نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 8082

نمایندگی: شهرکرد

مریم براتیان

...

رتبه: 1

تراز: 8082

نمایندگی: شهرکرد

آنیتا عالی پور

...

رتبه: 3

تراز: 7654

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 4

تراز: 7538

نمایندگی: شیروان

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7504

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 6

تراز: 7499

نمایندگی: بناب

حسین ضیایی

...

رتبه: 7

تراز: 7454

نمایندگی: خرم آباد

نرجس محمدی نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 7290

نمایندگی: خرم آباد

علی مقامی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 7545

نمایندگی: اردبیل

طاها ایمانی

...

رتبه: 2

تراز: 7473

نمایندگی: خرم آباد

نرجس محمدی نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 7447

نمایندگی: اردبیل

امیرمحمد فکری

...

رتبه: 4

تراز: 7276

نمایندگی: تهران

امیتیس منصور

...

رتبه: 5

تراز: 7231

نمایندگی: زاهدان

ریحانه شهرکی

...

رتبه: 6

تراز: 7052

نمایندگی: اردبیل

ایلیا جاوید

...

رتبه: 7

تراز: 6954

نمایندگی: خرم آباد

علی مقامی

...

رتبه: 8

تراز: 6940

نمایندگی: اردبیل

پرهام آزاد

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 7897

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7770

نمایندگی: اردبیل

امیرمحمد فکری

...

رتبه: 3

تراز: 7421

نمایندگی: اردبیل

طاها ایمانی

...

رتبه: 4

تراز: 7386

نمایندگی: اردبیل

ایلیا جاوید

...

رتبه: 5

تراز: 7382

نمایندگی: تهران

امیتیس منصور

...

رتبه: 6

تراز: 7353

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 7319

نمایندگی: اردبیل

برسام رحیمی

...

رتبه: 8

تراز: 7270

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

آیلی توسلی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 7699

نمایندگی: اردبیل

امیرمحمد فکری

...

رتبه: 2

تراز: 7615

نمایندگی: اردبیل

طاها ایمانی

...

رتبه: 3

تراز: 7589

نمایندگی: خرم آباد

علی مقامی

...

رتبه: 4

تراز: 7378

نمایندگی: اردبیل

پوریا صالحی

...

رتبه: 5

تراز: 7358

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 6

تراز: 7326

نمایندگی: شیروان

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7324

نمایندگی: اهواز

ایلیا بیژه

...

رتبه: 8

تراز: 7237

نمایندگی: تهران

امیتیس منصور

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8163

نمایندگی: اردبیل

طاها ایمانی

...

رتبه: 2

تراز: 7578

نمایندگی: هشترود

علیرضا غفارپور

...

رتبه: 3

تراز: 7577

نمایندگی: شیروان

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 4

تراز: 7547

نمایندگی: تهران

پدرام احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 7469

نمایندگی: اردبیل

رهام اورج زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7452

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 7432

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 8

تراز: 7324

نمایندگی: خرم آباد

علی مقامی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 7558

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

...

رتبه: 2

تراز: 7532

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

فاطمه زهرا رحیمی

...

رتبه: 3

تراز: 7529

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 4

تراز: 7500

نمایندگی: اردبیل

طاها ایمانی

...

رتبه: 5

تراز: 7432

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

ثمین رحیمی

...

رتبه: 6

تراز: 7395

نمایندگی: تهران

پدرام احمدی

...

رتبه: 7

تراز: 7379

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 8

تراز: 7372

نمایندگی: تهران

نیما یاری

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 8018

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7707

نمایندگی: اردبیل

طاها ایمانی

...

رتبه: 3

تراز: 7554

نمایندگی: خرم آباد

ایلناز احمدی نیک

...

رتبه: 4

تراز: 7553

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

فاطمه زهرا رحیمی

...

رتبه: 4

تراز: 7553

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

ثمین رحیمی

...

رتبه: 6

تراز: 7424

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

آیدا نقی آبادی

...

رتبه: 6

تراز: 7424

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

آیناز حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 7424

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

سنا نادریان

...

