نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/02/22

...

رتبه: 1

تراز: 8576

نمایندگی: سراوان

ابراهیم رحمانی

...

رتبه: 2

تراز: 7597

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیوشا فیضی

...

رتبه: 3

تراز: 7440

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 4

تراز: 7337

نمایندگی: بم

آیناز خدابخش زاده

...

رتبه: 5

تراز: 7031

نمایندگی: سراوان

امیر حسین جمالزهی

...

رتبه: 6

تراز: 7006

نمایندگی: میانه

امیر حسین قاسمی

...

رتبه: 7

تراز: 6818

نمایندگی: فسا

حدیث تودجی

...

رتبه: 8

تراز: 6724

نمایندگی: نظرآباد

محمدپارسا پورخلیلی

تاریخ آزمون : 02/02/15

...

رتبه: 1

تراز: 8018

نمایندگی: سراوان

ابراهیم رحمانی

...

رتبه: 2

تراز: 7298

نمایندگی: سراوان

سمیرا خاشی ناصری

...

رتبه: 3

تراز: 7223

نمایندگی: سراوان

نیایش داشاد

...

رتبه: 4

تراز: 7042

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 5

تراز: 6988

نمایندگی: بم

کوثر رنجبر

...

رتبه: 6

تراز: 6805

نمایندگی: یزد

ریحانه السادات میرحسینی

...

رتبه: 7

تراز: 6793

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 8

تراز: 6752

نمایندگی: بانه

سولان رسول پور

تاریخ آزمون : 02/01/18

...

رتبه: 1

تراز: 9072

نمایندگی: قروه

امیرحسین مخدومی

...

رتبه: 2

تراز: 7756

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 3

تراز: 7497

نمایندگی: سراوان

سمیرا خاشی ناصری

...

رتبه: 4

تراز: 7192

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 5

تراز: 7180

نمایندگی: تهران

رضا کریمی

...

رتبه: 6

تراز: 6854

نمایندگی: آستارا

ثمین کرم زادگان

...

رتبه: 7

تراز: 6652

نمایندگی: یزد

فاطمه میرحسینی

...

رتبه: 8

تراز: 6630

نمایندگی: یزد

ریحانه عباسی بوئی آباد

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 7794

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیوشا فیضی

...

رتبه: 2

تراز: 7590

نمایندگی: شهرکرد

اهورا محمودیان درویشانی

...

رتبه: 3

تراز: 7365

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 4

تراز: 7101

نمایندگی: تهران

امیر حسین مداح مولا مداح مولا

...

رتبه: 5

تراز: 7065

نمایندگی: بم

آیناز خدابخش زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6925

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرمحمد بالایی

...

رتبه: 7

تراز: 6878

نمایندگی: عجب شیر

فاطمه عباسیان آذر

...

رتبه: 8

تراز: 6832

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 7713

نمایندگی: سراب

متین رضایی

...

رتبه: 2

تراز: 6962

نمایندگی: سراوان

امیرعباس ذوالفقازی

...

رتبه: 3

تراز: 6953

نمایندگی: یزد

ریحانه السادات میرحسینی

...

رتبه: 4

تراز: 6937

نمایندگی: عجب شیر

فاطمه عباسیان آذر

...

رتبه: 5

تراز: 6736

نمایندگی: بم

آیناز خدابخش زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6730

نمایندگی: بندر ماهشهر

هلیا عبادی

...

رتبه: 7

تراز: 6669

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 6631

نمایندگی: بابل جدید

محمدحسین عباسپور

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 8758

نمایندگی: سیب و سوران

احمد پیرزهی کهن ملا

...

رتبه: 2

تراز: 8250

نمایندگی: سیب و سوران

محمد ملازهی کهن ملک

...

رتبه: 3

تراز: 7306

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیوشا فیضی

...

رتبه: 4

تراز: 7142

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 5

تراز: 7023

نمایندگی: سراب

پوریا ازادمهر

...

رتبه: 6

تراز: 6963

نمایندگی: تهران

رضا کریمی

...

