نمایندگی: کرج
مدیریت: داوودی

نام آموزشگاه: آموزشگاه دیبای حنان

تلفن: 02634477101

آدرس: جهانشهر – خیابان کسری جنوبی – کوچه مینا شکری – دپارتمان حنانه – طبقه دوم

نمایندگی: هشتگرد
مدیریت: علمی

نام آموزشگاه: آموزشگاه نصرت

تلفن: 02644210049

آدرس: درب شرقی بازار صدف – خیابان شهید خوئینی ها – کوچه لاله 1 – آموزشگاه نصرت

نمایندگی: نظرآباد
مدیریت: دهقان نیری

نام آموزشگاه: موسسه گنجینه دانش مبین البرز

تلفن: 02645352175

آدرس: استان البرز شهرستان نظرآباد خیابان انقلاب طبقه دوم پاساژ عباسی