azmoon

نفرات برتر نمایندگی     02/02/29
رتبه:
1
تراز:
6360

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
رودان
ابوالفضل ضمیری
رتبه:
2
تراز:
5615

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
رودان
محمد فاضل درویش زاده
رتبه:
3
تراز:
5141

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
رودان
محمد مهدی فاضلی
رتبه:
1
تراز:
6664

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
رودان
محمد هادی سعادتی
رتبه:
2
تراز:
5271

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
رودان
زهرا افساء
رتبه:
3
تراز:
4705

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
رودان
رضا سالمی گشوئیه
رتبه:
1
تراز:
5465

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
رودان
حمیدرضا نجفی
رتبه:
2
تراز:
4828

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
رودان
حسین جعفری
رتبه:
3
تراز:
4752

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
رودان
علیرضا پیکردوست
اخبار و مقالات
آزمون سراسری ۱۴۰۲ با چهار تغییر قطعی برگزار می شود رییس سازمان سنجش خبر داد: آزمون سراسری ۱۴۰۲ با چهار تغییر قطعی برگزار میشود رییس سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: چهار تغییر مهم، شامل: حذف دروس عمومی، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، حذف زیرگروهها و برگزاری دو بار در سال در آزمون سراسری ۱۴۰۲ اجرایی میشود. دکتر عبدالرسول پورعباس افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار شد و سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است که مصوبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اصلاحات آزمون سراسری ۱۴۰۲ را اجرا میکند. وی افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات آزمون سراسری ۱۴۰۲، قانون است و طبق تاریخ تصویب نیز ما به عنوان مجری برگزاری آزمون سراسری، موظف هستیم که آن را اجرا کنیم. رییس سازمان سنجش، خاطرنشان کرد: در سازمان سنجش، در حال نگارش آییننامه اجرایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ هستیم و این آییننامه، پس از تدوین، به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارایه میشود، و پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش، اطلاع رسانی میشود. وی یادآور شد: کلیات تغییرات آزمون سراسری ۱۴۰۲ پیش از این هم به اطلاع داوطلبان رسیده است و چهار تغییر مهم در آزمون سراسری ۱۴۰۲ اجرایی میشود. دکتر پورعباس، اظهار داشت: آییننامه اجرایی، پس از نهایی شدن و تصویب در مراجع ذیربط، هر چه زودتر به اطلاع داوطلبان میرسد و تلاش میکنیم که در مدت کوتاهی آن را به تصویب نهایی برسانیم. وی، با اشاره به چهار تغییر مهم در آزمون سراسری ۱۴۰۲، گفت: حذف دروس عمومی، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، حذف زیرگروهها و برگزاری دو بار در سال در آزمون سراسری ۱۴۰۲ اجرایی میشود. رییس سازمان سنجش، در پایان، افزود: با حذف زیرگروهها، یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته میشود. منبع: پیک سنجش بیشتر بخوانید ...