رتبه: 7

تراز: 6835

نمایندگی: بندر ماهشهر

هلیا عبادی

...

رتبه: 8

تراز: 6497

نمایندگی: بناب

مبین کشاورزی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 7247

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 2

تراز: 7159

نمایندگی: بندر ماهشهر

هلیا عبادی

...

رتبه: 3

تراز: 7147

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7029

نمایندگی: مشهد

هلیا اسماعیل پور

...

رتبه: 5

تراز: 7001

نمایندگی: سراوان

امیرعباس ذوالفقازی

...

رتبه: 6

تراز: 6935

نمایندگی: شیروان

جواد نادری بوانلو

...

رتبه: 7

تراز: 6717

نمایندگی: سراوان

هادی حسن زهی

...

رتبه: 8

تراز: 6692

نمایندگی: سراوان

امیر حسین جمالزهی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 7949

نمایندگی: مشهد

هلیا اسماعیل پور

...

رتبه: 2

تراز: 7510

نمایندگی: سراوان

امیر حسین جمالزهی

...

رتبه: 3

تراز: 7366

نمایندگی: بم

آیناز خدابخش زاده

...

رتبه: 4

تراز: 7061

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 6981

نمایندگی: بندر ماهشهر

هلیا عبادی

...

رتبه: 6

تراز: 6932

نمایندگی: فارسان

ستایش محمودی

...

رتبه: 7

تراز: 6800

نمایندگی: تهران

امیرعلی بوالحسنی

...

رتبه: 8

تراز: 6798

نمایندگی: ساری

ملینا رنجور

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 7846

نمایندگی: بندرترکمن

محمد فا ئز داودی

...

رتبه: 2

تراز: 7650

نمایندگی: تهران

رضا کریمی

...

رتبه: 3

تراز: 7613

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیوشا فیضی

...

رتبه: 4

تراز: 7578

نمایندگی: مشهد

هلیا اسماعیل پور

...

رتبه: 5

تراز: 7426

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هلیا اسماعیلی مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 7365

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 7

تراز: 7282

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

...

رتبه: 8

تراز: 7239

نمایندگی: سراوان

امیرعباس ذوالفقازی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 7910

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 2

تراز: 7533

نمایندگی: بندرترکمن

محمد فا ئز داودی

...

رتبه: 3

تراز: 7456

نمایندگی: مشهد

هلیا اسماعیل پور

...

رتبه: 4

تراز: 7147

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 5

تراز: 7087

نمایندگی: زابل

هلنا راشکی

...

رتبه: 6

تراز: 7065

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 6924

نمایندگی: فارسان

ستایش محمودی

...

رتبه: 8

تراز: 6873

نمایندگی: تهران

رضا کریمی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 8315

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 2

تراز: 7228

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 7216

نمایندگی: بم

آیناز خدابخش زاده

...

رتبه: 4

تراز: 7010

نمایندگی: فارسان

ستایش محمودی

...

رتبه: 5

تراز: 6970

نمایندگی: تهران

رضا کریمی

...

رتبه: 6

تراز: 6912

نمایندگی: بانه

کسرا کریمیان

...

رتبه: 6

تراز: 6912

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 8

تراز: 6904

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 7726

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

...

رتبه: 2

تراز: 7394

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 3

تراز: 7187

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 4

تراز: 6847

نمایندگی: مشهد

هلیا اسماعیل پور

...

رتبه: 5

تراز: 6833

نمایندگی: بجنورد

امیرحسام بادلی

...

رتبه: 6

تراز: 6716

نمایندگی: کاشان

کیارش فضل الهی

...

رتبه: 7

تراز: 6627

نمایندگی: تهران

نیلا فرنیا

...

رتبه: 8

تراز: 6572

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 8033

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 2

تراز: 7757

نمایندگی: سراب

امیرمحمد شاهبازی

...

رتبه: 3

تراز: 7519

نمایندگی: بندرترکمن

محمد فا ئز داودی

...

رتبه: 4

تراز: 7040

نمایندگی: نیشابور

هستی ضمنی رودی

...

