نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8544

نمایندگی: تهران

یزدان جون

...

رتبه: 2

تراز: 7826

نمایندگی: قائن

صهبا بیگی

...

رتبه: 3

تراز: 7550

نمایندگی: فارسان

یلدا فاضلی

...

رتبه: 4

تراز: 7188

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

...

رتبه: 5

تراز: 7156

نمایندگی: قائن

کیمیا معاضدی

...

رتبه: 6

تراز: 7064

نمایندگی: زابل

یزدان جلال زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7041

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مهدی ملکی جلیلیان

...

رتبه: 8

تراز: 7024

نمایندگی: قائن

زینب عالمی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 7770

نمایندگی: یزد

محمدیاسین ترابی

...

رتبه: 2

تراز: 7732

نمایندگی: یزد

سهیل جلیلی

...

رتبه: 3

تراز: 7627

نمایندگی: سرپل ذهاب

محمد معین تراشکار

...

رتبه: 4

تراز: 7612

نمایندگی: یزد

سپنتا مال گنجی

...

رتبه: 5

تراز: 7511

نمایندگی: یزد

امیرعباس افشارپور

...

رتبه: 6

تراز: 7372

نمایندگی: یزد

سیدعلیرضا بسیطی

...

رتبه: 7

تراز: 7338

نمایندگی: یزد

رضا دهقانی تفتی

...

رتبه: 8

تراز: 7291

نمایندگی: زابل

یزدان جلال زاده

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 7662

نمایندگی: قائن

صهبا بیگی

...

رتبه: 2

تراز: 7538

نمایندگی: سنندج

سیده روژان احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7239

نمایندگی: فارسان

یلدا فاضلی

...

رتبه: 4

تراز: 7165

نمایندگی: یزد

سحر طاهرنژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7155

نمایندگی: سنندج

ارنیکا حبیبی

...

رتبه: 6

تراز: 7149

نمایندگی: یزد

فاطمه سالاری

...

رتبه: 7

تراز: 7074

نمایندگی: قائن

درسا رزمی

...

رتبه: 8

تراز: 6944

نمایندگی: یزد

فاطمه مهدی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8198

نمایندگی: یزد

محمدحسین توکلی فرد

...

رتبه: 2

تراز: 7885

نمایندگی: یزد

صدرا هادیان

...

رتبه: 3

تراز: 7870

نمایندگی: یزد

سپنتا مال گنجی

...

رتبه: 4

تراز: 7709

نمایندگی: یزد

امیرعباس افشارپور

...

رتبه: 5

تراز: 7651

نمایندگی: یزد

نازنین رهرا مباشر

...

رتبه: 6

تراز: 7372

نمایندگی: یزد

امیررضا برومند

...

رتبه: 7

تراز: 7272

نمایندگی: یزد

محمدحسین صادقیان

...

رتبه: 8

تراز: 7267

نمایندگی: یزد

محمدیاسین قانع عزآبادی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 8206

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مریم غلامی پور

...

رتبه: 2

تراز: 8194

نمایندگی: هرسین

پرنیا احمدوند

...

رتبه: 3

تراز: 8043

نمایندگی: قائن

صهبا بیگی

...

رتبه: 4

تراز: 7463

نمایندگی: قائن

زینب عالمی

...

رتبه: 5

تراز: 7208

نمایندگی: زابل

یزدان جلال زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7157

نمایندگی: رشت

امیرعلی مسرورچهر

...

رتبه: 7

تراز: 7051

نمایندگی: قائن

فاطمه زهرا داوری

...

رتبه: 8

تراز: 6960

نمایندگی: تهران

سپهر آروند

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 7772

نمایندگی: بجستان

فاطمه غلام پور

...

رتبه: 2

تراز: 7423

نمایندگی: یزد

سپنتا مال گنجی

...

رتبه: 3

تراز: 7384

نمایندگی: یزد

سیدعلیرضا بسیطی

...

رتبه: 4

تراز: 7264

نمایندگی: یزد

سهیل جلیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7219

نمایندگی: یزد

حامد جعفری

...

رتبه: 6

تراز: 7196

نمایندگی: یزد

محمدمهبد جناب زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7137

نمایندگی: یزد

صدرا هادیان

...

