azmoon

نفرات برتر نمایندگی     02/09/03
رتبه:
1
تراز:
6284

مقطع:
چهارم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
امیر کوروش غلامی
رتبه:
2
تراز:
6184

مقطع:
چهارم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
سام رضایی مقدم
رتبه:
3
تراز:
5504

مقطع:
چهارم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
فرداد کردعلیوند
رتبه:
1
تراز:
6957

مقطع:
پنجم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
ارشیا نیازی فر
رتبه:
2
تراز:
6044

مقطع:
پنجم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
حسن صدوقی
رتبه:
3
تراز:
5869

مقطع:
پنجم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
رضا عیدی
رتبه:
1
تراز:
7048

مقطع:
ششم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
رئوف حسنوند
رتبه:
2
تراز:
6637

مقطع:
ششم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
امیر علی عبدی بسطامی
رتبه:
3
تراز:
6398

مقطع:
ششم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
امیرعلی بیرانوند
رتبه:
1
تراز:
7218

مقطع:
هفتم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
کورش فلاح
رتبه:
2
تراز:
6188

مقطع:
هفتم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
زهرا رضائی مقدم
رتبه:
3
تراز:
5965

مقطع:
هفتم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
سید مبین عسکری
رتبه:
1
تراز:
7137

مقطع:
هشتم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
الیسا نیازی
رتبه:
2
تراز:
6783

مقطع:
هشتم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
امیرمحمد یوسفوند
رتبه:
3
تراز:
5457

مقطع:
هشتم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
محمد مهدی اصل مرز
رتبه:
1
تراز:
8062

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
حسام دهستانی
رتبه:
2
تراز:
6899

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
محمدامین قاسم پور
رتبه:
3
تراز:
6838

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
خرم آباد
سارینا غلامی
رتبه:
1
تراز:
5829

مقطع:
دهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
خرم آباد
کیمیا بهاروند
رتبه:
2
تراز:
5496

مقطع:
دهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
خرم آباد
رضا اسدالهی
رتبه:
3
تراز:
5089

مقطع:
دهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
خرم آباد
حسین محمدی
رتبه:
1
تراز:
5525

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
حمید رضا یوسفوند
رتبه:
2
تراز:
5430

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
امیررضا رضایی منفرد
رتبه:
3
تراز:
5346

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
امیرحسین ساکی نژاد
رتبه:
1
تراز:
6913

مقطع:
دهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
آرش شاکرمی
رتبه:
2
تراز:
6043

مقطع:
دهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
حسین بیرانوندی
رتبه:
3
تراز:
5664

مقطع:
دهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
هویار حیدری
رتبه:
1
تراز:
6398

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
دینا سپهوند
رتبه:
2
تراز:
6380

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
رضا طولابیان
رتبه:
3
تراز:
6181

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
آتوسا دارایی
رتبه:
1
تراز:
5845

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
امیر رضا همتی پور
رتبه:
2
تراز:
5368

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
زهرا حیاتی
رتبه:
3
تراز:
4730

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
محمد روشن پور
رتبه:
1
تراز:
9016

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
امیر محمد طولابی
رتبه:
2
تراز:
6933

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
مهدیه الماسی سرآستانی
رتبه:
3
تراز:
5455

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
خرم آباد
امیرحسین کوچکی
رتبه:
1
تراز:
8854

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
آرتین صداقتی
رتبه:
2
تراز:
8223

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
حسین جابری
رتبه:
3
تراز:
6571

