نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 7304

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

کیانا محمد زمانی

...

رتبه: 2

تراز: 7137

نمایندگی: گمیشان

حنیف کر

...

رتبه: 3

تراز: 7127

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 4

تراز: 7042

نمایندگی: تهران

دلسا شعبانی

...

رتبه: 5

تراز: 6931

نمایندگی: تهران

پرهام حسن زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6730

نمایندگی: شهرکرد

حنانه سادات آزاده

...

رتبه: 7

تراز: 6700

نمایندگی: خرم آباد

آرین رشنوئی

...

رتبه: 8

تراز: 6690

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 7620

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 2

تراز: 7383

نمایندگی: نیشابور

پریسا الاجگردی

...

رتبه: 3

تراز: 7302

نمایندگی: اردبیل

آدرینا محمدیزدانی

...

رتبه: 4

تراز: 7261

نمایندگی: اردبیل

آیلا محسن زادگان

...

رتبه: 5

تراز: 7157

نمایندگی: خرم آباد

امیررضا گراوند

...

رتبه: 6

تراز: 7153

نمایندگی: اردبیل

لنا کیسان

...

رتبه: 7

تراز: 7040

نمایندگی: تهران

محمدحسین امینی

...

رتبه: 8

تراز: 7031

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 7304

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

نیلیا سادات جلالی

...

رتبه: 2

تراز: 7258

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 3

تراز: 7231

نمایندگی: تهران

محمدحسین امینی

...

رتبه: 4

تراز: 7173

نمایندگی: تهران

زهرا قادریان

...

رتبه: 5

تراز: 7149

نمایندگی: اردبیل

آدرینا محمدیزدانی

...

رتبه: 6

تراز: 7098

نمایندگی: خرم آباد

امیررضا گراوند

...

رتبه: 7

تراز: 7013

نمایندگی: خرم آباد

آرین رشنوئی

...

رتبه: 8

تراز: 6993

نمایندگی: تهران

روژینا رضایی راد

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 7613

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 2

تراز: 7593

نمایندگی: اردبیل

آدرینا محمدیزدانی

...

رتبه: 3

تراز: 7564

نمایندگی: یزد

دیانا امراللهی

...

رتبه: 4

تراز: 7555

نمایندگی: گمیشان

حنیف کر

...

رتبه: 5

تراز: 7371

نمایندگی: اردبیل

باران جعفری زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7247

نمایندگی: تهران

محمدرضا شادیانلو

...

رتبه: 7

تراز: 7243

نمایندگی: تهران

علیرضا محمدلو

...

رتبه: 8

تراز: 7223

نمایندگی: خرم آباد

آرین رشنوئی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 7742

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 2

تراز: 7375

نمایندگی: خرم آباد

آرین رشنوئی

...

رتبه: 3

تراز: 7363

نمایندگی: اردبیل

آدرینا محمدیزدانی

...

رتبه: 4

تراز: 7359

نمایندگی: تهران

نازنین ابراهیمی

...

رتبه: 4

تراز: 7359

نمایندگی: تهران

زهرا قادریان

...

رتبه: 6

تراز: 7114

نمایندگی: خرم آباد

حسن صدوقی

...

رتبه: 7

تراز: 7096

نمایندگی: تهران

محمدرضا شادیانلو

...

رتبه: 8

تراز: 7068

نمایندگی: خرم آباد

امیرآرتا بیات

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 7325

نمایندگی: تهران

محمدرضا شادیانلو

...

رتبه: 2

تراز: 7194

نمایندگی: تهران

کوروش اردلان

...

رتبه: 3

تراز: 7184

نمایندگی: خرم آباد

علی رسولی نیا

...

رتبه: 4

تراز: 7098

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 5

تراز: 7021

نمایندگی: تهران

روژینا رضایی راد

...

رتبه: 6

تراز: 7019

نمایندگی: اردبیل

رادین شهباز علیزاده

...

رتبه: 7

تراز: 6936

نمایندگی: تهران

علیرضا امامی

...

رتبه: 8

تراز: 6839

نمایندگی: شهرری

هستی نرگسی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 7785

نمایندگی: تهران

کوروش اردلان

...

رتبه: 2

تراز: 7648

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 3

تراز: 7231

نمایندگی: تهران

روژینا رضایی راد

...

رتبه: 4

تراز: 7207

نمایندگی: تهران

محمدرضا شادیانلو

...

رتبه: 5

تراز: 7150

نمایندگی: سرپل ذهاب

آینار مرادی

...

رتبه: 6

تراز: 7097

نمایندگی: اردبیل

امیدرضا صادق نوین

...

رتبه: 7

تراز: 7064

نمایندگی: اردبیل

رادین شهباز علیزاده

...

رتبه: 7

تراز: 7064

نمایندگی: اردبیل

آرتین قاسم زاده

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 7839

نمایندگی: تهران

زهرا قادریان

...

رتبه: 2

تراز: 7797

نمایندگی: تهران

کوروش اردلان

...

