نمایندگی: آبیک
مدیریت: حمید دهقان نیری

نام آموزشگاه: فکرنو

تلفن: 02832821421

آدرس: خ مصلی نبش میرزا کوچک خان

نمایندگی: تاکستان
مدیریت: حسین طاهرخانی

نام آموزشگاه: دخترانه اکسیر/پسرانه آکسفوردنوین

تلفن: 02835241817

آدرس: نبش چهارراه دخانیات

نمایندگی: قزوین
مدیریت: موسی شهسواری

نام آموزشگاه: پارسیان

تلفن: 02833331718

آدرس: قزوین خیابان فردوسی شمالی روبروی بیمارستان دهخدا کوچه ی سالمکار(یاس) پلاک 3 آموزشگاه پارسیان

نمایندگی: الوند
مدیریت: موسی شهسواری

نام آموزشگاه: پارسیان

تلفن: 02833333541

آدرس: الوند- خیابان مفتح 3 - پلاک 7