حال و هوای تنبل ها


حال و هوای تنبل ها

 

همه اطرافیان مرا «تنبل» می دانند واقعا نمی دانم من تنبل هستم؟

تنبل ها صرف نظر از قومیت و جنس و سن ، کم و بیش مشخصه های یکسانی از خود نشان می دهند که در ادامه با برخی از آنها آشنا می شوید.

 1. وظایف شان را به موقع و بدون اعمال فشار انجام نمی دهند. دل به کار نمی بندند، کارها را درست و کامل انجام نمی دهند یا نیمه کاره رها می کنند و به آخر نمی رسانند.
 2. نه تنها از کارها ی مربوط به خودشان طفره می روند بلکه به خاطر روحیه راحت طلبانه خود با سایر افراد خانواده و مدرسه همکاری نمی کنند.
 3. برای کار نکردن و فرار از فشار اطرافیان و فرار از مسئولیت ، دست به توجیه، دلیل تراشی و بهانه آوردن می زنند و آنقدر در این کار استاد می شوند که خودشان نیز آنها را باور می کنند.

حوصله ندارم، الان خسته ام، سخت است ، خوشم نمی آید، دیگر دیر شده ، خیلی زود است ، کتاب ندارم، وقت ندارم و .... بهانه های تکراری این افراد می باشد. این دلایل ناخودآگاه تنبلی را موجه جلوه می دهد و تنبلی آدم ها را تقویت می کند.

 1. از این که برای انجام برخی کارها، توسط اطرافیان تحت فشار قرار می گیرند، دلخور و ناراحت می شوند و به همین خاطر در کشمکش دائم با اطرافیان هستند.
 2. همه کاهل ها می دانند که چه باید انجام دهند ولی از انجام به موقع کارها سرباز می زنند آنها دائم غرق در تصمیم گیری و اسیر بایدها و نبایدها و قول دادن مکرر به خود هستند.
 3. کاهل ها از انجام تصمیم هایی که گرفته اند سرباز می زنند به جای آن قول می دهند که :

در آینده ، به محض آن که ...، وقتی که ... آن را انجام دهند. به عبارتی عادت کرده اند که انجام کارها را به وقت دیگر موکول کنند و با دلایل و بهانه هایی که می آورند در حقیقت خود را فریب می دهند و دچار یک بازی احمقانه با خود می شوند که در آن صداقتی وجود ندارد.

 1. با موکول کردن کارها به آخرین دقایق، آنها را در آخرین مهلت با اکراه انجام می دهند یا دچار کمبود وقت می شوند و آنها را ناقص انجام می دهند، کارها را فقط برای رفع تکلیف انجام می دهند بابت موکول کردن کارها به آخرین دقایق دچار اضطراب و استرس می شوند.
 2. تنبل ها بابت اضطرابی که برای خود ایجاد می کنند دو گونه رفتار می کنند یا دچار درماندگی و یاس و بی تفاوتی و کاهش فعالیت و رها کردن کار می شوند یا دچار بی قراری و شتاب می گردند.
 3. آنها با بی توجهی و انجام ندادن به موقع کارها باعث تلنبار شدن تکالیف و فراموشی درسها می شوند بدین ترتیب ساده ترین کارها و مسائل را سخت و پیچیده می کنند و خود را گرفتار مشکلات تازه تر می کنند.
 4. به دلیل انجام ندادن به موقع کارها، دچار احساس گناه می شوند یا خود را ناتوان و شکست خورده می دانند، سعی می کنند کارهای انجام نشده را با انجام کارهای دیگر جبران کنند دائم به جای کارهای اصلی، سر خود را با کارهای خرد و ریز و راحت گرم می کنند و ناخودآگاه با خشنود کردن خود، رفتار کاهلانه خود را تقویت می کنند.
 5. برای انجام کارها و مسئولیت شان ، به دیگران چشم می دوزند و به همین خاطر متکی و وابسته به دیگران می شوند گروه زیادی از آنها منتظر و معطل دستور معلم، والدین و ... هستند تا کسی از آنها تکلیفی نخواهد، امتحانی نگیرد... بلا تکلیف ، بلا تصمیم و غیرفعال می مانند به عبارتی همیشه گدای تکلیف هستند دوست دارند کسی از آنها «کار بکشد».
 6. همه ی تنبل ها در به در به دنبال یک انگیزه ی قوی و گم شده برای شروع کارها هستند آنها انگیزه را مقدم بر کار و فعالیت می دانند همیشه گدای انگیزه هستند اما نمی دانند که افراد موفق و فعال معمولا انجام کار و فعالیت را مقدم بر انگیزه می دانند آن با انجام کار و پیشرفت در خود هیجان بیشتری برای پیشرفت ایجاد می کنند.
 7. بیش تر کاهلان در تصمیم گیری و در عمل دو دل و مرددند و به اندازه ی کافی قاطعیت ندارند.
 8. برخی از آنها خجالتی اند و از ابراز احساسات و افکار واقعی شان واهمه دارند مخالف انجام کاری هستند ولی آنها را پنهان می کنند اما در عمل با عقب انداختن آن، بی علاقگی خود را نشان می دهند.
 9. معمولا بی نظم و بی برنامه هستند و تمایل چندانی به آن ندارند.
 10. اکثر تنبل از انجام فعالیت شدید بدنی مانند ورزش گریزانند آنها معمولا کم تحرکند.
 11. تنبلی برای کاهلان رنج آور است گاهی موجب بیزاری و سرزنش خود می شوند آنها دایم در کشمکش و مشاجره با خود قرار دارند.

 

کلینیک مشاوره گاج