نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8647

نمایندگی: نیشابور

مبینا یعقوبی

...

رتبه: 1

تراز: 8647

نمایندگی: آباده

کیارش احمدی دوقزلو

...

رتبه: 3

تراز: 8053

نمایندگی: آباده

متین اسدی قجرلو

...

رتبه: 4

تراز: 7880

نمایندگی: آباده

رادین محمدشاهی

...

رتبه: 5

تراز: 7578

نمایندگی: بناب

محمد مختارزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7375

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 7

تراز: 7360

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

...

رتبه: 8

تراز: 7322

نمایندگی: بروجن

فرگل برجیان بروجنی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8359

نمایندگی: آباده

کیارش احمدی دوقزلو

...

رتبه: 2

تراز: 7990

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 3

تراز: 7515

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 4

تراز: 7263

نمایندگی: نائین

یلدا شریف نائینی

...

رتبه: 5

تراز: 7250

نمایندگی: آباده

رادین محمدشاهی

...

رتبه: 6

تراز: 7018

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

...

رتبه: 7

تراز: 6993

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

...

رتبه: 8

تراز: 6920

نمایندگی: سراوان

عرفان گندم کار

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 8480

نمایندگی: آباده

رادین محمدشاهی

...

رتبه: 2

تراز: 7837

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 3

تراز: 7588

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 4

تراز: 7360

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

...

رتبه: 5

تراز: 7195

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

...

رتبه: 6

تراز: 7156

نمایندگی: ملکان

پوریا سلیمانی

...

رتبه: 7

تراز: 7135

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 8

تراز: 6983

نمایندگی: آباده

متین اسدی قجرلو

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 8019

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 2

تراز: 7661

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 3

تراز: 7629

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

...

رتبه: 4

تراز: 7072

نمایندگی: خرم آباد

امیرمحمد یوسفوند

...

رتبه: 5

تراز: 7021

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

...

رتبه: 6

تراز: 6985

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

...

رتبه: 7

تراز: 6975

نمایندگی: ملکان

پوریا سلیمانی

...

رتبه: 8

تراز: 6834

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

هستی قهرمان نژاد

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 8021

نمایندگی: نطنز رهبری

زینب شاهوردی

...

رتبه: 2

تراز: 7757

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 3

تراز: 7545

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 4

تراز: 7539

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 5

تراز: 7515

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 6

تراز: 7481

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

...

رتبه: 7

تراز: 7176

نمایندگی: گچساران

مبینا کامران

...

رتبه: 8

تراز: 7032

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8439

نمایندگی: زاهدان

هستی شهرکی

...

رتبه: 2

تراز: 8133

نمایندگی: دهدشت

امیر عباس کشاورز

...

رتبه: 3

تراز: 7954

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 4

تراز: 7392

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 5

تراز: 7369

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 6

تراز: 7204

نمایندگی: نیشابور

بردیا شیرخانی

...

رتبه: 7

تراز: 7201

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

...

رتبه: 8

تراز: 7137

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7967

نمایندگی: دهدشت

امیر عباس کشاورز

...

رتبه: 2

تراز: 7554

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 3

تراز: 7528

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 4

تراز: 7284

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

...

رتبه: 5

تراز: 7204

نمایندگی: بندرترکمن

محمد فا ئز داودی

...

رتبه: 6

تراز: 6990

نمایندگی: بروجن

سیده ستایش قوامی

...

رتبه: 7

تراز: 6902

نمایندگی: نیشابور

درسا سادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 6878

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 8460

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 2

تراز: 8166

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 3

تراز: 8070

نمایندگی: خمینی شهر

ماهانا دوستی

...

رتبه: 4

تراز: 7894

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 5

تراز: 7652

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 6

تراز: 7354

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

...

رتبه: 7

تراز: 7333

نمایندگی: نائین

یلدا شریف نائینی

...

رتبه: 8

تراز: 7281

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 8279

نمایندگی: شیراز

زوشا نجفی حقیقی فرد

...

رتبه: 2

تراز: 7544

نمایندگی: کرمانشاه

هستی رستمیان

...

رتبه: 3

تراز: 7230

نمایندگی: بناب

عسل هدایتی

...

رتبه: 4

تراز: 7155

نمایندگی: نظرآباد

محمدپارسا پورخلیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7126

نمایندگی: ملکان

امیررضا حسن زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7110

نمایندگی: بناب

سارینا قوی دل

...