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
خرم آباد
محمد جواد پورهادیان
اخبار و مقالات
تصحیح همه امتحانات نهایی از خرداد امسال الکترونیکی خواهد بود تصحیح همه امتحانات نهایی از خرداد امسال الکترونیکی خواهد بود تهران (پانا) - وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمونهای نهایی برای دانشآموزان، خانوادهها و جامعه، در نظر دارد در انتشار سلسله خبرهایی، اقدام به اطلاعرسانی مناسب به خانوادهها و دانشآموزان در مورد فرایند امتحانات نهایی کند. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان است. لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمونها برنامهریزی کرده است. یکی از کارهای مهمی که در آزمونهای امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات امتحانات نهایی است. این تصحیح باید طوری دقیق باشد که حقی از دانشآموزی ضایع نشود. بنابراین براساس تکلیفی که طبق مصوبات به آموزش و پرورش شده، راهحل جدی برای رفع این مشکل، تصحیح الکترونیکی بود از خرداد پارسال به صورت آزمایشی برای حوزههای خارج از کشور و از دیماه برای یک حوزه در هر استان انجام شد و از خرداد امسال، تصحیح دستی برگهها به کلی جمع میشود و تصحیح برگههای امتحانات نهایی در کل کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. در تصحیح الکترونیکی، مصحح دوم، نظرات مصحح اول را نمیبیند و اگر اختلاف نظری بین مصحح اول و دوم وجود داشته باشد به مصحح سوم ارجاع داده میشود. همچنین سه نوبت، راهنمای تصحیح به سوالات ارسال میشود و برای مصححینی ابلاغ صادر میشود که مورد تایید گروههای آموزشی باشند. همچنین جمع نمره هر صفحه را سامانه انجام میدهد و نمره نهایی را هم سامانه، جمع و ثبت میکند. بیشتر بخوانید ...
نکات مهم برای دانش آموزان دوازدهمی در امتحانات نهایی نکات مهم برای دانشآموزان دوازدهمی در امتحانات نهایی تهران (پانا) - با توجه به تصحیح الکترونیکی و اسکن آن در سامانه تصحیح اوراق نهایی موارد مهمی را که لازم است از پیش بدانید جهت اطلاع دقیق بخوانید. ۱. روی سربرگ مطلقا چیزی نوشته نشود.(پاسخ برگ ها توسط سامانه شخصی سازی شده است.) ۲. بارکد برگه مخدوش نشود. در صورت مخدوش شدن هویت شما برای سیستم از بین میرود. ۳. شماره داوطلبی (کد ملی) خود را با برگه چک کنید و در صورت مغایرت قبل از شروع به مراقب در محل اطلاع دهید. ۴.در حاشیه پاسخ برگ و پشت آن مطلقا چیزی ننویسید. ۵.پاسخ هر سوال در جای معین شده درج و نوشته شود. ۶.حتی اگر بد خط هستید خوانا بنویسید تا حق شما ناخواسته در زمان تصحیح ضایع نشود. ۷.استفاده از هر مدل غلط گیر ممنوع است. در صورت نوشتن اشتباه نهایت فقط آن را قلم بگیرید. (خط بزنید) ۸. درج هرگونه علامت یا مطلب نامربوط احتمال صحیح نشدن برگه شما را افزایش می دهد. ۹.با توجه به اسکن پاسخ برگ ها استفاده از خودکار مشکی یا آبی با نوک ضخیم توصیه می شود . تا زمان اسکن، مطالب درج شده خوانا تر وباکیفیت تر دیده شود. این درحالیست که کیفیت اسکن با خودکار آبی پایین تر خواهد بود.(خودکار فقط مشکی وآبی سایر رنگ ها ممنوعیت دارد.) ۱۰.پاسخ برگ را تا نزنید و در تمیز نگه داشتن آن تا زمان تحویل دقت کنید. ۱۱. پاسخ برگ مچاله نشود و رطوبت عرق دست آن را مرطوب نکند. و در پایان اولیا به دانش آموزان یاد آور شوند: همراه داشتن هر نوع وسایل ارتباطی و دارای سیگنال حتی خاموش در حوزه امتحانی مطلقا ممنوع است. حوزه های امتحانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال دریافت ونگهداری این موارد ندارند. فرآیند آزمون از ساعت ۷/۳۰ صبح در حوزه ها خواهد بود .از ۸ صبح به بعد ورود دانش آموز به حوزه ممنوع است. تاکید میشود از ۷ صبح در محل حوزه آزمون حاضر باشید. قبل از شروع امتحانات نسبت به شناسایی حوزه فرزندتان از پیش اقدام کنید. (حوزه ها طبق رشته های مختلف در مدارس تقسیم شده اند. نام حوزه در کارت ورود به جلسه زمان تحویل قید شده است). همراه داشتن شناسنامه عکس دار / کارت ورود به جلسه تا پایان امتحانات الزامی است. در نگهداری کارت خود کوشا باشید. بیشتر بخوانید ...
