azmoon

نفرات برتر نمایندگی     02/09/03
رتبه:
1
تراز:
5137

مقطع:
ششم
رشته:

نمایندگی:
زرند
کیان حسن خانی
رتبه:
1
تراز:
5270

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
زرند
زینب زارعی
رتبه:
2
تراز:
4109

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
زرند
ستایش منصوری
رتبه:
1
تراز:
5208

مقطع:
دهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
فاطمه سهرابی
رتبه:
1
تراز:
7563

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
اشکان محمدی
رتبه:
2
تراز:
4969

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
مبینا زمانی
رتبه:
3
تراز:
4917

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
سینا ایزدی
رتبه:
1
تراز:
5068

مقطع:
یازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
نازنین زهرا پورمرتضی
رتبه:
2
تراز:
4820

مقطع:
یازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
ابوالفضل رحمانی
رتبه:
3
تراز:
4575

مقطع:
یازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
محمدمهدی منصوری
رتبه:
1
تراز:
5460

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
ریحانه حسینی نسب
رتبه:
2
تراز:
5186

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
رقیه کمالی نراب
رتبه:
3
تراز:
5154

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
فاطمه اسلامی
رتبه:
1
تراز:
5610

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
زرند
حسنا بهاالدینی
رتبه:
2
تراز:
4540

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
زرند
ریحانه منصوری
رتبه:
3
تراز:
4203

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
زرند
مبینا علی میرزازاده
رتبه:
1
تراز:
6616

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
کیمیا ضیاالدینی
رتبه:
2
تراز:
5706

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
ابوالفضل مختاری
رتبه:
3
تراز:
5461

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
زرند
محمد مهدی عرب زاده
رتبه:
1
تراز:
6668

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
هیوا ابراهیمی
رتبه:
2
تراز:
5933

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
فاطمه ضیاالدینی دشتخاکی
رتبه:
3
تراز:
5666

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
زرند
فاطمه محمدی جرجافکی
رتبه:
1
تراز:
6209

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
زرند
یاسمن زهرا مهدی آسا
رتبه:
2
تراز:
5887

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
زرند
صالحه هدایتی نیا
رتبه:
3
تراز:
5562

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
زرند
فاطمه ایزدی
رتبه:
1
تراز:
5699

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
زرند
الهام محمدی
رتبه:
2
تراز:
5317

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
زرند
عارفه محمدی
رتبه:
3
تراز:
4577

