نمایندگی: ابهر
مدیریت: رضا کاوندی

نام آموزشگاه: عصر دانش

تلفن: 02435278478

آدرس: شعبه مرکزی :خیابان طالقانی جنوبی – بلوار طالقانی - جنب دفتر اسناد شماره 8 آموزشگاه عصر دانش،

نمایندگی: خدابنده
مدیریت: مقصود ذوالقدر

نام آموزشگاه: مرکز علمی آزاد دخترانه نرجس/مرکز علمی آزاد پسرانه

تلفن: 024-34212341

آدرس: میدان معلم ،کوچه شهید ذکریا آزادی ،پلاک 28

نمایندگی: زنجان
مدیریت: مهدی عابدینی

نام آموزشگاه: آموزشگاه کیمیا

تلفن: 02433453470

آدرس: زنجان دروازه رشت ، اول خیابان صفا، پلاک 31 ، آموزشگاه کیمیا

نمایندگی: بزینه رود
مدیریت: الهام سبحانی

نام آموزشگاه: آموزشگاه پرتو دانش

تلفن: 02434623809

آدرس: زرین رود میدان معلم ، ابتدای خ بهشتی