عدم ابلاغ بخشنامه در خصوص تکالیف نوروزی


علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص «تکالیف نوروزی دانش‌آموزان»، اظهار داشت: تکالیف نوروزی مسیری را طی کرده است و قبل از سال 67، تکالیف نوروزی در اختیار معلمان بود و معمولا تکالیف به صورت کمی بود.

وی با اشاره به مسئولیت خود در سال 67 در آموزش و پرورش شهر تهران افزود: در این سال پیک‌های شادی را منتشر کردیم و هدف از این کار، کاهش کمیت و افزایش کیفیت تکالیف بود؛ این پیک‌ها کمک بسیاری به این موضوع کرد که تکالیف نوروزی متناسب با تعطیلات باشد و اینکه در ایام تعطیلات، نوع رفتار دانش‌آموزان در زندگی روزانه تفاوت پیدا کند و  نباید این تکالیف حجم زیادی داشته باشد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر داشتن جذابیت در تکالیف نوروزی خاطرنشان کرد: نوع تکالیف باید مربوط به اتفاقات صورت گرفته شده در تعطیلات باشد؛ این فرهنگ سازی در کل کشور به وجود آمد و در این روند بخش خصوصی نیز ورود پیدا کرده و شروع به فعالیت در این زمینه کرد.

زرافشان متذکرشد: پس از این دوره قرار شد مدارس بنا به شرایط خود و دانش‌آموزان در این خصوص اقدام کنند و در نتیجه تکالیف به سمت کیفی و شرایط روز حرکت کرده و مدرسه محور شد.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا امسال بخشنامه‌ای در خصوص تکالیف نوروزی به مدارس ابلاغ شده است؟»،  تصریح کرد: آموزش و پرورش چند سالی است که دیگر بخشنامه‌ای در خصوص تکالیف نوروزی صادر نمی‌کند و اگر تکالیفی باشد، بنا براین موضوع است که تکالیف متمرکز نباشد.