نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 7506

نمایندگی: شاهین شهر هزار و چهارصد

طاها ابدالی

...

رتبه: 2

تراز: 7409

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 3

تراز: 7375

نمایندگی: تهران

ثنا تسلیمی

...

رتبه: 4

تراز: 7015

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 7000

نمایندگی: نیشابور

سجاد رادمرد

...

رتبه: 6

تراز: 6933

نمایندگی: نیشابور

سیدبهاره موحدی فر

...

رتبه: 7

تراز: 6908

نمایندگی: نیشابور

محمد بلبلی

...

رتبه: 8

تراز: 6758

نمایندگی: قم

ریحانه شریفی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7529

نمایندگی: تهران

ثنا تسلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 7109

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 3

تراز: 7104

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 4

تراز: 6765

نمایندگی: تهران

امیرحسین فانوس

...

رتبه: 5

تراز: 6282

نمایندگی: قوچان

فاطمه جوشن

...

رتبه: 6

تراز: 6190

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 7

تراز: 6079

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 8

تراز: 5978

نمایندگی: فردوس

روژان غلامرضا نژاد

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 7062

نمایندگی: تهران

روژینا رضایی راد

...

رتبه: 2

تراز: 7012

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 3

تراز: 6917

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 4

تراز: 6215

نمایندگی: امیدیه

سیاوش بابلی بهمئی

...

رتبه: 5

تراز: 6211

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 6

تراز: 6164

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 7

تراز: 5788

نمایندگی: ملکان

طاها خدامحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5623

نمایندگی: بناب

آیتن زینال زاده

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7357

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 2

تراز: 7281

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 3

تراز: 6324

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 4

تراز: 6117

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6107

نمایندگی: بناب

آیتن زینال زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5856

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 7

تراز: 5789

نمایندگی: قزوین

پرنیان میرخوند چگینی

...

رتبه: 8

تراز: 5690

نمایندگی: ملکان

طاها خدامحمدی

-->