جایگاه متزلزل پیش دبستانی در نظام آموزشی کشور


علی الهیار ترکمن رییس امور آموزش و پرورش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: مقطع ابتدایی به عنوان مهم ترین رکن در توسعه آموزشی محسوب شده و به نوعی سرنوشت یک دانش آموز برای موفقیت در ادامه تحصیل و زندگی مبتنی بر این دوره است.
 
وی با بیان اینکه یک دوره ابتدایی با کیفیت بر مبنای یک دوره پیش دبستانی با کیفیت استوار است، تصریح کرد: دوره پیش دبستانی درایران تقریبا تاریخی به اندازه آموزش نوین در کشو دارد، اما هنوز دوره پیش دبستانی نتوانسته جایگاه خود را در نظام آموزشی پیدا کند و اگر به آموزش ابتدایی معتقد باشیم باید به مقطع پیش دبستانی بیشتر توجه کنیم.
 
رییس امور آموزش و پرورش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار کرد: اگر ما می خواهیم در حوزه توسعه آموزش های پیش از دبستان وارد شده و موفق عمل کنیم باید از هرگونه شتاب زدگی پرهیز نماییم.
 
الهیار ترکمن افزود: در این کار ارزشمند، نهادسازی بسیار مهم تراز ابزارسازی است یعنی ما باید بستر را فراهم نموده و محیطی آماده کنیم تا افراد تاثیرگذار در این بستر و چارچوب قرار گرفته و با هم‌افزایی و افزایش توان اجرایی و تخصصی یکدیگر بتوانند این دوره را ارتقا دهند و در بحث بودجه باید ابزارهایی درنظر گرفته شود که در آن چارچوب و بستر قرار می گیرد.
 
وی تاکید کرد: برنامه اجرایی جامع و مورد پذیرش تمام نهادهای دست اندرکار و ذیربط در داخل و بیرون دولت و جوامع محلی باید تدوین شود و برای این کار محتوایی که ما را به کیفیت آموزش ابتدایی برساند بسیار مهم است.
 
رییس امور آموزش و پرورش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: در دوره پیش دبستانی علاوه بر رشد مغز، فرآیند رشد شناختی، رفتاری و تعاملات کودک در محیط را اثربخش و غنی نموده و وی را برای ورود به دوره ابتدایی آماده می کند که این فرآیند ازطریق محتوا و روش اتفاق می افتد و شناخت محتوا در زمینه اجرایی کردن در حوزه توسعه آموزش های پیش از دبستان ضرورت دارد.
 
الهیار ترکمن یادآور شد: در مناطق 2 زبانه یک احساس تعلق خاطر به فرهنگ  نشانه ها و مولفه های فرهنگی خود که زبان در راس آنها است وجود دارد که اگر ما مسئولیت را به عهده خودشان قرار دهیم تا بستر و ظرفیت را آنها فراهم کنند و تمام نهاد ها به همراه یک الگوی مرکز یادگیری محلی مشارکت نمایند قطعا می توانیم اثرات مثبت و ارزشمندی را در این حوزه داشته باشم و به عنوان یک سیاست نوآورانه در حوزه توسعه آموزش های پیش از دبستان مدنظر قرار دهیم.