نمایندگی: اراک
مدیریت: فضائلی

نام آموزشگاه: آموزشگاه سنجش برتر

تلفن: 08632228003

آدرس: خیابان شهیدبهشتی،میدان هفت تیر،انتهای کوچه شکرایی،کوچه شهید دیلمی

نمایندگی: خمین
مدیریت: محسن براتی زاده

نام آموزشگاه: آموزشگاه خوارزمی

تلفن: 08646225990

آدرس: میدان انقلاب ابتدای کوچه شهید ناصر عزیزیان (کوچه مسجد قمر بنی هاشم) طبقه اول

نمایندگی: فرمهین
مدیریت: جواد شمشیری

نام آموزشگاه: آموزشگاه هدف

تلفن: 08633727079

آدرس: فرمهین، فراهان، خیابان معلم، جنب پمپ بنزین