نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8503

نمایندگی: گله دار

حنیف مظفری

...

رتبه: 1

تراز: 8503

نمایندگی: خمین

زینب کرمی

...

رتبه: 1

تراز: 8503

نمایندگی: کنگان نودونه

فاطمه جاتوت

...

رتبه: 4

تراز: 8405

نمایندگی: فارسان

مهسا فدایی ده چشمه

...

رتبه: 5

تراز: 8241

نمایندگی: شیراز

احمد رییسی اردکانی

...

رتبه: 6

تراز: 8128

نمایندگی: تهران

امیر بهمنیار

...

رتبه: 7

تراز: 7819

نمایندگی: یزد

زهرا صالح

...

رتبه: 8

تراز: 7815

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8257

نمایندگی: تهران

حماد تاجی

...

رتبه: 2

تراز: 8243

نمایندگی: فارسان

فاطمه خدادادی موسیری

...

رتبه: 3

تراز: 8118

نمایندگی: جهرم

سبحان خواجه پور

...

رتبه: 4

تراز: 7878

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 5

تراز: 7809

نمایندگی: ورامین

فاطمه میرزائی مجد

...

رتبه: 6

تراز: 7798

نمایندگی: طبس

شکیبا توکلی

...

رتبه: 7

تراز: 7739

نمایندگی: بوشهر

امیر حسین احمدی باصری

...

رتبه: 8

تراز: 7642

نمایندگی: بوشهر

پویان دیودل

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8345

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 2

تراز: 7900

نمایندگی: چالوس

آناهیتا اسدی

...

رتبه: 3

تراز: 7888

نمایندگی: فارسان

دینا نادری

...

رتبه: 4

تراز: 7812

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 5

تراز: 7755

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 6

تراز: 7710

نمایندگی: طبس

شکیبا توکلی

...

رتبه: 7

تراز: 7630

نمایندگی: خمین

فاطمه نوری

...

رتبه: 8

تراز: 7612

نمایندگی: کازرون

زهرا توکلیان

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8411

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8358

نمایندگی: تهران

مهسا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 8142

نمایندگی: فارسان

فاطمه خدادادی موسیری

...

رتبه: 4

تراز: 7920

نمایندگی: کازرون

دینا حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 7874

نمایندگی: کازرون

دینا مهبودی

...

رتبه: 6

تراز: 7858

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 7

تراز: 7837

نمایندگی: رشت

زهرا رحمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7767

نمایندگی: بوشهر

پویان دیودل

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 8647

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8009

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 3

تراز: 7962

نمایندگی: یزد

بهار محبی

...

رتبه: 4

تراز: 7933

نمایندگی: بوشهر

پویان دیودل

...

رتبه: 5

تراز: 7888

نمایندگی: یزد

فاطمه کریمی زارچی

...

رتبه: 6

تراز: 7815

نمایندگی: کازرون

دینا حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7794

نمایندگی: میاندوآب

شایان نجاری

...

رتبه: 8

تراز: 7695

نمایندگی: رشت

زهرا رحمانی

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8221

نمایندگی: ملکان

مبین جبری

...

رتبه: 2

تراز: 8001

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 3

تراز: 7855

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 4

تراز: 7792

نمایندگی: فارسان

دینا نادری

...

رتبه: 5

تراز: 7683

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین حیاتی

...

رتبه: 6

تراز: 7676

نمایندگی: کرمان

فاطمه حسینی اسماعیل آباد

...

رتبه: 7

تراز: 7674

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 8

تراز: 7624

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8284

نمایندگی: نیشابور

مهدیه میثمی

...

رتبه: 2

تراز: 8236

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 3

تراز: 7961

نمایندگی: چهار برج

الناز نصرتی چهاربرج

...

رتبه: 4

تراز: 7641

نمایندگی: خمین

ثمین شریفی

...

رتبه: 5

تراز: 7618

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 6

تراز: 7570

نمایندگی: کازرون

دینا حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7529

نمایندگی: نیشابور

آیدا صادقی

...

رتبه: 8

تراز: 7519

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 7908

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 2

تراز: 7427

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7362

نمایندگی: میبد

هستی باقری

...

رتبه: 4

تراز: 7359

نمایندگی: نیشابور

امیرمهدی مهربانی

...

رتبه: 5

تراز: 7305

نمایندگی: نیشابور

امیرصدرا توکلی

...

رتبه: 6

تراز: 7302

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 7

تراز: 7277

نمایندگی: تهران

محمدرضا زحمتکش

...

رتبه: 8

تراز: 7178

نمایندگی: کازرون

دینا حسینی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 7350

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه نوروز نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 7327

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7160

نمایندگی: تهران

محمدرضا زحمتکش

...

رتبه: 4

تراز: 7138

نمایندگی: سرپل ذهاب

زهرا بهرامی

...

رتبه: 5

تراز: 7120

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هستی حسنی

...

رتبه: 6

تراز: 7095

نمایندگی: میبد

هستی باقری

...

رتبه: 7

تراز: 7045

نمایندگی: نیشابور

آیدا صادقی

...

رتبه: 8

تراز: 7013

نمایندگی: اسلام آبادغرب

شایان نادریان

...

رتبه: 8

تراز: 7013

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد رشیدآبادی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8161

نمایندگی: خمین

زینب کرمی

...

رتبه: 1

تراز: 8161

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 3

تراز: 7911

نمایندگی: کازرون

دینا مهبودی

...

رتبه: 4

تراز: 7661

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 5

تراز: 7640

نمایندگی: یزد

بهار محبی

...

رتبه: 6

تراز: 7628

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 7

تراز: 7611

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 8

تراز: 7573

نمایندگی: نیشابور

امیرمهدی مهربانی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 7475

نمایندگی: فسا

راضیه رحیمی

...

رتبه: 1

تراز: 7475

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7373

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 4

تراز: 7290

نمایندگی: ساوه

فاطمه رسولی

...

رتبه: 5

تراز: 7161

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 6

تراز: 7083

نمایندگی: اسلام آبادغرب

زهرا کاظمی

...

رتبه: 7

تراز: 6991

نمایندگی: جهرم

حسام حکمت شعار

...

رتبه: 8

تراز: 6940

نمایندگی: نیشابور

امیر محمد فخریان

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 7235

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه نوروز نژاد

...

رتبه: 1

تراز: 7235

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

عرشیا بخشی پور

...

رتبه: 3

تراز: 7218

نمایندگی: جهرم

مصطفی مهربان

...

رتبه: 4

تراز: 7206

نمایندگی: نیشابور

مهدیه میثمی

...

رتبه: 5

تراز: 7201

نمایندگی: کرمانشاه

ناژین خمان زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6936

نمایندگی: شیراز

یکتا شجاعی پور

...

رتبه: 7

تراز: 6889

نمایندگی: نیشابور

محمدطاها سلیمانی

...

رتبه: 8

تراز: 6734

نمایندگی: سنندج

علیرضا دارین