نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/02/22

...

رتبه: 1

تراز: 8486

نمایندگی: بابل جدید

عرفان آهنکوب آهنگر

...

رتبه: 2

تراز: 7830

نمایندگی: یزد

امیررضا برومند

...

رتبه: 3

تراز: 7393

نمایندگی: فارسان

آسنا بابایی

...

رتبه: 4

تراز: 7275

نمایندگی: ارومیه

آرمیتا طالبی

...

رتبه: 5

تراز: 7246

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 6

تراز: 7201

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7072

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

...

رتبه: 8

تراز: 6936

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

علی حکیم زاده

تاریخ آزمون : 02/02/15

...

رتبه: 1

تراز: 8813

نمایندگی: قزوین

سارینا خدابنده لو

...

رتبه: 2

تراز: 7151

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 3

تراز: 7111

نمایندگی: یزد

فاطمه سالاری

...

رتبه: 4

تراز: 7082

نمایندگی: تایباد

مومنه بیکی

...

رتبه: 5

تراز: 7010

نمایندگی: بناب

محمد برجی

...

رتبه: 6

تراز: 6866

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 6811

نمایندگی: یزد

شهرزاد گل آری

...

رتبه: 8

تراز: 6798

نمایندگی: یزد

مائده محمدحسینی

تاریخ آزمون : 02/01/18

...

رتبه: 1

تراز: 8869

نمایندگی: برازجان

سمانه حیاتی اصل

...

رتبه: 2

تراز: 8297

نمایندگی: میناب

فاطمه جعفری مقدم

...

رتبه: 3

تراز: 7559

نمایندگی: ایرانشهر

عامر شریفی راد

...

رتبه: 4

تراز: 7510

نمایندگی: سیب و سوران

امیر مهدی پارسه

...

رتبه: 5

تراز: 7415

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 6

تراز: 7289

نمایندگی: خرم آباد

سارینا غلامی

...

رتبه: 7

تراز: 7252

نمایندگی: یزد

مائده محمدحسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7141

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 8327

نمایندگی: قزوین

سارینا خدابنده لو

...

رتبه: 2

تراز: 7386

نمایندگی: میناب

فاطمه جعفری مقدم

...

رتبه: 3

تراز: 6960

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین صفری

...

رتبه: 4

تراز: 6729

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 5

تراز: 6709

نمایندگی: سنندج

رونیا حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 6703

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

...

رتبه: 7

تراز: 6702

نمایندگی: تایباد

مومنه بیکی

...

رتبه: 8

تراز: 6699

نمایندگی: خرم آباد

سارینا غلامی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 8712

نمایندگی: پارس آباد

ماهک لطفی

...

رتبه: 2

تراز: 7540

نمایندگی: یزد

مائده محمدحسینی

...

رتبه: 3

تراز: 7462

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

...

رتبه: 4

تراز: 7429

نمایندگی: یزد

فاطمه سالاری

...

رتبه: 5

تراز: 7340

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 6

تراز: 7277

نمایندگی: تایباد

مومنه بیکی

...

رتبه: 7

تراز: 7130

نمایندگی: میناب

فاطمه جعفری مقدم

...

رتبه: 8

تراز: 7070

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 7556

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 2

تراز: 7502

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

الینا مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 7379

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 4

تراز: 7322

نمایندگی: سیب و سوران

امیر مهدی پارسه

...

رتبه: 5

تراز: 7320

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

...

رتبه: 6

تراز: 7212

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7181

نمایندگی: بجنورد

عمر برآبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7176

نمایندگی: سیب و سوران

متین ملازهی کهن ملک

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 7932

نمایندگی: یزد

مائده محمدحسینی

...

رتبه: 2

تراز: 7483

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 3

تراز: 7443

نمایندگی: یزد

فاطمه مهدی

...

رتبه: 4

تراز: 7322

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 5

تراز: 7301

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 6

تراز: 7234

نمایندگی: یزد

فاطمه سالاری

...

رتبه: 7

تراز: 7104

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

...

رتبه: 8

تراز: 7084

نمایندگی: فارسان

محمد حسن عسگری

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 7628

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 2

تراز: 7601

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

...

رتبه: 3

تراز: 7561

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 4

تراز: 7551

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

...

رتبه: 5

تراز: 7291

نمایندگی: تایباد

شکیبا شیردلی

...

رتبه: 6

تراز: 7176

نمایندگی: فسا

مهزاد کوکبی

...

رتبه: 7

تراز: 7162

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 8

تراز: 7089

نمایندگی: فارسان

فاطمه نعمتی زاده جونقانی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 8395

نمایندگی: جهرم

حدیث مهدوی

...

رتبه: 2

تراز: 7656

نمایندگی: بهبهان

محمدامین شبون

...

رتبه: 3

تراز: 7604

نمایندگی: یزد

مائده محمدحسینی

...

رتبه: 4

تراز: 7053

نمایندگی: نیشابور

تینا مهرآبادی

...

رتبه: 5

تراز: 6961

نمایندگی: میناب

فاطمه جعفری مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 6926

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 7

تراز: 6863

نمایندگی: یزد

فاطمه سالاری

...

رتبه: 8

تراز: 6860

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 7748

نمایندگی: بهبهان

محمدامین شبون

...

رتبه: 2

تراز: 7461

نمایندگی: میناب

فاطمه جعفری مقدم

...

رتبه: 3

تراز: 7317

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7256

نمایندگی: مشهد

مهلا زارعی

...