رتبه: 7

تراز: 7029

نمایندگی: خرم آباد

الیسا نیازی

...

رتبه: 8

تراز: 7011

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8485

نمایندگی: تهران

پاشا نبی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8084

نمایندگی: صحنه

سیدزانیار مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 7405

نمایندگی: نظرآباد

محمدپارسا پورخلیلی

...

رتبه: 4

تراز: 7103

نمایندگی: آستارا

میر محمدحسین قریشی

...

رتبه: 5

تراز: 6885

نمایندگی: نیشابور

آنیتا دوست پرست

...

رتبه: 6

تراز: 6782

نمایندگی: نیشابور

فربد بخت

...

رتبه: 7

تراز: 6735

نمایندگی: نیشابور

آنیتا توزنده جانی

...

رتبه: 8

تراز: 6722

نمایندگی: مشهد

ایرسا صباحتی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9356

نمایندگی: شیروان

امیرمحمد ایزانلو

...

رتبه: 2

تراز: 7370

نمایندگی: صحنه

سیدزانیار مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 6895

نمایندگی: نظرآباد

محمدپارسا پورخلیلی

...

رتبه: 4

تراز: 6787

نمایندگی: تهران

پاشا نبی زاده

...

رتبه: 5

تراز: 6634

نمایندگی: نائین

یلدا شریف نائینی

...

رتبه: 6

تراز: 6541

نمایندگی: نیشابور

فربد بخت

...

رتبه: 7

تراز: 6537

نمایندگی: تهران

سینا شاه دوست

...

رتبه: 8

تراز: 6171

نمایندگی: نیشابور

نازنین عبادی پور

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 7855

نمایندگی: تهران

پاشا نبی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7669

نمایندگی: صحنه

سیدزانیار مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 7180

نمایندگی: نظرآباد

محمدپارسا پورخلیلی

...

رتبه: 4

تراز: 6592

نمایندگی: تهران

اهورا بابایی راد

...

رتبه: 5

تراز: 6495

نمایندگی: سبزوار

محمدحسین شکراله

...

رتبه: 6

تراز: 6407

نمایندگی: سبزوار

امیرحسین ساغری دوز

...

رتبه: 7

تراز: 6282

نمایندگی: نیشابور

ستایش سپهی

...

رتبه: 8

تراز: 6268

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیایش احمدیان

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7836

نمایندگی: تهران

پاشا نبی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 7098

نمایندگی: نظرآباد

محمدپارسا پورخلیلی

...

رتبه: 3

تراز: 6879

نمایندگی: نیشابور

سبحان سلیمانی

...

رتبه: 4

تراز: 6613

نمایندگی: صحنه

سیدزانیار مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 6560

نمایندگی: نیشابور

نازنین عبادی پور

...

رتبه: 6

تراز: 6559

نمایندگی: کرمان شعبه دو

امیر حسین مهتری زاده

...

رتبه: 7

تراز: 6528

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدیان

...

رتبه: 8

تراز: 6507

نمایندگی: تهران

سینا شاه دوست

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 7882

نمایندگی: شیروان

امیرمحمد ایزانلو

...

رتبه: 2

تراز: 7003

نمایندگی: تهران

پاشا نبی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 6929

نمایندگی: تهران

سینا شاه دوست

...

رتبه: 4

تراز: 6901

نمایندگی: صحنه

سیدزانیار مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 6671

نمایندگی: نیشابور

سبحان سلیمانی

...

رتبه: 6

تراز: 6580

نمایندگی: تهران

عرفان باهوشینو

...

رتبه: 7

تراز: 6536

نمایندگی: نیشابور

نازنین عبادی پور

...

رتبه: 8

تراز: 6343

نمایندگی: کرمانشاه

محمدحسام سلطانیان

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 8358

نمایندگی: مشهد

سپهر گنجعلی

...

رتبه: 2

تراز: 7329

نمایندگی: تهران

پاشا نبی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7138

نمایندگی: صحنه

سیدزانیار مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 7014

نمایندگی: مشهد

امیر حسین مداح

...

رتبه: 5

تراز: 6837

نمایندگی: سبزوار

امیرحسین ساغری دوز

...

رتبه: 6

تراز: 6816

نمایندگی: تهران

سینا شاه دوست

...

رتبه: 7

تراز: 6795

نمایندگی: نیشابور

نازنین عبادی پور

...

رتبه: 8

تراز: 6472

نمایندگی: نیشابور

ستایش سپهی

-->