بازگشایی متفاوت مدارس در مهر امسال بازگشایی متفاوت مدارس در مهر امسال معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال بهدلیل پشت سر گذاشتن کرونا بازگشایی متفاوتی در مهرماه خواهیم داشت، بنابراین باید سعی شود با تدبیر و برنامهریزی لازم این بازگشایی با کمترین چالش و مانع انجام شود. به گزارش ایسنا،حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به آغاز کار برنامهریزی پروژه مهر در سطح وزارتخانه گفت: از مهمترین مسائلی که در پروژه مهر باید به آن پرداخته شود موضوعاتی چون ثبتنام دانشآموزان، هدایت تحصیلی، ثبت سفارش کتب درسی و توزیع مناسب آن است. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برآورد و ساماندهی نیروی انسانی از مهمترین اقدامات پروژه مهر است و باید بهطور جدی پیگیری شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته انقلابیگری و جوانگرایی را جزء مهمترین شاخصهای بهکارگیری نیروها در سطوح مختلف آموزش وپرورش استان عنوان کرد و از رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و معاون معین استان قزوین در وزارت متبوع خواستار پیگیری مرتفع کردن مشکلاتی چون کسری نیروها، پرداخت معوقات آموزشدهندگان سوادآموزی، توجه ویژه به هنرستانهای فنیوحرفهای و روزآمد کردن تجهیزات آن در سطح وزارتخانه شد. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، در ادامه تعدادی از اعضای شورای معاونین به ارائه گزارش اقدامات انجام شده و دیدگاهها و طرح مشکلات آموزشی و پرورشی پرداختند. بیشتر بخوانید ...
تابستان و فرصت آموزش و پرورش برای جبران شکاف یادگیری تابستان و فرصت آموزشو پرورش برای جبران شکاف یادگیری یک کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهایی که وجود داشت آموزش و پرورش نتوانست از فرصتهای موجود برای گروه هدف خود استفاده اثربخشی کند گفت: تابستان سال جاری که حدود دو ماه از آن باقی مانده میتواند تا حدودی شکافهای بهوجود آمده را جبران کند. زهرا علیاکبری در گفتوگو با ایسنا،در این باره اظهار کرد: برای یک فرد در سنین کودکی و نوجوانی اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در خانواده مهیا باشد، آموزش مدرسهای در سه فصل از سال و اوقات فراغت در فصل تابستان برنامهای است که به طور معمول شکل میگیرد و حداقل تا حدود سن ۱۸ سالگی ادامه دارد. وی افزود: جدا از اینکه در ۹ ماه از سال چه آموزشها و مهارتهایی در مدرسه به دانشآموزان ارائه میشود، تعطیلات تابستان از جمله ایامی است که اگر به خوبی برنامهریزی و هدایت شود باعث خودتوسعهای فرد و در نهایت نتایج محسوسی در زمینههای مختلف جامعه از جمله مهارتآموزی و افزایش سواد علمی را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه اوقات فراغت به دانشآموزان فرصت می دهد تا استراحت کنند و دیگر نگران مدرسه یا دیگر جنبههای استرسزای زندگی خود نباشند گفت: پژوهشگران دانشگاه روچستر در مطالعهای با موضوع اوقات فراغت دانشآموزان اذعان کردند که زمان آزاد برای دانشآموزان دبیرستانی نه تنها برای حفظ عملکرد دانشی و مهارتی در مدرسه، بلکه برای حفظ سلامت روانشان نیز ضروری است. علیاکبری ادامه داد: این مطالعه همچنین بیان میکند که برای کمک به کاهش این استرس به اوقات فراغت نیاز است و کمبود اوقات فراغت میتواند منجر به افسردگی، افزایش میزان استرس و حملات اضطرابی شود. فعالیتهای ساختاریافته (فعالیتهای آموزشی، ورزشی، مذهبی، بشردوستانه) یا هر فعالیت دیگری که تحت نظارت بزرگسالان و مربیان انجام میشود میتواند به عنوان یک عامل محافظتی در رفتار اجتماعی پرخطر کودکان و نوجوانان عمل کند. وی یک تقسیمبندی از فعالیتهایی که دانشآموزان در اوقات فراغت خود انجام میدهند ارائه و اظهار کرد: گروه اول، فعالیتهایی با هدف استراحت، بدون درگیری جسمی یا روانی خاص یا شدید در فضای خانه است که در طبیعت انجام میشود. این فعالیتها عمدتا جنبه فردی دارند. گروه دوم فعالیتها از اشکال مختلف تفریح به معنای وسیع این واژه تشکیل شده است که وظیفه آن استراحت فعال یا تفریح سالم (گردش، ورزش، بازی، پیاده روی و...) است. گروه سوم شامل تمام فعالیتهایی است که با هدف رشد شخصیت از طریق زمینههای مختلف فعالیتهای