• پرسش های متداول

 • 1- چه جوری برای کنکور سراسری آماده بشم؟

  برای اینکه آمادگی لازم را برای کنکور سراسری به دست بیاورید لازم است تعداد زیادی کنکور سراسری را در منزل شبیه سازی کنید. آمادگی به دست نمی‌آید مگر با زدن آزمون های سراسری، تحلیل آزمون‌ها و رفع اشکال. این تفکر که باید تمامی درس ها را خوانده باشید و روی آن ها تسلط داشته باشید و سپس زدن آزمون های سراسری سال های گذشته را آغار کنید، تفکری اشتباه است. همزمان با زدن آزمون‌های سراسری سا‌های گذشته می‌توانید درس‌ها را مرور کنید و نقاط ضعفتان را تبدیل به نقاط قوتتان بکنید. با زدن آزمون‌های سراسری در منزل هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تکنیکی می‌توانید پیشرفت کنید و برای جلسه آزمون سراسری آماده باشید. توصیه می‌شود تمامی کارهایی که در روز آزمون سراسری می‌خواهید انجام دهید در آزمون‌های شبیه ساز هم انجام دهید.

  2- دوران جمع بندی نهایی بهتره چه جوری درس هارو مرور کنیم؟

  در دوران جمع بندی نهایی با توجه به برنامه‌ای که برای شما تنظیم می‌شود، تمامی درس‌ها حداقل یک یا دوبار مرور می‌شود. همچنان با زدن آزمون‌های سراسری سال‌های گذشته هم مطالب برای شما مرور می‌شود. پس در ماه پایانی نیازی نیست که طبق فواصل زمانی مرور، مرور کنید. تنها کافی است با آزمون‌های ۳ یا ۲ روز یکبار تمامی درس‌ها را مرور کرده و رفع اشکال کنید.

  3-چه جوری در کمترین زمان هم حجم بیشتری رو مطالعه کنیم و هم با کیفیت درس بخونیم؟!

  در دوران جمع بندی نهایی با توجه به برنامه‌ای که برای شما تنظیم می‌شود، تمامی درس‌ها حداقل یک یا دوبار مرور می‌شود. همچنان با زدن آزمون‌های سراسری سال‌های گذشته هم مطالب برای شما مرور می‌شود. پس در ماه پایانی نیازی نیست که طبق فواصل زمانی مرور، مرور کنید. تنها کافی است با آزمون‌های ۳ یا ۲ روز یکبار تمامی درس‌ها را مرور کرده و رفع اشکال کنید.

  پرسش بیشتر ...