نمایندگی: قم
مدیریت: نفیسه سادات واقفی

نام آموزشگاه: آموزشگاه علمی گنجینه دانش

تلفن: 02532912036

آدرس: استان قم- شهر قم-خیابان بلوار امین- خیابان20متری گلستان-بین کوچه 2و4 پلاک14و16