رتبه: 8

تراز: 7021

نمایندگی: یزد

آریا ذبیحی

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 9524

نمایندگی: نیشابور

ریحانه عابدی

...

رتبه: 2

تراز: 8148

نمایندگی: هرسین

پرنیا احمدوند

...

رتبه: 3

تراز: 7628

نمایندگی: نیشابور

آرین وثوق

...

رتبه: 4

تراز: 7284

نمایندگی: اصفهان

محمدامین اشراقی

...

رتبه: 5

تراز: 6698

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد خدایی

...

رتبه: 6

تراز: 6666

نمایندگی: تهران

محمدصالح لونی

...

رتبه: 7

تراز: 6652

نمایندگی: بوشهر

علیرضا خواجه ای

...

رتبه: 8

تراز: 6631

نمایندگی: نیشابور

تینا محمدی

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 7824

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد خدایی

...

رتبه: 2

تراز: 7700

نمایندگی: تهران

علی رستگار

...

رتبه: 3

تراز: 7422

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرعباس ناصری

...

رتبه: 4

تراز: 7252

نمایندگی: تهران

ترانه مصدق

...

رتبه: 5

تراز: 7217

نمایندگی: نیشابور

ریحانه عابدی

...

رتبه: 6

تراز: 7148

نمایندگی: اصفهان

محمدامین اشراقی

...

رتبه: 7

تراز: 6858

نمایندگی: آبدانان

فرهاد رضایی طاویرانی

...

رتبه: 8

تراز: 6739

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آتوسا احمدی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 8071

نمایندگی: نیشابور

ریحانه عابدی

...

رتبه: 2

تراز: 7477

نمایندگی: هرسین

پرنیا احمدوند

...

رتبه: 3

تراز: 6650

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد خدایی

...

رتبه: 4

تراز: 6643

نمایندگی: تهران

ترانه مصدق

...

رتبه: 5

تراز: 6610

نمایندگی: تهران

محمدصالح لونی

...

رتبه: 6

تراز: 6443

نمایندگی: ساوه

فرنیا خدادادی

...

رتبه: 7

تراز: 6358

نمایندگی: تهران

علی رستگار

...

رتبه: 8

تراز: 6119

نمایندگی: تهران

هستی خداوردی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8037

نمایندگی: هرسین

پرنیا احمدوند

...

رتبه: 2

تراز: 7255

نمایندگی: تهران

پارسا اسدزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7213

نمایندگی: تهران

ترانه مصدق

...

رتبه: 4

تراز: 7103

نمایندگی: تهران

ریحانه اسماعیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7043

نمایندگی: تهران

محمدصالح لونی

...

رتبه: 6

تراز: 6817

نمایندگی: تهران

هستی خداوردی

...

رتبه: 7

تراز: 6712

نمایندگی: سرپل ذهاب

محمد معین تراشکار

...

رتبه: 8

تراز: 6705

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد خدایی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 7324

نمایندگی: هرسین

پرنیا احمدوند

...

رتبه: 2

تراز: 6828

نمایندگی: تهران

راحیل محمدپور

...

رتبه: 3

تراز: 6575

نمایندگی: تهران

محمدصالح لونی

...

رتبه: 4

تراز: 6407

نمایندگی: بهبهان

ملیکا زرین

...

رتبه: 5

تراز: 6203

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد خدایی

...

رتبه: 6

تراز: 6131

نمایندگی: ساوه

محمد طاها بیاتی

...

رتبه: 7

تراز: 6008

نمایندگی: ساوه

فرنیا خدادادی

...

رتبه: 8

تراز: 5953

نمایندگی: تهران

ترانه مصدق

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 6918

نمایندگی: تهران

راحیل محمدپور

...

رتبه: 2

تراز: 6678

نمایندگی: تهران

محمدصالح لونی

...

رتبه: 3

تراز: 6532

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد خدایی

...

رتبه: 4

تراز: 6058

نمایندگی: بردسکن

امیررضا رمضان پور

...

رتبه: 5

تراز: 5994

نمایندگی: ساوه

فرنیا خدادادی

...

رتبه: 6

تراز: 5833

نمایندگی: تهران

مهرشاد دربانی

...

رتبه: 7

تراز: 5730

نمایندگی: تهران

حانیه بنایی

...

رتبه: 8

تراز: 5715

نمایندگی: آبدانان

فرهاد رضایی طاویرانی