نمایندگی: اسدآباد
مدیریت: مهدی قاسمی

نام آموزشگاه: آموزشگاه اندیشمندان

تلفن: 08133114646

آدرس: میدان غدیر،خیابان بسیج مستضعفین،نبش کوچه گلستانی،پلاک 659

نمایندگی: رزن
مدیریت: مرتضی اسماعیلی یگانه

نام آموزشگاه: علمی آزاد صالحان

تلفن: 08136228679

آدرس: خ شهید ابراهیمی –روبروی پاساژسبحان-نمایندگی گاج رزن

نمایندگی: کبودرآهنگ
مدیریت: یادگاری

نام آموزشگاه: سرای اندیشه

تلفن: 08135221022

آدرس: کبودراهنگ بلوار بعثت روبروی کتابخانه ی اشرفی اصفهانی

نمایندگی: همدان
مدیریت: رضا میرزایی

نام آموزشگاه: باور (گاج)

تلفن: 08138231325

آدرس: خیابان سعیدیه پایین- بالاتر از برج سعیدیه- کوچه کامبیز