رتبه: 6

تراز: 7424

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

مبینا سادات موسوی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 7476

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 2

تراز: 7124

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 3

تراز: 7034

نمایندگی: تهران

محمد زارع

...

رتبه: 4

تراز: 7003

نمایندگی: جغتای

هستی جغتایی

...

رتبه: 5

تراز: 6897

نمایندگی: کرج

آرنیکا کم گو

...

رتبه: 6

تراز: 6808

نمایندگی: تهران

امیتیس منصور

...

رتبه: 7

تراز: 6759

نمایندگی: هشترود

علیرضا غفارپور

...

رتبه: 8

تراز: 6685

نمایندگی: گمیشان

امیر محمد مفیدی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 7506

نمایندگی: تهران

امیتیس منصور

...

رتبه: 2

تراز: 7492

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 3

تراز: 7294

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

...

رتبه: 4

تراز: 7288

نمایندگی: محمود آباد چهارصد و یک

یگانه ابراهیمی

...

رتبه: 5

تراز: 7181

نمایندگی: تهران

محمد زارع

...

رتبه: 6

تراز: 7102

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 6999

نمایندگی: تهران

رضا مرادپور

...

رتبه: 8

تراز: 6824

نمایندگی: بندر گناوه

ستایش شیری

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7640

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 2

تراز: 7416

نمایندگی: تهران

پدرام احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7017

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 4

تراز: 6877

نمایندگی: جغتای

هستی جغتایی

...

رتبه: 5

تراز: 6790

نمایندگی: تهران

امیتیس منصور

...

رتبه: 6

تراز: 6758

نمایندگی: تبریز

هادی صارمی

...

رتبه: 7

تراز: 6736

نمایندگی: تهران

ثنا خانی

...

رتبه: 8

تراز: 6711

نمایندگی: بناب

اسرا سعادت

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 7308

نمایندگی: خرم آباد

محیا سپهوند

...

رتبه: 2

تراز: 6537

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 3

تراز: 6527

نمایندگی: جغتای

هستی جغتایی

...

رتبه: 4

تراز: 6431

نمایندگی: خرم آباد

داریو جهان پور

...

رتبه: 5

تراز: 6371

نمایندگی: تهران

سارینا گلاب دره

...

رتبه: 6

تراز: 6292

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 7

تراز: 6215

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 8

تراز: 6068

نمایندگی: تهران

میرایمان شریف زاده

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 7083

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 2

تراز: 6749

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 3

تراز: 5997

نمایندگی: تبریز

هادی صارمی

...

رتبه: 4

تراز: 5947

نمایندگی: بناب

اسرا سعادت

...

رتبه: 5

تراز: 5926

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5814

نمایندگی: تهران

رزاگل رسول نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 5692

نمایندگی: خرم آباد

محیا سپهوند

...

رتبه: 8

تراز: 5679

نمایندگی: تهران

رقیه علیپور

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 6685

نمایندگی: جغتای

هستی جغتایی

...

رتبه: 2

تراز: 6620

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 3

تراز: 6218

نمایندگی: تهران

مرتضی علی وحیدی

...

رتبه: 4

تراز: 6189

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 6045

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 6

تراز: 6030

نمایندگی: تهران

میرایمان شریف زاده

...

رتبه: 7

تراز: 5865

نمایندگی: تهران

ناشناس ناشناس

...

رتبه: 8

تراز: 5786

نمایندگی: خرم آباد

داریو جهان پور

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7057

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 2

تراز: 6744

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 3

تراز: 6547

نمایندگی: تهران

محمد دیوسالار

...

رتبه: 4

تراز: 5962

نمایندگی: تهران

رقیه علیپور

...

رتبه: 5

تراز: 5891

نمایندگی: خرم آباد

داریو جهان پور

...

رتبه: 6

تراز: 5816

نمایندگی: نیشابور

نگار نوروزیان

...

رتبه: 7

تراز: 5788

نمایندگی: بناب

محمد بدعتی

...

رتبه: 8

تراز: 5688

نمایندگی: تهران

میرایمان شریف زاده

-->