نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/02/22

...

رتبه: 1

تراز: 8992

نمایندگی: شیراز

پریا کریمی

...

رتبه: 2

تراز: 8951

نمایندگی: لارستان

فاطمه تاجی

...

رتبه: 3

تراز: 8900

نمایندگی: یزد

سارا آقایی

...

رتبه: 4

تراز: 8857

نمایندگی: شهریار و اندیشه

یگانه احمدبیگی

...

رتبه: 5

تراز: 8561

نمایندگی: شیراز

آتنا عسکری نیا

...

رتبه: 6

تراز: 8462

نمایندگی: بناب

امیرمحمد صمدزاده

...

رتبه: 7

تراز: 8249

نمایندگی: بهارستان

امیرعلی اسدی نیا

...

رتبه: 8

تراز: 7719

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

تاریخ آزمون : 02/02/15

...

رتبه: 1

تراز: 8873

نمایندگی: اردبیل

بردیا عباس زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8869

نمایندگی: شهریار و اندیشه

یگانه احمدبیگی

...

رتبه: 3

تراز: 8851

نمایندگی: یزد

سارا آقایی

...

رتبه: 4

تراز: 8846

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 5

تراز: 8831

نمایندگی: شهریار و اندیشه

شاهین پارسه

...

رتبه: 5

تراز: 8831

نمایندگی: بناب

امیررضا رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 8781

نمایندگی: ایذه

زهرا نجفی

...

رتبه: 8

تراز: 8766

نمایندگی: لارستان

فاطمه تاجی

تاریخ آزمون : 02/01/18

...

رتبه: 1

تراز: 8745

نمایندگی: شهرکرد

سیدامیرعلی طالبیان

...

رتبه: 1

تراز: 8745

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 3

تراز: 8703

نمایندگی: لارستان

فاطمه تاجی

...

رتبه: 4

تراز: 8679

نمایندگی: صحنه

پری ناز احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 8456

نمایندگی: ساوه

امیرسامان شریفی

...

رتبه: 6

تراز: 8337

نمایندگی: شیراز

آیناز فروغی

...

رتبه: 7

تراز: 8303

نمایندگی: سرایان

مریم مرادی

...

رتبه: 8

تراز: 8230

نمایندگی: ورامین

هلیا حقگو

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 9136

نمایندگی: شهرکرد

سیدامیرعلی طالبیان

...

رتبه: 2

تراز: 8902

نمایندگی: خرم آباد

پویان احمدی چگنی

...

رتبه: 2

تراز: 8902

نمایندگی: کرج

محمد حسین راستکار

...

رتبه: 4

تراز: 8852

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 5

تراز: 8681

نمایندگی: شهریار و اندیشه

امیرسام عینی

...

رتبه: 6

تراز: 8592

نمایندگی: لارستان

فاطمه تاجی

...

رتبه: 7

تراز: 8461

نمایندگی: شهریار و اندیشه

یگانه احمدبیگی

...

رتبه: 8

تراز: 8456

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 8985

نمایندگی: صحنه

پری ناز احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8964

نمایندگی: یزد

سعیده سادات میرجلیلی

...

رتبه: 3

تراز: 8834

نمایندگی: کرج

امیر ابوالفضل فتح اله پور

...

رتبه: 4

تراز: 8757

نمایندگی: چابهار هزار وچهارصد

داود بلوچی

...

رتبه: 5

تراز: 8753

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 6

تراز: 8723

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 7

تراز: 8656

نمایندگی: لارستان

فاطمه تاجی

...

رتبه: 8

تراز: 8489

نمایندگی: ساوه

امیرسامان شریفی

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 8671

نمایندگی: شهرکرد

سیدامیرعلی طالبیان

...

رتبه: 2

تراز: 8566

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8450

نمایندگی: صحنه

پری ناز احمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8441

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرین درشته

...

رتبه: 5

تراز: 8054

نمایندگی: ساوه

امیرسامان شریفی

...

رتبه: 6

تراز: 8013

نمایندگی: فارسان

امیرارسلان احمدی پور

...

رتبه: 7

تراز: 8011

نمایندگی: فسا

مونا محبی

...

رتبه: 8

تراز: 7955

نمایندگی: شیراز

سینا معمار

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 9241

نمایندگی: قرچک پسران

محمدمهدی قنبرپور

...

رتبه: 2

تراز: 8912

نمایندگی: شهریار و اندیشه

یگانه احمدبیگی

...

رتبه: 3

تراز: 7967

نمایندگی: قرچک پسران

نیما بوربور

...

رتبه: 4

تراز: 7871

نمایندگی: سرایان

محدثه صمدی پور

...

رتبه: 5

تراز: 7762

نمایندگی: شهرکرد

سیدامیرعلی طالبیان

...

رتبه: 6

تراز: 7584

نمایندگی: چابهار هزار وچهارصد

محمدطاها منصوری پور

...

رتبه: 7

تراز: 7540

نمایندگی: جهرم

سپهر اسفندیار جهرمی

...

رتبه: 8

تراز: 7533

نمایندگی: بروجن

اسراءالسادات حسینی فرادنبه

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9136

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 2

تراز: 8322

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7957

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7866

نمایندگی: نظرآباد

ارشیا دهقان نیری

...

رتبه: 5

تراز: 7836

نمایندگی: جهرم

سپهر اسفندیار جهرمی

...

رتبه: 6

تراز: 7824

نمایندگی: بابل جدید

امیرحسین ادبی

...