ضرایب دروس اختصاصی گروه های آزمایشی کنکور اعلام شد ضرایب دروس اختصاصی گروههای آزمایشی کنکور اعلام شد ضرایب دروس اختصاصی هر گروه آزمایشی اعم از فنی و ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبان های خارجی در نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش ایسنا، در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی داوطلب در گروه آزمایشی که شرکت کرده ساخته می شود. بر این اساس، در گروه آزمایشی فنی و ریاضی برای درس ریاضی ۱۲، فیزیک ۹ و شیمی نیز ۷ ضریب دارد. همچنین در گروه آزمایشی علوم تجربی درس زیست شناسی ضریب ۱۲، فیزیک ضریب ۷، شیمی ضریب ۹، ریاضی ضریب 7 و زمین شناسی ضریب ۱ در نظرت گرفته شده است. در گروه آزمایشی علوم انسانی، برای دروس ریاضی ضریب ۶، زبان و ادبیات فارسی ضریب ۸، علوم اجتماعی ضریب ۵، روان شناسی ضریب ۲ ، زبان عربی ضریب ۵، تاریخ و جغرافیا ضریب ۵ ، فلسفه و منطق ضریب ۵ و در نهایت اقتصاد ضریب ۲ در نظر گرفته شده است. در گروه آزمایشی هنر، برای درک عمومی هنر ضریب ۱۲، درک عمومی ریاضی و فیزیک ضریب ۵، خلاقیت تصویری و تجسمی ضریب ۳ و در نهایت در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز برای زبان تخصصی ضریب ۱ در نظر گرفته شده است. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی،علوم تجربی وعلوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی یکبار در سال برگزارمی شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد. در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون بهیاری - ویژه دیپلمه های بهیاری دروس تخصصی بهیاری شامل درس های مراقبت های بهیاری(دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی،پوست، دستگاه تولید مثل،دستگاه ادراری، بیماری های گوش و حلق و بینی و چشم،دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذیه و رژیم های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری(دستورالعمل مقدماتی) است که با ضریب ۱۲ و تاثیر قطعی لحاظ می شود. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی زبان عربی کتاب های عربی، زبان قرآن ۱ ،۲ و ۳ و منابع درس امتحانی تاریخ کتابهای تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳( ایران در دوره اسلامی) درنظر گرفته می شود. در هر یک از نوبت های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می کنند باید انتخاب کنند که صرفا به دفترچه سوالات تخصصی از منابع دیپلم علوم انسانی یا منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی پاسخ می دهند. در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد. فقط داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون اختصاصی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند. داوطلبانی می توانند رشته محل های مربوط به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفا در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کد رشته محل های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند. برای انتخاب رشته محل های مربوط به سایر زبان های خارجی (بجز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است. بیشتر بخوانید ...
