تمامی سوالات امتحانی پایه دهم بر عهده مدارس است


رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: طراحی و تصحیح سوالات امتحانات پایه دهم در خردادماه 96 بر عهده مدارس است.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ عبدالرسول عمادی اظهار داشت: اخیرا در برخی شبکه های اجتماعی نامه ای جعلی از قول مرکز سنجش آموزش و پرورش منتشر شده و در آن ادعا شده است که سوالات امتحانات پایه دهم در خردادماه 1396 به صورت هماهنگ کشوری برگزار خواهد شد.

رئیس مرکزسنجش آموزش و پرورش تصریح کرد: تمامی سوالات امتحانی پایه دهم بر عهده مدارس است.

عمادی تاکید کرد: دانش آموزان و خانواده های آنان اخبار مربوط به مسائل آموزش و پرورش را تنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه و رسانه های رسمی کشور پیگیری کنند.