رتبه: 7

تراز: 7688

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 8

تراز: 7608

نمایندگی: شیراز

فرج الله مباشری

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 8745

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرین درشته

...

رتبه: 1

تراز: 8745

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 3

تراز: 8696

نمایندگی: فارسان

غزل امیدی قلعه مهمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8670

نمایندگی: ورامین

نازنین زهرا خانی

...

رتبه: 4

تراز: 8670

نمایندگی: ورامین

ستایش نظری

...

رتبه: 6

تراز: 8635

نمایندگی: تهران

تبسم فرداد

...

رتبه: 7

تراز: 8453

نمایندگی: یزد

سعیده سادات میرجلیلی

...

رتبه: 8

تراز: 8431

نمایندگی: صحنه

پری ناز احمدی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9058

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیررضا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 8739

نمایندگی: تهران

محمدپارسا علی گل تبارآهنگر

...

رتبه: 3

تراز: 8422

نمایندگی: شیراز

سیدآرش یزدانی زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8371

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 5

تراز: 8222

نمایندگی: کوهنانی

سما خدادای

...

رتبه: 6

تراز: 7907

نمایندگی: ایذه

رضا جمشیدی فر

...

رتبه: 7

تراز: 7894

نمایندگی: شیراز

آیناز فروغی

...

رتبه: 8

تراز: 7890

نمایندگی: قزوین

سورنا بیگدلو

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 8907

نمایندگی: ورامین

سیدمحمدمهدی طباطبائی کیا

...

رتبه: 2

تراز: 8562

نمایندگی: بناب

فردین فاتحی

...

رتبه: 3

تراز: 8560

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 4

تراز: 7931

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 5

تراز: 7774

نمایندگی: ورامین

محمدامین زرین جوئی

...

رتبه: 6

تراز: 7720

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 7

تراز: 7678

نمایندگی: بناب

محمدحسین احمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7657

نمایندگی: کازرون

محمد مهدی عباسی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 8309

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 8258

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8233

نمایندگی: میانه

متین بابائی

...

رتبه: 4

تراز: 8099

نمایندگی: نیشابور

ریحانه شورورزی

...

رتبه: 5

تراز: 7920

نمایندگی: اراک

زهرا فضائلی

...

رتبه: 6

تراز: 7677

نمایندگی: بروجن

اسراءالسادات حسینی فرادنبه

...

رتبه: 7

تراز: 7618

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 8

تراز: 7566

نمایندگی: شیراز

سپنتا ستوده

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 8496

نمایندگی: کرمان چهار صد ویک

میترا شریفی

...

رتبه: 2

تراز: 8174

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8010

نمایندگی: خمین

راحیل آذرخوش

...

رتبه: 4

تراز: 7985

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 5

تراز: 7651

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 6

تراز: 7638

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 7

تراز: 7403

نمایندگی: تهران

رومینا حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7376

نمایندگی: آستانه اشرفیه

زینب لطیفی

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8367

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 8339

نمایندگی: یزد

آنیتا بابا احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 8309

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 8060

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 5

تراز: 7803

نمایندگی: کاشمر

ابوالفضل کشمیری

...

رتبه: 6

تراز: 7718

نمایندگی: رفسنجان

مهدی حاجی پور

...

رتبه: 7

تراز: 7642

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 8

تراز: 7610

نمایندگی: خرم آباد

فربد امان اله بهاروند

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 8363

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 2

تراز: 8050

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7894

نمایندگی: نیشابور

ستایش فضایی

...

رتبه: 4

تراز: 7743

نمایندگی: یزد

آنیتا بابا احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 7695

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 6

تراز: 7673

نمایندگی: رفسنجان

مهدی حاجی پور

...

رتبه: 7

تراز: 7607

نمایندگی: نیشابور

ریحانه شورورزی

...

رتبه: 8

تراز: 7578

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 8302

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 7860

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7295

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 4

تراز: 7268

نمایندگی: شیراز

ندا شمشیری

...

رتبه: 5

تراز: 7267

نمایندگی: کاشمر

ابوالفضل کشمیری

...

رتبه: 6

تراز: 7257

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 7

تراز: 7058

نمایندگی: جهرم

سپهر اسفندیار جهرمی

...

رتبه: 8

تراز: 7016

نمایندگی: نیشابور

زینب عابدین زاده

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7768

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 2

تراز: 7724

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7350

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7174

نمایندگی: شیراز

ندا شمشیری

...

رتبه: 5

تراز: 7170

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 6

تراز: 7089

نمایندگی: گرمسار

آریان قزللو

...

رتبه: 7

تراز: 7064

نمایندگی: کاشمر

ابوالفضل کشمیری

...

رتبه: 8

تراز: 7002

نمایندگی: بوشهر

فاطیما تنگسیری

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7690

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 2

تراز: 7536

نمایندگی: کاشمر

ابوالفضل کشمیری

...

رتبه: 3

تراز: 7356

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7237

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 5

تراز: 7096

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 7010

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 6875

نمایندگی: بوشهر

فاطیما تنگسیری

...

رتبه: 8

تراز: 6563

نمایندگی: الشتر

هستی جوانمرد

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8101

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 7976

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 3

تراز: 7856

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7479

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدامین قمری

...

رتبه: 5

تراز: 7177

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 6

تراز: 6966

نمایندگی: بوشهر

فاطیما تنگسیری

...

رتبه: 7

تراز: 6940

نمایندگی: نیشابور

پرستو انتظاری

...

رتبه: 8

تراز: 6771

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

-->