نمایندگی: اردکان
مدیریت: محمدعلی طالعی

نام آموزشگاه: آموزشگاه ویدا

تلفن: 03532220538

آدرس: خیابان شهدا میدان کتاب کوچه 15 نبش چهارراه

نمایندگی: ابرکوه
مدیریت: علی‌اصغر شفیعی

نام آموزشگاه: آموزشگاه باران علم

تلفن: 03532831170

آدرس: خیابان نظامیه، روبروی پژوهش سرای دانش آموزی

نمایندگی: خاتم
مدیریت: مهدی دهقان هراتی

نام آموزشگاه: آموزشگاه هوش برتر

تلفن: 03532574466

آدرس: هرات- خیابان امام-خیابان شهیدان محمدی

نمایندگی: مهریز
مدیریت: سیدمحمدحسن طباطبایی

نام آموزشگاه: آموزشگاه علمی پویش

تلفن: 03532528878

آدرس: مهریز-بلوار شهید زارعزاده-بعد از ورودی شهرک قدس

نمایندگی: یزد
مدیریت: سیداحمد حسینی

نام آموزشگاه: آموزشگاه شریف

تلفن: 03538340108

آدرس: یزد/ صفائیه/ میدان اطلسی/ بلوار دانشگاه / روبروی داروخانه شبانه روزی پور شفیعی / نبش خیابان آیت ا... فرساد

نمایندگی: میبد
مدیریت: علیرضا سعیدی فر

نام آموزشگاه: آموزشگاه باقرالعلوم

تلفن: 03532333831

آدرس: میبد ابتدای بفروئیه بلوار امیر کبیر میدان دانشجو دبیرستان باقرالعلوم آموزشگاه باقرالعلوم

نمایندگی: تفت
مدیریت: خواجه مهریزی

نام آموزشگاه: آموزشگاه ایده آل

تلفن: 03532626504

آدرس: تفت، خیابان امام خمینی، جنب پمپ بنزین

نمایندگی: زارچ
مدیریت: داود حسین کریمی زارچی

نام آموزشگاه: آموزشگاه اوج پرواز

تلفن: 03535279827

آدرس: میدان شهدا به طرف اداره آموزش و پرورش-انتهای کوچه آرزو