دانش آموزان تا چند اسفند باید به مدرسه بروند؟


عظیم محبی مدیر کل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص روزهای حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس در اسفند ماه گفت: تا آخرین روز اداری باید کلاس‌های درس دایر باشد.

 
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که هفته گذشته برای مدیران کل برگزار شد این مساله مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا مدیران استان‌های مختلف در روزهای فعالیت پیش از ایام نوروز نظارت داشته باشند.
 
محبی با بیان اینکه امسال تعطیلات متعددی به دلایل آلودگی هوا و شرایط جوی وجود داشته است، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش در این جلسه به فعالیت کلاس‌ها تا پایان روزهای اداری تاکید داشته و چگونگی ساماندهی وضعیت به عهده مدیران کل استان‌ها و مدیران مدارس قرار می‌گیرد.
 
مدیر کل آموزش متوسطه اول بیان کرد: در ایام نوروز باید دانش آموزان تکالیف عیدی داشته باشند که با مهارت‌های زندگی همراه بوده و آنها را به سمت‌ ساحت‌‌های شش گانه سند تحول سوق دهد.
 
وی تصریح کرد: انتظار داریم هر معلمی متناسب با دروس تدریس خود تکالیفی برای دانش آموزان مشخص کند که جنبه یادگیری مهارت‌های اجتماعی را داشته باشد، همچنین باعث کسالت و یک نواختی دانش آموز نشود.به عنوان مثال معلم هنر دانش آموزان را به سمت عکاسی از تفریحات و سفرهای نوروزی دانش آموز سوق دهد یا معلم اجتماعی گزارش سفر از دانش آموز مطالبه کند.
 
مدیر کل آموزش متوسطه اول عنوان کرد: کتاب‌های درسی صرفا هدف علمی نداشته بلکه سایر مهارت‌ها را نیز همراه دارند که با هدایت صحیح معلمان محقق می‌شود.
 
وی در خصوص تدابیر مدارس برای روز چهارشنبه سوری گفت: بخش عظیم این آیین مربوط به فضای خارج از مدرسه بوده که با فعالیت‌های رسانه‌ها و نیروی انتظامی اطلاع رسانی می‌شود و در مدارس مدیران دانش آموزان را به سمت رفتارهای کم خطر و بدون خطر راهنمایی می‌کند.