نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 7164

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 1

تراز: 7164

نمایندگی: قوچان

رها گلی

...

رتبه: 3

تراز: 7089

نمایندگی: رامسر

پارمیدا صنوبری

...

رتبه: 4

تراز: 7055

نمایندگی: اردکان

قاسم دهستانی

...

رتبه: 5

تراز: 6838

نمایندگی: یزد

بردیا مهری خلف بادام

...

رتبه: 6

تراز: 6824

نمایندگی: تهران

آبا عباسی

...

رتبه: 7

تراز: 6768

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 6674

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 7166

نمایندگی: رامسر

پارمیدا صنوبری

...

رتبه: 2

تراز: 6993

نمایندگی: تهران

امیرحسین دولت یاری

...

رتبه: 3

تراز: 6992

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 4

تراز: 6960

نمایندگی: خرم آباد

عطا معیری زاده

...

رتبه: 5

تراز: 6945

نمایندگی: بناب

سارا مشیری

...

رتبه: 6

تراز: 6930

نمایندگی: اردکان

فاطمه دهستانی

...

رتبه: 7

تراز: 6928

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 6866

نمایندگی: اردکان

قاسم دهستانی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 6978

نمایندگی: تهران

امیرحسین دولت یاری

...

رتبه: 2

تراز: 6866

نمایندگی: خرم آباد

عطا معیری زاده

...

رتبه: 3

تراز: 6843

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 4

تراز: 6685

نمایندگی: تهران

امیرعلی قنبری

...

رتبه: 5

تراز: 6639

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 6

تراز: 6546

نمایندگی: اردبیل

ثنا نعمتی

...

رتبه: 7

تراز: 6534

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 8

تراز: 6515

نمایندگی: خرم آباد

رستان گودرزی مهر

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 7303

نمایندگی: یزد

بردیا مهری خلف بادام

...

رتبه: 2

تراز: 7074

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 3

تراز: 6986

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 4

تراز: 6907

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 5

تراز: 6815

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 6

تراز: 6726

نمایندگی: نطنز

آناهیتا تیموری

...

رتبه: 7

تراز: 6672

نمایندگی: اردبیل

ثنا نعمتی

...

رتبه: 8

تراز: 6634

نمایندگی: خرم آباد

هلیا بیرانوند

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 7097

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 2

تراز: 6956

نمایندگی: خرم آباد

امیرعباس مرادزاده

...

رتبه: 3

تراز: 6913

نمایندگی: بندرعباس

آیین ذاکری

...

رتبه: 4

تراز: 6870

نمایندگی: تهران

نوید کریمیان

...

رتبه: 5

تراز: 6813

نمایندگی: نطنز

محمد ارتین جهانبخش

...

رتبه: 6

تراز: 6736

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 7

تراز: 6620

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 6615

نمایندگی: نطنز

آناهیتا تیموری

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 6636

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 6565

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 3

تراز: 6546

نمایندگی: خرم آباد

امیرعباس مرادزاده

...

رتبه: 4

تراز: 6492

نمایندگی: تهران

نوید کریمیان

...

رتبه: 5

تراز: 6418

نمایندگی: امیدیه

آتوسا مظلومی برم سبز

...

رتبه: 6

تراز: 6405

نمایندگی: تهران

امیرحسین دولت یاری

...

رتبه: 7

تراز: 6363

نمایندگی: محمودآباد جدید

یگانه ابراهیمی

...

رتبه: 8

تراز: 6359

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 7020

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 6902

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 3

تراز: 6758

نمایندگی: تهران

آرتین سپهر

...

رتبه: 4

تراز: 6735

نمایندگی: خرم آباد

امیرعباس مرادزاده

...

رتبه: 5

تراز: 6697

نمایندگی: امیدیه

آتوسا مظلومی برم سبز

...

رتبه: 6

تراز: 6685

نمایندگی: تهران

فاطمه زهرا فاضل

...

رتبه: 7

تراز: 6440

نمایندگی: محمودآباد جدید

یگانه ابراهیمی

...

رتبه: 8

تراز: 6427

نمایندگی: نیشابور

صدرا بیاتی

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8081

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 2

تراز: 7929

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 7818

نمایندگی: اردبیل

بردیا سعیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7639

نمایندگی: خرم آباد

امیرعباس مرادزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7472

نمایندگی: امیدیه

آتوسا مظلومی برم سبز

...

رتبه: 6

تراز: 7274

نمایندگی: اردبیل

فرهان رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 7159

نمایندگی: عنبرآباد

سیلوانا پاسند

...

رتبه: 8

تراز: 6930

نمایندگی: محمودآباد جدید

یگانه ابراهیمی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 6271

نمایندگی: اردبیل

بردیا سعیدی

...

رتبه: 2

تراز: 6156

نمایندگی: تهران

مهدیه ملائی پور

...

رتبه: 3

تراز: 6127

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 4

تراز: 6100

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 5

تراز: 6077

نمایندگی: اردبیل

اشکان کرامتی فر

...

رتبه: 6

تراز: 5961

نمایندگی: عنبرآباد

سیلوانا پاسند

...

رتبه: 7

تراز: 5940

نمایندگی: محمودآباد جدید

یگانه ابراهیمی

...

رتبه: 8

تراز: 5903

نمایندگی: امیدیه

آتوسا مظلومی برم سبز

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 6663

نمایندگی: خرم آباد

امیرعباس مرادزاده

...

رتبه: 2

تراز: 6464

نمایندگی: تهران

امینه‌زهرا چوبلی

...

رتبه: 3

تراز: 6426

نمایندگی: مراغه

مهنا حامدی

...

رتبه: 4

تراز: 6380

نمایندگی: اردبیل

فرهان رحیمی

...

رتبه: 5

تراز: 6282

نمایندگی: تهران

پرنیان وحدتی

...

رتبه: 6

تراز: 6250

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 7

تراز: 6204

نمایندگی: بوشهر

امیرمحمد غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 6120

نمایندگی: محمودآباد جدید

یگانه ابراهیمی