تکلیف کنکوری هایی که سابقه تحصیلی ندارند چیست؟ تکلیف کنکوریهایی که سابقه تحصیلی ندارند چیست؟ سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد. به گزارش ایسنا، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی/ ترمی - واحدی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ میزان ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی/ترمی - واحدی ۱۰ درصد(در مجموع ۴۰ درصد) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی عنوان شده است. همچنین سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی(کنکور) اضافه میشود. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۱۹ و نیم درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی ۶ و نیم درصد(در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۶ درصد) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در جداول ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و نظام سالی - واحدی/ترمی - واحدی) ساخته می شود. با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن، همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای نظری، فنی و حرفهای و کار و دانش در تمام نظامهای آموزش و پرورش و طلاب حوزههای علمیه) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند. درصورتی که داوطلبی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیشبینی میکند، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی ننماید، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر لحاظ میشود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلا سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست در هر نوبت آزمون اختصاصی، نمرات خام داوطلبان برای هر گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده، اطلاع رسانی میشود. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبتهای آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی(میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصیی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته میشود و ملاک علمی برای پذیرش داوطلبان برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری براساس نمره کل نهایی ساخته میشود. نمره کل آزمون اختصاصی مربوط به دو نوبت آزمون اختصاصی هر سال در کارنامه داوطلبان که در مرداد ماه برای انتخاب رشته همان سال در اختیار آنان قرار میگیرد، اطلاع رسانی میشود. در صورت یکسان بودن گروه آزمایشی نوبتهای معتبر هر داوطلب، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نمره کل نهایی لحاظ و در کارنامه اطلاع رسانی میشود. همچنین نمرات هر یک از دروس سوابق تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی میشود و در کارنامه داوطلبان که سازمان سنجش آموزش کشور صادر می نماید، نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی داوطلب درج میشود. برای داوطلبانی که در خرداد ماه موفق به اخذ مدرک دیپلم نمیشوند و در شهریور ماه مدرک دیپلم خود را اخذ میکنند، نمرات سوابق تحصیلی و معدل بر اساس نمرات کسب شده داوطلب در امتحانات نهایی آموزش و پرورش در خرداد ماه همان سال محاسبه میشود و ملاک اعمال در گزینش علمی است. نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی داوطلب که در مرداد ماه برای پذیرش همان سال، اطلاع رسانی میشود، درج خواهد شد. بیشتر بخوانید ...
چگونه برنامه ریزی درسی کنیم چگونه برنامه ریزی درسی کنیم؛ نکاتی برای بهتر درس خواندن گام اول: برنامههایتان را بنویسید ۱. لیستی از تمام مواردی که نیاز به مطالعه دارند، تهیه کنید اولین گام برای برنامه ریزی درسی، تهیهی فهرستی از تمام موضوعات و دروسی است که شما نیاز به مطالعهی آنها دارید. تعهدات خود و کارهایی را که باید انجام بدهید، روی کاغذ بیاورید. این به شما کمک خواهد کرد تا ایدههایتان در رابطه با کارهایی که باید انجام شوند، پرورش یابند. اگر شما امتحاناتی پیش رو دارید، آنها را در اولویت مطالعه قرار بدهید. ۲. بررسی کنید برای هر کلاس درس یا امتحان چه کارهایی باید انجام بدهید ابتدا همهی موضوعاتی را که باید مطالعه کنید، یادداشت کنید. حالا ببینید برای هر موضوع چه کارهایی باید انجام بدهید. شاید زمانهایی که شما باید برای یک درس اختصاص بدهید یا روند برگزاری یک کلاس درسی خاص در هر هفته تغییر کند. این تغییرات، شانس شما برای پیدا کردن زمانهای سوختهای است که میتوانید برای مطالعه از آنها استفاده کنید. اگر یک کتاب راهنمای درسی یا یک کتاب برای مرور کردن دروس دارید، از آن برای کامل کردن لیستی که تهیه کردهاید، استفاده کنید. زمانهایی را برای مطالعه ذخیره کنید. زمانهایی را برای مرور یادداشتهایتان در نظر بگیرید. زمانهایی را برای راهنمایی گرفتن و مطالعه دربارهی امتحان مورد نظرتان اختصاص بدهید، (البته اگر احتیاج به راهنمایی گرفتن دارید). حتما بخوانید: چند نکته کاربردی برای اولویت بندی کارها ۳.