نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8354

نمایندگی: یزد

کیاشا نگارش

...

رتبه: 2

تراز: 8273

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 8153

نمایندگی: یزد

محمدبهنام اتحادی یزدی

...

رتبه: 4

تراز: 7912

نمایندگی: میانه

آنیتا نورزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7866

نمایندگی: بجنورد

ترنم رمضانی

...

رتبه: 6

تراز: 7762

نمایندگی: یزد

محیا السادات باغیان

...

رتبه: 7

تراز: 7720

نمایندگی: بیرجند

کیانا اسلامی

...

رتبه: 8

تراز: 7710

نمایندگی: اردبیل

امیرحسین یعقوب پور

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8342

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8174

نمایندگی: یزد

کیاشا نگارش

...

رتبه: 3

تراز: 7624

نمایندگی: بجنورد

ترنم رمضانی

...

رتبه: 4

تراز: 7621

نمایندگی: بندرترکمن

محمد فا ئز داودی

...

رتبه: 5

تراز: 7603

نمایندگی: یزد

مهرسا همتی

...

رتبه: 6

تراز: 7436

نمایندگی: یزد

امیر صدرا صفار

...

رتبه: 7

تراز: 7417

نمایندگی: یزد

محمدبهنام اتحادی یزدی

...

رتبه: 8

تراز: 7243

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8674

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8127

نمایندگی: یزد

مهرسا همتی

...

رتبه: 3

تراز: 8046

نمایندگی: یزد

کیاشا نگارش

...

رتبه: 4

تراز: 8013

نمایندگی: بیرجند

کیانا اسلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7867

نمایندگی: یزد

علی اخوان تفتی

...

رتبه: 6

تراز: 7821

نمایندگی: بم

شیوا دخت اماندادی

...

رتبه: 7

تراز: 7687

نمایندگی: یزد

ساناز غلامزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7645

نمایندگی: یزد

محمدبهنام اتحادی یزدی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8124

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 7927

نمایندگی: ماکو

امیرمحمد مهرآلی

...

رتبه: 3

تراز: 7923

نمایندگی: چالوس

دینا خزائی

...

رتبه: 4

تراز: 7710

نمایندگی: بیرجند

کیانا اسلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7443

نمایندگی: یزد

کیاشا نگارش

...

رتبه: 6

تراز: 7412

نمایندگی: یزد

مهرسا همتی

...

رتبه: 7

تراز: 7393

نمایندگی: شهرکرد

آناهیتا رئیسی

...

رتبه: 8

تراز: 7168

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 7856

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 7417

نمایندگی: چالوس

دینا خزائی

...

رتبه: 3

تراز: 7033

نمایندگی: میانه

آرسام تقی پور

...

رتبه: 4

تراز: 7002

نمایندگی: بافت

مصلح شهابی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 6946

نمایندگی: یزد

مهرسا همتی

...

رتبه: 6

تراز: 6924

نمایندگی: بروجن

حدیث آقابابائی

...

رتبه: 7

تراز: 6893

نمایندگی: اهواز

ثنا خاکساری نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 6866

نمایندگی: بهشهر

نازنین کوثر فلاحتگر

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 7851

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 7713

نمایندگی: چالوس

دینا خزائی

...

رتبه: 3

تراز: 7279

نمایندگی: قوچان

محمدامین مهدیان

...

رتبه: 4

تراز: 7050

نمایندگی: خرم آباد

فاطمه یوسفوند

...

رتبه: 5

تراز: 7048

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی

...

رتبه: 6

تراز: 7008

نمایندگی: بروجن

مطهره کریمی فرادنبه

...

رتبه: 7

تراز: 6967

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سپیده محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 6943

نمایندگی: شهرکرد

آناهیتا رئیسی

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 7916

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 7461

نمایندگی: شهرکرد

آناهیتا رئیسی

...

رتبه: 3

تراز: 7356

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی

...

رتبه: 4

تراز: 7178

نمایندگی: ساوه

کوثر شجاعی

...

رتبه: 5

تراز: 7102

نمایندگی: یزد

رسول سیاح

...

رتبه: 6

تراز: 7069

نمایندگی: ساوه

پرهام مجیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7004

نمایندگی: یزد

ماهان انتظاری

...

رتبه: 8

تراز: 6925

نمایندگی: ساوه

غزل قرایلو

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 7984

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 7685

نمایندگی: ساوه

پرهام مجیدی

...

رتبه: 3

تراز: 7432

نمایندگی: یزد

رضا سیاح

...

رتبه: 4

تراز: 7356

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی

...

رتبه: 5

تراز: 7327

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیوشا فیضی

...

رتبه: 6

تراز: 7299

نمایندگی: شازند

آرش رفیعی

...

رتبه: 7

تراز: 7254

نمایندگی: خرم آباد

آراد ولی پور

...

رتبه: 8

تراز: 7208

نمایندگی: یزد

رسول سیاح

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 7344

نمایندگی: ابرکوه

علی شیروانی

...

رتبه: 2

تراز: 7268

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7062

نمایندگی: ساوه

پرهام مجیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7053

نمایندگی: شهرکرد

آناهیتا رئیسی

...

رتبه: 5

تراز: 6977

نمایندگی: شهرکرد

مشکات ساعدی

...

رتبه: 6

تراز: 6709

نمایندگی: یزد

رضا سیاح

...

رتبه: 7

تراز: 6635

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی

...

رتبه: 8

تراز: 6628

نمایندگی: یزد

رسول سیاح

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 7960

نمایندگی: ابرکوه

سید سپهر عظیمی

...

رتبه: 2

تراز: 7822

نمایندگی: زنجان

رهام محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7408

نمایندگی: نیشابور

مریم رحمانی

...

رتبه: 4

تراز: 6943

نمایندگی: ساوه

محمد صالح حسن خانی

...

رتبه: 5

تراز: 6899

نمایندگی: یزد

رضا سیاح

...

رتبه: 6

تراز: 6787

نمایندگی: تهران

محمدمهدی بیدارلورد

...

رتبه: 7

تراز: 6784

نمایندگی: ساوه

کیمیا بلوچی

...

رتبه: 8

تراز: 6733

نمایندگی: تهران

محمدحسین دارینی