نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 7961

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 2

تراز: 7667

نمایندگی: اردبیل

ملیکا هدایتی

...

رتبه: 3

تراز: 7430

نمایندگی: نیشابور

حمیدرضا عارفخانی

...

رتبه: 4

تراز: 7160

نمایندگی: نیشابور

سجاد رادمرد

...

رتبه: 5

تراز: 7152

نمایندگی: بابل جدید

امیرعباس رسولی

...

رتبه: 6

تراز: 7117

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 7

تراز: 7029

نمایندگی: بناب

آیلین داداش پور

...

رتبه: 8

تراز: 6984

نمایندگی: تالش

سید صلاح الدین حیدرزاده

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 7394

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

علی مهدوی

...

رتبه: 2

تراز: 6983

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

نیلیا سادات جلالی

...

رتبه: 3

تراز: 6963

نمایندگی: تهران

امیررضا محمودی

...

رتبه: 4

تراز: 6871

نمایندگی: نیشابور

سارا سنگونی

...

رتبه: 5

تراز: 6862

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ارشیا تیموری

...

رتبه: 6

تراز: 6813

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 7

تراز: 6783

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 8

تراز: 6749

نمایندگی: نیشابور

ارغوان فلاح

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8199

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 2

تراز: 6701

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ارشیا تیموری

...

رتبه: 3

تراز: 6538

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 4

تراز: 6499

نمایندگی: تهران

امیررضا محمودی

...

رتبه: 5

تراز: 6460

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 6

تراز: 6401

نمایندگی: بناب

آیتن زینال زاده

...

رتبه: 7

تراز: 6393

نمایندگی: نیشابور

سجاد رادمرد

...

رتبه: 8

تراز: 6361

نمایندگی: بناب

حسین درخشان مهر

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 7464

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 2

تراز: 7299

نمایندگی: اردبیل

نیلدا رسول زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7256

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 4

تراز: 7239

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

مشکات ترابی

...

رتبه: 5

تراز: 7219

نمایندگی: بافت

امیرفاضل محسنی تکلو

...

رتبه: 6

تراز: 7135

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 7

تراز: 7106

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ارشیا تیموری

...

رتبه: 8

تراز: 6998

نمایندگی: نیشابور

امیرحسین دهنوی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 8203

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 2

تراز: 7672

نمایندگی: تالش

ثامن ستاره شمار

...

رتبه: 3

تراز: 7541

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

امیرعلی صادقی

...

رتبه: 4

تراز: 7521

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

علی مهدوی

...

رتبه: 5

تراز: 7202

نمایندگی: خرم آباد

حسن صدوقی

...

رتبه: 6

تراز: 7050

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 7

تراز: 7010

نمایندگی: اردبیل

نیلدا رسول زاده

...

رتبه: 8

تراز: 6872

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 8175

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 2

تراز: 7057

نمایندگی: شادگان

ایدا اسمی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 6957

نمایندگی: خرم آباد

حسن صدوقی

...

رتبه: 4

تراز: 6742

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ارشیا تیموری

...

رتبه: 5

تراز: 6728

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

مشکات ترابی

...

رتبه: 6

تراز: 6628

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 7

تراز: 6568

نمایندگی: ملکان

طاها خدامحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 6508

نمایندگی: تهران

پارک پلین

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 8419

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 2

تراز: 7698

نمایندگی: تهران

یاسمن امانیان

...

رتبه: 3

تراز: 7336

نمایندگی: فسا

کیانا رضائیان کوچی

...

رتبه: 4

تراز: 7301

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

علی مهدوی

...

رتبه: 5

تراز: 6979

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 6

تراز: 6809

نمایندگی: قوچان

فاطمه جوشن

...

رتبه: 7

تراز: 6798

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

امیرعلی صادقی

...

رتبه: 8

تراز: 6697

نمایندگی: تهران

امیررضا محمودی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8505

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 2

تراز: 7648

نمایندگی: روانسر

آژوان خرمی

...

رتبه: 3

تراز: 7421

نمایندگی: تالش

ثامن ستاره شمار

...

رتبه: 4

تراز: 7245

نمایندگی: فسا

کیانا رضائیان کوچی

...

رتبه: 5

تراز: 6973

نمایندگی: بابل جدید

امیرعباس رسولی

...