لیستتان را اولویت بندی کنید پس از آنکه یک لیست از تمام موضوعات یا امتحانات پیش رویتان تهیه کردید، سعی کنید بفهمید برای هر کدام چه کارهایی لازم است انجام بدهید، حالا وقت آن رسیده است که لیستتان را بر اساس اولویتها مرتب کنید. درسها را به نسبت اهمیتی که دارند رتبهبندی کنید، این کار به شما کمک میکند بفهمید چه موضوعاتی نیاز به زمان بیشتری برای مطالعه دارند. همینطور اینکه چه موضوعاتی برای پر کردن زمانهای خالی شما مناسبتر هستند. برای همهی موضوعات و امتحانات یک شماره در نظر بگیرید. مثلا اگر به زمان بیشتری برای درس ریاضی نیاز دارید، عدد ۱ را برای ریاضی در نظر بگیرید و اگر کمترین زمانی که احتیاج دارید مربوط به درس تاریخ است (فرض کنید ۵ موضوع برای مطالعه در نظر گرفتهاید) شماره ۵ را به تاریخ اختصاص بدهید. برای هر موضوع درسی یا امتحان یک ضریب سختی قرار بدهید. برای هر موضوع درسی یا امتحان مقدار زمان مشخص و مورد نیاز را در نظر بگیرید. برای هر موضوع درسی یا امتحان مقدار زمانی را که نیاز به مرور کردن دارد، اختصاص بدهید. ۴. یک جدول با ستونها و خانههای مشخص برای تقسیمبندی زمانهای مفید درس خواندن طراحی کنید پیش از آنکه ادامه بدهید، نیاز است زمانهای در دسترس در طول هفته را، بهصورت یک جدول با خانههای اختصاصی برای هر درس تقسیمبندی کنید. پس از انجام این کار میتوانید هر ستون جدول را به یک موضوع اختصاص بدهید. یک ترفند برای ایجاد برنامه ریزی درسی، طراحی زمان مطالعه روزانه یا هفتگی هر درس است. با این کار شما یک برنامه دارید و دیگر لازم نیست مدام روند درس خواندنتان را کنترل کنید. با ایجاد یک برنامهی روتین، شما به مطالعه کردن عادت میکنید. چک کنید چه زمانها و روزهایی در طول هفته هست که میتوانید همیشه در این اوقات مطالعه کنید. بهعنوان مثال ممکن است شما بین ساعت ۳ تا ۴ بعد از ظهر، وقتتان آزاد باشد یا مثلا هر سهشنبه یا پنجشنبه وقت آزادتان بیشتر باشد. در صورت امکان سعی کنید برنامه ریزی درسی خود را پس از جمعآوری این اطلاعات انجام بدهید؛ چون معمولا چینش یک برنامهی روتین و منظم به شما کمک میکند یک ذهن درسخوان داشته باشید و مطالب با سرعت بیشتری در ذهنتان جا بیفتد. بهتر است برای هر خانهی جدولتان بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان در نظر بگیرید. خانههای با زمان کوتاهتر معمولا از خانههای با زمان طولانی مناسبتر هستند. اینطوری شما برای درس خواندن بیشتر ترغیب میشوید و درسها به نظرتان خستهکننده نمیآیند. برای تمام زمانهای قابل استفادهتان خانههایی را در نظر بگیرید. اگر شما مقدار مشخصی وقت قبل از امتحانتان دارید، به جای یک برنامهی هفتگی روتین یک تقویم متغیر برای خودتان درست کنید. بهطوری که بتوانید مقداری زمان قبل از هر امتحان در نظر بگیرید. ۵. زمانهایی را برای فعالیتهای غیر درسیتان در نظر بگیرید در حالیکه برای هر موضوع درسی زمانی را در نظر میگیرید، باید مطمئن شوید که اوقاتی را به خانواده، دوستان و استراحتتان اختصاص دادهاید. اگر نتوانید بین زندگی شخصی و زندگی علمی خود تعادل ایجاد کنید، هرگز در تحصیلتان موفق نخواهید شد. زمانهایی را برای رویدادهایی که نمیتوانید هرگز دوباره تجربهشان کنید (مثلا تولد مادربزرگتان، یک مراسم مخصوص فامیلی، یا قرار ملاقات با پزشکتان) در نظر بگیرید. ستونی را برای زمانبندی کارهایی که ملزم به انجام