نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7648

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 2

تراز: 7612

نمایندگی: تهران

محمدمهدی جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 6851

نمایندگی: خرم آباد

پارسا حسنوند

...

رتبه: 4

تراز: 6720

نمایندگی: نیشابور

حسین نویدمهر

...

رتبه: 5

تراز: 6714

نمایندگی: تهران

هستی اکبری

...

رتبه: 6

تراز: 6398

نمایندگی: قوچان

بیتا فخرابادی

...

رتبه: 7

تراز: 6391

نمایندگی: قم

امیرعلی اصولی

...

رتبه: 8

تراز: 6347

نمایندگی: اهواز

محمد حیدری

-->