بررسی حجم کتاب های درسی منطبق با معیارهای آموزشی


محی‌الدین بهرام محمد‌یان رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص بررسی برای حجم کتاب‌های درسی و تناسب آن با برنامه‌ریزی آموزشی اظهار داشت: معیارهای مختلفی باید برای این موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: از جمله این موارد نسبت حجم به تعداد ساعات ، حجم کتاب به سطح سواد معلمان و میزان آموزش‌های در نظر گرفته شده برای آنها، حجم به دشواری دروس، حجم به مطالعه تطبیقی با سایر کشورها است.
 
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: چنانچه در مورد حجم کتاب‌های درسی فعلی اشکالی وجود داشته باشد باید منشا این مشکل را مورد بررسی قرار دهیم.
 
محمد‌یان عنوان کرد: برای پیگیری این مسئله مطالعاتی در حال اجرا است و پس از اتمام آن نتایج به روشن شدن فرضیا‌تی پیرامون حجم کتاب های درسی کمک می‌کند.
 
وی بیان کرد: اکنون برای هر جلسه 50 دقیقه‌ای آموزشی بر اساس برآورد‌های انجام شده یک و نیم صفحه کتاب در نظر گرفته شده است که بخشی از آن را تصاویر و سوالات گنجانده شده در کتاب‌های درسی شامل می‌شود.
 
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: بر اساس مقایسه‌ حجم کتاب با سایر کشورها حجم کتاب درسی نسبت به آمریکا 45 درصد و نسبت به ژاپن 38 درصد کمتر است.
 
محمد‌یان با بیان اینکه بخشی از شکایات به حجم کتاب درسی به دلیل مستقل نبودن ساعات در نظر گرفته شده است گفت: به عنوان مثال در برخی کشورها همچون کره جنوبی ساعات درسی 50 دقیقه‌ای تفکیک شده بوده همچنین حل مسئله در مدرسه انجام می‌شود.
 
وی یادآور شد: چنانچه نتایج و پیگیری‌ها حاکی از اصلاح حجم کتاب‌های درسی شود این روند برای سال تحصیلی 98-97 در دستور کار قرار می‌گیرد.