 5

تراز: 8355

نمایندگی: بناب

زهرا داوری

...

رتبه: 6

تراز: 8338

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 7

تراز: 8316

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 8

تراز: 8262

نمایندگی: بابل جدید

کوثر رضانژاد امیر دهی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 8568

نمایندگی: اسفراین

مهدی نیکوکار

...

رتبه: 2

تراز: 8342

نمایندگی: چهار برج

سید امیر رضا فخری الاسلامی

...

رتبه: 3

تراز: 8246

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 4

تراز: 8159

نمایندگی: بناب

زهرا داوری

...

رتبه: 5

تراز: 8139

نمایندگی: ملکان

هادی عبدی

...

رتبه: 6

تراز: 8070

نمایندگی: گناباد

کوثر رمضانی

...

رتبه: 7

تراز: 8020

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 8

تراز: 7963

نمایندگی: میبد

مهدیه حیدری حسین

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 8338

نمایندگی: زرند

یاسمن کارگر

...

رتبه: 2

تراز: 8183

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 8140

نمایندگی: ساری

نجمه جانبازی

...

رتبه: 4

تراز: 8074

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7894

نمایندگی: رامهرمز

سید محمد مولی

...

رتبه: 6

تراز: 7888

نمایندگی: گرمسار

طهورا صبوری

...

رتبه: 7

تراز: 7812

نمایندگی: میبد

محمدابراهیم فاضلی

...

رتبه: 8

تراز: 7722

نمایندگی: ابرکوه

مونا زارع

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7916

نمایندگی: میبد

زهرا شاکرحمید

...

رتبه: 2

تراز: 7855

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 3

تراز: 7821

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 4

تراز: 7791

نمایندگی: کاشان

مریم روح اللهی

...

رتبه: 5

تراز: 7787

نمایندگی: فسا

نسترن سلیمی

...

رتبه: 6

تراز: 7755

نمایندگی: لارستان

ساناز عسکرپور

...

رتبه: 7

تراز: 7700

نمایندگی: بردسکن

فاطمه شیرخانی

...

رتبه: 8

تراز: 7647

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7899

نمایندگی: اشنویه

وحید تمرنژاد

...

رتبه: 2

تراز: 7813

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

...

رتبه: 3

تراز: 7652

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 4

تراز: 7640

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7580

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 6

تراز: 7571

نمایندگی: گرمسار

یگانه صفری

...

رتبه: 7

تراز: 7544

نمایندگی: کاشان

مریم روح اللهی

...

رتبه: 8

تراز: 7489

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه کامفر

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7793

نمایندگی: ابرکوه

ریحانه فلاحزاده

...

رتبه: 2

تراز: 7685

نمایندگی: رامهرمز

سید محمد مولی

...

رتبه: 3

تراز: 7681

نمایندگی: لارستان

شکیبا شریفی

...

رتبه: 4

تراز: 7665

نمایندگی: اشنویه

وحید تمرنژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7628

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 6

تراز: 7614

نمایندگی: میبد

مبینا ابراهیم پور

...

رتبه: 7

تراز: 7607

نمایندگی: میبد

فاطمه بهجتی

...

رتبه: 8

تراز: 7542

نمایندگی: میبد

زهرا شاکرحمید

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8758

نمایندگی: اراک

مریم جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 8107

نمایندگی: نظرآباد

بیتا روزبان

...

رتبه: 3

تراز: 8053

نمایندگی: نجف آباد

زهرا شمسی

...

رتبه: 4

تراز: 8007

نمایندگی: ابرکوه

مونا زارع

...

رتبه: 5

تراز: 8006

نمایندگی: رامهرمز

سید محمد مولی

...

رتبه: 6

تراز: 7949

نمایندگی: ایلام

الهه پورشب

...

رتبه: 7

تراز: 7861

نمایندگی: شیروان

نگار پیرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7856

نمایندگی: نیشابور

احسان اسماعیلی

-->