رتبه: 6

تراز: 6957

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 7

تراز: 6907

نمایندگی: بناب

آیتن زینال زاده

...

رتبه: 8

تراز: 6803

نمایندگی: شاهین شهر هزار و چهارصد

طاها ابدالی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7658

نمایندگی: تالش

ثامن ستاره شمار

...

رتبه: 2

تراز: 7541

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 3

تراز: 7511

نمایندگی: جوانرود

آتیلا افشار

...

رتبه: 4

تراز: 7449

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

...

رتبه: 5

تراز: 7419

نمایندگی: شهرری

هستی نرگسی

...

رتبه: 6

تراز: 6966

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 7

تراز: 6940

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

امیرمحمد نوروزی

...

رتبه: 8

تراز: 6937

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

فاطیما روشنی

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 8104

نمایندگی: شادگان

لنا رستمی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7658

نمایندگی: تالش

ثامن ستاره شمار

...

رتبه: 3

تراز: 7540

نمایندگی: شادگان

اسرا حزباوی

...

رتبه: 4

تراز: 7312

نمایندگی: شادگان

غزل نینوایی

...

رتبه: 5

تراز: 7267

نمایندگی: قم

ریحانه شریفی

...

رتبه: 6

تراز: 7237

نمایندگی: گمیشان

حنیف کر

...

رتبه: 7

تراز: 7023

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 8

تراز: 6987

نمایندگی: بندرعباس

نجمه کیهانی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 7972

نمایندگی: تالش

ثامن ستاره شمار

...

رتبه: 2

تراز: 7858

نمایندگی: تهران

ثامن ستاره شمار خطبه

...

رتبه: 3

تراز: 7638

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 4

تراز: 7489

نمایندگی: قم

ریحانه شریفی

...

رتبه: 5

تراز: 7192

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

امیرمحمد نوروزی

...

رتبه: 6

تراز: 7175

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 7

تراز: 7157

نمایندگی: تالش

سید صلاح الدین حیدرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7092

نمایندگی: خرم آباد

ارشیا نیازی فر

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 7479

نمایندگی: شاهین شهر هزار و چهارصد

طاها ابدالی

...

رتبه: 2

تراز: 7385

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 3

تراز: 7355

نمایندگی: تهران

ثنا تسلیمی

...

رتبه: 4

تراز: 6989

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6977

نمایندگی: نیشابور

سجاد رادمرد

...

رتبه: 6

تراز: 6913

نمایندگی: نیشابور

سیدبهاره موحدی فر

...

رتبه: 7

تراز: 6883

نمایندگی: نیشابور

محمد بلبلی

...

رتبه: 8

تراز: 6735

نمایندگی: قم

ریحانه شریفی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7529

نمایندگی: تهران

ثنا تسلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 7109

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 3

تراز: 7104

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 4

تراز: 6765

نمایندگی: تهران

امیرحسین فانوس

...

رتبه: 5

تراز: 6282

نمایندگی: قوچان

فاطمه جوشن

...

رتبه: 6

تراز: 6190

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 7

تراز: 6079

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 8

تراز: 5978

نمایندگی: فردوس

روژان غلامرضا نژاد

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 7062

نمایندگی: تهران

روژینا رضایی راد

...

رتبه: 2

تراز: 7012

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 3

تراز: 6917

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 4

تراز: 6215

نمایندگی: امیدیه

سیاوش بابلی بهمئی

...

رتبه: 5

تراز: 6211

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 6

تراز: 6164

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 7

تراز: 5788

نمایندگی: ملکان

طاها خدامحمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5623

نمایندگی: بناب

آیتن زینال زاده

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7357

نمایندگی: تهران

مهرسا صفری

...

رتبه: 2

تراز: 7281

نمایندگی: تهران

کیارش کوشکی

...

رتبه: 3

تراز: 6324

نمایندگی: تهران

محیا مظلوم

...

رتبه: 4

تراز: 6117

نمایندگی: تهران

مهسا جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6107

نمایندگی: بناب

آیتن زینال زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5856

نمایندگی: قزوین

فاطمه شمسینی

...

رتبه: 7

تراز: 5789

نمایندگی: قزوین

پرنیان میرخوند چگینی

...

رتبه: 8

تراز: 5690

نمایندگی: ملکان

طاها خدامحمدی

-->