آنها هستید در نظر بگیرید. تعهداتی مثل جلسات تمرینی شنا، زمانهای مربوط به برنامههای خانوادگی یا انجام مراسم مذهبی. یادتان نرود مقدار مناسبی وقت برای استراحت، خواب و ورزش اختصاص بدهید. اگر تنها زمان محدودی قبل از امتحان فرصت دارید، فعالیتهای غیردرسی و فوقبرنامهتان را لغو کنید یا به تعویق بیندازید. ۶. جدولی را که در مرحلهی قبل طراحی کردید، پر کنید زمانی که ستونها و خانههای جدول برنامه ریزی درسی خود را طراحی کردید با توجه به آنچه که نیاز دارید، ستونها را پر کنید. موضوعی را که هر جلسه باید مطالعه کنید، بنویسید. این کمک میکند که در مسیر درست باشید و به شما اجازه میدهد کتب و مطالب درسیتان را جلوتر از زمانی که پیشبینی کردهاید، پیش ببرید. یک چارت روزانهی آماده یا چیزی شبیه به این تهیه کنید. میتوانید از یک دفتر یادداشت ساده استفاده کنید. اگر تلفن همراه هوشمند دارید، میتوانید برنامهریزی خود را روی تلفنتان ذخیره کنید. در ابتدا فقط برای یک هفته برنامه طراحی کنید، تا زمانی که کاملا روی برنامهریزی مسلط شوید. اولویت مطالعه را برای نزدیکترین امتحاناتتان در نظر بگیرید. همهی مطالب خود را برای محدودترین زمانی که میتوانید داشته باشید در نظر بگیرید و ببشتر به موارد اساسی قبل از امتحان مورد نظر بپردازید. دورههای درسیتان را اولویتبندی کنید. به اینکه در ابتدا در انجام این کار ضعیف هستید فکر نکنید؛ شما مصمم هستید که بزنید وسط خال گام دوم: برنامهریزی مخصوص به خودتان را آماده کنید ۱. برنامه ریزی درسی فعلی خود را ارزیابی کنید اولین قدم برای ایجاد یک برنامه ریزی درسی خوب این است که برنامهریزی قبلی و چگونگی گذراندن زمانهایتان را تا این لحظه، بررسی کنید. ارزیابی برنامهریزی فعلیتان کمک میکند که نگاه مناسبتری برای چگونگی استفاده از زمان داشته باشید، شما را قادر میسازد که بفهمید کدام زمانها و روشها برای اهداف مطالعاتی شما مناسبتر هستند و انجام کدام فعالیتها را باید متوقف کنید. معین کنید در حال حاضر چند ساعت در هفته مطالعه میکنید. ببینید در حال حاضر چند ساعت در هفته به سرگرمیهایتان اختصاص میدهید. بررسی کنید تا الان چند ساعت در هفته را با دوستان و خانواده وقت میگذراندید. با یک حساب سرانگشتی ببینید کدام فعالیتها را برای ذخیره زمان بیشتر میتوانید حذف کنید. میدانم افراد علاقهی زیادی دارند که وقت بیشتری را صرف سرگرمی کنند، اما چارهای نیست شروع کنید. اگر شاغل هستید، دقت کنید که برنامه ریزی درسی تان با برنامهریزی شغلی شما هماهنگی داشته باشد. ۲. سبک مطالعهای را که برایتان مناسبتر است، پیدا کنید درست است دانستن این مطلب که زمانهایتان را چگونه سپری میکنید برای ایجاد یک برنامه ریزی درسی خوب مهم است؛ اما در عین حال اینکه دقیقا بدانید کدام شیوه و سبک مطالعاتی برای شما مناسبتر است موضوع مهمتری است. همینطور به شما کمک میکند تا زمانهایی را که بهطور معمول به هدر میرفته است کشف و از آنها برای مطالعه استفاده کنید. از خودتان چند سؤال بپرسید: آیا شما جزو کسانی هستید که یادگیری شنیداریتان بهتر است؟ اگر اینطور باشد، میتوانید از زمانهایی که مشغول رانندگی هستید یا اوقاتی که در حال ورزش یا پیادهروی هستید هم استفاده کنید. آیا شما به لحاظ بصری راندمان بهتری در یادگیری دارید؟ با مرور تصاویر یا دیدن فیلم بهتر مطالب را میفهمید و به خاطر میسپارید؟ اگر اینطور است سعی کنید از طریق دیدن فیلمهای مرتبط با مطالبی که باید بیاموزید، هم آموزش ببینید و هم سرگرم شوید. حتما بخوانید: آشنایی با موثرترین روش های مطالعه و یادداشت برداری ۳. خودتان را ملزم به اجرای برنامهتان کنید اگرچه ممکن است شما یک برنامهی بسیار جذاب برای خودتان طراحی کنید، اما توجه داشته باشید که طراحی برنامه تضمین نمیکند که آن برنامه حتما اجرا شود. برای گرفتن نتیجهی مناسب از برنامهریزیتان، باید کمی وقت صرف کنید و سعی کنید خودتان را به اجرای برنامهریزی طراحی شده وادار کنید. برای انجام این کار: باید بدانید برنامهریزی شما چگونه عمل میکند؛ این یک نکته اساسی است. اگر معمولا تمرکزتان را از دست میدهید و زمانهای زیادی از دست میرود سعی کنید در برنامهریزی خود وقتهای اضافهای برای خودتان در نظر بگیرید. اگر میدانید که اهل وقت تلف کردن هستید و اصطلاحا کسی هستید که دقیقهی نود به فکر درس خواندن میافتید، در جدولتان مقداری وقت اضافه قبل از پایان مهلت درس خواندنتان در نظر بگیرید. این وقت مثل یک ضربهگیر عمل میکند و باعث میشود ناگهان با پایان مهلتتان مواجه نشوید. این کار در واقع مقداری وقت برای شما ذخیره میکند. اگر شما کسی هستید که انعطاف کمی در انجام کارها و برنامهها دارید، خودتان را عادت بدهید تا بتوانید سرعت عمل بیشتری داشته باشید. میتوانید این کار را با در نظر گرفتن پاداش یا تشویق در صورت سر وقت و دقیق انجام دادن برنامه ریزی درسی تان انجام بدهید. گام سوم: از برنامهریزیتان پیروی کنید ۱. از وقتهای آزادتان به بهترین شیوه استفاده کنید یکی از بزرگترین چالشها در دنبال کردن برنامه ریزی درسی، وسوسه شدن است. وسوسهی اینکه با خودتان بگویید به جای اجرای برنامه استراحت کن، تفریح کن. یا اینکه خودتان را به نحوی سرگرم کنید. در هر صورت باید در برابر این وسوسهها مقاومت کنید و فقط از زمانهایی که در برنامه ریزی درسیتان برای سرگرمی در نظر گرفتهاید، استفاده کنید. وقت آزاد را بهعنوان پاداش درس خواندنتان بدانید. از وقت آزاد بهعنوان یک راه شارژ کردن دوبارهی خودتان استفاده کنید. میتوانید چرت زدن در وقت آزاد را امتحان کنید. پیادهروی کنید یا برای آرامش خود تمرینات یوگا انجام بدهید. یوگا کمک میکند برای برگشتن دوباره به فضای درس خواندن، تمرکز لازم را بهدست آورید. در وقتهای آزادتان از محلی که در آنجا درس میخوانید خارج شوید؛ این باعث میشود حال و هوایتان عوض شود و کسل نشوید. ۲. برای خودتان زنگ تفریحهای کوتاه در نظر بگیرید و بیش از آن وقتتان را هدر ندهید مطمئن شوید که برای هر کدام از خانههای جدول مشخص شده در برنامهریزی، یک زنگ تفریح در نظر گرفته باشید، تا بتوانید در زمان مناسب به استراحت بپردازید. مهمترین عنصر در پیروی از برنامهریزیتان این است که مطمئن شوید کاملا همهی موارد برنامه را رعایت میکنید و تنها از همان مقدار زمان استراحت که در برنامه گنجانده شده است، استفاده میکنید. تلف کردن زمان، بیشتر از آن مقداری که در برنامهریزی بهعنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است، میتواند باعث تخریب برنامهریزی شما شود و در این صورت در درستان موفق نخواهید شد. برای هر کدام از خانههای مربوط به جدول برنامهریزیتان یک زنگ تفریح بین ۵ تا ۱۰ دقیقه در نظر بگیرید. این زمان نباید از این مقدار بیشتر شود. در ابتدای کار میتوانید از زنگ هشداردهنده روی ساعت یا تلفن همراهتان برای شروع و اتمام زنگ تفریح استفاده کنید. این کار باعث میشود زمان را رعایت کنید. از زنگ تفریحتان آگاهانه استفاده کنید. مطمئن شوید که از این وقت برای بازسازی خودتان بهره میبرید. حرکات کششی انجام بدهید، به یک پیادهروی کوتاه بروید، یک میان وعده مختصر میل کنید، یا خوتان را با شنیدن موسیقی سرحال بیاورید. از مواردی که ممکن است حواستان را پرت کند تا زمان استراحتتان را رعایت نکنید و وقت زیادتری به آن اختصاص بدهید اجتناب کنید. حتما بخوانید: چطور یک برنامه ریزی روزانه ایدهآل و همهجانبه داشته باشیم؟ ۳. به برنامهریزیتان پایبند باشید و از آن سرپیچی نکنید مهمترین نکته دربارهی برنامهریزی این است که شما باید آن را درست اجرا کنید. هیچ موضوعی نباید باعث شود که شما از برنامهریزی خودتان سرپیچی کنید. سعی کنید بهطور منظم به تقویم یا برنامهتان نگاه کنید تا برایتان عادت شود. چون معمولا چیزی که جلوی چشم نیست، فراموش میشود. پس یادتان باشد که برنامهتان باید همیشه جلوی چشمتان باشد. هنگامی که چیزی برای شما به روال عادی زندگیتان تبدیل شود، ذهن شما شروع به هماهنگی با آن میکند و اتوماتیک به انجام آن کارها عادت میکنید، مثل عادت به نشستن پشت میز یا مطالعه کردن. بهعبارت دیگر، وقتی شما این کارها را انجام میدهید چون ذهنتان آماده شده است، ناخودآگاه برای درس خواندن متمرکز میشوید. ۴. دیگران را در جریان برنامهریزیتان قرار بدهید گاهی اوقات اجرای برنامهها سخت میشود؛ چون افراد مهم زندگیمان باعث میشوند ما از اهدافمان فاصله بگیریم. این اتفاق از طرف آنها عمدی نیست، آنها دوست دارند وقتشان را با شما بگذرانند. پس ناچارید برای جلوگیری از این اتفاق، برای افرادی که در زندگیتان هستند دربارهی برنامهریزیتان توضیح بدهید. از آنها بخواهید خود را با برنامهریزی شما هماهنگ کنند. یک کپی از برنامهریزی روزانهتان را روی در یخچال خانه بچسبانید و یک کپی دیگر از برنامهریزیتان را برای دوستانتان که مدام با آنها وقت میگذرانید ایمیل کنید. اگر کسی برنامهای برای وقت گذراندن با شما ترتیب داده است که با برنامهریزی شما و زمانهای مطالعهتان تداخل دارد، مؤدبانه از او بخواهید که اگر مقدور است برای زمان دیگری برنامهریزی کند. برگرفته از: wikihow بیشتر بخوانید ...
بازدید مدیر کل اموزش و پرورش کل استان لرستان از فرایند فعالیت  نمایندگی مدیر کل اموزش و پرورش استان لرستان جناب اقای نخعی در بازدیدی از عملکرد مجموعه مدارس مسیر طلایی موفقیت که نمایندگی گاج نیز در زیر مجموعه آن قرار دارد به بررسی فعالیت های این مجموعه پرداختند. جناب اقای نخعی طی بازدید از مراحل فعالیت نمایندگی و استودیوی اموزشی مجموعه به تقدیر از مدیریت محترم جناب اقای سید محسن شاهرخی و کارمندان شاغل پرداختند و عنوان کردند که عملکرد مجموعه و همچنین امکانات فراهم شده در سطح استان برای نخستین بار بوده و بر تداوم و گسترش این فعالیت ها تاکید داشتند. بیشتر بخوانید ...
بازدید مدیر کل اموزش و پرورش کل استان لرستان از فرایند فعالیت  نمایندگی مدیر کل اموزش و پرورش استان لرستان جناب اقای نخعی در بازدیدی از عملکرد مجموعه مدارس مسیر طلایی موفقیت که نمایندگی گاج نیز در زیر مجموعه آن قرار دارد به بررسی فعالیت های این مجموعه پرداختند. جناب اقای نخعی طی بازدید از مراحل فعالیت نمایندگی و استودیوی اموزشی مجموعه به تقدیر از مدیریت محترم جناب اقای سید محسن شاهرخی و کارمندان شاغل پرداختند و عنوان کردند که عملکرد مجموعه و همچنین امکانات فراهم شده در سطح استان برای نخستین بار بوده و بر تداوم و گسترش این فعالیت ها تاکید داشتند. بیشتر بخوانید ...
برپایی نمایشگاه کتاب نمایندگی گاج در روز دوم هر ماه اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب میکند که تخفیفات این نمایشگاه از 10 تا 30 درصد برای کلیه عموم میباشد این نمایشگاه به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می گردد که افراد می توانند در صورت خرید غیرحضوری با ارسال رایگان کتاب درب منزل کتاب خودر را تحویل گیرند بیشتر بخوانید ...
برگزاری مراسم شب یلدا هرساله باتوجه به نکوداشت ایین شب یلدا مراسمی در نمایندگی برگزار می گردید که امسال باتوجه به محدودیت های کرونایی این ویژه برنامه به صورت انلاین و زنده در صفحه ایسنتاگرام برگزار گردید. تا اعضای محترم گاج بتوانند از این ویژه برنامه بهره برده این مراسم باتوجه به تجهیزات فنی مجموعه به صورت لایو ایسنتاگرامی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید که با استقبال گسترده همراه شد . در این ویژه برنامه از مدافعان سلامت و همچنین تعدادی از نفرات برتر تقدیر به عمل امده و جوایزی به آنها اهدا شد. بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
خدارحمیان

مسول مشاوران

طلایی

مشاور ارشد

طاهری

پایه ششم دختر و متوسطه اول دختر

کهزادوند

متوسطه دوم پسر

کمالوند

متوسطه اول پسر

احمدی

پایه ششم پسر

خورشیدی

متوسطه دوم دختر

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...