رتبه: 3

تراز: 7412

نمایندگی: تهران

بنیامین ریگی حقیقی

...

رتبه: 4

تراز: 7184

نمایندگی: تهران

روژینا رضایی راد

...

رتبه: 5

تراز: 7030

نمایندگی: تهران

محمدرضا شادیانلو

...

رتبه: 6

تراز: 6867

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 7

تراز: 6856

نمایندگی: گمیشان

حنیف کر

...

رتبه: 8

تراز: 6587

نمایندگی: زاهدان

ابوالفضل جهانتیغ

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 7248

نمایندگی: شهرری

هستی نرگسی

...

رتبه: 2

تراز: 7064

نمایندگی: تهران

کوروش اردلان

...

رتبه: 3

تراز: 6939

نمایندگی: تهران

امیر علی صلاحی

...

رتبه: 4

تراز: 6699

نمایندگی: تهران

بنیامین ریگی حقیقی

...

رتبه: 5

تراز: 6680

نمایندگی: گمیشان

حنیف کر

...

رتبه: 6

تراز: 6611

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 7

تراز: 6584

نمایندگی: اردبیل

تسنیم پورمجید

...

رتبه: 8

تراز: 6512

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7201

نمایندگی: تهران

محمد زارع

...

رتبه: 2

تراز: 7193

نمایندگی: دهدشت

مهربد پاسدار

...

رتبه: 3

تراز: 7072

نمایندگی: تهران

کوروش اردلان

...

رتبه: 4

تراز: 7063

نمایندگی: جوانرود

فریان ویسی جاف

...

رتبه: 5

تراز: 6874

نمایندگی: اردبیل

تسنیم پورمجید

...

رتبه: 6

تراز: 6705

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 7

تراز: 6506

نمایندگی: تهران

النا غضنفری

...

رتبه: 8

تراز: 6476

نمایندگی: تربت حیدریه

کیارش کریمی منظری

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 6802

نمایندگی: صحنه

کیا رحمانی

...

رتبه: 2

تراز: 6248

نمایندگی: تهران

حسنا خاک ور

...

رتبه: 3

تراز: 6040

نمایندگی: خرم آباد

هلما مرادی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 6020

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 5

تراز: 5733

نمایندگی: قزوین

پرنیان میرخوند چگینی

...

رتبه: 6

تراز: 5665

نمایندگی: یزد

ارشیا عسکر کافی

...

رتبه: 7

تراز: 5571

نمایندگی: تهران

آوینا موسوی

...

رتبه: 8

تراز: 5367

نمایندگی: تهران

کوروش اردلان

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 6733

نمایندگی: تهران

علی احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 6282

نمایندگی: خرم آباد

محمدصدرا شاکرمی

...

رتبه: 3

تراز: 6203

نمایندگی: صحنه

کیا رحمانی

...

رتبه: 4

تراز: 5548

نمایندگی: جیرفت

محمد سام امیرمحمودی

...

رتبه: 5

تراز: 5281

نمایندگی: گناباد

آرشیدا خواجه رضا

...

رتبه: 6

تراز: 5180

نمایندگی: تهران

محمد زارع

...

رتبه: 7

تراز: 4860

نمایندگی: تالش

رومیسا بابایی

...

رتبه: 8

تراز: 4834

نمایندگی: تالش

یسنا مهربان

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 6723

نمایندگی: قزوین

پرنیان میرخوند چگینی

...

رتبه: 2

تراز: 6639

نمایندگی: صحنه

کیا رحمانی

...

رتبه: 3

تراز: 6426

نمایندگی: تهران

محمدرضا تیزفهم

...

رتبه: 4

تراز: 6368

نمایندگی: تهران

ماه منیر مرتضوی

...

رتبه: 5

تراز: 5913

نمایندگی: تهران

نیکتا طهماسبی

...

رتبه: 6

تراز: 5468

نمایندگی: گناباد

آرشیدا خواجه رضا

...

رتبه: 7

تراز: 5364

نمایندگی: تالش

رومیسا بابایی

...

رتبه: 8

تراز: 5290

نمایندگی: شهرکرد

هستی طیبی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 6528

نمایندگی: تهران

ماه منیر مرتضوی

...

رتبه: 2

تراز: 6344

نمایندگی: تهران

محمدرضا تیزفهم

...

رتبه: 3

تراز: 6109

نمایندگی: قزوین

پرنیان میرخوند چگینی

...

رتبه: 4

تراز: 5896

نمایندگی: گناباد

آرشیدا خواجه رضا

...

رتبه: 5

تراز: 5789

نمایندگی: شهرکرد

هستی طیبی

...

رتبه: 6

تراز: 5685

نمایندگی: تهران

ساعد پربنیه

...

رتبه: 7

تراز: 4792

نمایندگی: تهران

حاجی مون

...

رتبه: 8

تراز: 4378

نمایندگی: آستانه اشرفیه

یسنا صحرایی

-->