نمایندگی: کلاله
مدیریت: محمد روحانی

نام آموزشگاه: طالب

تلفن: 01735449288

آدرس: استان گلستان – شهرستان کلاله – خیابان آزادی 1 – طبقه فوقانی کتابفروشی دارالفنون

نمایندگی: کردکوی
مدیریت: منوچهر رادکانی

نام آموزشگاه: مجتمع آموزشی سینا

تلفن: 01734341083

آدرس: کردکوی-ابتدای خیابان جنگل-ساختمان سینا-طبقه دوم

نمایندگی: گرگان
مدیریت: محمدحسن اعلايي

نام آموزشگاه: علمی آزاد ماهان

تلفن: 01732249615

آدرس: خیابان ولیعصر- انتهای عدالت 10- جنب مرکز سلامت هیرکان-آموزشگاه علمی آزاد ماهان(گاج)

نمایندگی: علی آباد
مدیریت: جواد زارع بیدکی

نام آموزشگاه: رویش

تلفن: 01734238722

آدرس: خیابان طالقانی شمالی-مجتمع اسپانتا-بلوک2-طبقه4

نمایندگی: بندر ترکمن
مدیریت: عبدالقیوم داوودی

نام آموزشگاه: ستوده

تلفن: 01734421655

آدرس: بندر ترکمن، پاسداران 33

نمایندگی: آزادشهر
مدیریت: محمد حسن اعلایی

نام آموزشگاه: علمی آزاد فاخر

تلفن: 01735734645

آدرس: آزادشهر- خیابان شاهرود –جنب بانک تجارت-آموزشگاه فاخر

نمایندگی: گنبد کاووس
مدیریت: ملکان

نام آموزشگاه: علمی آزاد گنبد

تلفن: 01733233664

آدرس: ابتدای خیابان سرابی ، مجتمع پزشکی نور ، بلوک 2 ، طبقه 2

نمایندگی: گالیکش
مدیریت: سمانه غفاری

نام آموزشگاه: علمی آزاد غفاری

تلفن: 09117516157

آدرس: خیابان شریعتی ، آموزشگاه غفاری