انسانی (آموزشی، فرهنگی، اجتماعی...) انجام میشود. این کارشناس آموزش و پرورش افزود: بنابراین دانشآموزان در یکی از این سه گروه یا ترکیبی از آنها تابستان خود را میگذرانند. بر اساس نتایج یک پژوهش بینالمللی، بین پیشرفت تحصیلی و متغیرهای ترکیبی اوقات فراغت اعم از فعالیتهای فرهنگی، معاشرت، تفریح رفتن و فعالیتهای آرامشبخش، همبستگی معنیدار آماری وجود دارد. دانشآموزانی که پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند، عمده اوقات فراغت خود را صرف انجام فعالیتهای فرهنگی و آرامشبخش میکنند، در حالی که دانشآموزانی که نتایج تحصیلی ضعیفتری دارند، بیشتر اوقات فراغت خود را صرف معاشرت و بیرون رفتن با همسالان میکنند. علیاکبری با بیان اینکه با توجه به نتایج علمی که از تاثیر اوقات فراغت بر رشد کودکان و نوجوانان بر میآید، جوامع برای ایام تعطیلی مدارس برنامهریزیهای هدفمندی انجام میدهند گفت: چه بسا نظامهای آموزشی هستند که این دوران را بهترین فرصت برای شکلدهی هویت علمی و فرهنگی نسل آیندهساز خود میدانند. در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهایی که وجود داشت آموزش و پرورش نتوانست از این فرصت برای گروه هدف خود استفاده اثربخشی کند، اما تابستان سال جاری که حدود دو ماه از آن باقی مانده میتواند تا حدودی این شکاف را جبران کند. وی افزود: طرح جبران و تثبیت یادگیری از جمله برنامههایی است که با توجه به افت تحصیلی که آموزش مجازی برای دانشآموزان به همراه داشت میتواند نقطه قوتی در نظام آموزشی باشد. برگزاری اردوهای دانشآموزی عشایری، مسابقات فرهنگی و ورزشی و... نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش است، اما توجه به این نکته مهم است که نهایتا هر کدام از این فعالیتها روزهای محدودی از سه ماه تابستانی دانشآموزان را درگیر پویایی میکند، برای هفتهها و روزهای دیگر چه اقدامی در نظر گرفته شده است؟. این کارشناس آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه رویدادهای کتابخوانی، یادگیریهای مشارکتی، آموزش مهارتهای زندگی و حقوق شهروندی، جانمایی هویت ملی به همراه عزت نفس در نوجوانان و سایر فعالیتهایی که در سال تحصیلی فرصت کافی در مدارس برای آموزش و انجام آنها نیست، میتواند راهگشای بسیاری از چالشهای تحصیلی و رفتاری دانشآموزان ما باشد گفت: به عنوان مثال سرانه مطالعه دانشآموزان در تابستان از کاستی بسیاری برخوردار است که فرهنگسازی کتابخوانی با همکاری کانونهای محلی و نهادهای متولی میتواند رخدادهای خوبی را در سطح کشور رقم بزند. علیاکبری ادامه داد: البته باید توجه کرد که کودکان و نوجوانان در سطوح مختلف خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و ... قرار دارند و با این وجود بسیاری از آنان گذراندن اوقات فراغت خود را با انجام کارهایی مانند خرید، رفتن به مهمانی، بودن با دوستان، بازیهای رایانهای، استفاده از رسانههای اجتماعی، تماشای فیلم، مطالعه، فعالیتهای دینی و رفتن به سفر طی کرده و از آن لذت میبرند. وی افزود: باید تلاش کرد ضمن توجه به علایق و تفریحات فوق، در اوقات فراغت برای آنان مسیر مناسب و مطلوبی نیز ترسیم شود؛ مسیری که علاوه بر توجه به ویژگیهای سنی و شخصیتی، از هر گونه اجبار و فعالیتهای کسلکننده به دور باشد. بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
صالحی

تمام مقاطع

نجفی

تمام مقاطع

درویشی

تمام پایه ها

جاودان

تمام پایه ها

حسین نسب

تمام پایه ها

هاشمیان

تمام پایه ها

ملایی

تمام پایه ها

خازنی پور

تمام پایه ها

کمالی

تمام پایه ها

یزدانی

تمام پایه ها

نجفی

تمام پایه ها

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...