رتبه: 5

تراز: 7230

نمایندگی: فارسان

فاطمه نعمتی زاده جونقانی

...

رتبه: 6

تراز: 7205

نمایندگی: بابل جدید

نرگس گل بابازاده

...

رتبه: 7

تراز: 7129

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 8

تراز: 7102

نمایندگی: بوشهر

مهدیه ارشاد

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 7966

نمایندگی: بهبهان

محمدامین شبون

...

رتبه: 2

تراز: 7524

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 3

تراز: 7472

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7341

نمایندگی: سنندج

متین مرادی زر

...

رتبه: 5

تراز: 7292

نمایندگی: سنندج

احمد کمانگر

...

رتبه: 6

تراز: 7260

نمایندگی: میناب

فاطمه جعفری مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 7191

نمایندگی: فارسان

فاطمه نعمتی زاده جونقانی

...

رتبه: 8

تراز: 6997

نمایندگی: تهران

علیرضا عسکری کامران

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 7661

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 2

تراز: 7315

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 3

تراز: 7219

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

...

رتبه: 4

تراز: 7208

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 5

تراز: 7019

نمایندگی: یزد

امیررضا برومند

...

رتبه: 6

تراز: 6966

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 7

تراز: 6932

نمایندگی: تربت جام

ثنا دوست

...

رتبه: 8

تراز: 6895

نمایندگی: فارسان

فاطمه نعمتی زاده جونقانی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7226

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 2

تراز: 7143

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 3

تراز: 7082

نمایندگی: سراب

علی حقیقی

...

رتبه: 4

تراز: 7035

نمایندگی: تهران

ایلیا جمالی

...

رتبه: 5

تراز: 6967

نمایندگی: بوشهر

مهدیه ارشاد

...

رتبه: 6

تراز: 6818

نمایندگی: فارسان

کوثر مختاری جونقانی

...

رتبه: 7

تراز: 6816

نمایندگی: فارسان

نرجس شیروانی

...

رتبه: 8

تراز: 6740

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8055

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

...

رتبه: 2

تراز: 7829

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 3

تراز: 7344

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 4

تراز: 7244

نمایندگی: رضوانشهر

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 5

تراز: 7046

نمایندگی: تهران

ایلیا جمالی

...

رتبه: 6

تراز: 6955

نمایندگی: تهران

ریحانه ذوقی

...

رتبه: 7

تراز: 6810

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

سید امیرمهدی مرتضوی

...

رتبه: 8

تراز: 6652

نمایندگی: قزوین

سارینا خدابنده لو

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 7796

نمایندگی: تهران

نیلوفر شورمیج

...

رتبه: 2

تراز: 7247

نمایندگی: یزد

علیرضا مشعلچی

...

رتبه: 3

تراز: 7240

نمایندگی: مشهد

ایلیا ذاکری پور

...

رتبه: 4

تراز: 7204

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 5

تراز: 6954

نمایندگی: شیراز

آریا اوجی مهر

...

رتبه: 6

تراز: 6866

نمایندگی: بجنورد

ستیلا جهالش

...

رتبه: 7

تراز: 6847

نمایندگی: رضوانشهر

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 8

تراز: 6663

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7817

نمایندگی: تهران

نیلوفر شورمیج

...

رتبه: 2

تراز: 7516

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 3

تراز: 6894

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 4

تراز: 6461

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 5

تراز: 6368

نمایندگی: بجنورد

ستیلا جهالش

...

رتبه: 6

تراز: 6278

نمایندگی: بافت

ملیکا محسنی تکلو

...

رتبه: 7

تراز: 6211

نمایندگی: تهران

هانا شبانی

...

رتبه: 8

تراز: 6127

نمایندگی: تهران

پناه ملکی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7467

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 2

تراز: 7424

نمایندگی: تهران

نیلوفر شورمیج

...

رتبه: 3

تراز: 7264

نمایندگی: بجنورد

ستیلا جهالش

...

رتبه: 4

تراز: 7140

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 5

تراز: 6794

نمایندگی: بجنورد

هستی اخباری زیارت

...

رتبه: 6

تراز: 6752

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 7

تراز: 6637

نمایندگی: شیراز

آریا اوجی مهر

...

رتبه: 8

تراز: 6394

نمایندگی: تهران

محدثه کامروز

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7832

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 2

تراز: 7122

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 3

تراز: 6723

نمایندگی: بجنورد

هستی اخباری زیارت

...

رتبه: 4

تراز: 6713

نمایندگی: بجنورد

ستیلا جهالش

...

رتبه: 5

تراز: 6327

نمایندگی: آشخانه

ریحانه یزدان پور کیکان

...

رتبه: 6

تراز: 6306

نمایندگی: بناب

امیرحسین معماری بناب

...

رتبه: 7

تراز: 6274

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 8

تراز: 6244

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

سید امیرمهدی مرتضوی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7168

نمایندگی: آشخانه

ریحانه یزدان پور کیکان

...

رتبه: 2

تراز: 6895

نمایندگی: تهران

امیرمحمد اسلامی

...

رتبه: 3

تراز: 6443

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 4

تراز: 6366

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 5

تراز: 6296

نمایندگی: بستان آباد

اسماء جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 6252

نمایندگی: شیراز

رادین حیدرزاده

...

رتبه: 7

تراز: 6128

نمایندگی: بناب

امیرحسین معماری بناب

...

رتبه: 8

تراز: 5909

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پارسا پرسیاوش

-->