نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 6528

نمایندگی: تهران

ماه منیر مرتضوی

...

رتبه: 2

تراز: 6344

نمایندگی: تهران

محمدرضا تیزفهم

...

رتبه: 3

تراز: 6109

نمایندگی: قزوین

پرنیان میرخوند چگینی

...

رتبه: 4

تراز: 5896

نمایندگی: گناباد

آرشیدا خواجه رضا

...

رتبه: 5

تراز: 5789

نمایندگی: شهرکرد

هستی طیبی

...

رتبه: 6

تراز: 5685

نمایندگی: تهران

ساعد پربنیه

...

رتبه: 7

تراز: 4792

نمایندگی: تهران

حاجی مون

...

رتبه: 8

تراز: 4378

نمایندگی: آستانه اشرفیه

یسنا صحرایی

-->