رتبه: 5

تراز: 6961

نمایندگی: بانه

کسرا کریمیان

...

رتبه: 6

تراز: 6938

نمایندگی: ملکان

زهرا فرخی

...

رتبه: 7

تراز: 6797

نمایندگی: بانه

ژیار رسولی

...

رتبه: 8

تراز: 6744

نمایندگی: نیشابور

مبینا سادات شمشیرگران

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 9004

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 2

تراز: 7148

نمایندگی: بیرجند

کیانا اسلامی

...

رتبه: 3

تراز: 6905

نمایندگی: تهران

محمد چهارمحالی

...

رتبه: 4

تراز: 6870

نمایندگی: بانه

آرسام مجیدی

...

رتبه: 5

تراز: 6693

نمایندگی: بانه

کسرا کریمیان

...

رتبه: 6

تراز: 6507

نمایندگی: تهران

آتنا جعفرپور

...

رتبه: 7

تراز: 6414

نمایندگی: تهران

امیرعلی حسنجانی

...

رتبه: 8

تراز: 6410

نمایندگی: شهرکرد

امیررضا حیدری سورشجانی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 8315

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 2

تراز: 6420

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیایش احمدیان

...

رتبه: 3

تراز: 5987

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ملیکا مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 5942

نمایندگی: میاندوآب

محنا محمدپور

...

رتبه: 5

تراز: 5910

نمایندگی: گچساران

روژان شمشیری

...

رتبه: 6

تراز: 5866

نمایندگی: شهرکرد

امیررضا حیدری سورشجانی

...

رتبه: 7

تراز: 5794

نمایندگی: ماکو

کیان اسماعیل زاده

...

رتبه: 8

تراز: 5761

نمایندگی: تهران

فرناز محمود

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7159

نمایندگی: شهرری

فرناز وطن دوست

...

رتبه: 2

تراز: 6891

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 3

تراز: 6271

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ملیکا مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 6222

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 5

تراز: 6027

نمایندگی: شهرکرد

امیررضا حیدری سورشجانی

...

رتبه: 6

تراز: 5850

نمایندگی: گچساران

روژان شمشیری

...

رتبه: 7

تراز: 5691

نمایندگی: دزفول پسر

طاها زندی

...

رتبه: 8

تراز: 5657

نمایندگی: مشهد

ایرسا صباحتی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 6572

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 2

تراز: 6390

نمایندگی: مشهد

ایرسا صباحتی

...

رتبه: 3

تراز: 6222

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 4

تراز: 6181

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیایش احمدیان

...

رتبه: 5

تراز: 5887

نمایندگی: ماکو

کیان اسماعیل زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5854

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ملیکا مرادی

...

رتبه: 7

تراز: 5685

نمایندگی: آشخانه

هلنا محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5683

نمایندگی: تهران

فرناز محمود

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7199

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 2

تراز: 6554

نمایندگی: تهران

آترینا شیبی

...

رتبه: 3

تراز: 6243

نمایندگی: ماکو

کیان اسماعیل زاده

...

رتبه: 4

تراز: 6173

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 5

تراز: 6033

نمایندگی: یاسوج

مصطفی قشمی

...

رتبه: 6

تراز: 5673

نمایندگی: تهران

فرناز محمود

...

رتبه: 7

تراز: 5512

نمایندگی: آشخانه

هلنا محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5483

نمایندگی: رودسر

نگار امیری

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 6156

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 2

تراز: 6155

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 3

تراز: 5794

نمایندگی: بردسکن

سینا قمری زارع

...

رتبه: 4

تراز: 5740

نمایندگی: سبزوار

ریحانه کرابی

...

رتبه: 5

تراز: 5542

نمایندگی: بردسکن

محمدپارسا سعیدی

...

رتبه: 6

تراز: 5412

نمایندگی: آشخانه

هلنا محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 5276

نمایندگی: فریدونکنار

ملینا درزیان حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 5273

نمایندگی: گرگان

بردیا سمیعی

-->