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
زرند
الهه یزدانی
اخبار و مقالات
تصحیح همه امتحانات نهایی از خرداد امسال الکترونیکی خواهد بود تصحیح همه امتحانات نهایی از خرداد امسال الکترونیکی خواهد بود تهران (پانا) - وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمونهای نهایی برای دانشآموزان، خانوادهها و جامعه، در نظر دارد در انتشار سلسله خبرهایی، اقدام به اطلاعرسانی مناسب به خانوادهها و دانشآموزان در مورد فرایند امتحانات نهایی کند. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان است. لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمونها برنامهریزی کرده است. یکی از کارهای مهمی که در آزمونهای امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات امتحانات نهایی است. این تصحیح باید طوری دقیق باشد که حقی از دانشآموزی ضایع نشود. بنابراین براساس تکلیفی که طبق مصوبات به آموزش و پرورش شده، راهحل جدی برای رفع این مشکل، تصحیح الکترونیکی بود از خرداد پارسال به صورت آزمایشی برای حوزههای خارج از کشور و از دیماه برای یک حوزه در هر استان انجام شد و از خرداد امسال، تصحیح دستی برگهها به کلی جمع میشود و تصحیح برگههای امتحانات نهایی در کل کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. در تصحیح الکترونیکی، مصحح دوم، نظرات مصحح اول را نمیبیند و اگر اختلاف نظری بین مصحح اول و دوم وجود داشته باشد به مصحح سوم ارجاع داده میشود. همچنین سه نوبت، راهنمای تصحیح به سوالات ارسال میشود و برای مصححینی ابلاغ صادر میشود که مورد تایید گروههای آموزشی باشند. همچنین جمع نمره هر صفحه را سامانه انجام میدهد و نمره نهایی را هم سامانه، جمع و ثبت میکند. بیشتر بخوانید ...
تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون های نهایی چگونه است؟ تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی چگونه است؟ تهران (پانا) - مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمونهای نهایی برای دانشآموزان، خانوادهها و جامعه در نظر دارد طی انتشار سلسله خبرهایی، اقدام به اطلاعرسانی مناسب به خانوادهها و دانشآموزان در مورد فرایند امتحانات نهایی کند. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش؛ آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان است. لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمونها برنامهریزی کرده است. یکی از کارهای مهمی که در آزمونهای امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی به صورت امن، مکانیزه، با کمترین خطا و سوگیری مثبت و منفی از سوی مصححان و... است. روند تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی به طور خلاصه در زیر آمده است: پاسخبرگهای تمامی حوزهها به صورت رندم (تصادفی) توسط سامانه هوشمند به مصححانی خارج از استان محل آزمون ارسال میشود. توزیع تصویر پاسخبرگ بینام (کدگذاری شده) توسط سامانه بین مصححین در سطح کشور تصحیح تصویر هر پاسخبرگ با استفاده از رایانه توسط 2 مصحح مستقل احصاء و ثبت نمره نهایی توسط سامانه تولید کارنامه و اعلام نتیجه بیشتر بخوانید ...
به روزرسانی شیوه ها و دستورالعمل های حفاظت از آزمون سراسری/ اتخاذ تمهیدات لازم برای سلامت آزمون سراسری از مطالبات اصلی داوطلبان و خانواده های آنها است بهروزرسانی شیوهها و دستورالعملهای حفاظت از آزمون سراسری/ اتخاذ تمهیدات لازم برای سلامت آزمون سراسری از مطالبات اصلی داوطلبان و خانوادههای آنها است رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در نشست مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور با عوامل اجرایی و حفاظتی نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ استان فارس در دانشگاه شیراز از به روزرسانی شیوهها و دستورالعملهای حفاظت از آزمون سراسری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر محمدحسین حاجیلو در این نشست گفت: آزمون سراسری یک رویداد ملی است و دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی، قضائی و ضابطین محترم در انجام این آزمون نهایت همکاری را بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور بر امر برگزاری آزمون سراسری دارند و در مجموع حدود 125 هزار نفر در امور اجرایی و حفاظت از سلامت آزمون مشارکت دارند. وی با یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری افزود: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار در آزمون سراسری جرم است، بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل حتی بدون استفاده از آنها نیز به محرومیت در آزمون سراسری منجر میشود ضمن اینکه همراه داشتن این وسایل برای عوامل آزمون نیز ممنوع شده است. قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر ضرورت بهروزرسانی شیوهها و دستورالعملهای حفاظت از آزمون سراسری، گفت: والدین و به ویژه داوطلبان تحت تاثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند. یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است. رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری اضافه کرد: آمادگیهای لازم در سطح استانها، شهرستانها و کلیه مراکز برگزاری آزمونها به وجود آمده و آموزشهای لازم به عوامل حفاظتی نیز داده شده تا توان کنترل هر نوع تخلفی را داشته باشند. وی در پایان تاکید کرد: حفاظت از آزمون سراسری، وظیفه ملی همه دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در راستای تحقق عدالت آموزشی است و انجام پیش بینیهای لازم و همچنین رصد فضای مجازی به منظور برگزاری آزمونی امن و سالم از جمله مطالبات و خواستههای مهم داوطلبان و خانوادههای محترم آنها است تا آزمون در یک محیط رقابتی سالم با رعایت اصل شایسته گزینی در جهت سنجش علمی داوطلبان برگزار شود. بیشتر بخوانید ...
فعالیت داوطلبان در گروه ها و کانال های مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری می شود فعالیت داوطلبان در گروهها و کانالهای مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری میشود مدیرکل حراست سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه سلامت آزمون سراسری خواسته و مطالبه ملی است در مورد عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد و افزود: ارسال مدارک، پرداخت هرگونه وجه و تبانی در این گروه ها موجب محرومیت در آزمون سراسری می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، مختار کاظمزاده با اشاره به اهمیت موضوع سلامت آزمونها گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامهریزی شده گروههای سوداگر و سودجو که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش میشود، از اهداف اصلی مسئولان و مجریان حفاظت آزمونها است چرا که این موضوع مورد حمایت قاطبه مردم است و ما با رصد و پایش اطلاعاتی، نوید برگزاری آزمونی سالم را به داوطلبان میدهیم. وی درباره نخستین اقدام پیشگیری از تخلف گفت: از مدتها قبل از برگزاری آزمون، رصد و شناسایی مدعیان تقلب در کانالها و گروههای اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین اقدام پیشگیرانه در حال انجام است و این گروهها تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و به ویژه پلیس فتا قرار دارند که در این زمینه با توجه به الزامات قانونی و با تمام توان در کنار داوطلبان و خانوادههای آنان خواهیم بود و آماده دریافت هرگونه گزارش های مردمی هستیم. کاظمزاده افزود: داوطلبان با توجه به اینکه در یک سال و یا حتی سالهای متمادی برای موفقیت در آزمون سراسری برنامهریزی و تلاش کردهاند و با صرف وقت و انرژی خود و خانوادهها آماده شرکت در آزمون سراسری شدهاند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و نتیجه متناسب با تلاشهای خود را دریافت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند. بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
عربزاده

تمام مقاطع

زارعی

تمام مقاطع

عباسی

تمام مقاطع

فاطمه

تمام مقاطع

امیرپور

تمام مقاطع

ایرانمنش

تمام مقاطع

پناهنده

تمام مقاطع

توکلی

تمام پایه ها

فتاحی

تمام پایه ها

عربزاده

تمام پایه ها

پیشکار

تمام پایه ها

سلطانی نژاد

تمام پایه ها

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...