نمایندگی: کلاله
مدیریت: محمد روحانی

نام آموزشگاه: طالب

تلفن: 01735449288

آدرس: استان گلستان – شهرستان کلاله – خیابان آزادی 1 – طبقه فوقانی کتابفروشی دارالفنون

نمایندگی: کردکوی
مدیریت: منوچهر رادکانی

نام آموزشگاه: مجتمع آموزشی سینا

تلفن: 01734341083

آدرس: کردکوی-ابتدای خیابان جنگل-ساختمان سینا-طبقه دوم

نمایندگی: گرگان
مدیریت: محمدحسن اعلایی

نام آموزشگاه: علمی آزاد ماهان

تلفن: 01732249615

آدرس: خیابان ولیعصر- انتهای عدالت 10- جنب مرکز سلامت هیرکان-آموزشگاه علمی آزاد ماهان(گاج)

نمایندگی: علی آباد
مدیریت: جواد زارع بیدکی

نام آموزشگاه: رویش

تلفن: 01734248854

آدرس: ابتدای خیابان مزرعه-سمت راست مجتمع پارسیان-طبقه 4

نمایندگی: بندر ترکمن
مدیریت: عبدالقیوم داوودی

نام آموزشگاه: ستوده

تلفن: 01734421655

آدرس: بندر ترکمن، پاسداران 33

نمایندگی: آزادشهر
مدیریت: محمد حسن اعلایی

نام آموزشگاه: علمی آزاد فاخر

تلفن: 01735734645

آدرس: آزادشهر- خیابان شاهرود –جنب بانک تجارت-آموزشگاه فاخر

نمایندگی: گنبد کاووس
مدیریت: راحله ملکان

نام آموزشگاه: آموزشگاه ملکان

تلفن: 01733226166

آدرس: ابتدای خیابان سرابی ، مجتمع پزشکی نور ، بلوک 2 ، طبقه 2

نمایندگی: گالیکش
مدیریت: سمانه غفاری

نام آموزشگاه: علمی آزاد غفاری

تلفن: 09117516157

آدرس: خیابان شریعتی ، آموزشگاه غفاری

نمایندگی: گمیشان
مدیریت: عبدالجلیل بهلکه

نام آموزشگاه: آموزشگاه علمی آزاد زبانکده ملی

تلفن: 01734474419

آدرس: سیمین شهر، خیابان انقلاب اسلامی9 ، ساختمان بهلکه

نمایندگی: آق قلا
مدیریت: رابعه صحنه

نام آموزشگاه: دبیرستان ساعی

تلفن: 01734526925

آدرس: بلوار مصطفی خمینی-مختومقلی سوم-خزانه 16-دبیرستان ساعی